Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, knihovna

druh: knihovna
obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Virtuální knihovna, soupis knihovny časopisu Ateliér, kterou převzal Archiv výtvarného umění v lednu 2016.

Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, knihovna

almanach
rok vydání   autor, název (podnázev)
2004   Hendrych Jan, Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
antologie/sborník
rok vydání   autor, název (podnázev)
1968   Bartoš Jaroslav (Rek), 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky
1982   Kmentová Eva, Eva Kmentová (In memoriam)
1986   Jiřík František, Kapitoly z českého dějepisu umění / I (Předchůdci a zakladatelé)
1987   Čapek Josef, Kapitoly z českého dějepisu umění / II (20. století)
1989   Grygar Milan, Opatov 1989
1992    , Jednorožec 1990/1991 (Sborník Společnosti přátel výtvarného umění Jednorožec v Klatovech)
1992   Cage John, Much POP more ART (Kunst der 60er Jahre in Grafiken, Multiples und Publikation / Art of the 60s in Graphic Works, Multiples, and Publication)
1994    , Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
1994    , Nová citlivost
1994    , Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů))
1994   Boštík Václav, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
1994   Cage John, Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích)
1995    , Podoba a smysl malby v současném umění
1996    , Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění
1996   Lacinová Jílková Sylva, Sylva Lacinová
1997    , Příběh gotické šablony / Geschichte Der Gotischen Schablone
1997   Knížák Milan, Závěrečný projev rektora Prof. Milana Knížáka na konci jeho sedmiletého působení ve funkci a jeho imatrikulační a promoční proslovy na Akademii výtvarných umění v Praze 1990-1997
1999    , Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění)
2000   Havlík Vladimír, Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record)
2000   Surůvka Jiří, V srdci Černého pavouka (Ostravská literární umělecká scéna 90. let)
2000   Wichterlová Hana, Haně Wichterlové
2001    , Architektura na prahu informačního věku (Texty o moderní a současné architektuře)
2001    , Historická fotografie 1/2001 (Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky)
2001   Černický Jiří, Galerie Suterén 1991 - 2001
2001   Nejedlý Zdeněk, České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
2002   Medek Mikuláš, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?
2004    , Zvěrokruh 1, Zvěrokruh 2, Surrealismus v ČSR, Mezinárodní bulletin surrealismu, Surrealismus
2004   Patera Jiří, Jiří Patera 1924 - 2003
2005   Doležal František, Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy)
2005   Fára Libor, Česká fotografie 20. století
2005   Malich Karel, Karel Malich: Wires / Dráty
2006    , 15 rokov slávy (Zborník k 15. výročiu vzniku Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach)
2006    , Architektura v informačním věku (Texty o moderní a současné architektuře II)
2006    , Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry
2006   Kremlička Rudolf, Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi)
2006   Mikyška Rudolf, Absolventi: Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991 - 2006 (Graduates; Institute of Creative Photography FPF Silesian University in Opava 1991 - 2006)
2007   Váchal Josef, Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006)
2008    , Průmyslové dědictví / Industrial heritage (Sborník příspěvků z Mezinárodního bienále Industriální stopy / Conference proceedings from the international biennial Vestiges of Industry)
2008    , Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996
2009   Černický Jiří, V prostoru 2000 generace 1989-2009
2009   Gahura František, A Utopia of Modernity: Zlín (Revisiting Baťa´s functional city)
2009   Hudeček František, Výstavy v čase proměn
2009   Vávra Vladimír, Libenští psychici (Sborník básnických a prozaických textů z let 1945-1959)
2010    , Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty
2010    , Ještěd (Evidence hodnot poválečné architektury / An Inventory of the Qualities of Post-War Architecture)
2010   Aubrechtová Pavla, Rovnoběžky a průsečíky
2010   Černický Jiří, CO14 (Sborník 2003-2005)
2010   David Jiří, Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech
2010   Myslbek Josef, Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009)
2010   Svobodová Jitka, Jitka Svobodová: Obrácený pohled (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové)
2011    , Volný čas / Spare Time (Utopie na hranicích všednosti / Utopias on the Verge of Commonness)
2011   David Jiří, Konečně spolu (Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011)
2011   Mergl Václav, Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let)
2012    , Funkcionalismus, design, škola, trh (Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu)
2012   Wall Jeff, Schaulager (Preserve, Study, Share)
2013    , Česká vizuální poezie (Teoretické texty)
2014    , Do, před, u, o, na, od, s, přes, pro, skrz, za, v, z AVU
2014    , Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958)
2014   Hodan Václav, Diskuse 89 014
aukční katalog
rok vydání   autor, název (podnázev)
1992   Šorm Jiří, Česká kresba (Galerie R)
1998   Grebeníčková Stanislava, Czech & British Contemporary Glass Sculpture (Auction in aid of Sue Ryder Foundation)
2005   Boštík Václav, Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2009   Boštík Václav, Aukce, Geometrická abstrakce
autorská kniha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1998   Nikl Petr, Petr Nikl
bibliofilie
rok vydání   autor, název (podnázev)
1994   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek: Don Quijote
1996   Bláha Václav, Svět Václava Bláhy
1997    , Dopisy básníků malíři
2007   Beran Zdeněk, Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmdesátých let
dvd-rom
rok vydání   autor, název (podnázev)
2004   Róna Jaroslav, Popis jednoho zápasu / Description of a Struggle (Dokument o vzniku pomníku Franze Kafky / Franz Kafka - story of one Prague monument)
encyklopedie/slovník
rok vydání   autor, název (podnázev)
1955   Bartoš Jaroslav (Rek), Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců
1975   Beneš Vincenc, Encyklopedie českého výtvarného umění
1984   Beneš Vincenc, Malá československá encyklopedie (A-Č)
1985   Doležal František, Malá československá encyklopedie (D-CH)
1986   Janeček Ota, Malá československá encyklopedie (I-L)
1986   Medek Mikuláš, Malá československá encyklopedie (M-Pol)
1987   Sedláček Vojtěch, Malá československá encyklopedie (Pom-S)
1987   Špála Václav, Malá československá encyklopedie (Š-Ž)
1988   Beneš Vincenc, Encyklopedie světového malířství
1991   Medek Mikuláš, Slovník světového malířství
1992    , Česko-italský slovník
1992    , Španělsko-český slovník
1992   Born Adolf, Malý slovník jihočeských výtvarných umělců
1993    , Česko-španělský slovník
1993   Born Adolf, Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties)
1994    , Polsko-český slovník (I. A-Ó)
1994    , Slovník zkratek
1995    , Akademický slovník cizích slov (I. A-K)
1995    , Akademický slovník cizích slov (II. L-Ž)
1995    , Italsko-český slovník
1995    , Polsko-český slovník (II. P-Ż)
1995   Beneš Vincenc, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců
1995   Born Adolf, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Dydek Ladislav, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
1995   Hoffmeister Adolf, Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L)
1996   Beneš Vincenc, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f)
1996   Gross František, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l)
1997    , Velký anglicko-český slovník (I. A-M)
1997    , Velký anglicko-český slovník (II. N-Z)
1997   Medek Mikuláš, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r)
1997   Reynek Bohuslav, Slovník světové kresby a grafiky
1998    , Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Gramatická a sémantická charakteristika)
1998    , Řecko-český slovník / Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů
1998   Sedláček Vojtěch, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž)
1998   Zlín Machálek Karel, Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž)
1999   Bočkayová Omiliaková Klára, Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia)
1999   Hadlač Jiří, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H)
2005    , Malý slovník managementu divadla (Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění)
2005   Medek Mikuláš, Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů
2006   Kaňka Jan, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
2006   Ščerbakov Jiří, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta)
2006   Štěch Karel, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich)
2007    , Od abstrakcie po živé umenie (Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia)
2011    , Starověké Řecko (Encyklopedická příručka)
informační leták / informace autorská
rok vydání   autor, název (podnázev)
1995   Klimt Gustav, Gustav Klimt: Kresby
1995   Rabinowitch David, David Rabinowitch: Works 1963 - 1964
1996   Sion Zbyšek, Zbyšek Sion: Obrazy / Paintings (1958 - 1996)
1999   Goldin Nan, Nan Goldin: Budu tvým zrcadlem / I'll Be Your Mirror
2000   Špillar Karel, Karel Špillar 1871 - 1939
2001   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Retrospektiva
2002   Procházka Antonín, Antonín Procházka: 1882-1945
2003   Tizian, Titian
2004   Capa Robert, Robert Capa: Faces of History / Tváře dějin
2004   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister (1902 - 1973)
2004   Modrý Vladimír, V. V. Modrý
2005   Anýž František, Franta Anýž 1876-1934
2005   Demartini Hugo, Hugo Demartini
2005   Sims Phil, Phil Sims: Emotion of Color
2006   Kolářová Běla, Běla Kolářová
2006   Kubín (Coubine) Otakar, Otakar Kubín: Od kubismu k novému klasicismu
2007   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr (1909 - 1980) (česky)
2008   Helnwein Gottfried, Gottfried Helnwein: Angels Sleeping
2008   Rajlich Tomáš, Tomáš Rajlich: 27 obrazů z let 1969-2008
2009   Kintera Krištof, David Černý: Entropa
2009   Ronovský František, František Ronovský (1929 - 2006)
2010   Boštík Václav, Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka)
2010   Kaplický Jan, Jan Kaplický: Vlastní cestou / His Own Way
2010   Sklenář Zdeněk, Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou
2010   Vinecký Josef, Josef Vinecký 1882 - 1949 (Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu / An artist of the pure truth of form and matter)
2011   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Intuice i řád / Intuition and Order
2011   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala: Sight Specific
2012   Kotík Jan, Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance
2012   Skála František, František Skála: Muzeum
2012   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý: Božská hra
2013   Funke Jaromír, Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion
2014   Kolář Jiří, Jiří Kolář: 100 let od narození / 100 Years Since his Birth
2014   Probst Barbara, Barbara Probst: Úplné znejistění / Total Uncertainty
2014   Šíma Josef, Josef Šíma: Země - světlo
2015   Curto Mario del, Art Brut Live (Fotografie / Photography Mario Del Curto)
2015   Koblasa Jan, Eden – Koblasova země / Koblasa's Land (Zveřejnění autorova daru / Works donated by the artist)
2015   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták: Sic itur ad astra (Obrazy, básně, přátelé / Paintings, Poems, Friends)
nedatováno   Gabriel Jan, Jan Gabriel: Koláže (Na blízko i na dostřel)
nedatováno   Kalný Martin, Martin Kalný
informační leták / informace kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
1994    , Der Riss im Raum (Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien)
1995   Černický Jiří, Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
1999   Mocker Josef, Stavitelé katedrály / The Builders of the Cathedral / Die Erbauer des Veitsdoms
2004    , Sport & móda / Sport & Fashion
2005    , Art Prague (4. veletrh současného umění /4th International Contemporary Art Fair)
2005   Načeradský Jiří, Exprese / Expressiveness
2006   Zeithamml Jindřich, M. Immrová, J. Zeithammel: Dialogy
2007   Kvetán Marek, NG Třista30tři
2009    , On Top of the Iceberg (New Photography from Finland)
2009   Řepa Miroslav, Utopie moderny: Zlín
2010   Gerz Jochen, Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future
2010   Proesch Gilbert, Gilbert & George: Cesty / Roads 1972-1992
2011    , BigMag: Jiné časopisy v Česku po roce 1989 / Other magazines in the Czech Republic after 1989
2011    , Prague Biennale 5 Prague / Biennale Photo 2
2012   Kaláb Jan, Městem posedlí / Stuck on the City (Ilegální umění v legálním světě / Illegal Art in the Legal World)
2013   Pitín Daniel, Motýlí efekt? / The Butterfly Effect?
2014    , Stavy mysli - Za obrazem
2014   Pivovarov Viktor, Viktor Pivovarov, Ged Quinn: Cake and Lemon Eaters
2014   Warhol Andy, Only the Good Ones: The Snapshot Aesthetic Revisited
2015    , Art Brut Live (Sbírka abcd / abcd collection)
2015   Róna Jaroslav, Model
2015   Šlapetová Barbora, Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Všechno je jinak / Everything is Different
nedat   Havlík Vladimír, Galerie Caesar
kalendář
rok vydání   autor, název (podnázev)
2011   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Intuice i řád (2012)
2012   Janoušek Vladimír, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek (2013)
katalog autorský
rok vydání   autor, název (podnázev)
1947   Špála Václav, Václav Špála: Posmrtná výstava
1957   Karel Václav, Václav Karel (Výstava ilustrací a náčrtů)
1957   Pokorný Jaroslav, Jaroslav Pokorný: Výstava obrazů
1959   Hejna Václav, Václav Hejna: Výběr z díla
1960   Hofman Vlastislav, Vlastislav Hofman (50 let výtvarné tvorby)
1960   Plocek Vilém, Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu
1961   Komárek Vladimír, Vladimír Komárek: Obrazy
1962   Hájek Miloslav, Miloslav Hájek
1962   Komárek Vladimír, Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1962   Plocek Vilém, Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu
1962   Trnka Jiří, Jiří Trnka: Souborná výstava
1963   Preclík Vladimír, Vladimir Preclik: Rzeźby, obrazy, rysunki
1963   Romberg Michael, Michael Romberg: Ilustrace k ruské a sovětské literatuře
1963   Želibský Ján, Ján Želibský: Cyklus kolportovaného ilegálního tisku
1964   Hejna Václav, Václav Hejna: Kresby a grafika
1964   Hejný Miloslav, Miloslav Hejný
1964   Janeček Ota, Ota Janeček: Obrazy, kresby, plastiky
1964   Preclík Vladimír, Vladimír Preclík
1964   Preisler Jan, Jan Preisler 1872 - 1918
1964   Souček Karel, Karel Souček
1965   Hejna Václav, Václav Hejna: Obrazy a instrumenty
1965   Hejný Miloslav, Miloslav Hejný
1965   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister
1965   Janoušková Věra, Věra Janoušková
1965   Medková Emila, Emila Medková
1965   Reynek Bohuslav, Grafika Bohuslava Reynka
1965   Smetana Jan, Jan Smetana (Nové obrazy a práce z období Skupiny 42)
1965   Tikal Václav, Václav Tikal: Posmrtná výstava malířského díla 1941 - 1965
1965   Valenta Jiří, Jiří Valenta: Obrazy z let 1959 - 65
1965   Vaníček Bedřich, Bedřich Vaníček: Oleje - kvaše - kresby (Dar MUDr. Arnošta Vlašimského)
1965   Vitík Alois, Alois Vitík
1966   Liesler Josef, Josef Liesler
1966   Malich Karel, Karel Malich
1966   Nemes Endre, Andrej Nemeš: Obrazy a kresby
1966   Novák Jaroslav, Jaroslav Novák
1966   Vysušil Karel, Vysušil: Grafika 1963-66
1967   Brýdlová Eva, Eva Brýdlová
1967   Čepelák Ladislav, Ladislav Čepelák: Kresby, akvatinty
1967   Feuerstein Bedřich, Bedřich Feuerstein: Architektura, scénické návrhy, obrazy
1967   Kodet Jan, Jan Kodet (Sochy a kresby)
1967   Paderlík Arnošt, Paderlík
1967   Picasso Pablo, Pablo Picasso: Současná tvorba
1967   Preclík Vladimír, Vladimír Preclík: Le Sculpteur - Sculptur - Der Bildhauer (se créstion entre 1960 et 1967, Works 1960 - 1967, Arbeiten aus den Jahren 1960 - 1967)
1968   Boštík Václav, Václav Boštík
1968   Fibichová Zdena, Zdena Fibichová: Kresby, sochy
1968   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister: Podoby & koláže
1968   Jackiewicz Wladyslaw, Wladyslaw Jackiewicz
1968   Kolář Jiří, Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Objekte
1968   Němec Rudolf, Rudolf Němec (Otisky, rastry)
1968   Pražák Čeněk, Čeněk Pražák
1968   Šíma Josef, Josef Šíma: Obrazy a kresby
1968   Šíma Josef, Joseph Sima
1968   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová
1968   Šlenger Karel, Karel Šlenger: Malířské dílo 1930-1967
1969   Baj Enrico, Enrico Baj
1969   Bauch Jan, Jan Bauch: Obrazy z let 1967 - 1969
1969   Bednářová Eva, Eva Bednářová: Grand Prix BIB '69
1969   Hladíková Jenny, Jenny Hladíková
1969   Klee Paul, Paul Klee: Obrazy, kresby, akvarely
1969   Kolář Jiří, Jiří Kolář
1969   Medek Mikuláš, Mikuláš Medek: Obrazy 1944–1969
1969   Mrázková Daisy, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby z let 1965 - 68
1969   Pauzer Karel, Karel Pauzer
1969   Štyrský Jindřich, Jindřich Štyrský 1899 - 1942 (Malarstwo, Rysunek, Collage, Fotografie)
1969   Trnka Jiří, Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968
1969   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr
1970   Cigler Václav, Václav Cigler
1970   Havlíček Karel, Karel Havlíček: Kresby
1970   Jíra Václav, Václav Jíra: Obrazy a objekty
1970   Kodet Jan, Jan Kodet: Sochařské dílo
1970   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal
1970   Slavíček Antonín, Antonín Slavíček: Výběr menších prací (K stému výročí umělcovým narozenin)
1970   Sychra Vladimír, Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932 - 1962
1970   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý: Ilustrace
1971   Černý Karel, Malíř Karel Černý 1910 - 1960 (Výbor malířské tvorby let 1934 - 1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí)
1971   Grus Jaroslav, Jaroslav Grus: Malířské dílo z let 1910 - 1971 (Souborná výstava k umělcovým osmdesátým narozeninám)
1971   Holý Miloslav, Figurální motivy Miloslava Holého z let 1925-34
1971   Kodet Jan, Jan Kodet
1971   Kokoschka Oskar, Oskar Kokoschka: Obrazy a grafika (K 85. narozeninám)
1971   Lada Josef, Josef Lada: Výběr z díla
1971   Liesler Josef, Josef Liesler: Bilder, illustrationen, graphik
1971   Matasová Adéla, Adéla Matasová
1971   Špála Václav, Václav Špála 1885-1946: Gemälde und Aquarelle
1971   Tichý František, František Tichý: Výběr z neznámého díla / Výběr z grafické tvorby
1971   Vysušil Karel, Karel Vysušil: Barevné litografie 1970-71
1972   Bauch Jan, Jan Bauch: Studie, kresby
1972   Dvorský Bohumír, Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972
1972   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: Sochy
1972   Halla Jan, Jan Halla: Grafika
1972   Hanzík Stanislav, Malé bronzy a cíny Stanislava Hanzíka
1972   Honty Tibor, Tibor Honty
1972   Kotěra Jan, Jan Kotěra
1972   Malich Karel, Karel Malich: Plastiky, projekty
1972   Stejskal Jiří, Jiří Stejskal
1972   Trnka Jiří, Jiří Trnka: Ilustrace Starých pověstí českých
1972   Volf František, František Volf
1973   Kotrba Karel, Karel Kotrba 1893-1938: Sochařské dílo
