Ladislav Novák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966
1967   Ladislav Novák
1968   Ladislav Novák: Alchymáže z roku 1967
1969   Ladislav Novák: Alchymáže
1970   Orbis Pictus Ladislava Nováka
1970   Alchymáže Ladislava Nováka
1971   Ladislav Novak
1971   Masožravé rostliny Ladislava Nováka (Černé arkády; Metamorfózy)
1974   Ladislav Novák
1976   Ladislav Novak: Froissages, alchimages, collages
1979   Froasáže Ladislava Nováka
1984   L. Novák
1986   Ladislav Novák
1986/05   Ladislav Novák: L´alchimista delicato (Noc un testo di Flavia Pesci)
1987   Fónická poezie Ladislava Nováka
1987   Ladislav Novák: Interpretace
1988   Ladislav Novák
1988   Ladislav Novák (Salon Mina)
1990   Ladislav Novák: Veronáže
1990   Ladislav Novák: Veronáže (Galerie Stará radnice, Brno)
1990   Ladislav Novák (Výběr z díla)
1991   Ladislav Novák
1991   Ladislav Novák
1992   Ladislav Novák: Retrospektiva
1992   Ladislav Novak: Poemes de tous les sens
1993   Ladislav Novák: Froasáže
1993   Ladislav Novák: Kombinované koláže
1994   Ladislav Novák: Nové froasáže (1991-1994)
1995   Ladislav Novák
1996   Ladislav Novák
1996   Ladislav Novák
1996   Česká kresba 6 (Ladislav Novák)
1996   Ladislav Novák (Můza české kultury)
1997   Ladislav Novák
1999   Ladislav Novák
2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče
2002   Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž (( 1925 - 1999 ))
2002   Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž
2003   Ladislav Novák: Výběr z díla 1969 - 1996
2010   Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali / We Doubted, Hated and Despired
nedatováno   Ladislav Novák
nedatováno   Ladislav Novák: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1964   Catalogue
1965   František Gross, Ladislav Novák
1965   Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Klaus Warmuth
1965   Písmo a obraz (Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek)
1965   Grafika 65
1966   Obraz a písmo ((16 stran))
1966   Současná surrealistická koláž 10 zemi
1966   Umění písma / Poezie písma
1966   Nouvelle génération tchécoslovaque
1966   Surrealismus a fotografie
1966   Poesía concreta i internacional
1966   17. členská výstava
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Nové výtvarné postupy
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1968   Věcné dialogy
1968   Destruction Art (Destroy to Create)
1968   collages a praga (1923 - 1967)
1968   XIX. členská výstava
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1969   Phases
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Partitury
1970   Soudobá československá grafika
1970   Sdružení Q Brno
1970   77 grafici
1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970)
1970   Almanach Q
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Výtvarníci Vysočiny
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   III. Výtvarná Třebíč
1976   Czeska i słowacka poezja konkretna
1978   Surrealism Unlimited 1969 - 1978, Conroy Maddox
1978   Imagination
1979   Miejsca i chwile
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   Eleven contemporary Artists from Prague
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1984   Bonjour, monsieur Kolář!
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1984   Fotografie jako dokument a artefakt (Konceptuální fotografie)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Expressiv (Mitteleuropäische Kunst seit 1960 / Central European Art since 1960)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1988   Contemporary Art in Czechoslovakia (Selection from the Jan and Meda Mladek Collectiion)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Moravská grafika 1989
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1990   Interpretácie
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1991   Wortlaut / Slovo-zvuk
1991   Umění akce
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Minisalon
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Sovinec 1989/91
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Umění frotáže
1995   Poezie a řád (Součsné české výtvarné umění ze sbírek České spořitelny a. s.)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Česká koláž
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let)
1997   Sovinec 1995 - 1997
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Czech Collage
1997   Očima Arcimboldovýma
1997   Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava
1997   Jiří Kolář, Ladislav Novák
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   Skupina 4
1998   Václavské malování (1953 - 1998)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Dialog / Le Dialogue
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Básnivá koláž
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   ...na papieri
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2017   Surrealismus a koláž
2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2017   Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Naše koláže
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
nedatováno   De Spelregels: 8 Tsjechische Kunstenaars uit Brno
nedatováno   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1972   La Poésie surréaliste tchèque et slovaque (1934-1969), Gradiva, Brusel (Brussels)
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1987   Na hranicích umění (Několik příběhů), Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
1990   Na hranicích umění, Prostor, Praha
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1993   Ladislav Novák, Edizioni Collina, Boloňa (Bologna)
1993   Texty, překlady a parafráze, žerty a rozhovor s Ladislavem Novákem, Arca JiMfa spol s r.o., Třebíč (Třebíč)
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1999   Ladislav Novák 1999, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2000   Osobnosti Třebíčska, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2002   Proměny Ladislava Nováka, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (2. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
2007   Skupina 4 (1966 - 2006/2007), ,
2007   Páni malíři, Parola, Jihlava (Jihlava)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
1991   Wortlaut, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2016   Třídit slova (Literatura a konceptuální tendence 1949-2015), tranzit.cz, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1964   Obraz a písmo II., Knižní kultura, 1, 12, 1964/12/27, 446-453
1964   37,5 C° (Fantazie), Tvář, , 4, 1964/05/30, 38-
1965   Novákovy alchymáže, Výtvarná práce, 13, 26, 1965/12/31, 6-7
1965   Cestou necestou, František Gross, Ladislav Novák, , , 1965, -
1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo, , , 1966, -
1966   Malá antologie konkrétní poezie, Obraz a písmo, , , 1966, 0-0
1966   Cette exposition gui réunit..., Nouvelle génération tchécoslovaque, , , 1966, -
1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22, 28, 1966/01/29, 5-5
1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7, 1966/02/17, 4-5
1966   Poezie a výtvarnost (Ladislav Novák), Pochodeň, , , 1966/12/13, -
1966   V Oblastní galerii Vysočiny, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 4-
1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy, , , 1967, 0-0
1967   Ladislav Novák v Brně, Výtvarná práce, 15, 21, 1967/10/19, 4-5
1968   Happening ve smyčce, Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 1-
1969   Skupina Phases, Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 6-6
1969   Navštívenka skupiny Phases, Mladá fronta, , , 1969/11/18, 2-2
1969   Alchymáže Ladislava Novaka, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 5-
1970   Noviny , ilustrované časopisy, knihy..., Orbis Pictus Ladislava Nováka, , , 1970, -
1970   Tvoba třebíčského básníka Ladislava Nováka..., Alchymáže Ladislava Nováka, , , 1970, -
1970   Orbis pictus Ladislava Nováka, Výtvarná práce, 18, 5, 1970/03/02, 4-
1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12, 56-57, 1971/10, 18-37
1974   Il surrealismo eretico di Ladislav Novák / Le surréalisme hérétique de Ladislav Novák / The heretical surrealism of Ladislav Novák, Ladislav Novák, , , 1974, 1-49
1979   D'autres artistes conservent du surréalisme..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 37-38
1980   Ladislav Novák (Novák´s artistic output as...), Eleven contemporary Artists from Prague, , , 1980, -
1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 42-51
1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 59-60
1984   Návraty k přírodě, Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 20-31
1984   Umělecké tendence šedesátých a sedmdesátých let..., Fotografie jako dokument a artefakt, , , 1984, 1-5
1987   Příběh Ladislava Nováka, Na hranicích umění, , , 1987, 70-88
1988   Novák´s Schaffen als Künstler ist immens:... / Novák´s artistic output an artist is vast:..., Expressiv, , , 1987, 204-206
1990   Novák je…, List pro literaturu, 1, 7, 1990/10, 3-3
1990   Návraty k přírodě, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 15-21
1990   Příběh Ladislava Nováka, Na hranicích umění, , , 1990, 70-88
1990   Ještě v minulém roce se zdálo..., Ladislav Novák: Veronáže, , , 1990, -
1991   Ladislav Novak, Design Journal, , 27, 1990, 77-77
1992   Ladislav Novák, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 33-34
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1992   Výtvarná čarování Ladislava Nováka, Oko, , 1, 1992, 17-
1992 -   Con amore - Brno, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   K výstavě Ladislava Nováka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 4-4
1994   Několik poznámek k Ladislavu Novákovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 4-4
1995   Ladislav Novák odpovídá na otázky Marcely Pánkové, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 138-140
1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže, , , 1995, 0-0
1995   Novák, Ladislav, 4. 8 . 1925 Turnov, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 571-572
1995   Ladislav Novák - Froasáže (8. 2. - 11. 3. 1994), Galéria Palisády, , , 1995, 94-95
1996   Objekty , koláže, asambláže a imaginativní zdroje inspirace, České imaginativní umění, , , 1996, 473-520
1996   Poštovní umění neboli mail-art (Mail-art se nejvíc podobá tomu, co najdete ve své poštovní schránce), Denní telegraf, 5, 184, 1996/08/08, 10-
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Ladislav Novák), Česká koláž, , , 1997, 156-157
1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?), , , , , 1-
1998   Dvě výstavy Ladislava Nováka (Praha, Investiční a poštovní banka, vstupní hala ústředí, 3. 2. - 16. 3. Praha, Galerie Gema, 3. 2. - 16. 3.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 6, 1998/03/19, 4-4
1999   Pro RR (Ladislav Novák, Šest topologických dvojlistů), Revolver Revue, , 39, 1999/01, 110-121
1999   Galerie Aspekt uvádí první Dialogy, Rovnost, , , 1999/06/08, 10-10
2000   Ladislav Novák, Osobnosti Třebíčska, , , 2000, 130-135
2001   Princ z Hadlízu a z Třebíče, Rozhovory, , , 2001, 74-78
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2001   Ladislav Novák / Ladislav Novák, Jiří Kolář sběratel / Collector, , , 2001, 31-36
2002   Proměny Ladislava Nováka (Praha, Národní galerie, Palác Kinských, 28. 3. - 28. 7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 7, 2002/04/04, 4-
2002   K mým nezapomenutelným zážitkům patří..., Edouard Jaguer: Výběr z díla, , , 2002, 14-16
2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře, , , 2003, 0-0
2005   O sobě a svém nitru (K výstavě Ladislava Nováka v Jihlavě - září 2000), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 110-111
2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: together again (Galerie Smečky), Grapheion, , 18, 2005, 168-169
2006   Česká koláž (Kolář a Novák v nové Galerii Smečky v Praze), Art & Antiques, , 2, 2006/02, 93-93
2007   Ladislav Novák, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 82-87
2007   Mluvím, tedy jsem (Fónická poezie Ladislava Nováka), Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 170-180
2007   Hasičský dům se ohlíž za dílem velké osobnosti - Ladislava Nováka, , , , , -
2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 179-197
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, -
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, , 1, 2009, 36-41
2010   Novákova umělecká tvorba... / Novak´s artistic output..., Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali / We Doubted, Hated and Despired, , , 2010, 5-6
2010   Ladislav Novák ve sbírkách Musea Kampa / Ladislav Novak in Museum Kampa´s Collection, Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali / We Doubted, Hated and Despired, , , 2010, 7-8
2010   Jemně kruté hry, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 23, 2010/11/18, 4-
2010   Přátelé noví a staronoví, Via artis, via vitae, , , 2010, 689-738
2012   Protestuji!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 18, 2012/09/13, 2-
2013   Česká vizuální poezie šedesátých let, Česká vizuální poezie, , , 2013, 7-42
2015   Vesmírné hlasy Ladislava Nováka, Flash Art, 8, 38, 2015, 32-33
2017   Výbuch experimentů (Obraz a slovo v Plzni), Art + Antiques, , 7-8, 2017/07/14, 12-19
nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, , , nedatováno, 9-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Ladislav Novák (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1970   Zveme Vás na další přátelskou schůzku,...
1971   Ladislav Novak: Dessins - froissages - alchimages
1976   Ladislav Novak: Grafik, Froissagen, Collagen, Alchimagen, Poesie
1984   Ladislav Novák
1985   Monument einer katastrophe von Ladislav Novák
1986   Ladislav Novak: La poéte est un alchimiste délicat
1987   Fónická poezie Ladislava Nováka
1988   Ladislav Novák: Kresby a koláže
1988   Ladislav Novák: Arbeiten auf Papier
1988   Ladislav Novák: Froasáže
1988   Ladislav Novák: (Froasáže)
1990   Ladislav Novák: Malé formáty
1990   Ladislav Novák: Veronáže
1990   Ladislav Novák: Veronáže
1990   Ladislav Novák: Výběr z díla
1992   Retrospektiva Ladislava Nováka
1992   Ladislav Novák: Alchymáže
1992   Ladislav Novák: Obrazy
1992   Ladislav Novak: Un demiurge pas trop serieux (Oeuvres anciennes et recentes)
1992   Ladislav Novák: Alchymáže a fotografie z akcí
1994   Ladislav Novák: Froasáže
1994   Ladislav Novák
1994   Ladislav Novák: Nové froasáže (1991-1994)
1995   Ladislav Novák: Froasáže (Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem)
1995   Ladislav Novák: Retrospektiva
1995   Ladislav Novák: Retrospektiva (Galerie moderního umění, Hradec Králové)
1995   Ladislav Novák: Práce z brněnských sbírek
1995   Ladislav Novák
1995   Ladislav Novák ((1995/02/08 - 1995/03/12))
1996   Ladislav Novák: Nečekané návštěvy
1996   Ladislav Novák: Froasáže
1996   Ladislav Novák: Výběr z díla
1996   Mostra di Ladislav Novák
1996   Česká kresba 6 (Ladislav Novák)
1996   Ladislav Novák: Výběr z díla (Sovinec)
1997   Ladislav Novák: Froasáže
1997   Ladislav Novák: Froasáže (Zámek Kozel)
1997   Ladislav Novak: Froissages et d´alchimages
1998   Ladislav Novák
1999   Ladislav Novák: Výběr z díla
1999   Ladislav Novák: Výběr z díla 1961 - 1999
1999   Ladislav Novák: Výběr z díla 1961 - 1999 (Galerie Pyramida, Praha)
2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče (Výstava k umělcovým nedožitým narozeninám)
2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče
2002   Ladislav Novák 1925 - 1999: Koláž, alchymáž, froasáž
2002   Proměny Ladislava Nováka / Métamorphoses de Ladislav Novák
2002   Stálá expozice Ladislava Nováka
2003   Ladislav Novák: Výběr z díla 1969 - 1996
2003   Obnovená stálá expozice Ladislava Nováka
2004   Nová kolekce obrazů (Obnovená stálá expozice)
2006   Ladislav Novák: Kolekce obrazů z let 1970 - 1990
2007   Ladislav Novák: Výběr z díla (Lubomír Kressa st., Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc: Plastiky, kresby, alchymáže)
2008   Ladislav Novák
2009   Ladislav Novák: Lité tuše, koláže, dekupáže...
2010   Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděl a zoufali - We Doubted, Hated and Despaired
2012   Ladislav Novák (Stálá expozice)
2014   Ladislav Novák 2014
2015   Ladislav Novák: Alchymáže
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Písmo a obraz
1965   Grafika 65, František Bílek
1966   Hra na čáru
1969   Nové věci Miry Haberernerové. Nové věci Ladislava Nováka
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1970   Současná československá grafika
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1973   ART 4´73 Basel Galleria Schwarz (Ugo Dossi, John Dowell, Pablo Echaurren, Ladislav Novak, Bruno Conte, Spagnulo)
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1987   Ladislav Novák: Interpretace, Otto Müller-Eibenstock: Fotogramy a kresby, Diplomová práce katedry urbanismu a územního plánování FA VUT 1982-1986
1988   Ladislav Novák: Froasáže, Jiří John: Grafika
1989   Con amore
1990   Ladislav Novák: Onomatopoické a fónické básně, Valerij Šersťanoj (Berlín): Vizuální texty (Večer živých autorských demonstrací poezie, v níž se uplatňují exprese lidského hlasu a významové kvality textu)
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Zahájení činnosti
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný
1991   8 Tsjechische kunstenaars
1992   Šedá cihla 35/1992
1994   Zwischen zeit raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80 er Jahren Tel I, konstruktiv)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   5. K pátému výročí otevření galerie
1999   Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů)
2000   Dialog Jiřího Koláře & Ladislava Nováka / Dialogue work by Jiří Kolář & Ladislav Novák
2000   Moderní česká kresba
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Na sítnici bouře / Sur la Rétine de la Tourmente, Současná surrealistická koláž / La collage surréaliste contemporain (Edouard Jaguer (Paříž - Francie), Ladislav Novák: Výběr z díla)
2002   Mistři české moderny
2005   Jiří Kolář a Ladislav Novák: Znovu spolu
2005   Jiří Kolář ----- Ladislav Novák ([znovu spolu])
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   České poválečné umění
2007   Ladislav Novák: Výběr z díla (Lubomír Kressa st., MIlan Nestrojil, Zdeněk Štajn; Plastiky, kresby, alchymáže)
2007   Skupina 4 (1966 - 200/07)
2008   Na Vlnách ´RA´ (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Vysočinou
2009   Stopy ohně
2009   Výběr
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2010   Zázračné zrcadlo
2012   Pohyblivé iluze ´60
2013   Jiří Kolář - Ladislav Novák: Dialog
2013   Umění je abstrakce
2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
2016   Stejně jsme se sešli
2016   1960 - 1970
2017   České poválečné umění 1956-1996
2017   Ladislav Novák, Jiří Kolář: Přátelé
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Bez názvu
adresář
rok vydání, název (podnázev)
1994   Partitury, adresář autorů
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1986   Almanach ´86
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   2. aukce moderního umění
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Etcetera 2½
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
diář
rok vydání, název (podnázev)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1958   Bez názvu (Žlutá miniatura)
1958   Bez názvu
1962   Mapa II
1962   Bez názvu
1964   Kometa
1964 - 65   Portrét duše Třebíče
1965   Portrét Jiřího Koláře
1965   Sjezd
1968   Bez názvu
1974   Po letech znovu teta Anomalie (Paní Slepice)
1975   Myšlenky nemocného
1976   Mytický proutkař
1983   Přátelské objetí
1994   Věčné naplnění (mandala)
divadelní program
rok vydání, název (podnázev)
1966   Bestiarium (světová experimentální poezie a hudba)
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2000   Ladislav Novák (1925 - 1999): Nějaká sláva v prostoru se odehrává, 1977
2011   Ladislav Novák: Archaický bojovník, 1970
nedatováno   Ladislav Novák: Čarování / witchlining
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1981   Icaros
1985   Bez názvu
nedatováno   L
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2008   Otevření stálé expozice básníka a výtvarníka Ladislava Nováka
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
2002   Ladislav Novák
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   Ladislav Novák: Alchymáže
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
1998   Ladislav Novák: Ohlédnutí (1962 - 1977), Dana Vachtová; Skleněné plastiky, Ladislav Novák; Froasáže
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1963   Vržená báseň I
1973   Ne, ne... po Lesbu - Homos
1974   Můj život - má jediná
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1956   Zchromlý les
1958   Bez názvu
1958   Bez názvu
1962   Groteska
1962   Liány linií
1962   Bez názvu (In "Cabinet particulier")
1962   Bez názvu (Corrent illustrations - II)
1962   Zelený podpis
1962   Pollockův vpád do divadla
1962   Bez názvu
1962   Čtvrcená báseň
1962   Z cyklu Oči
1962   Z cyklu Oči
1962   Bez názvu
1962   Anihilace
1962   Bez názvu
1962   Zraněná báseň
1962   Bez názvu
1962   Bez názvu
1962   Bez názvu
1962   Bez názvu
1962   Punktuální báseň
1962   Bez názvu
1962   Vizuální báseň
1962   Hodně neklidných snů
1962 - 63   Bez názvu
1963   Zenová báseň 2
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Sibylla Kumejská
1963   Tři sta třicet otazníků
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   L´illustration
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Bez názvu
1963   Vizuální báseň
1964   Monstrance blahoslavené Vagíny
1964   Uvnitř mnohých jsi ty
1964   Bez názvu
1964   Maskované přízraky
1964   Znaky znaků
1964   Bez názvu
1964   Čtveřice
1964   Bez názvu
1964   Bez názvu
1964   Monstrance
1964   Bez názvu
1964   Bez názvu
1964   Magický kruh
1964   Bez názvu
1965   Konec krásných dní
1965   Inspektor radarových stanic
1966   Bez názvu
1966   Osud kokety
1966   Mořské house
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1966   Bez názvu
1967   Polibek drakulů II
1967   Pravá siamská dvojčata
1967   Téměř levitace
1968   Zpěv nočních ptáků
1969   Partitura pro brněnský rozhlas
1970   La raie
1971   Gestikulace (Bez artikulace)
1971   Zaznamenáno při relaci o středověkých loupežnících
1973   Portas coeli
1973   La poete
1973   Sattvara: Les deuts serres...
1973   Lapis angularis
1973   Des objets in connus...
1974   Jeu Royal
1975   L´observateur
1976   Koncert pro libovolný orchestr
1976   Koncert pro libovolný orchestr
1976   Koncert pro libovolný orchestr
1976   Koncert pro libovolný orchestr
1976   Der giftige fernsehngeist
1976   Non
1977   Interpretace Resslerovy věty
1977   Au senil du cosmos nous sommes bieu Svignés
1978   Kráter
1979   ...Jiří Padrta
1979   Trés probablement arion
1979   Kuatuor kuitete??
1980   Bez názvu
1980   Bez názvu
1980   La chanson printanière
1981   La grande coquetterie
1981   Bez názvu
1981   Bez názvu
1981   Rencontre
1981   Avant la victoire final
1981   Příroda je strašná
1981   Toujones les crabs
1981   Objet dé sagré able 1
1981   Objet dé sagré able 2
1981   Un pen son Shih-t´ao
1981   Les signes
1981   Les profondeurs
1982   La grande Coquette
1982   Excentrique
1983   Bez názvu
1983   Bez názvu
1983   Vega
1984   Avant
1984   Věčnost (Mandala)
1984   Geografie...
1984   Die Dreiblume
1984   L´arbre
1984   L´aile et le piede
1985   Lété
1985   ...La grande disimetrie
1986   Ankalidor...
1988   Griffon
1988   Balance
1989   Kontret contradictoire
1989   Nebeská mechanika
1989   Len
1989   Bez názvu
1990   Paradisiaque
1990   Triangly
1990   Cyclope
1991   Kvadrille
1992   Désirs métaphysignes
1992   Černý útes
1993   Le silence
1993   John Cage
1995   Bratři odpůrci
1995   S Eliškou v Bretani
1995   La fante...
1995   Prstokaldy IV
1995   Prstokaldy V
1996   Naděje (Dvě fáze)
1996   Naděje (Dvě fáze)
1997   Proč na tebe myslím
1997   Poranění
1998   Moje pocta Acnavi
1998   Hadlizova poslední slova
1998   Jamais
1999   Medúza?
1999   Grand Rien
1999   Ma belle méduse
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Variace na poctu Harry Ruhé
nedatováno   Volné směry
nedatováno   Variace na poctu Harry Ruhé
nedatováno   Z cyklu Krvavé salony
nedatováno   Z cyklu Krvavé salony
nedatováno   Z cyklu Krvavé salony
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Variace na poctu Harry Ruhé
nedatováno   Variace na poctu Harry Ruhé
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Zkapalnění mistra Descarta (druhá verze)
nedatováno   Motýli 18 - Dekalkominíci inkoustovi
nedatováno   Motýli 3 - Literníci černobílí (Letrističtí - čtvrcení)
nedatováno   Oko
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Šílenství
nedatováno   Z hluku
nedatováno   Zámostí
nedatováno   Z ticha
nedatováno   Láskomíny
nedatováno   Rajská brána čeká
nedatováno   New Undies?
nedatováno   Veritas
nedatováno   Veritas
nedatováno   Veritas
nedatováno   Veritas
nedatováno   Les becs...
návštěvní kniha
rok vydání, název (podnázev)
1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1962   Růže - dnes a navždy
1963   Motýli 13
parte
rok vydání, název (podnázev)
1999   Ladislav Novák a.d.
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1970   Neue Texte (Experimentelle Poesie aus der Tschechoslowakei)
1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc
1987   Opus musicum, hudební měsíčník (2)
1990/10   List pro literaturu
1992   Iniciály - Experiment a literatura (Sešity nezavedené literatury)
1999/01   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1967   Ladislav Novák
1992   Šedá cihla 35/1992
2002   Proměny Ladislava Nováka
plastika
rok vydání, název (podnázev)
1962   Růže
1977   Růže
1978   Růže pro Jiřího Valocha
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Růže
nedatováno   Zpráva o ztroskotání
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1971   Permutace současné poezie
1983   Beseda nad froasážemi Ladislava Nováka
1995   Jiří Olič, František Skála, Ladislav Novák
1997   Ladislav Novák: Výběr ze své poezie (U příležitosti zahájení výstavy Libora Teplého; Tma a Světlo)
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; česká
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1994   Ladislav Novák
2000   Šest návodů, pracovní listy (Ladislav Novák; Froasáž, Jiří Kolář; Dekoláž, Ladislav Novák; Alchymáž, Václav Stratil; Performace, Václav Stratil; Interpretace, Joseph Beuys; Happening)
rozhlasový pořad
rok vydání, název (podnázev)
2006   Pět gramů květu čerstvého blínu
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1964   Tschechische Graphik
1968   Nové věci
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
text
rok vydání, název (podnázev)
1968   Ladislav Novák: Alchymáže čili transmutace banality
2010   Jemně kruté hry Ladislava Nováka na Kampě (Museum Kampa, 1. 10. - 5. 12. 2010)
nedatováno   Geometrie und Poesie (Zehn Künstler aus Brno und Umgebung mit zur Visuellen Poesie und zum Konstruktivismus)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Contemporary Art in Czechoslovakia
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
1995   Ladislav Novák
2002   Proměny Ladislava Nováka
2003   Práce na papíře
2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let)