Jde o to, aby o něco šlo

podnázev: Typograf Oldřich Hlavsa

typ dokumentu: kniha
rok vydání: 2015
počet stran: 590, (2), (6 příloh), vazba, kartonové pouzdro
výška x šířka [mm]: 277 x 242
jazyk: český
vydání: 1.
ISBN: 978-80-7470-055-2

NK ČNB: cnb002658875

poznámka:
978-80-7470-055-2 (Filip Tomáš - Akropolis)
978-80-86863-68-9 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová)
Písmo Corridor / Signature Type
-
Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století. Ve své tvorbě se Oldřich Hlavsa (1909–1995) soustředil především na typografické řešení knihy. Množstvím upravených titulů, jejichž počet se blíží dvěma tisícům, výrazně formoval pohled na stavbu, funkci a účel knihy. Je pokračovatelem české avantgardy, díla Karla Teigeho a Ladislava Sutnara, ale složky konstrukční a funkční dostávají v jeho typografické práci nový význam. Do dějin grafického designu se nesmazatelně zapsal svými čtyřmi publikacemi o písmu, ilustraci a knize. V roce 1957 vyšla Typografická písma latinková, která dostala o tři roky později i anglickou mutaci A Bookof Type and Design, později následují tři svazky Typographie (1976, 1981 a 1986). Oldřich Hlavsa byl členem řady mezinárodních institucí a komisí pro užitou grafiku, aktivně se účastnil práce různých mezinárodních porot v oboru knižní kultury a typografie, vystavoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho práce byla opakovaně ohodnocena mnoha domácími i mezinárodními oceněními (dlouhá léta se např. umisťoval na čelných místech v soutěži o nejkrásnější československou knihu a v roce 1991 mu byla udělena prestižní Gutenbergova cena města Lipska jako uznání za celoživotní vynikající práci v oboru knižního umění). Rozsáhlou monografii otevírají studie Barbory Toman Tylové, Jana Rouse a Ivy Knoblochové, navazující obrazová část uvádí zásadní mezníky Hlavsova průkopnického a umělecky jedinečného díla, které je v relativní úplnosti představeno v bibliografii Hlavsovy knižní a časopisecké tvorby. Publikaci doplňuje výbor z Hlavsových teoretických statí, rozhovorů, ohlasů jeho díla a Hlavsovy korespondence s významnými českými i zahraničními osobnostmi grafického designu 20. století (L. Sutnar, A. Frutiger, H. Zapf). Vydáno v koedici s nakladatelstvím Akropolis a za velkorysé podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a společností Fedrigoni a Typodesign.
umprum.cz, 25.12.2019

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Jde o to, aby o něco šlo

 

Jde o to, aby o něco šlo

osoba   narození
Toman Tylová Barbora   1981

Jde o to, aby o něco šlo

osoba   narození
Fabel Karel   10. 6. 1939
Hájek Jiří   17. 7. 1919
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909
Javůrek Josef   10. 3. 1929
Knobloch Janáková Iva   2. 8. 1964
Rous Jan   16. 2. 1943
Řezáč Jan   17. 4. 1921
Sutnar Ladislav   9. 11. 1897
Szántó Tibor   6. 4. 1912
Šetlík Jiří   2. 4. 1929
Toman Tylová Barbora   1981
Trnka Jiří   24. 2. 1912
Vavruch Pavel    

Jde o to, aby o něco šlo

osoba   narození
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909

Jde o to, aby o něco šlo

osoba   narození
Toman Tylová Barbora   1981

Jde o to, aby o něco šlo

osoba   narození
Hladký Šach Filip   1977

Jde o to, aby o něco šlo

osoba   narození
Dimter Tomáš   30. 3. 1974
Martínková Kůsová Petra   1973
Petržilková Pavla    

Jde o to, aby o něco šlo

instituce, obec
Filip Tomáš - Akropolis, Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jde o to, aby o něco šlo

instituce, obec
Typodesign, s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)

Jde o to, aby o něco šlo

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  A 140647
  T 140647, Toman Tylová, Barbora
  Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, knihovna, Praha
  Národní knihovna České republiky, Praha, III 223914