XXI. výstava "Manesa"

termín: 1906/11/17 - 1907/01
instituce: Pavilon Mánesa
typ výstavy: kolektivní