Jiří Fusek

* 22. 9. 1931, Prostějov (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)
restaurátor, textilní výtvarník, sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Na SPŠ oděvní Prostějov se vyučil krejčím (1946-48). V letech 1948-51 absolvoval SPŠ textilní v Brně, 1952-58 VŠUP Praha, ateliér textilní tvorby (A. Kybal). Roku 1958 obdržel cenu „Grand prix“ na Bruselském EXPO za textilní triptych Česká lovná zvěř, České ovoce a Česká květena (školní práce). Podnikl studijní cesty po západní Evropě a SSSR. V letech 1958-59 zaměstnán v gobelínové dílně ÚUŘ ve Valašském Meziříčí, 1959-72 vedoucím restaurátorem gobelínové dílny NG v Praze. Pro restaurování si záměrně vybíral díla s vážným a problematickým poškozením.
Prosadil novou metodu restaurování textilu - lepení a podlepování pomocí reversibilních termoplastů. Státní restaurátorské ateliéry však začaly tuto metodu používat zcela nekriticky a naprosto nešetrně, takže celá řada takto restaurovaných textilních památek je nenapravitelně poškozena či přímo zničena. Restaurování se postupem času pro něj stalo nutným zlem, které mu poskytovalo obživu, avšak jeho úsilí bylo napřeno spíše k vlastní volné tvorbě. Svoje působení v tomto oboru ukončil po mnohaletých sporech ohledně finančního ohodnocení uprostřed rozdělané práce na Tureckém stanu ze sbírek Jindřichohradeckého muzea.
Přibližně v polovině 70. let se začíná vracet k volné umělecké tvorbě. Mezi jeho realizace patří např. Textilní reliéf pro Starou radnici v Brně (1976); Textilní reliéf kombinovaný s mosazí pro smuteční síň v Brně - Židenicích (1983); Triptych pro Výzkumný ústav Pozemních staveb v Brně. (1987) a Mosazná a skleněná čelní stěna ve svatební síni Prahy 4 (1989). Svá díla tvoří pracnou technikou ovíjení přírodních materiálů (kameny, lastury, ořechy aj.) zlatým dracounem. Vzniklá díla s poetickými názvy prozrazují svou inspiraci v manýristickém umění (Veselá ještěrka, 1982; Opus I., 1983; Malý ježek, 1985). Koncem 80.let se jeho tvorba mění, vznikají drobnější cínové plastiky odlévané technikou ztraceného vosku. Veřejnosti se představil na několika samostatných výstavách (1986 UPM Jindřichův Hradec; 1987 GBČ Praha; 1989 Okresní muzeum v Kutné Hoře; 1990 Okresní kulturní středisko, Prostějov). Zastoupen ve sbírkách: NG Praha, UMPRUM Praha, Sbírky Pražského hradu, MG Brno a SčM v Liberci.

Restaurátorské práce (Většina akcí realizována v rámci dílen NG):
poč. 60.let Praha, Svatovítský poklad, románská mitra sv.Vojtěcha / Praha, katedrála sv.Víta, baldachýn z náhrobku sv. Jana Nepomuckého.
1962-64 Vlámsko-ardenský mistr: Lovecká verdura, gobelín, UPM Praha (Převod z NG). Pokus o rekonstrukci původní barevnosti - převrácení gobelínu na rubovou stranu.
1966 Libochovice, zámek, gobelín Předání klíčů, vlámská manufaktura 17. stol. Poprvé užita metoda vložených plomb pomocí termoplastu - lepení.
1966-67 Libochovice, zámek, gobelín z cyklu Decius Mus (Vyprávění snu před bitvou), Bruselská manufaktura 1620-1660 podle Rubensova kartónu z let 1616-18.
1966 Leon van der Hecke: Vypuzení Hagar, Brusel kolem 1570, gobelín.
1968 Korunování Alexandra, gobelín.
1969 Švihov, zámek, Zpráva o Saulově smrti, gobelín (i.č. Bečov 2/3504). Použita metoda tónování vybledlých opravených míst.
1970-72 Tapiserie „Válečná výprava“, okolo 1520, Belgie - Turnai, vlna, hedvábí, SčM Liberec (i.č. G 2).
1977 Soubor 18 fragmentů tzv. Koptských tkanin, 6-8. stol. Egypt, SčM Liberec (i.č. T 1846).

PePřík

Lit.: J. Fusek - objekty, UPM Jindřichův Hradec 1986. - V. Krylová a J. Fusek, GBČ Praha 1987. - L. Kesner: J.F. pohledové šperky a komorní plastiky. Okresní kulturní středisko Prostějov 1990. - Bibliografie publikací restaurátorů. TA I. 1990, s. 131.