Jaroslav Vožniak

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1965   Křižovatky mladé generace, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 324-331
1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 1-1
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   Aquilské alternativy, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 10-
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1966   Přítomnost a budoucnost Hluboké, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 8-8
1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-
1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 2-
1967   České umění v Haagu, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 2-
1967   AICA na Kubě, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 2-
1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 45-58
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1968/11/14   Retrospektiva a konfrontace, Listy, 1, 2, 1968/11/14, 9-
1969   Roma, Galleria Naz. d'arte Moderna: Arte Contemporanea Cecoslovacca (Mostre), Notiziario arte contemporanea (NAC), , 17, 1969/06/15, 21-
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1980   Usilovná cesta za poznáním (K výstavě v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou), Pochodeň, , , 1980/09/09, 0-0
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, , , 1982, 289-294
1988   Jeden starší Jeden mladší, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 4-
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar, 1, 38, 1990/11/22, 0-0
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Poznámky ke směřování českého umění v druhé polovině padesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 15-17
1994   Art-Hamburk ´93 (Otevřené oči), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 1-1
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 4, 1994/02/24, 1-4
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-1
1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-
1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
1997   Říkali, že su divné, Večerník Praha, , , 1997/05/23, 12-12
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2002   Cesty české grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 5, 2002/03/07, 7-0
2003   Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes, , , 2003/09/19, -
2004   Šedesátá, Revue art, 1, 2, 2004, 66-70
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, , 2, 2005/2, 72-75
2006   Umění 40. a 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 8, 2006/04/13, 4-
2015   Šmidrové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 25-26, 2015/12/17, 1-1
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vladimír Suchánek: Pocty mým současníkům
navštívenka
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie Smečky
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1979   Škola české grotesky
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové