Keramika, textil, sklo '83 v kultuře bydlení

termín: 1983/07/21 - 1983/09/18
instituce: Galerie Jaroslava Fragnera
typ výstavy: kolektivní