Fantasijní aspekty současného českého umění

termín: 1967/05/07 - 1967/06/15
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní