Hugo Boettinger

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1912   XXXIX. výstava S.V.U. Mánes (H. Böttinger - Výbor prací 1901 - 1911)
1919   Kresby a karikatury Dra Desideria (H. Boettingera) (III. výstava Hollara)
1922   První Národní shromáždění československé (Kresby z let 1919 - 1920)
1923   Dr. Desiderius: II. výstava veselých kreseb (XXXI. výstava S.Č.U.G. Hollar)
1926   III. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1926   Výstava obrazů akad. malíře H. Boettingera
1929   DR. Desiderius: IV. Výstava veselých kreseb
1929   Čtvrtá výstava veselých kreseb Dra Desideria II.část
1936   DR. Desiderius Hugo Boettinger: Výstava veselých kreseb
1939   Katalog výstavy kreseb, studií a akvarelů H. Boettingera
1939   Katalog výstavy kreseb, studií a akvarelů H. Boettingera
1942   Hugo Boettinger: Z umělcova soukromí
1948   Hugo Boettinger
1958   Hugo Boettinger: Obrazy a kresby
2004   Dobrá pohoda české hudby aneb Dra Desideria vidění a proroctví o hudbě
2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1915   Výstava českých výtvarníků
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.)
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1919   V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása
1920   XI. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar
1920   Kreslíři ze Šibeniček
1920   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (III. z cyklu výstav Obnovy)
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1921   Exposition de la Société des peintres-graveurs tchécoslovaques Hollar
1922   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1923   XXX. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská
1924   XXXV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská
1924   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1924   Výstava obrazů z Potštýna a okolí (Pořádá komitét pro oslavy prof. Jarníka v Potštýně na paměť prvního výročí úmrtí prof. Dra Jana Urbana Jarníka)
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1925   Katalog umělecké výstavy
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Členská výstava kreseb Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1927   Catalogue of the Exibition by the Hollar Society of Czech Graphic Art
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1927   “Hollar” Society of Czech Graphic Art (Illustrated Catalogue of the Exhibition)
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Exhibition of Czechoslovak Graphic Art (Hollar Society)
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik kreseb a maleb
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1943   Jaro v české krajině
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1944   Letní výstava 1944
1946   Česká kresba
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1965   Moderní česká kresba
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   Bič smíchu
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Český portrét
1971   České malířství 1850–1918
1971   České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1978   Sport ve výtvarném umění
1979   Variace impresionismu v české malbě
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Čeští malíři ve Francii I
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Žena věčná inspirace umění
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Česká kresba XX. století I
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část)
1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Rezidence primátora hlavního města Prahy / Official residence of the lord mayor of Prague
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2009   Hráči
2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
2010   Na účetním lístku / On The Bill
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection)
2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2012   Na duši nepokoj (Jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   První republika 1918-1938
2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin)
2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Linie touhy
2021   Impresionismus: Krajina barvy a světla
2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1907   Moderne Galerie des Königreiches Böhmen in Prag, Moderní galerie Království českého, Praha
1930   Dr. Desiderius: Portrétní kresby 1916 - 1930, Jan Štenc, Praha
1936   H. Boettinger, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
1937   Dr. Desiderius: Portrétní kresby, František Borový, nakladatelství, Praha
1938   Hugo Boettinger, Česká akademie věd a umění, Praha
1940   Hugo Boettinger, Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické, Praha 1
1941   Lidi a lidičky (Dr. Desiderius nladým), Vladimír Žikeš, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1946   Exlibris a užitková grafika Huga Boettingra, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   Léta s umělci, Orbis, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Tvůrci exlibris v západočeské oblasti (80 let Spolku sběratelů a přátel exlibris), Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2021   Obrazy zášti (Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích), Artefactum, Praha
2022   Images of Malice (Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands ), Nakladatelství Karolinum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1919   Desiderius Hlasatel, Lidové noviny, 27, 70, 1919/03/11, 1-2
1919   Výstava karikatur dra Desideria (H. Boettingera) v Topičově salónu, Národní listy, 59, 63, 1919/03/14, 4-4
1919   Kresby a karikatury dra. Desideria-Boettingera, Právo lidu, 28, 53, 1919/03/02, 9-9
1919   Umění výtvarné, Lumír, 47 (1918-1920), 5, 1919/05/28, 238-240
1919   Výtvarné umění, Venkov, 14, 65, 1919/03/16, 4-4
1919   Umění dvojí tváře: K výstavě karikatur dra Desideria, Tribuna, 1, 36, 1919/03/13, 1-2
1919   Výstava kreseb a karikatur dra Desideria..., Tribuna, 1, 50, 1919/03/29, 4-4
1919   Umění a písemnictví: Výstava H. Bötingera, Pražské noviny, 240, 60, 1919/03/02, 6-6
1919   Dr. Desiderius (Hugo Boettinger): Hvězdářská vášeň, Zlatá Praha, 36 (1918–1919), 27–28, 1919/03/26, 224-224
1919   Umění a věda, Národní politika (Odpolední vydání), 37, 62, 1919/03/04, 4-4
1919   Umění: Dvě výstavy, České slovo, 11, 82, 1919/04/06, 14-14
1919   Kresby H. Boettingera u Topiče, Lípa, 2 (1918–1919), 26, 1919/04/03, 415-415
1919   Výstava kreseb a karikatur dra. Desideria, Cesta, 1 (1918–1919), 39, 1919, 1081-1082
1919   Výtvarné umění: Karikatury – Boettinger – Liebscherové, Rozkvět, 12, 6, 1919, 141-141
1919   Z výstavního života, Týn, 3, 2–3, 1919, 110-110
1919   Umění: Karikatury dra Desideria, Český deník, 8, 87, 1919/03/29, 7-7
1919   Kresby H. Boettingra u Topiče, Zprávy Volných směrů, , , 1919/03, 14-14
1919   O Boettingerových karikaturách, Nové Čechy, 2 (12), 4, 1919, 215-215
1919   Karikatura je..., Moderní revue, 25 (1918–1919), 5, 1919, 325-329
1919   K obrázkům, Topičův sborník, 6 (1918–1919), 7, 1919/04/04, 335-336
1919   Grafické sdružení „Hollar“ pořádá výstavu kreseb a karikatur Dra Desideria – H. Böttingera v Topičově Salonu, Světozor, 19 (1918–1919), 29, 1919/03/26, 0-0
1923   Veselé kresby dra Desideria, Lidové noviny, 31, 494, 1923/10/03, 7-7
1923   Druhá výstava veselých kreseb dra. Desideria (31. výstava „Hollara", do 21. října v Topičově salonu), Národní listy, 63, 277, 1923/10/09, 4-4
1923   Karikatury dra Desideria, Právo lidu, 32, 240, 1923/10/14, 11-11
1923   Výstavy, Moderní revue, 30 (1923–1924), 1–2, 1923/10, 35-38
1923   Dr. Desiderius: Krössing mezi diváky, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 1–2, 1923/09/20, 19-19
1923   Dr. Desiderius: Oslava padesátin Maxe Švabinského, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 3–4, 1923/10/04, 39-39
1923   Dr. Desiderius: Eduard Vojan, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 5–6, 1923/10/18, 59-59
1923   Dr. Desiderius: Herec B. Zakopal, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 7–8, 1923/11/01, 79-79
1923   Dr. Desiderius: Profesor Hynais, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 9–10, 1923/11/14, 99-99
1923   Dr. Desiderius: Dr. Hillar, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 13–14, 1923/12/13, 139-139
1923   Dr. Desiderius: Vlastní karikatura, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 15–16, 1923/12/27, 159-159
1923   II. výstava veselých kreseb dra Desideria (H. Böttingera), Demokrat, 50, 40, 1923/11/08, 3-3
1923   Výtvarné umění, Demokrat, 50, 40, 1923/11/08, 503-503
1923   Veselé kresby dra Desideria, Veselé kresby dra Desideria, 9, 9–12, 1923, 132-132
1923   Hugo Boettinger..., Topičův sborník, 11 (1923–1924), 2, 1923/11/02, 91-92
1923   Druhá výstava Boetingrových humoresek (Topičův salon), Tribuna, 5, 246, 1923/10/21, 2-2
1923   Dr. Desiderius, České slovo, 15, 239, 1923/10/12, 5-5
1923   Veselé kresby dra. Desideria, Lidové listy, 2, 236, 1923/10/14, 11-11
1923   Černá hodinka, Našinec, 59, 227, 1923/10/05, 3-3
1923   Veselé kresby (XXXI. výstava spolku „Hollar“ u Topiče), Československá republika, 244, 276, 1923/10/07, 8-8
1923   Dr. Desiderius (XXI. Ausstellung des „S. Č. U. G. Hollar“ bei Topič), Prager Presse, 3, 275, 1923/10/07, 6-6
1923   Ausstellung von Karikaturen und Zeichnungen H. Boettingers (Dr. Desiderius) im Topičsalon in Prag, Prager Presse, 3, 41, 1923/10/07, 2-2
1923   Posměváček, Venkov, 18, 240, 1923/10/14, 3-4
1923   Veselé kresby Hugo Boettingera (Topičův salon), Československé noviny, 2, 235, 1923/10/09, 6-6
1923   Z výstavy veselých kreseb dra Desideria v Topičově saloně v Praze, Světozor, 24 (1923–1924), 2, 1923/10/11, 51-51
1923   Naše veličiny v karikatuře, Národní politika (Odpolední vydání), 41, 278, 1923/10/10, 1-2
1923   Výstava kreseb Hugona Böttingera..., Národní politika, 41, 268, 1923/09/30, 10-10
1924   Dr. Desiderius: Podskalská Filharmonie Vítězslavu Novákovi k padesátiletému jubileu, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 17–18, 1924/01/10, 179-179
1924   Dr. Desiderius: Max Švabinský objímá Pabla Picassa, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 21–22, 1924/02/07, 219-219
1924   Dr. Desiderius: Koncert E. Isaye v Praze (1922), Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 23–24, 1924/02/21, 239-239
1924   Dr. Desiderius: Z agrárního sjezdu o letnicích v Praze (Na I. galerii v Národním divadle), Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 27–28, 1924/03/20, 279-279
1924   Dr. Desiderius: Prof. Jiří V. Klíma, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 29–30, 1924/04/03, 299-299
1924   Dr. Desiderius: Ohníček v Potštýně (1919), Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 33–34, 1924/05/01, 339-339
1924   Dr. Desiderius: Eugéne Ysaye (1922), Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 35–36, 1924/05/15, 359-359
1924   Hugo Boettinger: Kácení lesa, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 29–30, 1924/04/03, 282-282
1926   Pražské výstavy, Lidové noviny, 34, 582, 1926/11/19, 9-9
1926   Veselé kresby dra Desideria, Národní listy, 66, 326, 1926/11/28, 9-9
1926   Výstavy: Výstava veselých kreseb dra Desideria, Právo lidu, 35, 280, 1926/11/28, 9-9
1929   IV. výstava veselých kreseb Dra Desideria..., Lidové noviny, 37, 596, 1929/11/27, 7-7
1929   Dívčí výstava, Lidové noviny, 37, 615, 1929/12/07, 7-7
1929   Čtvrtá výstava veselých kreseb dra Desideria..., Lidové noviny, 37, 633, 1929/12/17, 9-9
1929   Výstavy, Právo lidu, 38, 275, 1929/11/24, 9-9
1929   Obrázky pro škarohlídy (K výstavě v Topičově salonu), Národní listy, 69, 356, 1929/12/29, 9-9
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Nové výstavy, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 96-96
1958   Hugo Boettinger (Obrazy a kresby), Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 8-
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
1996   Boettinger Hugo, Allgemeines Künstler-Lexikon, , , 1996, 214-214
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2019   Dům, kde žil Hugo Boettinger, 220 míst AVU, , , 2019, 212-
nedatováno   Doktor Desiderius anbe Veselé dílo smutného malíře, DR. Desiderius Hugo Boettinger: Výstava veselých kreseb, , , 1936, 9-17
www
rok vydání, název (podnázev)
  Hugo Boettinger (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1926   III. Výstava veselých kreseb Dra Desideria
1939   Hugo Boettinger: Výstava kreseb
2004   Dobrá pohoda české hudby aneb Dra Desideria vidění a proroctví o hudbě
2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (8. března 2003)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2012   26. aukce
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   81. aukční den Galerie Kodl
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2003   Až kometa šlehne nás (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galeri moderního umění v Hradci Králové (Foto: Hana Hamplová))
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2001   Výtvarné umění Fine Art (Aukce / Auction 13.10.2001)
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
kalendárium
rok vydání, název (podnázev)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2016   Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
nakladatelský prospekt
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Hugo Boettinger (Kresby)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1955   Na paměť Hugo Boettingera
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2018   Umění Československa v období let 1918-1938
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Olga Vladimirovna Gzovska (16 tanečních kreseb Hugo Boettingera)
nedatováno   Hugo Boettinger (Kresby)
nedatováno   Česká kresba (Sešit 3. Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze)
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Chvála mládí v kresbách Hugo Boettingera
1968   Moderní česká kresba
záložka
rok vydání, název (podnázev)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl.m. Prahy, Hugo, Boettinger, Pohybová studie (Milča Mayerová), 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová)