Ladislav Novák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1963   Jiří Kolář (Soudobá česká grafika 5)
1967   Ladislav Novák
1977   Vladimír Holub: Podtexty - koláže
1988   Ladislav Novák (Salon Mina)
1989   Jiří Valoch: Texty (Kámen a kameny)
1990   Zdeněk Šplíchal: Grafika, kombinované techniky
1991   Lubomír Kressa st.: Retrospektiva
1992   Jiří Kubový
1992   František Dörfl
1992   Zdeněk Šplíchal: Grafika - kombinované techniky
1993   Ladislav Novák: Kombinované koláže
1995   Jiří Valoch
1995   Libor Teplý: Fotografie / Photographs
1995   Václav Dosbaba: Retrospektiva
1999   Ladislav Novák
1999   Václav Zykmund
1999   Alois Toufar: Obrazy a kresby
2001   Lubomír Kressa st.: Výběr z díla 1941 - 1981
2009   Zdeněk Šplíchal: Předretrospektiva
2010   Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali / We Doubted, Hated and Despired
2017   Jaromír Šofr: Krédo života (Olejomalba)
2018   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti / The Consciousness of (Un)reality
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Obraz a písmo ((32 stran))
1969   Phases
1980   Eleven contemporary Artists from Prague
1980   Phases
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1996   Skupina 4
1997   Jiří Kolář, Ladislav Novák
1998   Skupina 4
1998   Václavské malování (1953 - 1998)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Magnetická pole, Československý spisovatel, Praha
1968   Trpký čas, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1993   Ladislav Novák, Edizioni Collina, Boloňa (Bologna)
1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
1999   Ladislav Novák 1999, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2005   Klára Bočkayová, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov (Prešov)
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Aus den Kasematten des Schlafs (Tschecho-slowakische Surrealisten), ,
1983   Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Choix de textes 1934-1968), Gallimard, Paříž (Paris)
1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
2013   Česká vizuální poezie (Teoretické texty), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1946   Návrat, Akord, XII., 4-5, 1946/02, 127-128
1946   Básně, Akord, XII., 6, 1946/04, 201-203
1965   Obrazy Jacksona Pollocka , Výtvarná práce, 13, 24-25, 1965/12/18, 8-
1965   Smích čili Zblázněný dálnopis (VII, VIII, IX), František Gross, Ladislav Novák, , , 1965, -
1965   Heure X (Poème pour la récitation mobile), Phases, 11, 10, 1965/09, 61-
1965   Integrace (Místopis I "pateticky", Místopis II "baladicky", Místopis IV "civilně", Místopis V "měkce", Akce III "melodramaticky"), Tvář, 2, 6, 1965, 22-23
1966   Z "28 erotomagických poloh", Sešity pro mladou literaturu, 1, 4, 1966/10, 12-
1966   Z "básní pro pohybovou recitaci", Sešity pro mladou literaturu, 1, 4, 1966/10, 12-12
1966   Ladislav Novák: Z receptáře, Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 6-6
1966   Jak se chovat před obrazy (3. díl), Výtvarná práce, 14, 18-19, 1966/09/22, 2-0
1966   Jak se chovat před obrazy (2. díl), Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 2-2
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1966   Jak se chovat před obrazy, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 2-
1967   Un renouveau tardif, Phases, , 11, 1967/05, 70-71
1968   Osobité odosobnění, Sešity pro mladou literaturu, 3, 19, 1967/03, 19-21
1969   Přiznám se sebekriticky, že jsem... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 18, 9-10, 1969/04/21, 473-474
1969   Závratě, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 28, 1969/02, 54-55
1969   Setkání s Golyscheffem, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 31, 1969/05, 50-50
1969   Návrh na happening v třebíčském Zámostí (2. verze), Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 33, 1969/09, 27-27
1969   Stockholmský festival fónické poezie, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 33, 1969/09, 52-52
1969   Nepravděpodobná pravděpodobnost (fragment), Dialog, , 8, 1969, 9-
1969   Le salon du grand retour, Phases, , 1, 2. serie, 1969/05, 52-
1969   Několik poznámek k alchymáži Veliké ztroskotání, Tvář, , 3, 1969, 50-51
1970   Nové číslo revue OU, Výtvarná práce, 18, 12, 1970/06/09, 7-
1980   A Small Flowing Luminous Drop (towards a history of my froissages), Eleven contemporary Artists from Prague, , , 1980, -
1988   Kleine herabfließende Lichttropfen / A Small Flowing Luminous Drop, Expressiv, , , 1987, 202-203
1990   O muži černém v plášti, rúži a kanapi, Starší muž v polovině května, Imperativy: Piš, Pozoruj, Žij, List pro literaturu, 1, 7, 1990/10, 1-3
1990   Zdeněk Šplíchal se narodil..., Zdeněk Šplíchal: Grafika, kombinované techniky, , , 1990, -
1992   Křídla tragických krajin Jiřího Kubového, Jiří Kubový, , , 1992, 0-0
1992   Obecné povědomí o skutečné podobě..., Jiří Kubový: Obrazy, objekty, , , 1992, 0-0
1992   Initiations (à Jindrich Chalupecky), Revue K, , 45, 1992, -
1992   Incendie, Revue K, , 45, 1992, -
1994   Kouzlo ´druhého doteku´ (Druhý rozhovor s Ladislavem Novákem z katalogu akce Zastavený čás II - Třebíč, zkráceno), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 4-4
1995   Ladislav Novák odpovídá na otázky Marcely Pánkové, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 138-140
1997   Boudník - Medek, dodatek ke korespondenci a další Texty pro Mikuláše Medka (Archiv), Umění, 45, 5, 1997, 489-500
1998   Dvě výstavy Ladislava Nováka (Praha, Investiční a poštovní banka, vstupní hala ústředí, 3. 2. - 16. 3. Praha, Galerie Gema, 3. 2. - 16. 3.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 6, 1998/03/19, 4-4
1998   Starší muž v polovině května, Václavské malování , , , 1998, -
1999   Z "28 erotomagických poloh", Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 338-338
1999   Z "básní pro pohybovou recitaci", Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 339-339
1999   Pro RR (Ladislav Novák, Šest topologických dvojlistů), Revolver Revue, , 39, 1999/01, 110-121
2001   Princ z Hadlízu a z Třebíče, Rozhovory, , , 2001, 74-78
2007   Z malého naučného slovníku, Život, 3, 4, 2007, 33-
2010   Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali / We Doubted, Hated and Despired, Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali / We Doubted, Hated and Despired, , , 2010, 3-
2013   Východiska z voicebandů (1969), Česká vizuální poezie, , , 2013, 202-216
2015   Z receptáře, Analogon, , 76, 2015, 72-73
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Stálá expozice Ladislava Nováka
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1986   Almanach ´86
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2002   Ladislav Novák
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   Ladislav Novák: Alchymáže
2002   Mikuláš Medek
2004   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (z grafického díla)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1946/04   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1992   Revue K
1999/01   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
projekt
rok vydání, název (podnázev)
1973   JHK's Monography (Longitudinal Teamwork) (J. J. Kocman ví)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2017   Hynek Luňák: Retrospektiva