Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1995   Jan Bauch
1996   Karel Svolinský
1997   Antonín Kybal
2001   Václav Cigler
2002   Josef Mařatka
2003   Jiří Stibral 1859 - 1939
2004   Otakar Diblík: Designer
2006   Z anonymity vystupuje designér František Crhák
2015   Pavel Štecha: Chataři
2016   Per astra ad monstra
2016   Rony Plesl
2017   Jaroslav Benda 1882-1970
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Prostor, světlo, sklo / Space, Light, Glass
1997   In - Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings)
2001   Pocta Stanislavu Libenskému (Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové)
2001   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
2002   Figurama 2002
2003   Figurama 2003
2004   Diplomky 2004: Nejdivočejší jízda roku
2004   Figurama 04
2005   Diplomky VŠUP 2005: Golden mix
2005   Je Désire
2005   Figurama 05
2006   Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu
2006   Dialog - Monolog (O grafickém designu)
2006   1 + 2 + 8 (Kopeckého škola / School of Vladiír Kopecký)
2006   Ateliér Socha II
2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
2007   Diplomky VŠUP 2007 (Katalog diplomových prací)
2007   Ateliér keramika a porcelán VŠUP Praha
2008   To nepodstatné / The Essence: Fotografie
2009   Diplomky ´09 VŠUP (Katalog diplomových prací)
2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII
2010   Ateliér veškerého sochařství / The Studio of Universal Sculpture (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko průmyslové / The Studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague)
2010   Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Feast for visitors from another world)
2010   Volné / Fine
2010   ... a z mlhy zjevily se útesy čínské: Obraz Číny v prvních fotografiích
2011   Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
2011   ...and the chinese cliffs emerged out of the mist: Perception and image of China in early photographs
2012   Ř! Česká národní identita v současném umění
2012   Ponorná řeka (Ateliér fotografie (2008 - 2012) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
2013   Myslet město (Městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire)
2014   Stroj na stravování (Kde a jak se jedlo v Československu (50.-70. léta))
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2014   UMPRUM 2013
2014   Alt, Vajd: My Left Hand
2014   Lapidárium: Ateliér sochařství
2015   Tam a zpátky / There and Back (Současný design, architektura a urbanismus / Contemporary design, architecture and urbanism)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
2015   The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013)
2015   Iniciály 2013
2015   Initials 2013
2015   Glassmania! (Bohemian Glass Masters at TENT London)
2015   Manifesto (Works by students and graduates of the Studio of Glass in Prague / Práce studentů a absolventů Ateliéru skla v Praze)
2015   Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálu v roce 2014/ High time for combining the disparate and layering materials in 2014 (UMPRUM 2014)
2016   UMPRUM Prague Calling (Selected Students' Works 2014-2016)
2016   OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce
2016   UMPRUM ATTACK!
2016   OCH! Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion
2016   Dědictví: Tradice, inovace, móda / Heritage: Tradition, Innovation, Fashion
2017   Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases)
2018   Přetlak / Overpressure
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2019   Studiolo robotico R.U.R.
2019   Studiolo robotico R.U.R.
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Kurt Gebauer: Znovuvstoupení do českého rybníka II