1974   Grus Jaroslav, Jaroslav Grus: Neznámé obrazy
1974   Myslbek Karel, Karel Myslbek
1974   Pangrác Miroslav, Miroslav Pangrác; Plastiky, obrazy
1975   Jindra Jaromír, Jaromír Jindra: Výběr z životního díla
1976   Hanzík Stanislav, Stanislav Hanzík
1976   Kotas Jaroslav, Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970-76
1976   Netušil Lubomír, Lubomír Netušil
1976   Rychlovský Antonín, Antonín Rychlovský: Obrazy z let 1966-1976
1977   Axman Miloš, Miloš Axman: Komorní plastika a kresba
1977   Houra Miroslav, Miroslav Houra
1977   Jíra Josef, Josef Jíra
1977   Karoušek Ladislav, Ladislav Karoušek: Obrazy, kresby, realizace
1977   Klimovičová Marička, Marička Klimovičová: Grafika
1977   Pangrác Miroslav, Miroslav Pangrác; Sochy / obrazy
1977   Sedliský Ivo, Ivan Sedliský: Obrazy
1977   Trnka Jiří, Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969)
1978   Komárek Vladimír, Vladimír Komárek: Grafika 1958 - 1978
1978   Komárek Vladimír, Vladimír Komárek: Obrazy z let 1945 - 1978
1978   Kryštůfek Jiří, Jiří Kryštůfek: Sochy
1978   Liesler Josef, Josef Liesler: Obrazy, grafika (Výběr z tvorby posledního desetiletí)
1978   Nepraš Karel, Karel Nepraš
1978   Schwarz Josef, Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby
1978   Soukup Vladimír, Vladimír Soukup: Obrazy a grafika z let 1967-1977
1978   Wagner Josef, Josef Wagner: Raná tvorba
1979   Hanzík Stanislav, Stanislav Hanzík
1979   Horný Willy, Willy Horný: Kresby a obrazy z let 1968 - 1978
1979   Křížová Brýdová Eva, Eva Křížová-Brýdová: Obrazy a kresby z let 1965 - 1979
1979   Souček Jan, Jan Souček: Obrazy, grafika
1979 -   Sivko Václav, Václav Sivko: Výběr z grafické tvorby
1980   Bukáček František, František Bukáček
1980   Cvrček Radoš, Radoš Cvrček: Výběr z figurální tvorby
1980   Eibl Vítězslav, Vítězslav Eibl: Sochy
1980   Hladík Karel, Karel Hladík
1980   Holler Josef, Josef Holler: Výběr z díla
1980   Jilemnický Ivan, Ivan Jilemnický: Sochy z kamene
1980   Kintera Vladimír, Vladimír Kintera: Obrazy
1980   Lajsek Oldřich, Oldřich Lajsek: Obrazy
1980   Nováková Meissnerová Vlasta, Vlasta Nováková: Tapiserie
1980   Platzer Ignác, Ignác Platzer: Skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku
1980   Pokorný Karel, Karel Pokorný: Obrazy (Výběr z let 1976-1980)
1980   Salachov Tair, Tair Salachov: Malba a grafika
1980   Synáček Otakar, Otakar Synáček: Obrazy z let 1960 - 1970
1980   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika
1981   Brokoff Ferdinand, Ferdinand Maxmilián Brokof (1688 - 1721): Výběr řezeb (K 250. výročí umělcovy smrti)
1981   Bukovský Ivan, Ivan Bukovský: Obrazy
1981   Dyrynk Martin, Grafický design z ateliéru Martina Dyrynka
1981   Exnar Jan, Jan Exnar: Vitraj
1981   Gruber Ivan, Ivan Gruber: Výběr z malířského díla
1981   Hajný Zdeněk, Zdeněk Hajný: Obrazy
1981   Hodonský František, František Hodonský ml.: Obrazy a kresby
1981   Lachout Vlastislav (Vlastimil), Vlastislav Lachout: Obrazy
1981   Pavlík Petr, Petr Pavlík
1981   Smetana Jan, Jan Smetana: Obrazy
1981   Souček Karel, Národní umělec Karel Souček: Výběr z díla (k 60. výročí založení Komunistické strany Československa a jejímu XVI. sjezdu)
1981   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika / keramika
1982   Adamcová Jiřina, Jiřina Adamcová: Grafika
1982   Bendl Jan, Jan Jiří Bendl (Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku)
1982   Bérová Julie, Julie Bérová: Grafika, kresby, obrazy
1982   Čermáková Alena, Alena Čermáková: Květiny a zátiší
1982   Havelka Luděk, Luděk Havelka: Medaille und Kleinplastik
1982   Janoušková Věra, Věra Janoušková (K šedesátým narozeninám)
1982   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč: Obrazy
1982   Karoušek Ladislav, Ladislav Karoušek
1982   Křížová Brýdová Eva, Eva Křížová-Brýdová: Obrazy
1982   Kyncl František, Frantisek Kyncl: Bilder, Objekte, Zeichnungen 1968-1982
1982   Laška Pavel, Pavel Laška: Výběr z malířského díla
1982   Mézl Zdeněk, Zdeněk Mézl: Ilustrace, grafika
1982   Michalčík Antonín, Antonín Michalčík: Obrazy
1982   Němec Josef, Josef Němec: Obrazy z let 1942-1982
1982   Šíma Josef, Josef Šíma (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
1982   Vohrabal Josef, Josef Vohrabal: Obrazy
1983   Bartovský Václav, Václav Bartovský: Malířská tvorba z let 1927-1960
1983   Gislais Janine, Janine Gislais: Obrazy
1983   Mocek Jiří, Jiří Mocek Prag: Gemalde, Zeichnungen
1983   Pavlík Ondřej, Ondřej Pavlík: Obrazy 1981-1983
1983   Rossmann Zdeněk, Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie
1983   Smolík Pavel, Pavel Smolík: Obrazy
1983   Šíma Josef, Josef Šíma: Obrazy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
1983   Šlenger Karel, Karel Šlenger: Obrazy z let 1931-1980
1984   Adamcová Jiřina, Jiřina Adamcová: Grafika, práce v architektuře
1984   Autengruber Jan, Jan Autengruber 1887-1920: Malířské dílo
1984   Hanák Miroslav, Miroslav Hanák: Obrazy
1984   Honsa Jan, Jan Honsa
1984   Jerie Bohumil, Bohumil J. Jerie: Plastiky / Plastiken (Výběr z let 1941 - 1983 / Auswahl aus den Jahren 1941 - 1983)
1984   Němec Josef, Josef Němec: Ze světa archeologie
1984   Pivovarov Viktor, Viktor Pivovarov: Obrazy z let 1981-1984
1984   Rozsypal Ivo, Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor 1973 - 1983
1984   Šolta Vladimír, Vladimír Šolta: Výběr z díla
1984   Váchal Josef, Josef Váchal: Dílo
1984   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová
1985   Brunovský Albín, Albín Brunovský
1985   Kovář Stanislav, Stanislav Kovář: Výběr z díla 1955 - 1985
1985   Leitgeb Ladislav, Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1981 / 1985
1985   Nykl Antonín, Antonín Nykl: Plastiky
1985   Ságl Jan, Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985
1985   Těhník Lubor, Lubor Těhník: Keramika
1985   Zábranská Jarmila, Jarmila Zábranská - Sychrová: Výběr z díla
1985   Žák Ivan, Ivan Žák
1986   Adamcová Jiřina, Jiřina Adamcová
1986   Bělocvětov Andrej, Andrej Bělocvětov: Výběr z malířské tvorby
1986   Domínguez Palázon Óscar, Oscar Domíngues: Výběr z díla (K 80. výročí narození)
1986   Franta, Franta: Paintings and work on paper / Peintures et travaux sur papier
1986   Hundertwasser Friedensreich, Friedensreich Hundertwasser
1986   Chramosta Cyril, Cyril Chramosta: Obrazy, kresby a grafika
1986   Jedlička Petr, Petr Jedlička: Obrazy, kresby, plastiky
1986   Kadečková Šustová Blanka, Blanka Kadečková: Obrazy, kresby, grafika
1986   Lacina Jiří, Jiří Lacina: Obrazy - Kresby - Objekty (1982 - 1985)
1986   Lajsek Oldřich, Oldřich Lajsek: Obrazy
1986   Michal Rastislav, Rastislav Michal: Výběr z tvorby
1986   Pangrác Miroslav, Zasloužilý umělec Miroslav Pangrác: Výběr z tvorby
1986   Sainer Ilja, Ilja Sainer: 24 kreseb z cyklu Bioprostory (1985 - 86)
1986   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Kresby
1986   Turek František, František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986
1986   Vančátová Anna, Anna Vančátová: Obrazy
1986   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Obrazy / kvaše / kresby
1986   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě
1986   Vrzalová Pavelková Marcela, Marcela Vrzalová: Obrazy
1987   Beran Aljo, Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1987   Bičovská Jaroslava, Jaroslava Bičovská: Obrazy
1987   Cundrla František, František Cundrla: Obrazy a kresby 1985 - 1987
1987   Exner Milan, Milan Exner: Keramika
1987   Filla Emil, Svět Emila Filly
1987   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Stopy a záznamy barvou a ohněm
1987   Kosková Popelková Inge, Inge Kosková: Kresby
1987   Kostka Jozef, Jozef Kostka: Súborné dielo
1987   Kroupová Alena, Alena Kroupová: Keramika
1987   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Černé kresby (1984 - 1986)
1987   Pátková Dagmar, Dagmar Pátková
1987   Pavlík Jiří, Jiří Pavlík: Obrazy
1987   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Výběr z tvorby 1983-87
1987   Singerová Natalie, Natalja Singerová: Akvarely, kresby
1987   Synecká Naděžda, Naděžda Synecká: Grafické proměny
1987   Vaca Karel, Karel Vaca
1987   Veselý Aleš, Aleš Veselý
1987   Zykmund Václav, Václav Zykmund
1987   Živný Jan, Jan Živný: Restaurátorská tvorba
1988   Adamcová Jiřina, Jiřina Adamcová: Grafika, mozaiky 1981- 1988
1988   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová
1988   Burešová Alena, Alena Burešová: Keramika
1988   Císařovský Petr, Petr Císařovský: Sochy (1976 - 1988)
1988   David Jiří, Jiří David: Kresby
1988   Dvořák Jaroslav Eduard, Jaroslav Dvořák: Obrazy
1988   Fiedlerová Zdenka, Zdenka Fiedlerová
1988   Frankenberger Alfréd, Alfred Frankenberger: Obrazy, kresby, grafika z let 1970 - 1987
1988   Franta Karel, Karel Franta: Ilustrace, kresby
1988   Frauknecht Karel, Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1988
1988   Hendrych Jan, Jan Hendrych: Plastiky
1988   Houšť Miroslav, Miroslav Houšť: Kresby, grafika
1988   Hruška Jiří, Jiří Hruška: Výběr z malířského díla
1988   Chramosta Cyril, Cyril Chramosta: Obrazy, kresby a grafika
1988   Kintera Vladimír, Vladimír Kintera: Obrazy, kresby
1988   Klivar Miroslav, Miroslav Klivar: Nové výtvarné tendence
1988   Knotek Jaromír, Jaromír Knotek: Kresby a obrazy 1984 - 1988
1988   Komáček Marián, Marian Komáček: Maľba, grafika
1988   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Kresby, grafika
1988   Kořínek Václav, Václav Kořínek: Obrazy 1962 - 1987
1988   Křišťan Jaroslav, Jaroslav Křišťan: Dokumentace
1988   Marschalová Zdeňka, Zdeňka Marschalová: Obrazy - kresby
1988   Matasová Adéla, Adéla Matasová: Reliéfy
1988   Muhlstein Cécile, Cecile Muhlstein
1988   Načeradský Jiří, Jiří Načeradský
1988   Pátková Dagmar, Dagmar Pátková: Výběr z díla
1988   Poličanský Pavel, Pavel Poličanský: Česká krajina
1988   Postl Radomír, Radomír Postl: Plakáty
1988   Ressel Milan, Milan Ressel: Obrazy, kresby
1988   Severová Jaroslava, Jaroslava Severová: Plechy a grafika
1988   Schmidt Jiří, Jiří Schmidt
1988   Slánský Bohuslav, Bohuslav Slánský: Malířské dílo 1900 - 1980
1988   Špale Václav, Václav Špale: Obrazy, kresby
1988   Tichý Oldřich, Oldřich Tichý: Obrazy
1988   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1988   Želibská Shejbalová Jana, Jana Želibská
1989   Bauch Jan, Jan Bauch: Drobná plastika - kresba
1989   Cihlář Michal, Michal Cihlář
1989   Cuninka Anton, Anton Cuninka: Architektonická tvorba
1989   Dorica Jozef, Jozef Dorica
1989   Dydek Ladislav, Ladislav Dydek: I dipinti 1973-1989
1989   Eliška Jiří, Jiří Eliška: Kresba, užitá grafika
1989   Fára Libor, Libor Fára
1989   Feller Ludvík, Ludvik Feller: Bilder 1987 - 1989
1989   Franta, Franta: Arbeiten 1969-1989 (Gemälde, Gouachen, Zeichnungen, Skulpturen)
1989   Gruber Ivan, I. Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám
1989   Hanke Jiří, Jiří Hanke
1989   Hradecký František, František Hradecký (1909 - 1952): Výběr z malířské tvorby
1989   Istler Josef, Josef Istler: Obrazy, grafika
1989   Ježek Stanislav, Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989
1989   Jiřincová Ludmila, Ludmila Jiřincová: Obrazy, grafika
1989   Kafka Čestmír, Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
1989   Kmentová Eva, Eva Kmentová: Kresby a plastiky
1989   Kmentová Eva, Eva Kmentová: Životní dílo
1989   Knotek Jaromír, Jaromír Knotek: Výběr prací z let 1978 - 1988
1989   Kolář Jiří, Jiří Kolář (Práce z počátku šedesátých let ze sbírky Ladislava Nováka)
1989   Kolařík Ladislav, Ladislav Kolařík: Umělecká knižní vazba, faksimile a restaurování písemných památek
1989   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Kresby '88
1989   Kořán Jaroslav, Jaroslav Kořán: Fotoplátna
1989   Kříž Jaroslav, Jaroslav Kříž: Obrazy
1989   Maftei Liliana, Liliana Maftei: Obrazy
1989   Malý Vladimír, Vladimír Malý: Plastiky
1989   Mára Pavel, Pavel Mára: Fotografie / Photographs
1989   Matasová Adéla, Adéla Matasová: Instalace
1989   Motl Ladislav, Ladislav Motl: Obrazy a kresby
1989   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha
1989   Nepasický Jiří, Jiří Nepasický
1989   Nováková Smítková Zdenka, Zdenka Marie Nováková
1989   Pechar Vladimír, Vladimír Pechar: 3x portrét
1989   Pchálek Theodor, Theodor Pchálek: Obrazy a kresby
1989   Pivovarov Viktor, Viktor Pivovarov: Obraz a text
1989   Popov Valentin, Valentin Popov: Obrazy a kresby '77 - '88
1989   Ranný Emanuel, Emanuel Ranný
1989   Reichmann Vilém, Vilém Reichmann: Fotografien
1989   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Výběr z cyklu Fragmenty (Kresby - obrazy - objekty 1987 - 1989)
1989   Skoch Milan, Skoch: Obrazy
1989   Smetana Jan, Jan Smetana: Výběr z díla
1989   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: 1970 - 1989
1989   Straka Oldřich, Oldřich Straka
1989   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Kresba a prostor
1989   Štreit Jindřich, Jindřich Štreit ((Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu))
1989   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1989   Vejražka Vít, Vít Vejražka: Obrazy, kresby
1989   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos-Popović: Obrazy a kresby
1989   Vondra Adolf, Adolf Vondra: Obrazy
1989   Zemek Leo, Leo Zemek
1989   Zoubek Olbram, Olbram Zoubek: Plastiky
1989   Zykmund Václav, Václav Zykmund: Grafika a kresba
1989   Žáček Josef, Josef Žáček: Obrazy
1989   Žlebek Jiří, Jiří Žlebek: Sochy
1990   Adamcová Jiřina, Jiřina Adamcová
1990   Adamec Vojtěch, Vojtěch Adamec
1990   Balabán Daniel, Daniel Balabán: Obrazy
1990   Balabán Daniel, Daniel Balabán: Obrazy z let 1988 - 1990
1990   Birkás Ákos, Ákos Birkás: Koppfe 1988-90
1990   Bláha Vlastimil, Vlastimil Bláha: Obrazy
1990   Bobek Jaroslav, Jaroslav Bobek
1990   Bohatová Jana, Jana Bohatová
1990   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Tvorba z osmdesátých let
1990   Čarný Ladislav (Laco), Ladislav Čarný: Zrkadlové objekty
1990   Čemus Otakar, Otakar Čemus: Obrazy z posledních let
1990   David Jiří, Jiří David
1990   Demel Karel, Karel Demel: Grafika
1990   Dias Pavel, Pavel Dias: Fotografie 1955 - 1990
1990   Doležal František, František Doležal
1990   Doležal Rudolf, Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
1990   Duda Jerzy, Jerzy Duda Gracz
1990   Fibichová Zdena, Zdena Fibichová: Sochy, kresby
1990   Fila Rudolf, Rudolf Fila ((Dům pánů z Kunštátu))
1990   Freimark Bob, Bob Freimark
1990   Gibek Jan, Jan Gibek: Výběr z díla
1990   Gierałtowski Krzysztof, Krzysztof Gieraltowski: Portréty
1990   Götz Zdeněk, Zdeněk Götz: Obrazy
1990   Harcuba Jiří, Jiří Harcuba: Porträtschnitte 1951-1990
1990   Hlavsa Lutobor, Lutobor Hlavsa: Obrazy
1990   Höhmová Zdena, Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
1990   Holíček Oldřich, Oldřich Holíček: Výběr z malířského díla
1990   Honcová Alena, Alena Honcová
1990   Hrbek Petr, Petr Hrbek
1990   Hron Josef, Josef Hron: Obrazy
1990   Janda Jiří, Jiří Janda: Žena, pohyb, čas
1990   Janoušek František, František Janoušek: Obrazy z let 1932 - 1942 (Výstava ke stému výročí narození)
1990   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Plastiky
1990   Jíra Josef, Josef Jíra: Souborná výstava
1990   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč: Obrazy
1990   Karlíková Olga, Olga Karlíková: Obrazy, kresby
1990   Kazda Ladislav, Ladislav Kazda
1990   Kedl Rudolf, Rudolf Kedl
1990   Kedl Rudolf, Rudolf Kedl: Hymnus o přírodě / Hymnus an die Natur
1990   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš
1990   Knížák Milan, Milan Knížák
1990   Kolomazník Jaroslav, Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby (Výběr z tvorby k umělcovým 55. narozeninám)
1990   Konečný Viktor, Viktor Konečný
1990   Kosárek Adolf, Adolf Kosárek 1830-1859
1990   Kotík Jan, Jan Kotík
1990   Koudelka Josef, Josef Koudelka: Z fotografického díla 1958-1990
1990   Kovařík Jindřich, Jindřich Kovařík: Ilustrace, grafika
1990   Králová Romana, Romana Králová
1990   Krčmář František, František Krčmář: Obrazy
1990   Krejčová Zdeňka, Zdena Krejčová: Obrazy a ilustrace
1990   Kristofori Jan, Jan Kristofori: Obrazy, grafika
1990   Kříž Vilém, Vilém Kříž
1990   Kubin Alfred, Alfred Kubin: Kresba a grafika
1990   Kučera Zdeněk, Zdeněk Kučera
1990   Kučerová Alena, Alena Kučerová: Grafika, plechy
1990   Kulhánek Oldřich, Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby
1990   Lacina Jiří, Jiří Lacina: Výběr z díla (1962 - 1990)
1990   Lajsek Oldřich, Oldřich Lajsek
1990   Losenický Bronislav, Bronislav Losenický: Obrazy
1990   Malátová Jarmila, Jarmila Malátová
1990   Markup Václav, Václav Markup: Sochy
1990   Marschal Miloslav, Miloslav Marschal
1990   Matasová Adéla, Adéla Matasová
1990   Medek Mikuláš, Mikuláš Medek: Malířské dílo 1942-1974
1990   Měšťan Jan, Jan Měšťan: Jubileum
1990   Mlynář Miroslav, Miroslav Mlynář: Stříbrný šperk
1990   Nádvorníková Alena, Alena Nádvorníková
1990   Nádvorníková Alena, Alena Nádvorníková: Uvnitř a vně (Kresby z let 1975 - 1990)
1990   Němec Josef, Josef Němec: Výběr z tvorby 1940 - 1990
1990   Netík Miroslav, Miroslav Netík: Obrazy z cyklu Boje a sny
1990   Nováček Miloslav, Miloslav Nováček: Kresby
1990   Novák Karel, Karel Novák: Malířské dílo
1990   Novák Ladislav, Ladislav Novák: Veronáže (Galerie Stará radnice, Brno)
1990   Novák Michal, Michal Novák: Fotografie
1990   Novosad Jiří, Jiří Novosad: Obrazy
1990   Nožička Alois, Alois Nožička: Komplementární svědectví II.
1990   Oliva Otmar, Otmar Oliva
1990   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Události přírody
1990   Perůtka Ladislav, Ladislav Perůtka
1990   Peterka František, František Peterka
1990   Pištěk Jan, Jan Pištěk: Obrazy z let 1986 - 1990
1990   Plocek Vilém, Vilém Plocek: Obrazy - kresby
1990   Poličanský Pavel, Pavel Poličanský: Krajiny domova
1990   Prokop Zdeněk, Zdeněk Prokop: Jablko poznávání (Obrazy, akvarely, kresby)
1990   Ptáček Jiří, Příroda podle Ptáčka (Jiřího Ptáčka obrazy a kresby)
1990   Puchnarová Štormová Dana, Dana Puchnarová: Obrazy, grafika, kresby, objekty
1990   Rajlich Jan, Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990
1990   Ratajová Vendula, Vendula Ratajová
1990   Reichmann Vilém, Vilém Reichmann: Grafogramy a kresby
1990   Roučka Pavel, Pavel Roučka 1986-1990
1990   Rýz Jan, Jan Rýz: Sportovní motivy (Obrazy a kresby z let 1982-89)
1990   Ságlová Zorka, Zorka Ságlová 1964 - 1990
1990   Ságlová Zorka, Zorka Ságlová: Obrazy
1990   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Bilance 1978 - 90 (Kresby - obrazy - objekty)
1990   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Výběr z tvorby 1983 - 90 ((kresby - obrazy - objekty))
1990   Skalická Jana, Jana Skalická: Igelity
1990   Stejskal Jiří, Jiří Stejskal: Grafika
1990   Šlitr Jiří, Jiří Šlitr: Kresby z Ameriky i odjinud
1990   Špála Václav, Václav Špála
1990   Šuhájek Jiří, Jiří Šuhájek
1990   Těhník Lubor, Lubor Těhník: Keramika
1990   Tichý František, František Tichý
1990   Volf Jiří, Jiří Volf
1990   Vrbová Kotrbová Vilma, Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby
1990   Zamazal Josef, Josef Zamazal
1990   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý 1890-1977
1990   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození)
1990   Ženatá Kamila, Kamila Ženatá: Anatomie sadu (Grafický cyklus 1987-89)
1990 ?   Rezler Aleš, Aleš Rezler: Grafika
1991   Adamec Vojtěch, Vojtěch Adamec: Sochy
1991   Adler Karl-Heinz, Karl-Heinz Adler
1991   Balko Stanislav, Stanislav Balko
1991   Beneš Jaroslav, Jaroslav Beneš: Fotografie
1991   Beneš Vlastimil, Vlastimil Beneš
1991   Benešová Hana, Hana Benešová
1991   Born Adolf, Adolf Born: Grafika
1991   Burgetová Zdeňka, Zdeňka Burgetová
1991   Catania Lucilla, Lucilla Catania: Sculptura
1991   Cihlář Michal, Michal Cihlář: Linoryty atd.
1991   Corvin Jiří, Jiří Corvin: Obrazy
1991   Černá Kateřina, Kateřina Černá
1991   Demartini Hugo, Hugo Demartini
1991   Downsbrough Peter, Peter Downsbrough: Současné práce v prostoru, knihy, kresby a grafiky
1991   Dungel Jan, Jan Dungel: Obrazy
1991   Dvořáčková Jarmila, Jarmila Dvořáčková
1991   Elšík Vlastimil, Vlastimil Elšík: Obrazy z let 1985 - 90
1991   Feller Ludvík, Ludvík Feller: Práce z let 1989-1991
1991   Filla Emil, Emil Filla: Obrazy, kresby, grafiky, plastiky (Práce se sbírky Východočeské galerie v Pardubicích)
1991   Franz Vladimír, Vladimír Franz: Přípravné období
1991   Friedl Peter, Peter Friedl
1991   Frydecký Václav, Václav Frydecký: Výběr z díla
1991   Garouste Gérard, Gérard Garouste
1991   Gebauer Vladimír, Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 (Obrazy, kresby, objekty)
1991   Grosseová Elżbieta, Elżbieta Grosseová: Keramika
1991   Groš Vladimír, Vladimír Groš
1991   Gruber Ivan, Ivan Gruber
1991   Grygar Milan, Milan Grygar 1991
1991   Hodonský František, František Hodonský: Grafika
1991   Hochová Dagmar, Dagmar Hochová
1991   Hřivnáč Tomáš, Tomáš Hřivnáč: Grafika - suchá jehla
1991   Chabera Arnošt, Arnošt Chabera
1991   Chotěnovský Zdeněk, Zdeněk Chotěnovský: Výběr z malířského díla 1965 - 1990
1991   Jandejsek Vladimír, Vladimír Jandejsek: Pařížské inspirace
1991   Jemelková Jana, Jana Jemelková
1991   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Sochy
1991   Kačer Jiří, Jiří Kačer: Plastiky
1991   Kadečková Šustová Blanka, Blanka Kadečková
1991   Knotek Aleš, Aleš Knotek: Obrazy a sochy
1991   Koblasa Jan, Jan Koblasa
1991   Koblasa Jan, Jan Koblasa: Sochy
1991   Kokoschka Oskar, Grafika Oskara Kokoschky (Dar Národní galerii v Praze)
1991   Kolář Jiří, Jiří Kolář
1991   Kolář Viktor, Viktor Kolář
1991   Kolářová Běla, Běla Kolářová
1991   Kolářová Běla, Běla Kolářová: Fotografie / Photographs 1961 - 1966
1991   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Kresby
1991   Kotík Jan, Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969
1991   Kotík Pravoslav, Pravoslav Kotík 1889-1970
1991   Kotyza Vladivoj, Vladivoj Kotyza: Obrazy, kresby
1991   Kovanič Václav, V. A. Kovanič: Medailérská tvorba
1991   Kovář Jaroslav, Jaroslav Kovář: Lepty
1991   Kratina Radoslav, Radek Kratina
1991   Kratina Radoslav, Radek Kratina: Variabile
1991   Kratina Radoslav, Radoslav Kratina
1991   Kressa Lubomír, Lubomír Kressa st.: Retrospektiva
1991   Kubíček Jánuš, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
1991   Kulhánek Oldřich, Oldřich Kulhánek
1991   Kupka František, František Kupka: Kresby, grafika
1991   Kyncl František, František Kyncl: Monostruktury
1991   Ladocha Jiří, Jiří Ladocha (Dreaming of a Story, The Story of the Dream / Sen o příběhu, příběh o snu)
1991   Lahoda Tomáš, Tomas Lahoda
1991   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby
1991   Lukáš František, František Lukáš: K osmdesátým narozeninám
1991   Marková Dana, Dana Marková: Plastiky
1991   Matasová Adéla, Adéla Matasová: Instalace
1991   Matzenauer Michal, Michal Matzenauer
1991   Mields Rune, Rune Mieldsová: Práce na papíře
1991   Michálek Miloš, Miloš Michálek: Hlavy / grafika
1991   Mikeska Jiří, Jiří Mikeska
1991   Mocek Jiří, Jiří Mocek
1991   Moucha Josef, Josef Moucha: Fotografie
1991   Mrázková Daisy, Daisy Mrázková: Nové kresby (z cyklu Čára pokračuje zkamenělé vteřiny mokré kreslení)
1991   Nečásková Milena, Milena Nečásková: Krajiny
1991   Netík Jiří, Jiří Netík: Sochy
1991   Novák Ladislav, Ladislav Novák
1991   Oliva Otmar, Otmar Oliva
1991   Pacák Jan, Jan A. Pacák: Výběr z tvorby
1991   Pátková Dagmar, Dagmar Pátková
1991   Pearsall Laura, Laura Pearsall / USA
1991   Pešicová Jaroslava, Jaroslava Pešicová
1991   Pilař Radek, Radek Pilař: Absolutní opona
1991   Piorecká Jandová Dagmar, Dagmar Piorecká
1991   Purkrábková Hana, Hana Purkrábková
1991   Radová Jindřiška, Jindřiška Radová
1991   Rafl Tomáš, Tomáš Rafl: Menschen in Grenzsituationen ("Soubor: Evokace")
1991   Ranný Michal, Michal Ranný: Kresby
1991   Róna Jaroslav, Jaroslav Róna
1991   Řehoř Petr, Petr Řehoř
1991   Sanovec Victor, Victor Sanovec: Práce / Arbeiten
1991   Schmidt Jiří, Jiří Schmidt: Výběr z díla
1991   Skalická Jana, Jana Skalická: Objekty
1991   Slámová Mirka, Mirka Slámová
1991   Slavík Otakar, Otakar Slavík
1991   Slavík Otakar, Otakar Slavík: Malby a kresby
1991   Sopko Jiří, Jiří Sopko
1991   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Obrazy
1991   Steklík Jan, Informální kresby a koláže Jana Steklíka
1991   Storchová Hana, Hana Storchová
1991   Stoupová Cikrtová Jana, Jana Stoupová - Cikrtová: Kresby a grafika
1991   Straka Přemysl, Přemysl Straka: Obrazy, kresby
1991   Stratil Václav, Václav Stratil: Řeholní pacient
1991   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Linie
1991   Synáček Otakar, Otakar Synáček
1991   Šafránek Jan, Jan John Safranek: Obrazy 1970 - 1991
1991   Šafranko Igor, Igor Šafranko
1991   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Svěcení reality
1991   Šnajdr Miroslav, Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby
1991   Štěpán Petr, Petr Štěpán: Krajiny, figury, kodexy (1982 - 1991)
1991   Štorek František, František Štorek
1991   Štreit Jindřich, Jindřich Štreit
1991   Štreit Jindřich, Jindřich Štreit: Dokumenty
1991   Tàpies Antoni, Antoni Tàpies: Pocta Československu (Grafika a sochy)
1991   Tichý František, František Tichý: Výběr z grafické tvorby
1991   Urbásek Miloš, Miloš Urbásek
1991   Valenta Rudolf, Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby (Z Berlínského období 1974-1991)
1991   Vasarely Victor, Vasarely
1991   Villalobos-Popović Zoja, Zoja (Zoja Villalobos-Popović)
1991   Zadrobílek Vladislav, Zadrobílek a Faust (Deset let samizdatové činnosti na poli hermetismu a beletrie 1979-1989)
1991   Zhouf Jiří (George), George Karèn - Zhouf: 20 let tvorby v USA / 20 American Years in Retrospect
1991   Zippe Stanislav, Stanislav Zippe
1992   Abbott Monika, Monika Abbott
1992   Antonová Alena, Alena Antonová: Grafika
1992   Balabán Daniel, Daniel Balabán
1992   Bauch Jan, Jan Bauch: Exprese barvy a tvaru
1992   Benda Václav, Václav Benda (Česká malba 80. a 90. let)
1992   Benda Václav, Václav Benda
1992   Benish Barbara, Barbara Benish: Encuentro
1992   Besta Pavel, Pavel Besta: Obrazy
1992   Bílek František, František Bílek: Grafika - kresby
1992   Bílek Michael, Michael Bílek
1992   Bílková Koblencová Alena, Alena Bílková: Grafika
1992   Bláha Václav, Václav Bláha
1992   Bláha Václav, Václav Bláha a …
1992   Bohdálková Olga, Olga Bohdálková
1992   Böhm Svatoslav, Svatoslav Böhm: Užité umění
1992   Bonge Lyle, Lyle Bonge: The Sleep of Reason (Mardi Grass)
1992   Brož Radek, Radek Brož: Obrazy, Monotypy, Objekty, Texty / Pictures, Monotypes, Objects, Texts
1992   Calder Alexander, Calder
1992   David Jiří, Jiří David: V čase své odvrácené tváře
1992   Demartini Hugo, Hugo Demartini
1992   Denk Wolfgang, Wolfgang Denk: Každý nový rok...
1992   Ďurík Peter, Peter Ďurík: Typografia, grafický design
1992   Ďuriš Milan, Milan Ďuriš
1992   Fila Rudolf, Rudolf Fila
1992   Gabriel Michal, Michal Gabriel
1992   Gide Vladimír, Vladimír Gide
1992   Grygar Milan, Milan Grygar: Mezi viděním a slyšením / Zwischen Sehen und Hören / Between Seeing and Hearing
1992   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Kristovy roky
1992   Havránek Bedřich, Bedřich Havránek (33. Výtvarné Hlinecko)
1992   Hirn Gerold, Gerold Hirn
1992   Hísek Jan, Jan Hísek: Grafika, obrazy, kresby
1992   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister (1902-1973): Výběr z díla
1992   Huhtamo Kari, Kari Huhtamo
1992   Chromy Anna, Anna Chromy: Pane, smiluj se - Kriste, smiluj se
1992   Janíček Martin, Martin Janíček: Zvukové prostory
1992   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992
1992   Jaroš Libor, Libor Jaroš: Obrazy
1992   Jedlička Jan, Jan Jedlička: Maremma
1992   Jelínková Holubová Dagmar, Dagmar Jelínková
1992   Jemelková Jana, Jana Jemelková
1992   John Jiří, Jiří John: Životní dílo
1992   Karoušek Valerián, Valerián Karoušek: Sochařské dílo 1953 -1970
1992   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš
1992   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Stopy ohně
1992   Koek Gerard, Gerard Koek: Arcadian Gaze
1992   Kogelnik Kiki, Kiki Kogelnik: Expansions
1992   Kolář Jiří, Jiří Kolář: Roláže, chiasmáže, závěsné básně
1992   Komárek Vladimír, Cesty životem Vladimíra Komárka
1992   Komárek Ivan, Ivan Komárek
1992   Konvička Richard, Richard Konvička: Obrazy a kresby
1992   Kotík Jan, Jan Kotík: Reprodukce / Reproduktion 1939-1991
1992   Kotík Jan, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991
1992   Kovanda Jiří, Jiří Kovanda
1992   Kovář Jaroslav, Jaroslav Kovář: Radierungen 1982 - 1992
1992   Kovařík Slavoj, Slavoj Kovařík
1992   Králík Jaroslav, Jaroslav Králík
1992   Krejčová Zdeňka, Zdena Krejčová: Kresby
1992   Kříž Vilém, Vilém Kříž: Fotografie z období 1937 - 1992
1992   Kučerová Alena, Alena Kučerová: Grafika
1992   Kudelová Františka, Talent, vášeň, intuice (Výstava k 80. narozeninám Františky Kudelové)
1992   Kukal Jaroslav, Jarda Kukal: Fotografie
1992   Kuneš Aleš, Aleš Kuneš: Adheze
1992   Kyncl František, František Kyncl: Monostrukturen / Monostruktury
1992   Liesler Josef, Josef Liesler: Obrazy grafika kresby objekty
1992   Malý Vladimír, Vladimír Malý: Sochy
1992   Matasová Adéla, Adéla Matasová
1992   Miró Joan, Joan Miró
1992   Mistr Theodorik, Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně
1992   Moucha Josef, Josef Moucha (Mimochodem/ By the way)
1992   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha
1992   Mžyk Josef, Josef Mžyk: Kresby
1992   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha
1992   Novák Ladislav, Ladislav Novak: Poemes de tous les sens
1992   Novák Ladislav, Ladislav Novák: Retrospektiva
1992   Odehnal Antonín, Antonín Odehnal
1992   Olešová Bohuslava, Bohuslava Olešová
1992   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky
1992   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Udalosti prírody
1992   Pivovarov Viktor, Viktor Pivovarov: Neomezené možnosti malby
1992   Pohribný David, David Pohribný: Pocta avantgardě (soubor 15ti plakátů)
1992   Prášil Jaroslav, Jaroslav Prášil: Šperk, grafika
1992   Puchnarová Štormová Dana, Dana Puchnarová: Dvě tváře utopie
1992   Ranný Emanuel, Emanuel Ranný
1992   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek
1992   Richterová Veronika, Veronika Richterová: Smalty
1992   Ságl Jan, Jan Ságl
1992   Ságlová Zorka, Zorka Ságlová 1965 - 1992
1992   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Skulpturen
1992   Skála František, František Skála jr.: Staré a nové práce
1992   Sklenář Zdeněk, Zdeněk Sklenář 1910 - 1986 (Mistři české kresby 2)
1992   Sobotka Jiří, Jiří Sobotka (Galerie výtvarného umění, Cheb)
1992   Střížek Antonín, Antonín Střížek
1992   Střížek Antonín, Antonín Střížek
1992   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu
1992   Šnobl Josef, Josef Šnobl: Fotografie
1992   Švolík Miro, Miro Švolík
1992   Teplý Bohumil, Bohumil Teplý: Sochy
1992   Titlová Ylovsky Margita, Margita Titlová Ylovsky: Rokoko nyní
1992   Trizma Rastislav, Rasťo Trizma: Socha, obraz
1992   Trnka Jiří, Mistři české kresby 3 (Jiří Trnka; 1912 - 1969)
1992   Vaca Karel, Karel Vaca
1992   Visser Bea de, Bea de Visser
1992   Vosolsobě Tomáš, Vosolsobě
1992   Wagner Libor, Libor Wagner: Obrazy, kresby, grafika, plastiky
1992   Wiškovský Eugen, Eugen Wiškovský 1888 - 1964: Fotografie
1992   Zeithamml Jindřich, Zeithamml
1992   Zelenka František, František Zelenka: Plakáty architektura divadlo
1992   Žáček Josef, Josef Žáček: Obrazy
1993   Adamcová Marie, Marie Adamcová
1993   Angeli Eduard, Angeli
1993   Baar Hugo, Hugo Baar: Obrazy
1993   Bachorík Oto, Oto Bachorík: Sochy
1993   Balabán Daniel, Daniel Balabán
1993   Beránek Jiří, Jiří Beránek: Rané obrazy, objekty a sochy
1993   Bím Tomáš, Tomáš Bím
1993   Birchler Suchánková Marie, Marie Birchler Suchánková: Š-rotace
1993   Boštík Václav, Václav Boštík: O sobě a o umění
1993   Brianti Jacques, Jacques Brianti
1993   Brož Radek, Radek Brož: Něco o monotypu
1993   Bukovský Ivan, Ivan Bukovsky: Dipinti
1993   Cigler Václav, Václav Cigler
1993   Černý David, David Černý: Umělí 1991 - 1993
1993   Danielová Mária, Mária Danielová: Zkouška citlivosti
1993   Delprat Hélène, Hélène Delprat: Peintures
1993   Diviš Alén, Alén Diviš: Biblické kresby
1993   Diviš Stanislav, Stanislav Diviš: Obrazy 1985-1992
1993   Drahos Tom, Tom Drahoš
1993   Dubuffet Jean, Jean Dubuffet
1993   Ehm Josef, Josef Ehm: Fotografie (Výstava ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1993   Fiala Václav, Václav Fiala: Černé kresby / Black Drawings
1993   Garnier Ilse, Ilse Garnierová: Vizuální texty
1993   Garnier Pierre, Pierre Garnier: Vizuální texty
1993   Giai-Miniet Marc, Marc Giai-Miniet: Choix d'oeuvres peintes 1988-1992
1993   Havlíček Karel, Karel Havlíček: Výběr z díla
1993   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Leda s labutí
1993   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Za svitu měsíce
1993   Hayek Pavel, Pavel Hayek: Struktury
1993   Hodonský František, František Hodonský
1993   Höhmová Zdena, Zdena Höhmová: Obrazy
1993   Holan Karel, Holanova Praha
1993   Hůla Jiří, Jiří Hůla: Šťastné narozeniny (Happy birthday)
1993   Chabera Milan, Milan Chabera: Pictures / Gemälde / Obrazy
1993   Istler Josef, Josef Istler (1993/1994)
1993   Janák František, František Janák
1993   Janečka Lubomír, Lubomír Janečka
1993   Janoušek Vladimír, Vladimír Janoušek: Kresby
1993   Janoušková Věra, Věra Janoušková
1993   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Rané koláže a plastiky
1993   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Škvárovky a koláže
1993   Kačer Jiří, Jan Kačer: Reliéfy a kresby
1993   Kafka Ivan, Ivan Kafka: Finsteres licht
1993   Kafka Vladimír, Vladimír Kafka
1993   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1965-1993
1993   Kalousek Jakub, Jakub Kalousek
1993   Karoušek Valerián, Valerian Karoušek: Plastiky, kresby, realizace
1993   Kašpar Antonín, Antonín Kašpar: Anti
1993   Klimo Alojz, Alojz Klimo: Maľba
1993   Kočí Richard, Richard Kočí: Obrazy
1993   Kohnová Ruth, Rut Kohn: Hommage an den landvermesser K. (Farbstiftzeichnungen auf holz, zeichnungen)
1993   Kolář Jiří, Jiří Kolář: Dictionnaire des Méthodes
1993   Komárek Ivan, Ivan Komárek
1993   Komárek Ivan, Ivan Komárek: Malé kresby
1993   Komínek Bohumír, Komínek 75-77
1993   Konvička Richard, Richard Konvička: Obrazy a kresby z let 1992 - 1993 / The paintings and drawings 1992 - 1993
1993   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Kresby
1993   Kovanda Jiří, Jiří Kovanda
1993   Kovář Jaroslav, Jaroslav Kovář ml.: Lepty
1993   Kovařík Jiří, Jiří Kovařík
1993   Kovařík Slavoj, Slavoj Kovařík
1993   Kračmar Alois, Alois Kračmar: Kresby
1993   Kristofori Jan, Jan Kristofori
1993   Kristofori Jan, Jan Kristofori
1993   Kříž Jaroslav, Jaroslav Kříž: Obrazy
1993   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta 1884–1918
1993   Kubový Jiří, Jiří Kubový
1993   Kuklík Petr, Petr Kuklík
1993   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Tvorba z let 1963-1993
1993   Losenický Bronislav, Bronislav Losenický: Obrazy
1993   Malina Václav, Václav Malina: Imprese
1993   Mára Pavel, Pavel Mára: 7 fotek / Photos
1993   Matasová Adéla, Adéla Matasová
1993   Michaux Henri, Henri Michaux
1993   Milkov Stefan, Stefan Milkov: 1993 - Rodina
1993   Mirvald Vladislav, Vladislav Mirvald
1993   Mirvald Vladislav, Vladislav Mirvald: Práce před rokem 1964 (informel, hard-edge)
1993   Mistr IW, 16 století, Mistr IW
1993   Mrázek Jiří, Jiří Mrázek: An American Tribute
1993   Nepasická Blanka, Blanka Nepasická: Email a šperk
1993   Nepasický Jiří, Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
1993   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Grafika z 60. a 70. let
1993   Newton Helmut, Helmut Newton: Aus dem photographischen Werk
1993   Nikl Petr, Petr Nikl: Uminulý čas
1993   Novák Vratislav, Vratislav Karel Novák: Zveřejnění
1993   Ona B., Ona B.: Jsem jen oko
1993   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel
1993   Patřičný Martin, Martin Patřičný
1993   Pištěk Jan, Jan Pištěk: Hledání míry
1993   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek
1993   Rovenský Miroslav, Miroslav Rovenský
1993   Rožátová Eliška, Eliška Rožátová
1993   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Fragmenty 3 Studie k En-Sof (Kresby a obrazy 1991 - 93)
1993   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Sochy
1993   Sion Zbyšek, Zbyšek Sion: Obrazy 1958-1993
1993   Sládek Karel, Karel Sládek: Obrazy
1993   Smejkal Jan, Jan Smejkal
1993   Sopko Jiří, Jiří Sopko: Výběr z díla
1993   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Téma Bible
1993   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Vnitřní světlo / Inner light
1993   Šafránek Jan, Jan J. Šafránek
1993   Šerých Jaroslav, Jaroslav Šerých: Sursum corda (Vzhůru srdce)
1993   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Plovoucí láhve
1993   Šípek Bořek, Bořek Šípek: Blízkost dálky - architektura, design
1993   Šmaha Petr, Petr Šmaha: Obrazy
1993   Šmíd Vladimír, Vladimír Šmíd: Plastiky a kresby
1993   Tikal Václav, Václav Tikal
1993   Vágner Jan, Jan Vágner
1993   Vančátová Anna, Anna Vančátová
1993   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992
1993   Veselý Petr, Petr Veselý
1993   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos Popović: Stopy / Traces
1993   Vimr Vladimír, Vladimír Vimr: Věnováno tichu / To Silence
1993   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě
1993   Yamamoto Naoaki, Naoaki Yamamoto: Dveře jsou pootevřené / The door is ajar
1993   Zippe Stanislav, Stanislav Zippe: Světelně prostorová instalace
1993   Zoubek Olbram, Olbram Zoubek
1993?   Pilařová Belotsvetová Andrea, Andrea Pilařová
1994   Adamus Karel, Karel Adamus: Objekty a kresby
1994   Anderle Jiří, Jiří Anderle, Poslední večeře
1994   Bartůněk Jiří, Jiří Bartůněk: Obrazy 1991 - 1992
1994   Beasley Bruce, Bruce Beasley: Sochy
1994   Benda Václav, Václav Benda: Výběr z díla
1994   Benedikt Václav, Vaclav Benedikt
1994   Beneš Vincenc, Vincenc Beneš
1994   Benish Barbara, Barbara Benish: Apokalypsa
1994   Beránek Jiří, Jiří Beránek
1994   Boltanski Christian, Christian Boltanski: Temné hodiny / Leçons de Ténèbres
1994   Born Adolf, Adolf Born (Spišský salón kresleného humoru č. 10)
1994   Brichcín Roman, Roman Brichcín
1994   Budil Bedřich, Bedřich Budil: Obrazy
1994   Buxbaum Roman, Roman Buxbaum: Přikázání
1994   Cartier J., J. S. Cartier
1994   Cihlář Michal, Michal Cihlář: Průřez
1994   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Plastiky a kresby / Sculptures et dessins (Jarní…/ ..de printemps)
1994   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Reliefs
1994   Čečo (Sabahudin) Dino, Čečo v tvrzi. Obrazy, kresby, plastika (Bosenské rondo)
1994   Čečo (Sabahudin) Dino, Čečo: Rozmotávání
1994   Čuřík Rostislav, Rostislav Čuřík
1994   Čuřík Rostislav, Rostislav Čuřík
1994   Dalí Salvador, Salvador Dalí: The Early Years
1994   Daněk Josef, Josef Daněk
1994   Demartini Hugo, Hugo Demartini
1994   Erró, Erró: Obrazy 1970 - 1993
1994   Exner Ivan, Ivan Exner: Mrtvá příroda / Dead Nature
1994   Fiala Václav, Václav Fiala: Kresby / sochy
1994   Filla Emil, Emil Filla
1994   Fleischmannová Svobodová Galina, Galina Svobodová: Obrazy
1994   Franta Roman, Roman Franta: Narušování / Interference
1994   Fučíková Renáta, Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
1994   Gabriel Michal, Michal Gabriel: Sochy
1994   Glückaufová Marie, Marie Glückaufová: Skleněný dialog
1994   Hák Miroslav, Miroslav Hák: Fotografie
1994   Hanke Jiří, Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu
1994   Hanzl Oldřich, Oldřich Hanzl: Výběr z díla
1994   Horn Rebecca, Rebecca Horn
1994   Hořínek Bořivoj, Bořivoj Hořínek: Záznamy
1994   Hůla Zdenek, Zdenek Hůla Praha 1994
1994   Charousek Pavel, Pavel Charousek
1994   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný
1994   Jarcovják Vladimír, Vladimír Jarcovják
1994   Jaroš Libor, Libor Jaroš
1994   Jedlička Jan, Jan Jedlička: Maremma 1980 - 1994 (Kresby, mezzotinty, obrazy, fotografie, film / Drawings, Mezzotints, Paintings, Photographs, Film)
1994   Jedlička Petr, Petr Jedlička
1994   Jilemnický Ivan, Kamenné poselství I. J.
1994   John Jiří, Jiří John: Grafika (Pocta Jiřímu Johnovi)
1994   Kadlec Zdeněk, Zdeněk Kadlec: Drobná plastika
1994   Kafka Čestmír, Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1994   Kafka Čestmír, Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1994   Kaitna Walter, Walter Kaitna: Kräftesysteme (1962 - 1983)
1994   Kardos Gabriella, Gabriella Kardos
1994   Kirkeby Per, Per Kirkeby: Obrazy a sochy
1994   Klein William, William Klein: Fotografie
1994   Kočí Richard, Richard Kočí
1994   Kolář Jiří, Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
1994   Komárek Ivan, Ivan Komárek: Zvěstování
1994   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Kresby
1994   Kotasová Věra, Věra Kotasová: Grafika
1994   Kotrba Marius, Márius Kotrba: Sochy
1994   Kovanda Jiří, Jiří Kovanda 1980-1994
1994   Kratina Radoslav, Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let
1994   Krejcar Libor, Libor Krejcar: 142
1994   Kristofori Jan, Jan Kristofori: Malerei
1994   Kříž Miloš, Miloš Kříž: Obrazy
1994   Kříž Kryz Pavel, Pavel Kříž: Formálie
1994   Křížová Jana, Jana Křížová: Plastiky, kresby / Sculptures, drawings
1994   Kyndrová Dana, Dana Kyndrová
1994   Lindovský Jiří, Jiří Lindovský: Kresby
1994   Mainer Martin, Martin Mainer: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1993
1994   Malich Karel, Karel Malich (Česká kresba 1)
1994   Malich Karel, Karel Malich (1976-1985)
1994   Matasová Adéla, Adéla Matasová
1994   Merta Jan, Jan Merta
1994   Merta Vladimír, Vladimír Merta
1994   Mrázková Wittmann Iva, Iva Mrazkova
1994   Mucha Alfons, Alfons Mucha: Das Slawische Epos
1994   Mucha Alfons, Alfons Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie
1994   Načeradský Jiří, Jiří Načeradský: Výběr z figurální tvorby
1994   Nádvorníková Alena, Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins
1994   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha
1994   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní
1994   Novák Rostislav, Rostislav Novák: Obrazy / Painting
1994   Novák Vladimír, Vladimír Novák
1994   Novák Vladimír, Vladimír Novák: Rané obrazy a kresby
1994   Novi Guido, Guido Novi: I Campi Elisi
1994   Odráška Josef, Josef Odráška: Malba, kresba, grafika 1969-1994
1994   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: No title
1994   Paleček Josef, Josef Paleček: Zahrady a hry (Obrazy, grafika, ilustrace z let 1967 - 1994)
1994   Palla Marian, Marian Palla: Namotávání provazu
1994   Panuška Jaroslav, Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
1994   Pátková Dagmar, Dagmar Pátková
1994   Pauzer Karel, Karel Pauzer: Plastika kresba grafika z let 1964 - 1994
1994   Pavlík Petr, Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round
1994   Pešicová Jaroslava, Jaroslava Pešicová: Obrazy
1994   Piačka Igor, Igor Piačka: Grafik, ilustrátor, malíř
1994   Pilař Radek, Radek Pilař: Výběr z díla
1994   Preclík Mojmír, Mojmír Preclík: Sochy
1994   Preisler Jan, Jan Preisler: Putování krajinami duše
1994   Rops Félicien, Félicien Rops
1994   Roučka Pavel, Pavel Roučka 93-94
1994   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Fragmenty 1987-93 (1.-3. část)
1994   Sedláček Ivo, Ivo Sedláček ...z jednoho cyklu...
1994   Sedláková Vladimíra, Vladimíra Sedláková
1994   Skála František, František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands
1994   Sládek Petr, Petr Sládek: Prostředí
1994   Směšný Barnet Josef, Josef Václav Barnet (Výbor z díla)
1994   Stratil Václav, Václav Stratil: Zatoulaný pes
1994   Sůra Jaroslav, Jaroslav Sůra: Grafika
1994   Svoboda Jan, Jan Svoboda: Fotografie
1994   Svoboda Jan, Jan Svoboda: Fotografie / Photographs (Výstava k nedožitým šedesátým narozeninám autora / Exhibition Commemorating the Late Photographer's Sixtieth Birthday)
1994   Svobodová Jitka, Jitka Svobodová
1994   Ševčík Miloš, Miloš Ševčík: Obrazy - kresby - grafika
1994   Šimon Tavík, Malíř a grafik T. F. Šimon 1877–1942 (Výběr z díla)
1994   Štenclová Kateřina, Kateřina Štenclová
1994   Štourač Jiří, Jiří Štourač
1994   Taylor Christopher, Christopher Taylor
1994   Turek Filip, Phill Tucker: O cenu J. Chalupeckého
1994   Váchal Josef, Josef Váchal
1994   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1994   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos-Popović
1994   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě
1994   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě
1994   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě (Meppen)
1994   Zárybnický Rostislav, Rostislav Zárybnický: Obrazy
1994   Zippe Stanislav, Stanislav Zippe
1994   Zobernig Heimo, Heimo Zobernig
1994   Žáček Josef, Josef Žáček: Hledání ve ztraceném prostoru / Searching in the Lost Space
1994 -   Patřičný Martin, M. Patřičný
1995   Abakanowicz Magdalena, Magdalena Abakanowicz
1995   Ambrůz Jan, Jan Ambrůz
1995   Balážová Mária, Mária Balážová: Hadia geometria
1995   Baňka Pavel, Pavel Baňka
1995   Bartoš Günter, Günter Bartoš: Kršnův dvůr / Krishna Court
1995   Bauch Jan, Jan Bauch: Obrazy, kresby, grafika, plastiky
1995   Bočkay Milan, Milan Bočkay: Takmer akvarely
1995   Bornová Erika, Erika Bornová: Obrazy a sochy
1995   Boštík Václav, Václav Boštík
1995   Bourgeois Louise, Louise Bourgeois: Sídlo paměti (Dílo 1982 - 1993)
1995   Bourgeois Louise, Louise Bourgeois: Sídlo paměti
1995   Bravenec Miroslav, Miroslav Bravenec: Grafika
1995   Burri René, René Burri: Jeden svět
1995   Celnikier Isaac, Isaac Celnikier: Rytá paměť
1995   Cicvárek Miloslav, Miloslav Cicvárek
1995   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Lidové obrazy
1995   Cragg Tony, Toni Cragg
1995   Cragg Tony, Tony Cragg: Sochy
1995   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Kresby
1995   Daněk Ladislav, Ladislav Daněk: Obrazy 1989 - 95
1995   David Jiří, Jiří David (Galerie Jaroslava Krále)
1995   Dias Pavel, Pavel Dias: Fotografie
1995   Dietman Erik, Erik Dietman: Piknik v mé duši / Pique-nique dans mon âme
1995   Diviš Alén, Alén Diviš: Pozdní kresby
1995   Dobeš Milan, Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika)
1995   Dollinger Georg, Georg Dollinger: Kaleidoskop Evropy
1995   Dopitová Milena, Milena Dopitová
1995   Dosbaba Václav, Václav Dosbaba: Retrospektiva
1995   Dzurko Rudolf, Rudolf Dzurko (Cesta, kterou bloudíš, je cesta, kterou sis zvolil)
1995   Feller Ludvík, Ludvík Feller: Materiál > tvar > znak
1995   Franz Vladimír, Vladimír Franz
1995   Frauknecht Karel, Karel Frauknecht 1925-1994
1995   Funke Jaromír, Jaromír Funke: Fotografie 1919-1943 (Věci skleněné a obyčejné)
1995   Gabriel Michal, Michal Gabriel: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1994
1995   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: Obrazy z dějin vlastního státu
1995   Geršl Josef, Josef Geršl
1995   Gormley Antony, Antony Gormley
1995   Graham Paul, Paul Graham: Empty Heaven (Photographs from Japan 1989 - 1995 / Fotografien aus Japan 1989 - 1995)
1995   Grover Rodney, Rod Grover: Roubování / Splicing
1995   Gutfreund Otto, Otto Gutfreund
1995   Hanke Jiří, Jiří Hanke: Podnikatelé (Kladno 1992-1995)
1995   Hladík Jan, Jan Hladík: Tapiserie, grafika / Tapestries, graphics
1995   Holeka Pavel, Pavel Holeka: Koláže
1995   Holomíček Bohdan, Bohdan Holomíček: Fotografie
1995   Honty Tibor, Tibor Honty: Fotografie
1995   Hulík Viktor, Viktor Hulík: Hommage á colštok
1995   Chaba Karel, Karel Chaba: Výstava obrazů - výběr z celoživotního díla u příležitosti 70. narozenin umělce
1995   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný
1995   Chlupáč Miloslav, Miloslav Chlupáč
1995   Jandejsek Vladimír, Vladimír Jandejsek: Geometrické obrazy
1995   Janeček Ota, Ota Janeček: Grafika
1995   Janošek Čestmír, Čestmír Janošek: Praha - Kolín (Výběr z díla let 1957 - 1995)
1995   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Sochy
1995   Jiránek Miloš, Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1995   Jirmus Jiří, Jiří Jirmus: Malířské dílo
1995   Jorn Asger, Asger Jorn (grafické dílo)
1995   Kafka Ivan, Ivan Kafka: Zdvojení
1995   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1991-1995
1995   Karpaš Roman, Roman Karpaš: Grafika
1995   Kern Michal, Michal Kern
1995   Kočí Richard, Richard Kočí
1995   Kokolia Vladimír, Vladimír Kokolia: Výběr z nejnovější tvorby
1995   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal
1995   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal 1988-1995
1995   Komárek Vladimír, Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1995   Kopřiva Pavel, Pavel Kopřiva: Plány nadskutečna
1995   Králík Jaroslav, Jaroslav Králík
1995   Krčil Bohumil, Bohumil “Bob“ Krčil: Fotografie
1995   Krůček Václav, Václav Krůček
1995   Kubíček Jan, Jan Kubíček: Obrazy 1958-1995
1995   Kubínová Volfová Eva, Eva Kubínová: Dřevořezy
1995   Kundera Ludvík, Ludvík Kundera: Nálezy
1995   Kuneš Aleš, Aleš Kuneš: Fotografie
1995   Kupka František, Frank Kupka: Die andere Realität / The Other Reality
1995   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala
1995   Lhoták Zdeněk, Zdeněk Lhoták: Tělomluva
1995   Loosli Walter, Walter Loosli: Holzschnitte / Dřevořezy
1995   Lukas Jan, Jan Lukas: Fotografický zápisník 1930 - 1990
1995   Luskačová Markéta, Markéta Luskačová: Fotografie ze Spitalfields (Londýn 1974 - 1990)
1995   Macháček Zdeněk, Zdeněk Macháček
1995   Malich Karel, Karel Malich
1995   Marčák Bohumil, Bohumil Marčák: Portréty výtvarných umělců z dokumentačního fondu Moravské galerie
1995   Matta-Clark Gordon, Gordon Matta-Clark
1995   Merz Mario, Mario Merz
1995   Měřička Jan, Jan Měřička: Grafika
1995   Michálek Miloš, Miloš Michálek
1995   Miler Marek, Marek Miler: Nová místa
1995   Míšek Karel, Karel Míšek
1995   Mrázková Daisy, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby (Práce z let 1985 - 1994)
1995   Mrázková Wittmann Iva, Iva Mrazkova
1995   Nesázal Michal, Michal Nesázal (Brno, Galerie U dobrého pastýře)
1995   Nesázal Michal, Michal Nesázal (Zlín, Zámek Zlín - Muzeum jihovýchodní Moravy)
1995   Nesázal Michal, Michal Nesázal
1995   Nolde Emil, Emil Nolde (Akvarely a grafika / Aquarelle und Graphik / Watercolors and Graphic Works)
1995   Nouzecká Ladislava, Ladislava Nouzecka: Erkennen, verstehen, integrieren / Poznat, rozumět, integrovat
1995   Novák Ladislav, Ladislav Novák
1995   Olešová Bohuslava, Bohuslava Olešová
1995   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: Materia des Loches
1995   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček
1995   Páral Miroslav, Miroslav Páral: Z tvorby 1988 - 1995
1995   Petrbok Jiří, Petrbok
1995   Podhrázský Stanislav, Stanislav Podhrázský
1995   Pohribný Jan, Jan Pohribný: Výzdoba pro příští život
1995   Poličanský Pavel, Pavel Poličanský: Krajiny domova
1995   Přibyl Lubomír, Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
1995   Příhoda Jiří, Jiří Příhoda
1995   Ptáček Jiří, Jiří Ptáček: Obrazy
1995   Rabinowitch David, David Rabinowitch: Box Trough Assemblages, Fluid Sheet Constructions
1995   Rambousek Jan, Jan Rambousek: Kresby, grafiky, dokumenty 1915 - 1945
1995   Raška Milan, Milan Raška: Malba
1995   Reich Jan, Jan Reich: Dvě města (Fotografie)
1995   Ronovský František, František Ronovský
1995   Rovenský Miroslav, Miroslav Rovenský: Recept
1995   Ságlová Zorka, Zorka Ságlová 1965 - 1995
1995   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Citedela / Citadel / Zitadelle
1995   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Tvorba z posledních let
1995   Sládek Karel, Karel Sládek: Obrazy (Výběr z díla 1989-1995)
1995   Slovenčík Svatopluk, Svatopluk Slovenčík (Tvorba z 90. let)
1995   Slovenčík Svatopluk, Svatopluk Slovenčík: Malba
1995   Sopko Jiří, Jiří Sopko: Obrazy a kresby 1965 - 1995
1995   Sovák Pravoslav, Pravoslav Sovak: Grafické dílo
1995   Stehli Iren, Iren Stehli: Pražské výlohy 1978-1994
1995   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Plastiky
1995   Svobodová Jitka, Jitka Svobodová
1995   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95
1995   Štenclová Jitka, Jitka Štenclová: Náznaky a znamení
1995   Teplý Libor, Libor Teplý: Fotografie / Photographs
1995   Valenta Jiří, Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk
1995   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Obrazy
1995   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos-Popović (Dominanta 4)
1995   Vlaović Dado JX, Dado JX Vlaović: Mistrovská díla současného umění
1995   Žáček Josef, Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up..
1995   Žlebek Jiří, Jiří Žlebek: Sochy
1996    , Světice s knihou (Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění)
1996   Aardse Leny, Leny Aardse (Malířka)
1996   Anderle Jiří, Jiří Anderle: Obrazy
1996   Armutidis Nikos, Nikos Armutidis
1996   Baláž Blažej, Blažej Baláž: 19 + 19 = 38 / Mincová grafika
1996   Bán Andrej, Andrej Bán: Poutníci
1996   Bělocvětov Andrej, Andrej Bělocvětov: Pomník vůle a úzkosti
1996   Bílek Michael, Michael Bílek
1996   Bílková Koblencová Alena, Alena Bílková
1996   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová: Nová grafika 1990 - 1996
1996   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová: Obrazy
1996   Blažová Tekeľová Katarina, Katarína Tekeľová Blažová: Tapisérie
1996   Brabenec Jaromír, Jaromír E. Brabenec: Causa etc.
1996   Brauner Viktor, Viktor Brauner: Vlk z Karpat v Paříži (Kresby a obrazy ze sbírky Musée d'art moderne Saint-Etienne)
1996   Braunerová Zdenka, Zdenka Braunerová. Přátelství a lásky
1996   Brejcha Šimon, Andrej Rublov II (Eine Installation von Šimon Brejcha)
1996   Cajthaml David, David Cajthaml: Obrazy a kresby z let 1982 - 1996
1996   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Bez koní
1996   Cooke Andreé, Andrée Cooke
1996   Corvin Jiří, Jiří Corvin: Obrazy
1996   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Mezi vůlí a náhodou
1996   Čečo (Sabahudin) Dino, Čečo: Odhalení / Aufdeckung
1996   Černický Jiří, Jiří Černický
1996   David Jiří, Jiří David: Obyčejně obrazy
1996   Denk Wolfgang, Wolfgang Denk: Tmavé zrcadlo / Dark Mirror
1996   Dokoupil Jiří (Georg), Dokoupil: Malá retrospektiva 1982 - 1996
1996   Dokoupil Jiří (Georg), Jiří Georg Dokoupil
1996   Dokoupil Jiří (Georg), Jiří Georg Dokoupil: Catalogo
1996   Drahotušský Oldřich, Oldřich Drahotušský: Život a dílo
1996   Drápal Vladimír, Vladimír Drápal
1996   Eliáš Bohumil, Bohumil Eliáš: Sklo, obrazy, plastiky
1996   Feuerstein Bedřich, Bedřich Feuerstein: Scénografie, architektura (1892 - 1936)
1996   Forejtová Jitka, Jitka Forejtová: Sklo 1984 - 1996
1996   Gebauer Vladimír, Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře
1996   Goldin Nan, Nan Goldin: I'll Be Your Mirror
1996   Gutfreund Otto, Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových
1996   Gutfreund Otto, Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927
1996   Hampl Josef, Josef Hampl (Šité koláže)
1996   Hampl Josef, Josef Hampl ((Městské muzeum a galerie Hranice))
1996   Hanel Olaf, Olaf Hanel
1996   Havlíček Jiří, Jiří Havlíček: Graphica Alchymica
1996   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík
1996   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Win.96
1996   Hilská Jitka, Jitka Hilská: Janu Skácelovi - obrazy a kresby
1996   Hísek Jan, Jan Hísek: Grafika
1996   Hnízdil Aleš, Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání / Specific Mission
1996   Holeček Josef, Josef Holeček: Západní stěna pokoje / West Side of the Room
1996   Hollander Paul den, Paul den Hollander
1996   Houdek Miloš, Miloš Kim Houdek: Cesta čaje
1996   Chittussi Antonín, Antonín Chittussi
1996   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Smalty a koláže
1996   Jemelka Jan, Jan Jemelka: Grafika ( 1980 - 1995 )
1996   Jenewein Felix, Felix Jenewein
1996   Jenewein Felix, Felix Jenewein 1857 - 1905
1996   Jetelová Magdalena, Magdalena Jetelová: Orte und Räume / Locations and Spaces 1990 - 1996
1996   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
1996   Jirků Boris, Boris Jirků
1996   John Jiří, Jiří John: Jablka
1996   Jun Jiří, Jiří Jun: Kresby
1996   Justitz Alfred, Alfred Justitz: Život a dílo / Sein leben und werk
1996   Kafka Jaroslav, Jaroslav Kafka
1996   Karlíková Olga, Olga Karlíková
1996   Kaufman Miroslav, Mirek Kaufman: Obrazy 1996
1996   Kern Michal, Michal Kern: 1938 - 1994. In Memoriam
1996   Kirchner Zdeněk, Zdeněk Kirchner (1934 Praha - 1987 Paříž)
1996   Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena, Božena Kjulleněnová: Energie
1996   Klát Jaroslav, Jaroslav Klát: Výběr z prací 1990-1996
1996   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Oheň, voda, vzduch, země
1996   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Oheň, voda, vzduch, země
1996   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Okno
1996   Klimt Gustav, Pocta Gustavu Klimtovi
1996   Knížák Milan, Milan Knížák: Nový ráj
1996   Kolář Martin, Martin Kolář: Kresby
1996   Kolář Viktor, Viktor Kolář
1996   Kolář Viktor, Viktor Kolář: Vročení let 1965-95
1996   Kolečková Zdena, Zdena Kolečková: Vivisekce
1996   Konečný Viktor, Viktor Konečný: Dřevěné obrazy
1996   Konvička Richard, Richard Konvička: Obrazy a kresby 1990–1996
1996   Kosková Popelková Inge, Inge Kosková: Kresby z posledních let
1996   Kotík Jan, Jan Kotík 1936-1996 (Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects)
1996   Kovanič Václav, Václav Adolf Kovanič
1996   Krtička Jiří, Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci
1996   Kubin Alfred, Alfred Kubin
1996   Kubin Alfred, Alfred Kubin 1877 - 1959
1996   Kunc Karen, Karen Kunc: Divining Voice
1996   Kupka František, František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
1996   Kurhajec Joseph, Joseph Kurhajec: Sochy, koláže, monotypy
1996   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala: Svátek ornamentu
1996   Lahoda Tomáš, Tomáš Lahoda
1996   Liesler Josef, Josef Liesler: Obrazy a grafika
1996   Linhart Kamil, Kamil Linhart: Cesta ke kruhu
1996   Macků Michal, Michal Macků: Geláže / Gellage
1996   Makovský Vincenc, Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934
1996   Mariën Marcel, Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste
1996   Matzenauer Michal, Michal Matzenauer: Obrazy a kresby
1996   Mědílek Jiří, Jiří Mědílek: Obrazy
1996   Mergl Václav, Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996 / Art and Film Works 1961 - 1996
1996   Mikeska Jiří, Jiří Mikeska: Ve znamení čtverce
1996   Mikuláštík Milan, Milan Mikuláštík
1996   Mirvald Vladislav, Vladislav Mirvald
1996   Moucha Josef, Josef Moucha: Fotografia
1996   Mühlbauer Pavel, Pavel Mühlbauer: Obrazy a kresby
1996   Mžyk Josef, Josef Mžyk
1996   Najbrt Aleš, Aleš Najbrt (1985 - 1995)
1996   Ona B., Ona B.: Dark Mirror / Tmavé zrcadlo
1996   Othová Markéta, Markéta Othová: Staré zdroje
1996   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček
1996   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Von der informellen Kunst zum Lettrismus (Kunst der sechziger Jahre)
1996   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Osmnáct přírodních reliéfů
1996   Palla Marian, Marian Palla: U konce s dechem
1996   Patřičný Martin, Patřičný Martin
1996   Paul Jan, Jan Paul: Jiné obrazy / Other pictures
1996   Pavlíček Radoslav, Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
1996   Pešánek Zdeněk, Zdeněk Pešánek 1896/1965
1996   Pivovarov Viktor, Viktor Pivovarov: Metempsychóza
1996   Pivovarov Viktor, Viktor Pivovarov: Soňa a Andělé
1996   Pospíšil Jan, Jan Pospíšil
1996   Příhoda Jiří, Jiří Příhoda
1996   Rada Miroslav, Miroslav Rada: Obrazy / kresby / polychromované koláže
1996   Radová Šárka, Šárka Radová: Objekty z porcelánu 1994 - 1996
1996   Rambousek Jan, Praha Jana Rambouska v obrazech, kresbách a grafice
1996   Reckhenrich Jörg, Jörg Reckhenrich: Dech ze/mě
1996   Reich Jan, Jan Reich: Mizející Praha (1971 - 1976)
1996   Ressel Milan, Milan Ressel: Obrazy, kresby
1996   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek 1892 1971
1996   Rezek Jaroslav, Jaroslav Rezek: Obrazy a kresby
1996   Rossí Tomáš, Tomáš Rossí
1996   Rozsívalová Renata, Renata Rozsívalová: Tapiserie
1996   Rožátová Eliška, Eliška Rožátová: Torza
1996   Rubáš Václav, Václav Rubáš: Sochy
1996   Ryška Pavel, Pavel Ryška: Křesla
1996   Rýz Jan, Jan Rýz: Obrazy a kresby z let 1994 - 1996
1996   Řezáč Jan, Jan Řezáč
1996   Samec Jan, Jan Samec: Malba, kresba
1996   Severová Jaroslava, Jaroslava Severová: 96
1996   Schovánek Marek, Marek Schovanek: Thermodynamic
1996   Skála František, František Skála Jr.
1996   Skalník Joska, Joska Skalník: Dreams - Situations - Plays
1996   Skalník Joska, Joska Skalník: Sny - situace - hry / Dreams - situations - plays
1996   Smékal Martin, Martin Smékal: Věci a místa
1996   Smetana Jan, Jan Smetana
1996   Stehlíková Babyrádová Hana, Hana Babyrádová: Kresba, objekt, instalace
1996   Sudek Josef, Josef Sudek: Sedmá strana kostky
1996   Sudek Josef, Růže pro Josefa Sudka
1996   Svolinský Karel, Karel Svolinský
1996   Šerých Jaroslav, Jaroslav Šerých: Obrazy a měděné desky
1996   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová (Memoire de famille / Paměť rodiny)
1996   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová
1996   Šrámková Alena, Alena Šrámková
1996   Štreit Jindřich, Jindřich Štreit: Ohlédnutí (Fotografie 1965 - 1996)
1996   Teplý Libor, Libor Teplý: Tma a světlo
1996   Theimer Ivan, Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1996   Thelenová Michaela, Michaela Thelenová: Oblékání
1996   Tichý František, František Tichý: Výběr z tvorby
1996   Tománek Zdeněk, Zdeněk Tománek: 2 102 101
1996   Vaca Karel, Karel Vaca: Obrazy scénické a kostýmní návrhy filmové plakáty
1996   Vaculovič Václav, Václav Vaculovič: Temptation (Pokušení na poušti / Temptation in the Desert)
1996   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos-Popović
1996   Vinopalová Vodáková Daniela, Daniela Vinopalová - Vodáková: Hledání tvaru (Plastiky z let 1960-1996)
1996   Vobecký František, František Vobecký 1902-1991: Fotografie / Photographs
1996   Votruba Jiří, Jiří Votruba: Obrazy / Paintings
1996   Wu Guang Yao, Guang Yao Wu
1996   Zálešák Martin, Martin Zálešák
1996   Zippe Stanislav, Stanislav Zippe
1996   Zítek Josef, Architekt Josef Zítek: Katalog díla
1996   Zoubek Olbram, Olbram Zoubek
1996   Zvardoň František, František Zvardoň: Errances / Toulky
1997   Aardse Leny, Leny Aardse: Shaping of the memory
1997   Balcar Martin, Martin Balcar
1997   Belohradský Štefan, Štefan Belohradský
1997   Beránek Jiří, Jiří Beránek
1997   Binder Panasiuk Danuta, Danuta Binderová
1997   Birgus Vladimír, Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného
1997   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová
1997   Bláha Václav, Václav Bláha: Zastižen / Struck
1997   Bornová Erika, Erika Bornová: Sochy a obrazy
1997   Boštík Václav, Václav Boštík: Kresby z let 1962 - 1981
1997   Brož Radek, Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty
1997   Cigler Václav, Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty
1997   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: U konce s dechem
1997   Čabalová Hlaváčová Eliška, Eliška Čabalová
1997   Díaz Federico, Federico Díaz: Tacuzcanzcan
1997   Doležal Jaroslav, Jaroslav Doležal: Řezby
1997   Dvořák František, František Dvořák: Barevné koláže a kresby
1997   Fiala Václav, Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
1997   Forsterová Andrea, Andrea Forsterová
1997   Franta Roman, Roman Franta: Whose is art history?
1997   Franz Vladimír, Vladimír Franz: Znamení zóny
1997   Funke Jaromír, Jaromír Funke (1896-1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography)
1997   Füsterová Zuzana, Zuzana Füsterová: Něco nic
1997   Hajek Otto, Otto Herbert Hajek: Znamení prostoru / Die Raumzeichen
1997   Hajn Alva, Alva Hajn
1997   Honty Tibor, Tibor Honty 1907-1968: Fotografie / Photographs
1997   Horvat Frank, Frank Horvat: Fotografie módy
1997   Hrbek Petr, Petr Hrbek: Berlin - Praha 1996 - 1997
1997   Hřivnáč Tomáš, Tomáš Hřivnáč: Grafika
1997   Hůla Zdenek, Zdenek Hůla: Sochy a obrazy (Zátiší s ovocem)
1997   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný: Capriccio (Zásahy do fotografií)
1997   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný: Cosi jako kniha / Something like a book
1997   Janoušek Vladimír, Vladimír Janoušek
1997   Jedlička Jan, Jan Jedlička: Basilika (Basilika sv. Jiří na Pražském hradě / St. George's Basilica at Prague Castle)
1997   Joest Yona, Yona Joest: Parallel to Nature (Jordanian Geologies)
1997   Jochmann Petr, Petr Jochmann
1997   Jones Allen, Allen Jones: Různými způsoby (Grafické dílo 1959 - 1996)
1997   Kafka Ivan, Ivan Kafka: La Biennale di Venezia 1997
1997   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1997   Kapec Jaroslav, Jaroslav Kapec: Obrazy a kresby
1997   Kars Georg (Jiří), Georg Kars 1880-1945
1997   Kašpar Antonín, Antonín Kašpar: Dvojsochy / Double Sculptures
1997   Kaufman Miroslav, Mirek Kaufman
1997   Knilli Lena, Lena Knilli
1997   Knížák Milan, Milan Knížák
1997   Kocman Jiří, J. H. Kocman: Autorské knihy a papíry / Artists' books and papers
1997   Kolář Viktor, Viktor Kolář: Fotografie (1967-1997)
1997   Kolářová Běla, Běla Kolářová
1997   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Retrospektiva
1997   Komárek Ivan, Ivan Komárek: Pocta manýrismu (1994 - 1997)
1997   Kosková Popelková Inge, Inge Kosková: V rytmech dechu a moře, kresby z posledních let
1997   Koštoval Vladimír, Vladimír Koštoval: 1926/1985 (Sochy a kresby)
1997   Kotík Jan, Jan Kotík
1997   Králík Jaroslav, Jaroslav Králík: Obrazy a grafika
1997   Kraus Pavel, Pavel Kraus: Hearts' and Minds'
1997   Kreml Pavel, Pavel Kreml
1997   Kroča Antonín, Antonín Kroča: Umělecká bilance
1997   Kuklík Petr, Petr Kuklík: Obrazy, kresby, fotografie
1997   Kundera Ludvík, Ludvík Kundera: Tváře, ptáci, krajiny, brány
1997   Kupka František, František Kupka: Die abstrakten Farben des Universums
1997   Lacina Bohdan, Bohdan Lacina ((1912 - 1971))
1997   Lesák František, František Lesák: Konstrukce - rekonstrukce
1997   Lesák František, František Lesák: Věrnost textu
1997   Libra František Albert, Harmonický racionalismus (Architektonické dílo Františka Alberta Libry)
1997   Liesler Josef, Mánes Josefu Lieslerovi (K 85. narozeninám)
1997   Lomová Ivana, Ivana Lomová: Život je dobrý
1997   Ludwig Karel, Karel Ludwig: Archiv 1939 - 1948
1997   Maftei Liliana, Liliana Maftei
1997   Magni Milan, Milan Magni
1997   Malina Jaroslav, Jaroslav Malina
1997   Mára Pavel, Pavel Mára: Mechanické korpusy / Mechanical Corpuses
1997   Matasová Adéla, Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997
1997   Mědílek Jiří, Jiří Mědílek: Obrazy
1997   Molová Marie, Marie Molová: Kolážové kresby
1997   Monchaux Cathy de, Cathy de Monchaux
1997   Monory Jacques, Jacques Monory: Enigme 4
1997   Nádvorník Pavel, Pavel Nádvorník
1997   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Práce z poslední doby
1997   Novák Ladislav, Ladislav Novák
1997   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: Bakelitomanie
1997   Ovčáčková Berenika, Berenika Ovčáčková
1997   Palcr Zdeněk, Zdeněk Palcr
1997   Pištěk Theodor, Theodor Pištěk
1997   Plečnik Josip, Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu)
1997   Poříska Oskar, Architekt Ing. Oskar Poříska 1897-1982
1997   Preslová Miloslava, Míla Preslová
1997   Procházka Jan, Jan Procházka
1997   Rajlich Tomáš, Tomas Rajlich: Kresby 1965-1976 / Drawings 1965-1976
1997   Ranný Michal, Michal Ranný: Kresby
1997   Ranný Michal, Michal Ranný: Kresby z let 1968 - 1981
1997   Rauschenberg Robert, Robert Rauschenberg: Tribute 21 (Grafický soubor / Set of prints)
1997   Róna Jaroslav, Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings
1997   Řezáč Jan, Jan Řezáč: Merkur
1997   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Ostrovy
1997   Salajka Jiří, Jiří Salajka: Grafika
1997   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Sochy
1997   Sekal Zbyněk, Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let
1997   Schmidt Jiří, Jiří Schmidt: Obrazy, kresby
1997   Slavík Otakar, Otakar Slavík: Obrazy
1997   Solpera Jan, Jan Solpera
1997   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Art in extreme situations
1997   Stibor Miloslav, Miloslav Stibor: Tělo & kámen
1997   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Dřevěné a bronzové plastiky z let 1995 - 1996
1997   Šalamoun Jiří, Jiří Šalamoun: Obrázky na čtení (Kresby a litografie)
