Zdeněk Šplíchal

* 20. 11. 1948, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
textilní výtvarník, sochař, grafik, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Žije a pracuje v Třebíči. Studoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzitě obor Výtvarná kultura. V 80. letech absolvoval pololegální Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře v Brně. Patřil k okruhu žáků a přátel třebíčského literáta, básníka a výtvarníka Ladislava Nováka. Je spoluzakladatelem výtvarné Skupiny 4, která patří k nejstarším aktivním výtvarným skupinám v českém prostředí.
V 60. a 70. letech se zabýval především kompozicemi s figurálními náměty. Vždy přitom směřoval k neosobnímu vyjádření jednoduchého figurálního znaku – s tehdejší „novou figurací“ jej spojoval nezájem o konkrétní podobu nějakého člověka a naopak zájem o určité významy, které v něm mohly být výtvarně zhmotněny. V 80. letech pak dospěl k širším tématům humanismu a lidské identity. Snaha o uplatnění ryze výtvarných kvalit jej přivedla k užívání jazyka geometrie. Ten od té doby v jeho práci dominuje, nikoliv ovšem zcela bezvýhradně, naopak, stává se v souladu se zájmem o vyřešení určitého výtvarného problému jedním ze způsobů, které se v autorově usilování podle situace doplňují. Od 90. let se soustřeďuje na nefigurativní práce na papíře (kresba, malba, koláž a její variace) a také na rozměrné objekty ze dřeva a jiných materiálů. Tato díla jsou výsledkem cíleného hledání adekvátní formy pro ikonické vyjádření esenciálních hodnot křesťanské víry, které jsou základem autorova vnímání světa a jeho místa v něm. Duchovní síla biblických námětů je inspiračním zdrojem a rovněž zprostředkovaným sdělením, dosaženým účinnými výtvarnými prostředky, založenými na harmonii geometrických vztahů linií a ploch, na optickém souzvuku objemů a na emotivním působení barvy. Koncem 90. let vytvořil sérii esteticky vytříbených ocelových desek s geometricky rytmizovanými perforacemi (čtverec, trojúhelník) či úzkými lineárními zářezy. Od roku 2002 se zaměřuje na práce vytvořené technikou na pomezí kresby a malby, kterou pojmenoval akvareláž. Jde o užití speciálních mastných kříd, které umožňují různé způsoby výtvarné práce včetně rozmývání vodou (cykly Pozdrav z Benátek a Let krahujce). Od roku 2005 pracuje s tištěnými obrazovými reprodukcemi, kterých upravuje technikou alchymáže. Jde především o reprodukce známých děl světového malířství, do kterých autor aktivně zasahuje a přináší tak celou škálu nových zážitků (cykly Staří mistři a Drtikol). V nejnovější sérii autor zpracovává téma černo-bílé geometrické konstrukce, kterou v určité části mění vřazením pestrých barev.
zdroj – autorské heslo Z.Š.

poznámka:
Mgr.