2002   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902
2005   Radana Lencová: Kaligrafie dnes - rukopisné písmo ((výstava doktorské práce))
2005   Vizuální styl Středočeského kraje: Výstava grafických prací Michala Kopeckého
2007   Artistka: ...domácí
2008   Pavel Knapek: Dej do toho duši!
2008   Martin Kreim: Topos
2008   L. F. Kofránek: Sochař mezi tradicí a modernou (1880 - 1954)
2009   Václav Bláha: Knižní grafika
2009   Jan Vičar: Psí hřbitov
2011   Kurt Gebauer: Zveřejnění
2012   Olga Karlíková: Slyšené krajiny
2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení
2015   Pavel Štecha: Chataři
2017   Jan Boháč: Můžu?
2017   Jaroslav Benda 1882-1970
2019   Olga Krykun: Don't Panic!
2020   Po povrchu / On the Surface
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1969   6 & 9
1971   Slabikář
1988   Hlubotisk
1996   Dlouhá léta s architekturou
1997   O tom
1998   Záznamy
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939)
2001   Smysl Modernosti (VŠUP)
2002   Kotěra / Plečnik: Korespondence
2003   Tak nám prý forma sleduje funkci (Sedm úvah o designu vůbec a o chápání funkcionalismu zvláště)
2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu)
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005
2008   Management umění
2008   Mít a být (Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese)
2009   The Typefaces of Vojtěch Preissig
2009   Domácí biograf / Home Cinema
2009   Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse)
2011   Etická funkce architektury
2011   Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900
2011   Kotvy Máje (České obchodní domy 1965-1975)
2011   Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930)
2012   Obrazy & události (Komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010 - 2012)
2013   Národní styl: Kultura a politika
2013   Jiří Balcar
2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen
2013   Benda a písmo (1900-1969)
2013   Filozofie těla (Klíč k hlubšímu chápání těla a šatu)
2013   Zrození umělkyně z pěny limonády (Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění)
2013   Jan E. Koula: Důvěrná architektura
2013   Proto (Grafický design a současné umění )
2013   Vetřelci a volavky / Aliens and Herons (Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989))
2013   More work
2013   Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design
2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
2014   Myslet město (Současné městské strategie)
2014   Z Prahy až do Buenos Aires (Ženské umění a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa)
2014   Abeceda věcí (Poznámky k modernímu a současnému umění)
2014   Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014)
2014   Kultura 2: Architektura stalinské epochy
2014   Architektúra pohyblivého obrazu
2014   Ateliér keramiky a porcelánu 2011 - 2014 / Studio of Ceramics and Porcelain
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon)
2015   Jde o to, aby o něco šlo (Typograf Oldřich Hlavsa)
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers)
2015   Proti času (Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918-1971)
2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury
2015   Tam a zpátky / There and Back
2015   222823856.. 018002819...... 784438418034442.... 980048764..
2015   Cizí dům? : Architektura českých Němců 1848 - 1891 / Ein fremdes Haus? : Die Architektur der Deutschböhmen 1848 - 1891n
2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění)
2015   Skripty do výlohy / Scripts for shop windows
2016   Manuál monumentu
2016   Manuál japonského laku
2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993)
2016   Věda, průmysl a umění
2016   Růžena Žertová: Architektka domů i věcí
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995)
2016   POP10: Poklady ostrova pokladů (Ateliér Grafický design a nová média, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
2016   Ruční slepotisk a zlacení (Uvedení do technologie a historické inspirace)
2017   Zobrazení bez reprodukce? (Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století)
2017   Nail Art - Space for Sale
2017   Nejen kruhy (Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací)
2017   Elementy knižní vazby
2018   Zkamenělá hudba (Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806-1882)
2018   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
2018   Nespavost
2018   Retrospektiva (Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století)
2018   Skrytá místa
2018   Akademické platformy výpočetního navrhování
2018   České sklo
2018   Czech Glass
2018   Ada Kale, alternativní fakta o nejsevernější islámské exklávě v Evropě po roce 1902 / Ada Kaleh, Alternative Facts about the Northernmost Islamic Exclave in Europe after 1902
2019   Obrazy a předobrazy
2019   Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968)
2019   Oko a tvář / Eye and Face
2019   Jan Šépka: Inspirace
2019   Petr Babák: Název knihy, autor názvu
2020   Clara (Clara Istlerová, práce a život)
2020   Oděv, móda, tvorba
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985)
2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění)
2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2009   Obrys doby
2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60. - 80. let)
2011   Ad Akta (Dějiny umění v rozšířeném poli)
2011   Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény)
2011   Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011)
2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice
2012   Funkcionalismus, design, škola, trh (Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu)
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2014   Diskuse 89 014
2018   Ex-pozice (O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury)
nedat. (2016)   Open Sandwich (Otevřená platforma pro užité umění)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
2006   Dlouhý život v čase stejně jako i dějiny... / One person´s live, like history...
2013   VŠUP vs. UMPRUM
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2005   Je Désire
2009   Nová instalace pražských OBRů vyroste na Klárově
2009   Časosběrné projekty Sylvy Francové a Silvi Vondřejcové
2010   Jitka válí - lité kresby
2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení
2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách
2015   Pavel Štecha: Chataři
2019   Julie Lupačová: Poselství
2019   Výpal: 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM
2019   Firing: Centennial of the Ceramics and Porcelain Studio AAAD
2019   Směsi / Mixtures
2019   If Not When, Who: Occupation Strike at AAAD in 1989
parte
rok vydání, název (podnázev)
1953   Emil Filla (malíř)
1969   Jiří Trnka (národní umělec, profesor)
1974   František Muzika (profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
1982   zasloužilý umělec Bedřich Stefan (akademický sochař nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
1983   zasloužilý umělec prof. Jaroslav Horejc (akademický sochař nositel Řádu práce)
1986   doc. Jan Nušl (zasloužilý umělec, akademický sochař)
1986   Karel Svolinský (akademický malíř, národní umělec)
1986   Jan Kavan (akademický sochař)
1987   profesor Josef Novák (: akademický malíř a grafik, nositel vyznamenání Za vynikající práci a Za zásluhy o výstavbu)
1988   Jan Spurný: prof. PhDr. (svazové) (prof. PhDr.)
1988   prof. PhDr. Jan Spurný
1989   docent Přemysl Rolčík (akademický malíř a grafik)
1990   Ladislav Pícha (akademický sochař a restaurátor)
1990   doc. Ladislav Vacek (ak. mal., nositel vyznamenání Za vynikající práci a titulu Zasloužilý umělec)
1999   Otakat Diblík: prof. ing. arch.
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Ateliér veškerého sochařství (Práce studentů Kurta Gebauera a Jany Skalické)
1998   Ateliér veškerého sochařství (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škola uměleckoprůmyslové v Praze)
2001   Má vlast
2001   Pocta Stanislavu Libenskému *27.března 1921 (Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové)
2004   Figurama 04
2006   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP)
2007   Sofi Hemon a Jana Rollová: Recto Verso
2007   Co se dá dělat...?
2008   Idylka (Sezóna 08)
2008   Artsemestr 2007 / 2008
2009   Artsemestr `09
2009   Sylva Francová, Silvie Vondřejcová: Časosběrné projekty
2010   Hostina pro návštěvu z jiného světa / A Feast for Visitors from Another World
2011   Objekt touhy
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Tam a zpátky (Současný design, architektura a urbanismus)
2015   UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!
2016   Open call
2016   Čau Zajíc. TYPO9010
2016   Dialog: Jiří Pelcl & absolventi
2016   Artsemestr léto 2016 & Diplomky 2016
2016   Per astra ad monstra
2016   Artsemestr zima 2016
2017   The Pillar of Conflicts
2017   Artsemestr léto a Diplomky 2017
2017   Akademické platformy výpočetního navrhování / Academic Platforms of Computational Design
2018   Artsemestr Zima 2018 / Artsemester Winter 2018 (Výstava klauzurních prací)
2018   Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library: Books and eBooks, Collections and Databases
2018   Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me
2018   Aš po Už/horod (Ateliér textilní tvorby UMPRUM)
2018   Design v pohybu / Design in Motion
2018   Artsemestr Léto 2018 / Diplomky & bakalářky 2018
2019   Artsemestr léto 2019 / Diplomky a Bakalářky 2019
2019   Kdo, když ne kdy / If Not When, Who (Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 / Occupation Strike at AAAD in 1989)
2020   Artsemestr zima 2020
2020   Síla i budoucnost jest národu národnost / The Strength and Future of the Nation is National Identity, Duch, který pracuje / A Spirit at Work (Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century)
2020   One-to-One: Výzvy bílé krychle
text
rok vydání, název (podnázev)
2020   Popovrchu / On the Surface
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2019   Kdo, když ne kdy (Okupační stávka na VŠUP v roce 1989)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2019   Šum Journal for Contemporary Art Criticism and Theory (Threshold Ecologies)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1979   Václav Mařan 1879 - 1962
2000   František Muzika 1900 - 1974 - 2000
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2014   Ediční plán 2014 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Umění včera a dnes (Pozvánka na dvanáctý cyklus přednášek)
2009   Umění včera a dnes (Pozvánka na třináctý cyklus přednášek)
2017   Umění včera a dnes na téma: Dějiny umění na dnešní Umprum
záložka
rok vydání, název (podnázev)
  Petr Bosák - Ultraman (2006) (Papír má dvě strany.)
  Josef Čapek - Fantomas (1920) (Život se nepíše, život se žije.)
autorská kniha
rok vydání, název (podnázev)
2019   Žížala pokládá otázky
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
2020   Mise - vize - revize / Mission - Vision - Revision
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera / The Studio of Universal Sculpture (Výběr činností z let 1999-2000 / Selected activities from period 1999-2000)