František Foltýn

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1956   František Foltýn: Oleje - akvarely - kresby (Výstava k 65. narozeninám)
1965   František Foltýn: Nefigurativní tvorba
1966   F. Foltýn
1977   František Foltýn
1981   František Foltýn
1987   František Foltýn (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1938   III. Zlínský salon
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Svět práce v umění
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1960   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola)
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1964   Jazz ve výtvarném umění
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Moderní česká kresba
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Konstruktivní tendence
1966   Brněnská bilance
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   České umění začátku 20. let
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Krajina pevného řádu (Ohlasy kubismu v českém krajinářství)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   České sociální umění dvacátých let
1971   Česká kresba XX. století
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   České umění 20. století
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1978   České umění 1900/1945
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   České zátiší 20. století
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Česká krajinomalba se sbírek Moravské galerie (1. pol. 20. století)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Od renesance po modernu (1900-1945)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku)
2001   Pocta kubismu
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Košická moderna a jej presahy
2013   Cubisti Cubismo
2013   Košická moderna: Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice modernism: Košice Art in the Nineteen-Twenties
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
2017   Remember Lidice 1967-2017 (50 let Lidické sbírky umění / 50 Years of the Lidice Art Collection)
2018   Klimt ist nicht das Ende (Aufbruch in Mitteleuropa)
2018   Beyond Klimt (New Horizons in Central Europe)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   První republika 1918-1938
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1933   Moderní umění na Moravě (Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
1957   František Foltýn, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   František Foltýn, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid - československá reklamní agentura, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1935   Výstava v Um. prům. museu. (Akord 1935/3), Umění, , , 1935, 40-
1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 7-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   K pětašedesátce Fr. Foltýna, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 8-
1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1965   Fóltyn / Foltýn (Le sol tcheque concentre... / Česká země soustřeďuje...), František Foltýn: Nefigurativní tvorba, , , 1965, 0-0
1965   Charakteristiky Františka Foltýna, jak je podávají jeho přátelé,..., František Foltýn: Nefigurativní tvorba, , , 1965, 0-0
1965   Výstavy (Praha), Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 6-
1965   Foltýn v Národní galerii, Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 7-7
1966   František Foltýn také v Brně, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 5-
1968   František Foltýn (Opožděná připomínka umělcových pětasedmdesátin), Výtvarné umění, 17, 10, 1968/01/20, 494-501
1968   František Foltyn, Výtvarné umění, 17, 10, 1968/01/20, -
1968   Přírůstky českého moderního umění, Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 5-
1975   Slovenská léta Františka Foltýna, Umění, 23, 3, 1975, 193-202
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1983   L'Art abstrait, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 19-19
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1988   Absatraction - Création, Linie / barva / tvar, , , 1988, 12-17
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1994   Lidský úděl - sociální tendence 20. let / Human Destiny - Social Themes in the 1920´s, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 41-44
1995   Abstrakce, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 193-208
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 70-97
2002   Brněnský Prométheus: avantgarda znovu (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 9, 2002/05/02, 12-12
2003   Aukce - Nejdražší obrazy roku 2002 - milion a více, Art & Antiques, , 3, 2003/03, 16-23
2007   Od křesťanského chrámu k pěticípé hvězdě - Od Fillová Čtenáře Dostojevského k Fotýnovu Dostojevskému, Proměny dějin umění, , , 2007, 221-232
2007   Předmluva / Foreword, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 9-11
2007   Ve správný čas na správném místě, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 12-
2007   Raná tvorba: Bratislava - Košice 1920 - 1922, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 15-33
2007   Košická figurace 1922 - 1925, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 37-57
2007   V centru pařížského dění: Abstrakce 1924 - 1934, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 61-93
2007   Předpoklady Foltýnovy abstrakce, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 97-122
2007   Vliv na českou abstrakci třicátých let 1929 - 1935, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 125-151
2007   Doma: Tvary v beztvarém světě 1938 - 1976, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 155-183
2007   Galerie dokumentů, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 185-198
2007   Životopis, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 199-233
2007   Bibliografie, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 234-239
2007   English Summary, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 240-243
2010   Spříznění volbou - František Foltýn a Carl Einstein: česko-německé vztahy v Paříži dvacátých a třicátých let , Mezery v historii, , , 2010, 159-163
2010   První objevy, Via artis, via vitae, , , 2010, 149-173
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2012   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2012/02, 40-44
2013   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2012 (Slovensko), Ročenka ART+, , , 2013/02, 129-131
2013   Mestský charakter, Košická moderna: Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice modernism: Košice Art in the Nineteen-Twenties, , , 2013, 66-83
2013   František Foltýn (1891-1976), Košická moderna: Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice modernism: Košice Art in the Nineteen-Twenties, , , 2013, 196-213
2014   Bohemika, Ročenka ART+, , , 2014, 24-26
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2014   Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 14-33
2015   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2015, 49-52
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2018   František Foltýn, Ročenka ART+, , , 2018, 44-45
www
rok vydání, název (podnázev)
  František Foltýn (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1965   František Foltýn: Nefigurativní tvorba
1966   František Foltýn: Souborná výstava malířského díla
1981   František Foltýn
1987   František Foltýn (1891 - 1976)
1987   Národní umělec František Foltýn: Výběr z díla
1991   Vzpomínkový večer ke 100.výročí narození Františka Foltýna
2007   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
2008   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
2008   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   České umění začátku 20. let
1988   Linie / barva / tvar
1995   Christine Turnauer, Ivan Pinkava: Fotografie (a prodejní výstava nových akvizic)
1996   Surrealismus
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
2001   Josef Kubíček, Jánuš Kubíček a přátelé
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2006   Abstrakce první poloviny 20. století / Abstraction of the first half of the 20th century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the collections of the City Gallery Prague)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   České výtvarné umění ve Francii
2018   České výtvarné umění ve Francii
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
2000   Výtvarné umění
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Umění a starožitnosti
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   3. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   18. aukce
2010   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   27. aukce
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2008   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
2017   Galerie Kodl aukční den 79
nedatováno   Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (sbírka českého umění 20. století)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Člověk v českém moderním malířství
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1921   Na cestě
1921   Koupání
1922   Podobizna lékaře z Mukačeva
1922   Podkarpatská Rus
1924   Růžena
1924   Přívoz
1924   Na venkově
1924   Na stavbě
1924   Abstraktní kompozice II
1925   Harlekýn (Eiffelovka)
1925 - 1926   Kompozice
1926   Kompozice
1927   Členění formalit
1928   Kompozice (Akrobat)
1929   Kompozice
1934   Kompozice
1935-1936   Kompozice
kolem 1928   Kompozice
kolem 1932   Orfistická kompozice
kolem poloviny 30. let   Kompozice
parte
rok vydání, název (podnázev)
1976   František Foltýn (akademický malíř, člen svazu výtvarných umělců)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2019   Obrazy Kooperativy
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
[1973]   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
1929   Foltýn