Otakar Lebeda

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1928   Dílo malíře Otakara Lebedy
1977   Otakar Lebeda
1977   Otakar Lebeda
1988   Otakar Lebeda (29. Výtvarné Hlinecko)
2009   Otakar Lebeda (1877-1901)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1898   II. výstava spolku „Manes“
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1938   Česká tradice v 19. století
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1943   Posázaví: Výstava soudobého umění / Ausstellung Sasautal (Výstava originálů. Výstava fotografií)
1943   Jaro v české krajině
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1947   Les v českém malířství
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1959   Čeští malíři XX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   České moderní umění
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1969   Česká krajina
1969   Krajina barvy a světla
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   České malířství 1850–1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let)
1975   České výtvarné umění XX. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1976   Východní Čechy v dílech českých umělců
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   Čeští malíři ve Francii I
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1986   Julius Mařák a jeho žáci
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Česká kresba XX. století I
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1989   Dar Anny Hůlové
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Objevená díla (Obrazy z majetku České spořitelny, a.s.)
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
1995   Evropské malířství devatenáctého století (Ze sbírek Moravské galerie Brno 1995)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   43. Výtvarné Hlinecko 2002 (Antonín Chittussi a malíři Železných hor)
2002   Litomyšl Art Gallery
2002   Mařákova škola
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2007   Zátiší v malbě 19. století
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2007   Mařákova škola
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2010   Mistrovské doteky českého impresionismu
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Mařákovci z náchodských sbírek
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Julius Mařák a jeho žáci / Julius Mařák and his Disciples / Julius Mařák und seine Schüler
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   120 let Topičova salonu 1894-2014
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století / Syntonos and Plein-air Landscape Painting at the Turn of the 19th and 20th Centuries
2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2016   Antonín Hudeček a Okoř
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2018   Impresionismus a jeho přesahy v české malbě / Impressionism and Its Crossovers in Czech Painting / Impressionismus und sein Übergreifen in die tschechische Malerei
2019   Krajinow
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století / Expressionism and its influences in early 20th century Czech painting / Expressionismus und seine Einflüsse in der tschechischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem / Czech views of Brittany)
2021   Impresionismus: Krajina barvy a světla
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1929   Přátelé výtvarníci (Vzpomínky a úvahy 1907 - 1929), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1957   Otakar Lebeda, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   K prvým žákům Mařákovým náleží..., Opuštěná paleta, , , 1942, 27-28
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1957   Olga Macková: Otakar Lebeda, Výtvarné umění, 7, 8, 1957/11/30, 386-387
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44, 5, 1996, 374-390
2009   Julius Mařák a mařákovci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 11, 2009/05/28, 3-
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2018   Lebeda na Vysočině, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 93-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Otakar Lebeda (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Otakar Lebeda 1877 - 1901
2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění)
2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments)
2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Otakar Lebeda 1877 - 1901
2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1899   Z bechyňské obory
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2007)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze