Jaroslav Čermák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1928   Jubilejní výstava Jaroslava Čermáka 1878 - 1928
1994   Jaroslav Čermák (35. Výtvarné Hlinecko)
2013   Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   Česká tradice v 19. století
1938   Postavy českých dějin
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výběr význačných děl
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Mistři české kresby
1953   Tvůrčí cesta českých klasiků
1955   Česká grafika XIX. století
1955   České malířství XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   České malířství první poloviny XIX. století
1962   Karel Purkyně a čeští realisté (Viktor Barvitius, Jaroslav Čermák, Soběslav H. Pinkas)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1963   České malířství z 2. poloviny XIX. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1969   Česká krajina
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1971   Český portrét
1971   České malířství 1850-1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České malířství XIX. století
1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   Česká historická malba XIX. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Klasikové malířství 19. století (České malířství 19. století 2. část)
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1986   Česká kresba 19. století
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992   Život v umění (Vincenc Kramář (1877-1960))
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1999   Realismus v české malbě 19. století (40. Výtvarné Hlinecko 1999)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2002   Fuite et exil dans l'art
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Před obrazem
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2018   Artistes tchèques en Bretagne 1850-1950
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1913   Jaroslav Čermák, František Topič, nakladatelství, Praha
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1930   Život a dílo Jaroslava Čermáka, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1930   Život a dílo Jaroslava Čermáka ((bez cizojazyčné předmluvy, příloha se 137 reprodukcemi)), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1930   Život a dílo Jaroslava Čermáka, ,
1936   O umění (Jaroslav Čermák, svazek IV.), Československá obec sokolská, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), Orbis, Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1971   Pouta věrnosti (Román o životě a díle malíře Jaroslava Čermáka), Československý spisovatel, Praha
1975   Pouta věrnosti (Román o životě a díle malíře Jaroslava Čermáka), Československý spisovatel, Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Jaroslav Čermák, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2014   Pohled do obrazu (Technologická kopie obrazu jako tvůrčí studijní proces), Nakladatelství Albert, Boskovice (Blansko)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1928   Úvod (Soubornou výstavou díla Jaroslava Čermáka...), Jubilejní výstava Jaroslava Čermáka 1878 - 1928, , , 1928, 15-17
1950   Výtvarní umělci do společného šiku s naší lidovou armádou v boji za trvalý mír, Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 193-194
1952   Na výstavě našich klasiků (Několik poznámek o klasickém dědictví, které vyplynuly z našeho rozhovoru na nově instalované výstavě klasiků v Jízdárně Pražského hradu), Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 282-289
1953   Učíme se od klasiků, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 6-
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1953   Sovětský tisk k 75. výročí smrt Jaroslava Čermáka, Výtvarná práce, 1, 29, 1953/11/27, 7-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Tři výstavy Národní galerie (Tato výstava v širším souboru...), Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 8-
1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12, 210, 1956/08/30, 3-3
1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 3-
1977   Kde happy end nestačí, aneb (Televizní pokus o "portrét" malíře Jaroslava Čermáka), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, 63-64
1982   Starý židovský hřbitov v Praze v dílech romantických malířů (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 62-62
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1997   Čermák Jaroslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, , , 1997, 571-571
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2014   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2014, 77-80
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2016   Blízký Jadran (Istrie a Dalmácie ve výtvarných dílech vídeňských a pražských uměnlců), Kontexty, 8, 3, 2016, 50-61
www
rok vydání, název (podnázev)
  Jaroslav Čermák (malíř) (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1994   Zahájení výstavy obrazů Jaroslava Čermáka
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2001   Umění a starožitnosti
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2013   Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Křídla slávy (Hynais, čeští Pařížané a Francie)
nedatováno   Umění v Akademii věd ČR
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Dialogy / Dialogues IV
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1865   Černohorská domácnost
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
nedatováno   České malířství 19. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny
nedatováno   České malířství 19. století II.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1941   Malá galerie
1953   Jaroslav Čermák (41 knihtiskových reprodukcí)
1953   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století
nedatováno   České malířství (19. století II.)