Jan Konůpek

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1927   Pomsta ženina, Arno Sáňka, Brno (Brno-město)
1927   Podobizna Doriana Graye, Alois Hynek, Praha
1928   Hrdinové a věřící (1914-1918), Alois Dyk, Praha
1930   Na hrobích (Cyklus básní), Grafia, dělnická knihtiskárna v Praze, Praha
1932   Básně o Ate, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
1933   V šeru dávných věků (Příběhy z doby bronzové), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1938   Za český národ (Památce J. Š. Baara), ,
1938   Ohař nebeský, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
1940   Hyacint a Růženka, Jan Amos Verner, Rakovník (Rakovník)
1940   Ugolino (Božské komedie část zpěvu XXXII. a zpěv XXXIII. Pekla), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Uragán bouří, Rudolf Škeřík, Praha
1941   Desatero kapitol o sbírání exlibris, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
1941   Země vypravuje (III.o způsobech zachování života), Rudolf Škeřík, Praha
1941   Muž nazývaný Shakespeare, Rudolf Škeřík, Praha
1942   Rozzáření zraků, Josef Lukasík, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
1943   Promluvy k nikomu (Samomluvy II.), Jan Pohořelý, Praha
1943   Samomluvy, Jan Pohořelý, Praha
1944   Visiony, Jan Pohořelý, Praha
1945   Logika věd (Základní orientace), Jan Pohořelý, Praha
1946   Praha temna (1719 - 1729), Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
1947   Život v umění, Jan Pohořelý, Praha
1947   Z Prahy doznívajícího baroka (1730-1740), Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
1948   Úvod do mystiky (Zvláště sv. Jana od kříže s sv. Terezie od Ježíše), Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha
1949   Praha v květu baroka (1700 - 1718), Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
1962   Salambo, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1930   Novoročenka 1931 (Přátelům našeho závodu věnuje), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1928   Svízele bibliografovy
1930   Hans Schmied
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1972   Tiskař Josef Portman