1997   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová
1997   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Prchavost v trvání
1997   Štolfa Miroslav, Miroslav Štolfa
1997   Štyrský Jindřich, Sny a skutečnosti Jindřicha Štyrského
1997   Tichý Jan, Jan Tichý: Krajina / Landscape
1997   Veselý Petr, Petr Veselý: Kresby, objekty
1997   Viková Jindra, Jindra Viková
1997   Zoul Jaromír, Jaromír Zoul
1997   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová: Umělá příroda
1998   Aardse Leny, Leny Aardse: ...something out of nothing...
1998   Baňka Pavel, Pavel Baňka: Všechno a nic / Everything and nothing
1998   Beránek Jiří, Jiří Beránek: Přítmí paměti
1998   Beranová Jana, Jana Štreitová: Mikrosvět radosti
1998   Besta Pavel, Pavel Besta
1998   Bílek Alois, Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914
1998   Bím Tomáš, Tomáš Bím: Obrazy, grafika
1998   Boštík Václav, Václav Boštík: Kresby / Dessins
1998   Corbijn Anton, Anton Corbijn: Fotografie
1998   David Jiří, Jiří David: Moji rukojmí / My Hostage
1998   Fajt Václav, Václav Fajt: Grafika a poštovní známka
1998   Gabriel Michal, Michal Gabriel: Sochy, animace
1998   Gauguin Paul, Paul Gauguin ve sbírkách Národní galerie v Praze
1998   Geršl Josef, Josef Geršl: Obrazy z krajin duše a přírody
1998   Grünzweig Bedřich, Bedřich Grünzweig: Poutník s kamerou (Archiv 1948 - 1996)
1998   Hájek Karel, Karel Hájek: Archiv 1925 - 1978
1998   Hanel Olaf, Olaf Hanel 1968-1998
1998   Hanuš Vladimír, Vladimír Hanuš: 1988-1998
1998   Harcuba Jiří, Jiří Harcuba: Ryté sklo, medaile, vitrografie, kresby
1998   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík 1978 - 1998
1998   Hnízdil Josef, Josef Hnízdil
1998   Chlubnová Martina, Martina Chlubnová: Ikarův let / Il volo di Icaro
1998   Janladrou, Janladrou
1998   Janoušková Věra, Věra Janoušková (Galerie Aspekt)
1998   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Smalty a koláže
1998   Jemelka Jan, Jan Jemelka: Vitráže
1998   Ježek Jaroslav, Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba
1998   Jiřičná Eva, Eva Jiřičná Architekti / Eva Jiricna Architects
1998   John Jiří, Jiří John: Grafika
1998   Kafka Ivan, Ivan Kafka
1998   Kalousek Jiří, Jiří Kalousek 1925 - 1986
1998   Kalvoda Alois, Alois Kalvoda: Život a dílo
1998   Karlíková Olga, Olga Karlíková: Kresby
1998   Kaufman Miroslav, Mirek Kaufman: Tmavomodrý samet
1998   Kirkland Vance, Vance Kirkland
1998   Klaman Grzegorz, Grzegorz Klaman. Prace z lat 1992-1998 (In The Economic Sense Of Usefulness.)
1998   Klauke Jürgen, Jürgen Klauke: Vedlejší účinek / Side Effect
1998   Kočí Richard, Richard Kočí
1998   Kolář Jiří, Jiří Kolář: Neue Collagen
1998   Kolářová Běla, Běla Kolářová: Neznámé písmo (Fotogramy, derealizace, asambláže 1956-1996)
1998   Konůpek Jan, Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
1998   Konvička Richard, Richard Konvička
1998   Kopecký Bohdan, Bohdan Kopecký
1998   Kotrba Marius, Marius Kotrba
1998   Koudelka František, František Koudelka: Obrazy
1998   Kratina Radoslav, Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty
1998   Kroha Jiří, Jiří Kroha
1998   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Grafika 1966 - 1998
1998   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1997
1998   Lindovský Jiří, Jiří Lindovský: Zátiší (Starší práce na papíře - nové v umělé hmotě)
1998   Marold Luděk, Luděk Marold 1865-1898
1998   Martek Vlado, Vlado Martek: Trable s estetikou / The Trouble with Aesthetics
1998   Matal Bohumír, Bohumír Matal
1998   Merta Jan, Jan Merta: Milovníci umění (Obrazy, kresby)
1998   Michálek Ondřej, Ondřej Michálek
1998   Mika Jiří, Jiří Mika: Olej, akvarel, kresba
1998   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha
1998   Mrázek Jiří, Jiří Mrázek: Práce 1940-1998
1998   Navrátil Josef, Josef Navrátil (1798 - 1865)
1998   Németh Ilona, Ilona Németh: Inštalácie / Installations / Installációk
1998   Nikl Petr, Petr Nikl: Prasklá pohádka
1998   Nováková Brázdová Věra, Věra Nováková: Obrazy z 60. a 90. let
1998   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: Lyžebrože
1998   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: Otvor v dirce
1998   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel: Devadesátá léta (Čas obrazu)
1998   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček (2. mezinárodní trienále grafiky Inter-kontakt-grafik Praha 1998)
1998   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Země lidí (Práce z let 1964 - 1998)
1998   Padrtová Ludmila, Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
1998   Paul Jan, Jan Paul: Czech Made
1998   Petrbok Jiří, Petrbok
1998   Popov Valentin, Valentin Popov: Paintings
1998   Příhoda Jiří, Jiří Příhoda: Místně specifické instalace (Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1997)
1998   Rittstein Michael, Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
1998   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Sochy, kresby
1998   Severová Jaroslava, Jaroslava Severová: Konec i počátek / the end as well as the beginning
1998   Smetana Jan, Jan Smetana: Kresby
1998   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora
1998   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora (Ústí nad Labem)
1998   Szapocznikow Alina, Alina Szapocznikow
1998   Šafránek Jan, Jan Šafránek: Obrazy a kresby
1998   Ševčík Miloš, Miloš Ševčík: Obrazy a kresby / Painting and Drawings
1998   Šibor Jiří, Jiří Šibor: Duplex mobile
1998   Šimotová Adriena, Hostinné Adrieny Šimotové
1998   Škoda Vladimír, Vladimir Skoda
1998   Šnajdr Miroslav, Miroslav Šnajdr
1998   Šnajdr Miroslav, Miroslav Šnajdr: Malba
1998   Španiel Bohumír, Bohumír Španiel: Obrazy z 60. až 90. let
1998   Štenclová Jitka, Jitka Štenclová
1998   Štenclová Jitka, Jitka Štenclová
1998   Štěpán Petr, Petr Štěpán (1982 - 1998)
1998   Štolfa Miroslav, Miroslav Štolfa: Horizonty, 1998
1998   Tmej Zdeněk, Zdeněk Tmej: Archiv 1936–1998
1998   Valenta Jiří, Jiří Valenta: Fotografie / Fotografien
1998   Veselý Aleš, Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998)
1998   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos-Popović (Retrospektiva (1978-1998))
1998   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě
1998   Voves Jiří, Jiří Voves: Kresby, obrazy
1998   Výborná Eva, Eva Výborná: O jednom
1998   Vysekal František, František Vysekal (1882 - 1947)
1998   Weigl Petr, Petr Weigl: Na jazyku brouk / The Beetle on the Tongue
1998   Zemánková Anna, Oinirické vize Anny Zemánkové
1998   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
1999   Barták Miroslav, Miroslav Barták: Beze slov
1999   Bavor Josef, Josef Bavor: Za oponou přírody (Výstava obrazů)
1999   Bazovský Miloš, Miloš Alexander Bazovský 1899-1968
1999   Bílek František, František Bílek: Grafika / kresby
1999   Bíňovec Radim, Radim Bíňovec: Stav věcí / The State of Things
1999   Boštík Václav, Václav Boštík: Práce z let 1936-1989
1999   Bravencová Štefková Dagmar, Dagmar Štefková
1999   Cihlář Michal, Michal Cihlář: Kiki a Pája
1999   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Volný pád
1999   Čermák Lubomír, Lubomír Čermák: Práce / Works
1999   Černický Jiří, Jiří Černický: Alergik
1999   Dlouhý Bedřich, Bedřich Dlouhý: Autoportrét
1999   Dopitová Milena, Milena Dopitová: Instalace 1992-1999
1999   Dopitová Milena, Milena Dopitová: Installations 1992 - 1999 / Installationen 1992 - 1999
1999   Dostál Jaroslav, Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady
1999   Drapell Josef, Josef Drapell: Nejhlubší vrstvy / The Deepest Layers (Obrazy z Čech 1996-1999 / Images from Czech 1996-1999)
1999   Drtikol František, František Drtikol: Photographies des années 1901-1914 et l album Les cours et courettes du Vieux Prague / Fotografie z let 1901-1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy / Photographs from the period between 1901-1914 and the album From Large and Little
1999   Dumek Josef, Josef Dumek
1999   Engel Antonín, Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog
1999   Fára Libor, Libor Fára: Tečka čára…
1999   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: 1999
1999   Grygar Milan, Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound
1999   Hampl Josef, Josef Hampl: Šité koláže ((Šumperk))
1999   Havlíček Josef, Josef Havlíček
1999   Herynek Pavel, Pavel Herynek: Rotokaligrafie a cirkulární kresby
1999   Hladíková Jenny, Jenny Hladíková: Tapiserie - grafika z let 1963 - 1998
1999   Hlavička Tomáš, Tomáš Hlavička: Sklo
1999   Hliněnský Robert, Robert Hliněnský 1908 - 1979 (K 90. výročí narození a k 20. výročí úmrtí Roberta Hliněnského)
1999   Hnízdil Aleš, Aleš Hnízdil: Prolínání vědomí v čase / Interweaving of Consciousness in Time
1999   Hodonský František, František Hodonský: Barevné dřevořezy
1999   Hoffmeisterová Xénia, Xénia Hoffmeisterová
1999   Hoffmeisterová Xénia, Xénia Hoffmeisterová: Zlé jazyky
1999   Hůla Jiří, Jiří Hůla: Kresba skalpelem
1999   Hůla Jiří, Jiří Hůla: Všechno se vším (Xeroxy a serigrafie)
1999   Chagall Marc, Marc Chagall: Olejomalby & originální grafika
1999   Janda Jiří, Jiří Janda: Cyklus Příznaky existence
1999   Jemelková Jana, Jana Jemelková: Nahoře a dole
1999   Jindra Petr, Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti
1999   Jíra Josef, Josef Jíra 1929 - 1999
1999   Jochmann Petr, Petr Jochmann
1999   Kašpařík Karel, Karel Kašpařík * 1899 + 1968 (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně)
1999   Klatka Grzegorz, Grzegorz Klatka: Fotografie
1999   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš
1999   Knap Jan, Jan Knap
1999   Kocián Bohuslav, Bohuslav Kocián 1963 - 1998
1999   Kočí Richard, Richard Kočí: Kurvatura aneb Vstupte, zde jsou bohové / Curvature or Enter, These Are Gods Here
1999   Koltai Ralph, Ralph Koltai: Retrospektiva
1999   Komárek Ivan, Ivan Komárek: (Ne)jasná řeč těla (1986 - 1998)
1999   Komínek Bohumír, Bohumír Komínek
1999   Kopasz Viktor, Viktor Kopasz: In the Jungle
1999   Kopecký Vladimír, Vladimír Kopecký
1999   Kořán Jaroslav, Jaroslav Kořán: Pohled zpátky
1999   Kotasová Věra, Věra Kotasová: Proti času
1999   Kotzmannová Alena, Alena Kotzmannová: Kočičí
1999   Kovanda Jiří, Jiří Kovanda: Kresby 1970-1999
1999   Křížek Jan, Jan Křížek
1999   Kubin Alfred, Alfred Kubin (1877 - 1959)
1999   Lacina Jiří, Jiří Lacina: Z posledních let
1999   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Farben - Felder - Figurationen
1999   Lípa Libor, Lípa: Příroda je nějak nepřirozená
1999   Lomová Ivana, Ivana Lomová: Muži a ženy
1999   Mainer Martin, Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests
1999   Mára Pavel, Pavel Mára: Madony '99 a Roušky / Madonnas '99 and Imprints-Veils
1999   Matoušek František, František Matoušek
1999   Maur Milan, Milan Maur: Rytmy (1988 - 1998)
1999   Michálek Ondřej, Ondřej Michálek
1999   Mocek Jiří, Jiří Mocek
1999   Mocker Josef, Josef Mocker 1835-1899 (stavitel katedrály)
1999   Müller-Pohle Andreas, Andreas Müller-Pohle: Interfaces (Foto + Video 1977-1999)
1999   Munk Viktor, Viktor Munk: Tváře a postavy / Faces and Figures
1999   Načeradský Jiří, Jiří Načeradský (ne)známý
1999   Nepraš Karel, Karel Nepraš: Iron story
1999   Nepraš Karel, Karel Nepraš: Nalakuj si sám
1999   Novák Rostislav, Rostislav Novák: Stromy / Trees
1999   Novák Vladimír, Vladimír Novák: Muž ve větru / Man in the Wind
1999   Ogoun Aleš, Aleš Ogoun: Tvorba z let 1982–1998
1999   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský
1999   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: Klenuté, kamenné
1999   Oriešek Peter, Peter Oriešek
1999   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel: Malba
1999   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel: Výběr z díla / Selected Works 1970-1999
1999   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Rotace
1999   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Serigrafie 1968-1999
1999   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959-1999
1999   Pacovská Květa, Květa Pacovská: Meziprostor / Space in between
1999   Padrtová Ludmila, Ludmila Padrtová: Obrazy kresby 1955-1960
1999   Patera Jiří, Jiří Patera: Návraty 1979-99
1999   Pešicová Jaroslava, Jaroslava Pešicová: 1999
1999   Přindiš Oskar, Oskar Přindiš: 1968 - 1999
1999   Radová Šárka, Šárka Radová: Hry s porcelánem
1999   Rajlich Jan, Jan Rajlich: Plakáty, grafika / Posters, Graphics
1999   Ranný Michal, Belle-Ile-en-Mer (L´ île de la Reine Sarah - Ostrov královny Sarah)
1999   Rittstein Lukáš, Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn
1999   Ruller Tomáš, Tomáš Ruller: 1989 - 1999 (Per-form Dis-play)
1999   Sayler Diet, Diet Sayler
1999   Sekora Ondřej, Ondřej Sekora (1899 - 1999)
1999   Schifano Mario, Mario Schifano: Musa ausiliaria
1999   Schwaiger Hanuš, Hanuš Schwaiger 1854 - 1912
1999   Sitenský Ladislav, Ladislav Sitenský: Fotografie
1999   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: K pramenům inspirace (Toward the sources of inspiration)
1999   Stratil Václav, Václav Stratil: Česká krajina
1999   Ševčík Miloš, Miloš Ševčík: Návrat / Return
1999   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: S kolemjdoucím
1999   Škoda Michal, Michal Škoda: Objekty / Objects 1996 - 1998
1999   Šnajdr Miroslav, Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998
1999   Šrek Bromová Veronika, Veronika Bromová: Zemzoo
1999   Štenclová Kateřina, Kateřina Štenclová: Hranice události
1999   Štolfa Miroslav, Miroslav Štolfa
1999   Štorek František, František Štorek: 1999
1999   Štorek František, František Štorek: Ikaros
1999   Štreit Jindřich, Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
1999   Štreit Jindřich, Jindřich Štreit: Zabavené fotografie
1999   Vaccari Franco, Franco Vaccari: Esposizioni in tempo reale / Výstavy v reálném čase
1999   Valter Karel, Karel Valter
1999   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999
1999   Vincourová Kateřina, Kateřina Vincourová
1999   Vojtek Antonín, Antonín Vojtek: Obrazy
1999   Votruba Jiří, Jiří Votruba: Nové obrazy / New Pictures
1999   Zinke Petr, Petr Zinke: Bez horizontu / Without Horizon
1999   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
2000   Adamus Karel, Karel Adamus: Vizuální poezie / Práce z let 1983 - 2000
2000   Bartůněk Jiří, Jiří Bartůněk: Anoneneví
2000   Benish Barbara, Barbara Benish: Hybrid histories
2000   Berger Ján, Ján Berger
2000   Bičovská Jaroslava, Jaroslava Bičovská: Tvorba devadesátých let / Work of the Nineties
2000   Bílek František, František Bílek (1872-1941)
2000   Blažek Michal, Michal Blažek: Sochy
2000   Bylica Dorothea, Dorothea Bylica: Tiny secrets of the day / Malá tajemství dne
2000   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Silnice / Motorway
2000   Čapek Josef, Josef Čapek: Velikost malých kreseb
2000   Čapek Karel, Karel Čapek fotograf / Photographer
2000   Dicker-Brandeis Friedl, Friedl Dicker-Brandeisová: Život pro umění a ponaučení
2000   Dodeigne Eugène, Eugene Dodeigne: Studie - kresby / Etudes - Dessins
2000   Doležal František, František Doležal (1910 - 1989): Komorní výběr z díla (Nejen z Máchovského cyklu)
2000   Drtikol František, František Drtikol: Fotografie z let 1901 - 1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy + TZ
2000   Dvořák František, František Dvořák: Malby a kresby
2000   Exnar Jan, Jan Exnar
2000   Fekar Miloslav, Miloslav Fekar: Nebe na zemi a Světelné děrové ulity
2000   Filipský Luděk, Luděk Filipský: Otevřené pole (Práce z let 1990 - 2000)
2000   Franta Petr, Petr Franta: Na hraně / On the Edge
2000   Franta Roman, Roman Franta
2000   Franta Roman, Roman Franta: Obrazy / Paintings 1996-1999
2000   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: Magická žena Praha, Znovuvstoupení do českého rybníka
2000   Hampl Josef, Josef Hampl
2000   Hamplová Hovorková Hana, Hana Hamplová: Cesta k harmonii
2000   Hanzlová Jitka, Jitka Hanzlová: Female
2000   Hartinger Ilja (Jiljí), Jiljí Hartinger
2000   Havelková Jolana, Jolana Havelková
2000   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Retrovirus
2000   Hodonský František, František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
2000   Holík Jiří, Jiří Holík: Obrazy
2000   Hrska Alexandr, A. V. Hrska 1890-1954 (Malby, kresby, grafiky, plakáty, scénografie, knižní tvorba a užitá grafika)
2000   Hulka Zuzana, Zuzana Hulka
2000   Chiavistelli Cecilia, Cecilia Chiavistelli: Still Life
2000   Chlupáč Miloslav, Miloslav Chlupáč
2000   Jaroš Libor, Libor Jaroš: Rezivění
2000   Jebavý Jaroslav, Jaroslav Jebavý
2000   Jílek Jiří, Jiří Jílek: Sochy Muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby
2000   Jirků Boris, Boris Jirků
2000   John Jiří, Jiří John: Kresby
2000   Kirkpatrick Jakrlová Hana, Hana Jakrlová - Kirkpatrick: Cesty dorozumění / Ways of Communication (Evropská města kultury roku 2000 - European Cities of Culture of the Year 2000)
2000   Klodová Lenka, Bříza
2000   Kolář Jiří, Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses)
2000   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Labil - Stabil
2000   Kosková Popelková Inge, Inge Kosková: Kresby
2000   Kovařík Slavoj, Slavoj Kovařík
2000   Kovařík Slavoj, Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1938-1999
2000   Kozłowski Jarosław, Jarosław Kozłowski: Objekty a instalace
2000   Kratina Radoslav, Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
2000   Kratochvíl Antonín, Antonin Kratochvil: Mercy
2000   Krčmář Vlastimil, Vlastimil Krčmář: Němá vitalita
2000   Křenek Jiří, Jiří Křenek: Hypermarkety / Hypermarkets
2000   Kubový Jiří, Jiří Kubový
2000   Kundera Ludvík, Ludvík Kundera: Mnoho nocí
2000   Kuriš Martin, Martin Kuriš
2000   Kuriš Martin, Martin Kuriš: Profesor Frankenstein / Professor Frankenstein
2000   Lábus Ladislav, Architekt Ladislav Lábus
2000   Lastomírsky Ján, Ján Lastomírsky: Světelný koberec
2000   Legnani Anselmo, Anselmo Legnani 1937 - 1999
2000   Malich Karel, Karel Malich: Tužkové kresby
2000   Malina Václav, Václav Malina
2000   Manina Zdeněk, Zdeněk Manina: Poletíme
2000   Marschalová Zdeňka, Zdeňka Marschalová: Obrazy a kresby
2000   Martinček Martin, Martin Martinček
2000   Maur Milan, Milan Maur
2000   Medek Kopaninský Ivo, Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno
2000   Mináriková Martina, Martina Mináriková: Kosmická hra / Cosmic Game
2000   Mirvald Vladislav, Vladislav Mirvald: Komplementární
2000   Mladovsky Jan, Jan Mladovsky: Magnet - A bilingual love story
2000   Mrázek Jiří, Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97
2000   Mrázková Daisy, Daisy Mrázková: Perokresby (Události / Ždárský cyklus)
2000   Mrkus Pavel, Pavel Mrkus: Es fiel ein Reif
2000   Novák Ladislav, 75. Ladislava Nováka z Třebíče
2000   Ochrymčuk Leonid, Leonid Ochrymčuk: Obrazy z katalogu 2000
2000   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Seriografie, malby, instalace, ruční papíry, propalované koláže z let 1990-2000
2000   Paul Jan, Jan Paul: Přijďte mě zabít / Come to kill me
2000   Paul Jan, Jan Paul: Výběr z tvorby / Selected work (Pimprlový epos a Jiné obrazy / Puppet Epic and Other Paintings)
2000   Piekar Pavel, Pavel Piekar: Linoryt
2000   Pitlach Milan, Milan Pitlach: Fotografie z Indie / Photographs from India
2000   Pokorná Eliška, Eliška Pokorná: Elektrická světla / Electric Lights
2000   Preslová Miloslava, Míla Preslová: Jahr
2000   Prucha Jindřich, Jindřich Prucha: Lomy
2000   Příhoda Jiří, Jirí Příhoda: 92 - 00
2000   Reichmann Vilém, Vilém Reichmann: Archiv
2000   Romani Romolo, Romolo Romani
2000   Rudolf Pavel, Pavel Rudolf: Obrazy
2000   Rykr Zdenek, Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
2000   Schreyer Greta, Greta Schreyer
2000   Sitenský Ladislav, Ladislav Sitenský: Fotografie / Photographs
2000   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora
2000   Šalamoun Jiří, Jiří Šalamoun: Recidíva
2000   Šerých Jaroslav, Jaroslav Šerých: Děje naděje / Act of Hope / Taten der Hoffnung
2000   Škoda Michal, Michal Škoda: Vymezení / Limitations
2000   Šmok Ján, Ján Šmok
2000   Špillar Karel, Karel Špillar 1871 - 1939
2000   Štenclová Kateřina, Kateřina Štenclová
2000   Štolfa Miroslav, Miroslav Štolfa (Bilance devadesátých let)
2000   Toyen, Toyen
2000   Trampota Jan, Jan Trampota: Krajina zahrada
2000   Velíšek Martin, Martin Velíšek
2000   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos-Popović (…poté / … afterwards)
2000   Vokolek Vojmír, Vojmír Vokolek: Fresky, sochy
2000   Vožniak Jaroslav, Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti (dílo z let 1957 - 1999)
2000   Wichterlová Hana, Sochařka Hana Wichterlová
2000   Zeithamml Jindřich, Zeithamml
2000   Zoubek Václav, Václav Zoubek: Obrazy z let 1997-2000
2000   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy Miroslavy Zychové z let 1966-2000)
2001   Baňka Pavel, Pavel Baňka: Infinity
2001   Baron Karol, Karol Baron 1966-2000
2001   Birgus Vladimír, Vladimír Birgus: Niewysłowione / Unspoken
2001   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová: Obrazy a grafika
2001   Brázda Jiří, Jiří Brázda: Obrazy, grafika
2001   Cihlář Michal, Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
2001   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Tam a zpět / Va-et-vient / There and back
2001   Davidová Eva, Eva Davidová: Romano drom - Cesty romů (Fotografie)
2001   Delaunay Sonia, Sonia Delaunay
2001   Fekar Miloslav, Miloslav Fekar: Projekt Putování / The Wanderings Project
2001   Fila Rudolf, Rudolf Fila: Obrazy
2001   Filla Emil, Emil Filla 1882 - 1953 (Sbírka Západočeské galerie v Plzni)
2001   Galanda Mikuláš, Mikuláš Galanda (1895-1938)
2001   Grygar Milan, Milan Grygar: Obraz a barva
2001   Guttmann Robert, Robert Guttmann: Malíř a turista z Prahy
2001   Hampl Josef, Josef Hampl: Šitá koláž
2001   Hendrych Jan, Jan Hendrych - šedesátá léta
2001   Hodonský František, František Hodonský: V bažinách
2001   Horvitz Robert, Robert Horvitz: Extrémní kresby
2001   Hřivnáč Tomáš, Tomáš Hřivnáč: Grafika - suchá jehla
2001   Hyliš Petr, Petr Hyliš: Výběr z tvorby
2001   Janečka Lubomír, Lubomír Janečka: Střepy, kresby
2001   Janůjová Jarmila, Jarmila Janůjová: Barevné dřevořezy
2001   Jedlička Petr, Petr Jedlička: Obrazy 1999-2000
2001   Jetelová Magdalena, Magdalena Jetelová: Urban Landscape (14°25'01''E Connection 50°05'15''N)
2001   Jezbera Ladislav, Ladislav Jezbera: Odeurs
2001   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Sochy - dvojice
2001   Kameš Roman, Roman Kameš: Hory a deště / Mountains and Rains, Oči sněhu - malby dětí z Himalájí / The Eyes Through Which Snow Can See - Himalayan children's Paintings
2001   Karlík Viktor, Viktor Karlík: Katalog
2001   Klimová Tamara, Tamara Klimová
2001   Klodová Lenka, Komíny
2001   Knížák Milan, Milan Knížák
2001   Kočí Richard, Richard Kočí
2001   Kočí Richard, Richard Kočí: Sine qua non
2001   Kodet Emanuel, Emanuel Kodet: Fotografie sochařových modelů
2001   Kolář Ladislav, Ladislav Kolář
2001   Konvička Richard, Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge
2001   Kopecký Vladimír, Vladimír Kopecký: Intenzita prožitku / Intensity of Experience (Malby / Paintings 1960-2001)
2001   Kotěra Jan, Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury)
2001   Kovář Jaroslav, Jaroslav Kovář: Pastely
2001   Kovařík Slavoj, Slavoj Kovařík: Dvojí krajina
2001   Kremanová Jana, Jana Kremanová: Golem (serigrafie, kresby, pastely, koláže)
2001   Kressa Lubomír, Lubomír Kressa st.: Výběr z díla 1941 - 1981
2001   Kubíček Jan, Jan Kubíček: Obrazy
2001   Kyndrová Dana, Dana Kyndrová: Estonská svatá hora / Holy Mountain of Estonia
2001   Lahoda Tomáš, Tomáš Lahoda: Messe
2001   Lamr Aleš, Aleš Lamr
2001   Landa Thomas, Thomas Joseph Landa: Světlo je neviditelné / Licht ist nicht sichtbar
2001   Libenský Stanislav, Stanislav Libenský: Kresby / Drawings
2001   Luskačová Markéta, Markéta Luskačová
2001   Lysáček Petr, Petr Lysáček
2001   Macháček Zdeněk, Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (Práce z let 1981-2001)
2001   Merta Jan, Jan Merta: 1991 - 2001 (Velký nákup slasti, nová krása starých soust / Big shopping bliss, new beauty of old morsels)
2001   Měřička Jan, Jan Měřička: Grafický kabinet
2001   Michálek Miloš, Miloš Michálek: Průřez
2001   Moštěk Jan, Jan Moštěk
2001   Mžyk Josef, Josef Mžyk
2001   Nádvorníková Alena, Alena Nádvorníková: Děje, děje
2001   Navrátil Pavel, Pavel Navrátil
2001   Němcová Božena, Božena Němcová: Obraz mezi obrazy
2001   Němcová Zdeňka, Zdeňka Němcová: Epilogy / Epilogues
2001   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Sedimenty paměti
2001   Novák Vladimír, Vladimír Novák: Krásné dny (Obrazy 1967/1980)
2001   Oriešková Zlatníková Petra, Petra Oriešková: Obrazy, kresby (Výběr z tvorby 1966-2001)
2001   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček
2001   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček
2001   Paderlík Arnošt, Arnošt Paderlík
2001   Pastrňák Petr, Petr Pastrňák
2001   Pešta Daniel, Daniel Pešta: Obřízka / Circumcision
2001   Piesen Robert, Robert Piesen (1921-1977)
2001   Podhrázský Stanislav, Stanislav Podhrázský 1920-1999
2001   Prachatická Vlasta, Vlasta Prachatická: Portréty
2001   Prantl Karl, Karl Prantl: Kameny / Steine
2001   Preissig Vojtěch, Vojtěch Preissig: Grafika
2001   Přibyl Lubomír, Lubomír Přibyl: Grafika 1959–1998
2001   Rachlík Mikuláš, Mikuláš Rachlík
2001   Ranný Emanuel, Emanuel Ranný
2001   Ranný Emanuel, Emanuel Ranný: Setkávání - poezie/grafika
2001   Rittstein Lukáš, Lukáš Rittstein: Momentky - Snapshots
2001   Ságl Jan, Jan Ságl
2001   Ságlová Zorka, Zorka Ságlová: Obrazy
2001   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Sochy / Sculpture
2001   Slavík Otakar, Otakar Slavík: Obrazy / Paintings
2001   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Kámen a kost / The Stone and Bone (Pocta Janu Zahradničkovi / Tribute to Jan Zahradníček)
2001   Sudek Josef, Josef Sudek: Fotografie 1940-70 (Z fotografické sbírky Moravské galerie)
2001   Šimlová Štěpánka, Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí / Sweet Dreams in Bitter Nights
2001   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Retrospektiva
2001   Šnajdr Miroslav, Miroslav Šnajdr ml.: Práce z let 1973 - 2000
2001   Villalobos-Popović Zoja, Zoja Villalobos Popović (je a není / is or isn't)
2001   Vízner František, František Vízner: Sklo / Glass 1951-2001
2001   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě
2001   Waageová Bohunka, Bohunka Waageová
2001   Wagner Radan, Radan Wagner: Společná přítomnost / Shared Present
2001   Wiesner Richard, Richard Wiesner: Mise S 15
2001   Wright Frank, Frank Lloyd Wright a česká architektura
2001   Zapletalová Veronika, Veronika Zapletalová: Rourouni
2001   Zet Martin, Martin Zet: Free Martin Zet!
2002   Adamus Karel, Karel Adamus: Vizuální poezie
2002   Albers Josef, Josef Albers
2002   Balážová Mária, Mária Balážová: Hadia geometria (1997-2002)
2002   Besta Pavel, Pavel Besta
2002   Bolf Josef, Josef Bolf: Un gatto nel cervello
2002   Bourgoin Véronique, Veronique Bourgoin: Sociální romantismus
2002   Božić Danino, Danino Božič: Labyrint
2002   Bradáček Jiří, Jiří Bradáček: Sochy - kresby
2002   Březinová Lenka, Lenka Březinová
2002   Burda Karel, Karel Burda: Fotografie
2002   Cicvárek Miloslav, Miloslav Cicvárek
2002   Curtil Sophie, Sophie Curtil: Suché jehly, suché pastely
2002   David Jiří, Jiří David: Bez soucitu / No Compassion
2002   Ensor James, James Ensor: Vizionář moderny
2002   Fiala Václav, Václav Fiala: Socha pro gotický sloup
2002   Filla Emil, Emil Filla sochař (Práce z let 1913 - 1938)
2002   Forsterová Andrea, Andrea Forsterová: Obrazy, vitráže, realizace v architektuře 1997 - 2002 / Paintings, stained-glass windows, projects for architecture 1997 - 2002
2002   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: Letem světem vlastním státem
2002   Grosseová Isabela, Isabela Grosseová: Obytné obrazy
2002   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný
2002   Janoušek Vladimír, Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
2002   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Výběr z díla / Selection from Work 1948 - 2002
2002   Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena, Božena Kjulleněnová: Malba tuší
2002   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Chrámy - Temples
2002   Knap Norbert, Norbert Knap: Imagony
2002   Koblasa Jan, Jan Koblasa
2002   Kocman Jiří, Jiří Hynek Kocman: Autorské ruční papíry / autorské knihy
2002   Kokolia Vladimír, Vladimír Kokolia: Energie
2002   Konopka Bogdan, Bogdan Konopka: Reconnaissances
2002   Kopf Maxim, Maxim Kopf 1892–1858
2002   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Kresby
2002   Koudelka Josef, Josef Koudelka: Fotograf
2002   Kremláček Josef, Josef Kremláček: Výběr z tvorby
2002   Kroča Antonín, Antonín Kroča: Malba
2002   Kršić Bogdan, Bogdan Kršić: Grafická tvorba
2002   Kuriš Martin, Martin Kuriš: Petr a Lucie
2002   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus
2002   Kyzour Milan, Milan Kyzour
2002   Lamrová Blanka, Blanka Lamrová: Obrazy ve vodě
2002   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
2002   Lindovský Jiří, Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
2002   Medek Mikuláš, Mikuláš Medek
2002   Medek Mikuláš, Mikuláš Medek: Seznam vystavených prací, Biografie
2002   Mědílek Jiří, Jiří Mědílek
2002   Mědílek Jiří, Jiří Mědílek: Krajiny / kresby a pastely
2002   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha: Peintures 1999 - 2002
2002   Mrázek Jiří, Jiří Mrázek: Čtverečky
2002   Mrázková Daisy, Daisy Mrázková: Výběr z díla
2002   Nepraš Karel, Karel Nepraš: Sedící, stojící, kráčející
2002   Novák Ladislav, Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž (( 1925 - 1999 ))
2002   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel: Obrazy - velké kresby (1999 - 2002)
2002   Ovčáčková Berenika, Berenika Ovčáčková: Deset let grafické práce 1992-2002
2002   Pešta Daniel, Bílá zóna
2002   Pinkava Ivan, Ivan Pinkava: TNF
2002   Prekop Rudo, Rudo Prekop: Pocty, pomníky, květiny / Homages, Monuments, Flowers
2002   Procházka Antonín, Antonín Procházka: 1882-1945
2002   Přibyl Lubomír, Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě (Výběr z grafiky z let 1966-2002)
2002   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek: Pieta v loďce / Pietà dans la barque (Grafické a básnické dílo / L'oeuvre graphique et poétique)
2002   Rittstein Michael, Michael Rittstein: Tam / There
2002   Roučka Pavel, Pavel Roučka: Body Incomplete
2002   Samek Jiří, Jiří Samek: Grafika
2002   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Kresby
2002   Seifert Jiří, Jiří Seifert: Medaile a kresby
2002   Singer Michal, Michal Singer: Obrazy z let 1999 až 2002 / Paintings from 1999 to 2002
2002   Slovenčík Svatopluk, Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999
2002   Sopko Jiří, Jiří Sopko (česká verze)
2002   Stano Tono, Tono Stano: Fascinace
2002   Šigut Jiří, Jiří Šigut: Fotozáznamy
2002   Šíma Josef, Josef Šíma: Kresby
2002   Šlapetová Barbora, Barbora Šlapetová: 2 x 2 (2 média - 2 světy, Džungle přírody - Džungle města, New Guinea - New York / 2 media - 2 Worlds, The Jungle of Nature - The Jungle of the City, New Guinea - New York)
2002   Štrba Annelies, Annelies Štrba: Aya
2002   Šváb Jaroslav, Jaroslav Šváb (1945-2001): Výběr z díla
2002   Trnka Jiří, Jiří Trnka
2002   Vaca Karel, Karel Vaca
2002   Valenta Jiří, Jiří Valenta: Práce z let 1967 - 1977
2002   Vašíček Vladimír, Vladimír Vašíček: Obrazy
2002   Vičar Jan, Jan Vičar: Insect
2002   Vik Jindřich, Jindřich Vik
2002   Vik Jindřich, Jindřich Vik: Moře
2002   Volráb Rudolf, Rudolf Volráb
2002   Zoubek Václav, Václav Zoubek: Malby z let 1976-2001
2002   Žáček Josef, Josef Žáček: 90. léta
2002 -   Patřičný Martin, Patřičný Martin
2003   Anderle Jiří, Jiří Anderle: Dialogy (Obrazy, grafika, kresby, sbírka afrického umění)
2003   Baertling Olle, Olle Baertling
2003   Baláž Blažej, Blažej Baláž 1975 - 2003
2003   Balcar Karel, /balcar.KB
2003   Baňka Pavel, Pavel Baňka: Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín
2003   Bednář Jiří, Jiří Bednář: Malba
2003   Bendík Jozef, J. Bendík 1903-1989
2003   Benish Barbara, Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden
2003   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová
2003   Borovský Bořivoj, Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Brožík Václav, Václav Brožík (1851-1901)
2003   Carter Keith, Keith Carter: Opravdové příběhy / Natural Histories
2003   Cundrla František, František Cundrla: Moje krajina
2003   Čečo (Sabahudin) Dino, Čečo: Berlín, Praha, Berlín (Desetiletí černé a bílé)
2003   Čechová Olga, Olga Čechová: texty, kresby, grafika 1948 - 2000
2003   Čejka Jaromír, Jaromír Čejka: Stopy / Track and Traces (Fotografie z let / Photography from 1980-1999)
2003   David Jiří, Jiří David: 47% Sexy Brno
2003   Doskočil Pavel, Pavel Doskočil: Sochy a objekty
2003   Došek Karel, Karel Došek
2003   Faltus Petr, Petr Faltus: Potichu o tichu (Pastely z roku 2003)
2003   Fárová Gabina, Gabina: Gabinetky
2003   Hanzlík Daniel, Daniel Hanzlík: City light
2003   Herynek Jan, Jan Herynek: Okamžik
2003   Hes Milan, Milan Hes
2003   Hísek Jan, Jan Hísek: K obrazu (Grafika / malba / kresba)
2003   Holomíček Bohdan, Bohdan Holomíček: Fotografie
2003   Hořínek Bořivoj, Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records
2003   Hotový Miloslav, Miloslav Hotový: Práce z šedesátých let / Work of the 1960s
2003   Houser Milan, Milan Houser: Bootstrap
2003   Houser Milan, Milan Houser: Revers
2003   Hudeček Antonín, Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
2003   Chládek Dušan, Dušan Chládek: Pole (Kresby)
2003   Chmelová Eva, Eva Chmelová: Obrazy
2003   Chochola Václav, Václav Chochola: Fotografický archiv (Výstavní projekt)
2003   Chrástek František, František Chrástek: 700nm (Fotografie 2000 - 2003)
2003   Chrástek František, František Chrástek: 700nm (Photography 1987 - 2003)
2003   Jebavý Jaroslav, Jaroslav Jebavý: Rok kresby
2003   Jedlička Jan, Jan Jedlička: Maremma 1980–2001
2003   Jochmann Petr, Petr Jochmann: Snové tělo / Dreambody
2003   Kantor Tadeusz, Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory
2003   Karlík Viktor, Viktor Karlík
2003   Kavanová Stanislava, Stanislava Kavanová
2003   Kmentová Eva, Eva Kmentová
2003   Kolář Jiří, Jiří Kolář: Hommage furtif / Letmá pocta
2003   Kolářová Běla, Běla Kolářová
2003   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Kresby, sochy, komentáře / Zeichnungen, Skulpturen, Kommentare / Drawings, sculptures, commentaries
2003   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby
2003   Kroupa Ivan, Ivan Kroupa (Realizace a projekty 1988-2003 / Realizations and Projects 1988-2003)
2003   Kubíček Jánuš, Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika
2003   Kubin Alfred, Alfred Kubin (Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion)
2003   Kubový Jiří, Jiří Kubový
2003   Kutra Petr, Petr Kutra: Fikce
2003   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala: Get Inside
2003   Kyncl František, František Kyncl: Monostruktury
2003   Lachaise Gaston, Gaston Lachaise 1882 - 1935
2003   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Duch vane kam chce
2003   Lemberg Ulla, Ulla Lemberg: Ženy světa / Women of the World
2003   Málek Antonín, Antonín Málek: Práce z šedesátých let / Works from Sixties
2003   Malík Jaroslav, Jaroslav Malík: Lidé pravděpodobní
2003   Mára Pavel, Pavel Mára: Prostor / Space
2003   Monhartová Květa, Květa Monhartová: Setkávání
2003   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha: Kresby a grafika
2003   Nekovář Jiří, Jiří Nekovář: Branou světla
2003   Nestrojil Milan, Milan Nestrojil
2003   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2003   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Záznamy světla
2003   Nová Miroslava, Miroslava Nová: Kameny
2003   Nováček Miloslav, Miloslav Nováček: Grafika
2003   Novák Ladislav, Ladislav Novák: Výběr z díla 1969 - 1996
2003   Odráška Josef, Josef Odráška: Kupky sena +
2003   Ochrymčuk Leonid, Leonid Ochrymčuk: Obrazy - LOB
2003   Opočenský Pavel, Pavel Opočenský: Fragillitas gradatim
2003   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Proměny země
2003   Pavliňák Petr, Petr Pavliňák: Obrazy / fotografie
2003   Piekar Pavel, Pavel Piekar: La Venezia
2003   Pilař Radek, Radek Pilař (Obrazy, ilustrace, animovaný film, video)
2003   Posada José, Sto grafických děl José Guadalupe Posady / Cien Grabados de José Guadalupe Posada
2003   Preisler Jan, Jan Preisler (1872 - 1918)
2003   Prucha Jindřich, Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907–1914
2003   Raba Jan, Jan Raba
2003   Rössler Jaroslav, Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby
2003   Roubíček René, René Roubíček / 1998 - 2003 (Obrazárna - sklo reliéf)
2003   Roubíčková Miluše, Miluše Roubíčková / 2000 - 2003 (Klubka - barevné světy)
2003   Rudinská Libuše, Libuše Rudinská: Afganistán
2003   Rudolf Pavel, Pavel Rudolf
2003   Sainer Ilja, Ilja Sainer (Malíř a sochař)
2003   Singer Michal, Michal Singer: Chrám červené kočky (Kresby - obrazy - kvaše - akvarely)
2003   Slípková Kateřina, Kateřina Slípková: Repetice
2003   Sobotka Jiří, Jiří Sobotka: Modulato Cantabile
2003   Sodomka Josef, Josef Sodomka
2003   Steker František, František Steker: Kresby
2003   Surůvka Jiří, Jiří Surůvka: Bad ems
2003   Sutnar Ladislav, Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action)
2003   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Oeuvres graphiques (1965-1995)
2003   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Tvář / Face
2003   Špála Václav, Václav Špála 1885-1946 (Vybraná díla ze sbírek českých galerií)
2003   Špaňhel Jakub, Jakub Špaňhel: 26 let
2003   Štamfest Jiří, Jiří Štamfest: Hubris (Obrazy, kresby, film)
2003   Štenclová Jitka, Jitka Štenclová
2003   Štenclová Jitka, Jitka Štenclová
2003   Štolfa Miroslav, Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002
2003   Štourač Jiří, Jiří Štourač
2003   Šuhájek Jiří, Jiří Šuhájek: Hořící keř
2003   Trockel Rosemarie, Rosemarie Trockel
2003   Veselý Aleš, Aleš Veselý: Hora hor / Mountain of mountains (Pouštní projekty Aleše Veselého)
2003   Villalobos-Popović Zoja, Zoja (Na okraj malby - doprovodná performance)
2003   Zapletal Jaroslav, Jaroslav Zapletal: Obrazy, objekty, kresby
2003   Zet Martin, Martin Zet: Déšť v zahradě (Kresebné záznamy deštěm)
2003   Župník Peter, Peter Župník: Prague, mémories nocturnes / Praha, paměti noci / Prague, night memories
2004   Adamus Karel, Karel Adamus: Kroky (peripatetické básně a větrné kresby)
2004   Adamus Karel, Slezský koncept / Silesian Concept
2004   Anýž František, Franta Anýž 1876-1934
2004   Axmann Mikoláš, Mikoláš Axmann: Tvar místa
2004   Axmann Mikoláš, Scriptorium. Kamenopisy Mikoláše Axmanna
2004   Bartůněk Jiří, Jiří Bartůněk: Umělec je cizinec
2004   Beaton Cecil, Beaton: Portraits
2004   Besta Pavel, Pavel Besta: Otisk člověka
2004   Birgus Vladimír, Vladimír Birgus (Fotografie 1981-2004 / Photographs 1981-2004 / Photographies 1981-2004 / Fotografii 1981 - 2004)
2004   Birgus Vladimír, Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable
2004   Blažo Marko, Marko Blažo
2004   Böhm Svatoslav, Svatoslav Böhm: Grafický design & Reliéfy
2004   Born Adolf, Adolf Born (Haloó, haloó... ztratila se opice Žofka... na Špilberku)
2004   Bornová Erika, Erika Bornová: Nebe na zemi - Odpočívej v pokoji / Paradise on Earth - Rest in Peace
2004   Bott Karsten, Karsten Bott
2004   Bouda Cyril, Cyril Bouda: Ilustrace
2004   Bradáček Jiří, Jiří Bradáček: Sochy (Kresby, modely, realizace)
2004   Brandl Petr, Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices
2004   Brichcínová Dagmar, Dagmar Brichcínová: SoftWare 2001-2004
2004   Burget Michal, Kritický romantismus Michala Burgeta / Michal Burget's Critical Romanticism
2004   Capa Robert, Robert Capa: Faces of History / Tváře dějin
2004   Cigler Václav, Václav Cigler
2004   Cigler Václav, Václav Cigler: Kresby
2004   Daněk Josef, Josef Daněk: Objekty / Objects
2004   Demartini Hugo, Hugo Demartini: Koláže, kresby, objekty
2004   Dijkstra Rineke, Rineke Dijkstra: Portraits
2004   Dlouhý Bedřich, Bedřich Dlouhý: Autoportrét III.
2004   Drtikol František, František Drtikol: Fotografie z let 1918 - 1935 / Photographs from the years 1918-1935
2004   Filipský Luděk, Luděk Filipský: Se světlem / kresby
2004   Francová Kovaříková Pavla, Pavla Francová
2004   Francová Kovaříková Pavla, Pavla Francová: Pastely
2004   Franta Roman, Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the hand (Výběr z tvorby 1990-2004 / Selected work 1990-2004)
2004   Franz Vladimír, Vladimír Franz: Líbánky na Hané
2004   Fremund Richard, Richard Fremund 1928-1969
2004   Gabriel Michal, Michal Gabriel
2004   Handl Milan, Milan Handl: Cesty světla (Skleněné plastiky)
2004   Hanke Radim, Radim Hanke: Tvar mého ticha
2004   Herynek Pavel, Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2004   Hladík Jan, Jan Hladík: Grafika, kresby a 3 tapiserie (1961-1990)
2004   Hoffmeisterová Xénia, Xénia Hoffmeisterová
2004   Höhmová Zdena, Zdena Höhmová: Zrcadla imaginace
2004   Horálek Jaroslav, Jaroslav Horálek
2004   Hrbek Petr, Petr Hrbek: Ignea vis
2004   Jezbera Ladislav, Ladislav Jezbera
2004   Jíra Josef, Josef Jíra: Grafika
2004   Jíra Václav, Václav Jíra: Strojky
2004   John Jiří, Jiří John: Paintings, Graphics, Drawings
2004   Jochmann Petr, Petr Jochmann: Kresby
2004   Jůzová Irena, Irena Jůzová: Find Your Style...
2004   Kafka Vladimír, Vladimír Kafka: Slunce mluví
2004   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Stopy cest
2004   Knížák Milan, Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
2004   Kokolia Vladimír, Dům umění, zima 2004, www.kokolia.cz
2004   Kolářová Běla, Běla Kolářová: Fotografie a asambláže
2004   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Šest cyklů / Six Cycles (Kresby, akvarely, reliéfy / Drawings, Watercolours, Reliefs)
2004   Král Jaroslav, Jaroslav Král: Kresby obrazy
2004   Krejcar Libor, Libor Krejcar: Lesní hřbitovy
2004   Krén Matej, Matej Krén: Knižní příbytky / Book dwellings
2004   Křen Ivo, Ivo Křen: Grafika
2004   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
2004   Kuklíková Barbora, Barbora Kuklíková: City v cizím city
2004   Kupka František, Kupka Kupků
2004   Lábus Ladislav, Architekt Ladislav Lábus
2004   Lacina Jiří, Jiří Lacina: Kladivo bez pána
2004   LaMonte Karen, Karen LaMonte: Vanitas
2004   Le Corbusier, Le Corbusier: Práce na papíře / Works on paper
2004   Lindovský Jiří, Jiří Lindovský: Anatomie kresby (práce z let 1967 - 2004)
2004   Lutterer Ivan, Ivan Lutterer: Panoramatické fotografie / Panoramatic photograps 1984-1991
2004   Malich Karel, Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
2004   Malina Jaroslav, Jaroslav Malina: Obrazy, kresby, scénografie
2004   Martinček Martin, Martin Martinček: Môj Liptov
2004   Michálek Miloš, Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other
2004   Načeradský Jiří, Jiří Načeradský: Velké formáty
2004   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Rané práce
2004   Nezval Vítězslav, Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
2004   Nováková Smítková Zdenka, Z. M. Nováková
2004   Orlik Emil, Emil Orlik (1870 - 1932): Podobizny přátel a současníků
2004   Ovčáčková Berenika, Berenika Ovčáčková: Serigrafie
2004   Pacovská Květa, Květa Pacovská: Vertikály / Verticals
2004   Pěchouček Michal, Michal Pěchouček
2004   Pinkava Ivan, Ivan Pinkava: Heroes
2004   Podestát Václav, Václav Podestát: Lidé / People
2004   Preissig Vojtěch, Vojtěch Preissig (1873-1944) (Průvodce výstavou životního díla Vojtěcha Preissiga, Národní galerie v Praze)
2004   Preissler Ivan, Ivan Preissler (28.4.1953-1.4.2002)
2004   Preslová Miloslava, Míla Preslová: Když nejde o život
2004   Prokůpek Bohumír, Bohumír Prokůpek: Příroda / Nature
2004   Přeček Ivo, Ivo Přeček: Nevšední skutečnost (Fotografické i jiné objekty a asambláže)
2004   Puchnarová Štormová Dana, Sítě Dany Puchnarové
2004   Ronovský František, František Ronovský: Cesty k monumentalitě
2004   Roučka Pavel, Pavel Roučka: Barok
2004   Rudolf Pavel, Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem
2004   Semerák Zbyněk, Zbyněk Semerák: Cesty a sny / Voyages and Dreams
2004   Severová Jaroslava, Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2004   Skála František, František Skála
2004   Slavíček Antonín, Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze))
2004   Stratil Václav, Václav Stratil: Kino Noki Tokio
2004   Střížek Antonín, Střížek
2004   Sudek Josef, Josef Sudek: Tanec / The Dance
2004   Svoboda Aleš, Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004)
2004   Šalamoun Jiří, Jiří Šalamoun: Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře (Typografie, kresby a spol...)
2004   Šigut Jiří, Jiří Šigut: Záznamy / Records
2004   Šimurda Miloš, Miloš Šimurda: Farba času X
2004   Šnajdr František, František Šnajdr: Cesty skutečné i vysněné
2004   Toman Jiří, Jiří Toman: Panoramatické fotografie ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
2004   Tomatsu Shomei, Shomei Tomatsu: Skin of the Nation
2004   Tóth (Monogramista T.D) Dezider, Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
2004   Václavek Ivan, Ivan Václavek
2004   Valter Karel, Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana (Výběr z díla Karla Valtra z plzeňských zbírek)
2004   Valter Karel, Karel Valter: Kresby, fotografie / Drawings, Photography
2004   Vincourová Kateřina, Kateřina Vincourová: Noví hrdinové / New Heroes
2004   Zeithamml Jindřich, Jindřich Zeithamml: Tušení neměnné měnitelnosti
2004   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová: O věcech
2004   Župník Peter, Peter Župník: Světla / Lights
2005   Araki Nobuyoshi, Nobuyoshi Araki (Tokyo Flowers)
2005   Bálková Barbora, Barbora Bálková: I mag i ne
2005   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová: Malba a grafika
2005   Borecká Filomena, Filomena Borecká: Amplitudy / Amplitudes
2005   Borecká Filomena, Filomena Borecká: Fugacidad
2005   Born Adolf, Adolf Born: Od La Fontaina k Livingstonovi
2005   Brodská Eva, Eva Brodská
2005   Burant František, František Burant: Výběr z grafického díla
2005   Burian Zdeněk, Zdeněk Burian (1905 - 1981)
2005   Burian Zdeněk, Zdeněk Burian 1905-1981
2005   Cihlář Michal, Michal Cihlář: Se vším všudy
2005   Cohen Ryosuke, Ryosuke Cohen: Mail-art
2005   Divín Josef, Josef Divín: Pohledy (sklo, obrazy)
2005   Franta Roman, Roman Franta: EUSA / Strange World
2005   Franta Roman, Roman Franta: Vaškova proměna
2005   Gabriel Michal, Michal Gabriel
2005   Hendrych Jan, Jan Hendrych
2005   Hísek Jan, Jan Hísek: Měsíc, rybník, potok a květ (A společné kresby od JanísekH-Nababu)
2005   Hlavica Miloš, Miloš Hlavica: Čas od času
2005   Hodonský František, František Hodonský: Krajina roste nahá (Matrice a dřevořezy)
2005   Hodonský František, František Hodonský: Od linořezu k dřevořezu (Retrospektiva)
2005   Hodonský František, František Hodonský: Smaragdová skořepina / Od linořezu k dřevořezu
2005   Holoubek Jan, Jan Holoubek
2005   Houser Milan, Milan Houser
2005   Chlupáč Miloslav, Miloslav Chlupáč
2005   Iljuščenko (Ilko) Alexandr, ILKO: Obrazy
2005   Janečka Lubomír, Lubomír Janečka: Kresby (Památce Jardy Hampla)
2005   Janošková Eva, Eva Janošková: Kresby, grafika, objekty / Zeichnungen, Graphiken, Objekte (1954-2004)
2005   Jarcovják Vladimír, Vladimír Jarcovják: Proměny v čase
2005   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Sochy
2005   Jílovský Georg, Georg Jilovsky (1884-1958): Prague Painter and Graphic Artist
2005   Jílovský Georg, Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik
2005   Kintera Krištof, Krištof Kintera: 730920/0184 (95 - 05)
2005   Klímová Barbora, Barbora Klímová: SLIders
2005   Kobolka Tomáš, Tomáš Kobolka: Sloní touhy / Elephants´ longins
2005   Kolářová Marta, Marta Kolářová: Recyklace (Obrazy z let 2000-2005)
2005   Kolářský Zdeněk, Kolářský: Medaile, mince a sochařské práce
2005   Koléšek Jaroslav, Jaroslav Koléšek: Artilery 05
2005   Konrád Miroslav, Miroslav Konrád: Relativní absolutno vnímání
2005   Konvička Richard, Richard Konvička: Malba a kresba / Paintings and Drawings
2005   Králíček Emil, Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus)
2005   Kubový Jiří, Jiří Kubový: Dříve a nyní
2005   Kučerová Alena, Alena Kučerová: Grafika
2005   Ladocha Jiří, Jiří Ladocha: Co / What
2005   Lampar Tomáš, Tomáš Lampar: 148 kreseb
2005   Lampar Tomáš, Tomáš Lampar: V souznění s okamžikem
2005   Lamr Aleš, Aleš Lamr
2005   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Chyť se nebe
2005   Lomová Ivana, Ivana Lomová: Dokud nás smrt nerozdělí
2005   Macketanz Christian, Christian Macketanz: Obrazy
2005   Macků Michal, Vize - čin - sen - smrt / Vision - Deed - Dream - Death (Michal Macků: Geláže, uhlotisky / Gellages, Carbonprints)
2005   Malina Václav, Václav Malina: Cestou - necestou
2005   Měšťánek Tomáš, Tomáš Měšťánek: Malba na papíře
2005   Michálek Ondřej, Ondřej Michálek: Estampes Histories
2005   Mucha Alfons, Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
2005   Nejedlý Otakar, Otakar Nejedlý (1883–1957)
2005   Novák Vladimír, Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře)
2005   Novotný Bedřich, Bedřich Novotný: Obrazy, monotypy
2005   Oravec Vavro, Vavro Oravec (Výstava k 90. narozeninám umělce / Exhibition to mark 90th birthday of the artist)
2005   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
2005   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Proměny země
2005   Paul Jan, Jan Paul: Mezi životem a smrtí (Deset imaginárních portrétů mé matky)
2005   Pavlů František, František Pavlů: Výbor z díla
2005   Pešta Daniel, Daniel Pešta Hot doks 2
2005   Petera Miloš, Miloš Petera: Obrazy, kresby, frotáže
2005   Petrbok Jiří, Petrbok: Zimní zahrada
2005   Picasso Pablo, Pablo. Der private Picasso (Le Musée Picasso à Berlin)
2005   Plieštik Jiří, Vize - čin - sen - smrt / Vision - Deed - Dream - Death (Jiří Plieštik: Sochy / Sculptures)
2005   Popov Valentin, Valentin Popov: Samozpověď (Obrazy a kresby)
2005   Pospěch Tomáš, Tomáš Pospěch: Krajinky.jpg
2005   Preclík Vladimír, Vladimír Preclík: Šedesátá a sedmdesátá léta
2005   Preiss František, František Preiss (kolem / around 1660-1712) (Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech / The Restored Statues from the Monastic Church of the Nativity of the Virgin at Doksany)
2005   Radimský Václav, Václav Radimský (1987 - 1946): Výběr z malířské tvorby
2005   Radová Šárka, Šárka Radová: Porcelánové objevy
2005   Raunerová Dana, Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti)
2005   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek: Otevírám do tmy…
2005   Rössler Jaroslav, Jaroslav Rössler: Abstraktní fotografie / Abstract Photography 1923-1978
2005   Růžička Jindřich, Jindřich Růžička
2005   Salgado Sebastiao, Sebastiao Salgado: Workers
2005   Seyler Marielis, Marielis Seyler: Insomnia
2005   Sláma Pavel, Pavel Sláma: Sochy
2005   Smutný Oldřich, Oldřich Smutný
2005   Smutný Oldřich, Oldřich Smutný: Modrobílé obrazy
2005   Sozanský Jiří, Téma Job (Z díla Jiřího Sozanského)
2005   Sozanský Jiří, Z prachu a popele (Jiří Sozanský: Koláže, grafiky)
2005   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Práce z Vermontu / Works from Vermont
2005   Svoboda Vladimír, Vladimír Svoboda: Contemplationis
2005   Sýkora Zdeněk, Sýkora 2004
2005   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora
2005   Ševčík Miloš, Miloš Ševčík
2005   Šimorda Miroslav, Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby
2005   Škoda Michal, Michal Škoda
2005   Šlenger Karel, Karel Šlenger
2005   Špála Václav, Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
2005   Šuhájek Jiří, Jiří Šuhájek: Tajná příčina
2005   Typlt Lubomír, Lubomír Typlt: Pinocchiův konec / Pinocchio's End
2005   Vaca Karel, Karel Vaca 1919-1989: Scénografie, plakáty, obrazy
2005   Veselý Aleš, Aleš Veselý: Tři brány / Three gates
2005   Voleský Josef, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932)
2005   Voves Jiří, Jiří Voves: Od nepaměti k paměti
2005   Vrbová Kotrbová Vilma, Vilma Vrbová-Kotrbová: Portréty
2005   Zemina Jaromír, Jaromír Zemina: Staré kresby
2005   Zychová Miroslava, Miroslava Zychová: Plastic animals a jiné věci
2006   Bačkovský Jan, Jan Bačkovský
2006   Bartek Vojtěch, Vojtěch Bartek: Můj fotografovaný svět
2006   Bauer Michal, Michal Bauer: Struktury
2006   Bělocvětov Andrej, Andrej Bělocvětov
2006   Beneš Jaroslav, Jaroslav Beneš: Retrospektiva
2006   Bolf Josef, Josef Bolf: Pink Eyes
2006   Boška Jindřich, Jindřich Boška: Ohlédnutí
2006   Brabenec Jaromír, Jaromír E. Brabenec
2006   Brömse August, Vizionář August Brömse / The Visionary August Brömse
2006   Brož Radek, Radek Brož
2006   Budíková Jana, Jana Budíková: Ohlédání
2006   Burešová Alena, Alena Burešová: Mé druhé já
2006   Cais Milan, Milan Cais: 9+6
2006   Castellani Enrico, Enrico Castellani
2006   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Prázdniny v Čechách
2006   Crhák František, Z anonymity vystupuje designér František Crhák
2006   Daněk Ladislav, Ladislav Daněk: Kresby a obrazy
2006   Daněk Ladislav, Ladislav Daněk: Tušení řádu
2006   Diviš Stanislav, Stanislav Diviš: Květy z ráje
2006   Dostál Jiří, Jiří Dostál: Na zemi (Obrazy a kresby z let 1970 - 2006)
2006   Fárová Isabela, Isabela Fárová: Díla z let 1983 2006
2006   Filippovová Marie, Marie Filippovová: Kresby a objekty z papíru 1999 - 2006
2006   Gabriel Michal, Michal Gabriel: Sousoší
2006   Gahura František, František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo
2006   Gebauer Vladimír, Vladimír Gebauer: Obrazy, krabice, kresby
2006   Giacometti Alberto, Alberto Giacometti: Paříž bez konce, pozdní litografický cyklus / Paris ohne Ende, später lithografischer Zyklus / Paris without End, late lithographic cycle
2006   Grygar Milan, Milan Grygar: Akustické kresby a partitury
2006   Hanke Jiří, Jiří Hanke: Fotografie
2006   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Soft Spirit
2006   Hodonský František, František Hodonský: Lužní (Kresby z 80. a 90. let)
2006   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
2006   Hochová Dagmar, Dagmar Hochová: Osoby a osobnosti
2006   Hudeček Otakar, Otakar Hudeček: Dvanáctým smyslem
2006   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný a prostor
2006   Janyška Vojtěch, Vojtěch Janyška / AdAlbErt KhAn: Šel do nebe... tak ať zavolá, až se vrátí / Il est au ciel... qu'il m'appelle quand il rentre
2006   Jílovská Fleischmannová Staša, Staša Fleischmannová
2006   Jochmann Petr, Petr Jochamnn: Tempery a akvarely, 2000 - 2006
2006   Kmentová Eva, Eva Kmentová: Deník díla
2006   Kmentová Eva, Teď (Práce Evy Kmentové)
2006   Koblasa Jan, Jan Koblasa: Dialogy s hmotou...
2006   Kolářová Běla, Běla Kolářová
2006   Kolářová Běla, Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
2006   Kopasz Viktor, Viktor Kopasz: Sobec / Selfish
2006   Kopecký Bohdan, Bohdan Kopecký
2006   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský
2006   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…
2006   Kosková Popelková Inge, Inge Kosková: Kresba: Z přírody a/nebo/ z duše
2006   Kovářík Vojtěch, Vojtěch Kovářík
2006   Kraut Alexander, Alexander Johannes Kraut
2006   Krčil Josef, Josef Krčil: 1906-1985 (ke 100. výročí narození autora)
2006   Kubíček Jan, Jan Kubíček: Grafika
2006   Kubín (Coubine) Otakar, Otakar Kubín - Coubine: Od kubismu k novému klasicismu
2006   Kunc Milan, Milan Kunc: Obrazy a kresby
2006   Kuriš Martin, Martin Kuriš (Martin Kuriš jde do skončení studií...)
2006   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala (Červenec 1984 až 28. 2. 2006)
2006   Kyncl František, František Kyncl: Konstrukce nekonečna
2006   Ladocha Jiří, Jiří Ladocha
2006   Lachman Adolf, Adolf Lachman: Obrazy, kresby, objekty
2006   Lasotová Dáša, Dáša Lasotová: Instalace, stalace, deinstalace
2006   Linhart Kamil, Kamil Linhart
2006   Lukas Jan, Jan Lukas: New York Pompei
2006   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha: Peintures 1998 - 2006
2006   Načeradský Jiří, Jiří Načeradský: Venuše, Ušatky a Kudlanky
2006   Navrátil Michal, Michal Navrátil: V tichu měkké geometrie
2006   Odráška Josef, Josef Odráška: Výběr z tvorby 1968-2006
2006   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper
2006   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Interpretace - kresby / grafiky
2006   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997-2006
2006   Palla Marian, Marián Palla: Katalog
2006   Pastrňák Petr, Petr Pastrňák: Krajiny
2006   Patřičný Martin, Martin Patřičný
2006   Paul Jan, Jan Paul: Obrazy
2006   Pavliňák Petr, Petr Pavliňák: Příběhy trávy
2006   Pěchouček Michal, Michal Pěchouček: Playtime
2006   Pešta Daniel, Daniel Pešta: Creme de la creme
2006   Pešta Daniel, Daniel Pešta: Sweet home
2006   Pešta Daniel, Daniel Pešta: Ztracené ráje, ztracení andělé
2006   Peyrer Prantl Uta, Uta Peyrer: Rozlišování prostoru a rozpínání času / Räumliche Ausbreitung und zeitliche Ausdehnung / Expanding Space and Stretching Time
2006   Ságlová Zorka, Zorka Ságlová
2006   Samek Jiří, Jiří Samek: Hlubotisky z lina
2006   Schumacher Emil, Emil Schumacher: Stále znovu maluji svůj obraz... (Nezveřejněné kvaše a olejové obrazy z let 1989-1999)
2006   Sikora Rudolf, Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against Myself
2006   Smutný Dalibor, Dalibor Smutný: Mezzotinta
2006   Smutný Oldřich, Oldřich Smutný: České krajiny a francouzské květiny
2006   Smutný Oldřich, Oldřich Smutný: Skoromodré obrazy
2006   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006
2006   Strobachová Zdena, Sidonie (Obrazy Zdeny Strobachové / Paintings by Zdena Strobachová / Bilder von Zdena Strobachová)
2006   Sudek Josef, Josef Sudek a/and Družstevní práce
2006   Sudek Josef, Josef Sudek: Neznámý / The Unknown (Salonní fotografie / Vintage Prints 1918 - 1942)
2006   Svobodová Lucie, Lucie Svobodová: Hyperporyv
2006   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora (Art Affairs)
2006   Šerých Jaroslav, Jaroslav Šerých: Malé confiteor
2006   Ševčík Miloš, Miloš Ševčík: Do nitra
2006   Ševčík Miloš, Miloš Ševčík: Obrazy
2006   Šimek Zdeněk, Zdeněk Šimek 1927-1970 (Sochařské dílo)
2006   Švankmajerová Eva, Eva Švankmajerová
2006   Švéda Tomáš, Tomáš Švéda: V záři barev
2006   Toman Jiří, Jiří Toman: Fotografie / Photographs
2006   Tomek Michal, Michal Tomek: Obrazy 1998-2006/ Paintings 1998-2006
2006   Trčková Šárka, Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá... / What emanates from the forest...
2006   Trinkewitz Karel, Karel Trinkewitz
2006   Trnka Jiří, Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla)
2006   Váchal Josef, Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Valečka Jaroslav, Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings
2006   Valoch Jiří, Jiří Valoch: Instalace / Installation (Artprojekt / Artproject)
2006   Veselý Petr, Petr Veselý: Pokoje
2006   Vičar Jan, Jan Vičar: Grafické obrazy
2006   Vosolsobě Tomáš, Tomáš Vosolsobě: Přelom padesátých a šedesátých let - obrazy a kresby
2006   Wagner Radan, Radan Wagner: Mezi světy / Between Worlds
2006   Wurm Erwin, Erwin Wurm: The artist who swallowed the world
2006   Zinke Petr, Petr Zinke: Oči vlčí
2006   Zoubek Jasan, Jasan Zoubek
2007   Armutidis Nikos, Nikos Armutidis
2007   Baláž Blažej, Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007
2007   Bébarová Adéla, Adéla Bébarová: Prolínání
2007   Beran Zdeněk, Zdeněk Beran
2007   Beran Zdeněk, Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
2007   Bernartová Jana, Jana Bernartová: Chyby
2007   Bičovská Jaroslava, Chráněný prostor (Nová tvorba Jaroslavy Bičovské)
2007   Callot Jacques, Jacques Callot (1592-1635) ve sbírce Oblastní galerie v Liberci / in the collection of the Regional Gallery Liberec
2007   Cigler Václav, Václav Cigler
2007   Cigler Václav, Václav Cigler
2007   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Zatmění / Eclipse
2007   Crewdson Gregory, Gregory Crewdson (1985-2005)
2007   David Jiří, Jiří David: Už si nevzpomínám, je to nebezpečné! / I don't remember, it is dangerous!
2007   Feigl Bedřich, Bedřich Feigl: Obrazy, kresby, grafika
2007   Ferlinghetti Lawrence, Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems
2007   Fiala Václav, Václav Fiala: Bez názvu / Untitled
2007   Filandr Václav, Václav Filandr: Obrazy - objekty
2007   Filipský Luděk, Luděk Filipský: Mezi světlem a tmou (Obrazy / kresby)
2007   Filla Emil, Emil Filla (1882–1953)
2007   Fuxa Lubomír, Lubomír Fuxa: Fotografie / Photographs
2007   Gordon Douglas, Douglas Gordon: Between Darkness and Light
2007   Hampl Josef, Josef Hampl
2007   Hanuš Vladimír, Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2007   Havelková Jolana, Jolana Havelková: Krajina 06 / Landscape 06
2007   Havlíčková Knobová Dagmar, Dagmar Havlíčková: Ježíšova modlitba II./Jesus ´Prayer II.
2007   Herynek Jan, Jan Herynek: Okamžiky (Manipulovaná fotografie)
2007   Herynek Pavel, Pavel Herynek: Metanoia 2001 - 2007 (Kresby, ultranízké reliéfy a modulátory)
2007   Hodonský František, František Hodonský
2007   Honsa Jan, Jan Honsa 1876 - 1937 (Výběr z malířského díla)
2007   Honys Josef, Josef Honys
2007   Huemer Markus, Markus Huemer: Ich kann hypnotisieren! Was kannst Du?
2007   Immrová Monika, Monika Immrová: Linie a forma / Line and form
2007   Janáček Milan, Milan Janáček: Obrazy, grafika, ilustrace
2007   Janečka Lubomír, Lubomír Janečka: Kresby z pouště
2007   Jetelová Magdalena, Magdalena Jetelová
2007   Jun Jiří, Jiří Jun: Perem a tuší / By pen and ink
2007   Klímová Barbora, Barbora Klímová: Těm, kdo se tady nenarodili?
2007   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal
2007   Komárek Ivan, Ivan Komárek: Mezi těly
2007   Konečný Bohumil, Zapomenutý malíř Bohumil Konečný
2007   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský
2007   Krejcar Libor, Libor Krejcar: Mezi nebem a zemí
2007   Kroha Jiří, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
2007   Kulda Stanislav, Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie
2007   Kunc Milan, Milan Kunc (Bilder / Pictures / Obrazy: 1973-2006)
2007   Kyncl Ivan, Fotograf Charty Ivan Kyncl / Photographer of Charter 77 Ivan Kyncl
2007   Lampar Jaroslav, Jaroslav Lampar: Radosti života
2007   Makov Pavel, Pavel Makov: Zahrady / Gardens (UA: Pokus o Versailles / UA: An Attempt at Versailles)
2007   Malík Jaroslav, Jaroslav Malík: Matička Ostrava, město měst
2007   Mareš Dominik, Dominik Mareš
2007   Matoušek František, František Matoušek: Kdo mě dneska hlídá?
2007   Moucha Josef, Josef Moucha: Reminiscence
2007   Nesázal Michal, Michal Nesázal: Ultra prostor / Ultra space
2007   Nikl Petr, Petr Nikl: Radost
2007   Novák Vladimír, Vladimír Novák: Prostory a krajina
2007   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků
2007   Pastrňák Petr, Petr Pastrňák: Obrazy malované válečkem 1998–2007
2007   Pavliňák Petr, Petr Pavliňák
2007   Pavliňák Petr, Petr Pavliňák: Akty
2007   Pinkava Ivan, Ivan Pinkava: Salome (Maximální fotografie)
2007   Placht Otto, Otto Placht: Tkvění
2007   Poncar Jaroslav, Himalayas (Fotografie Jaroslava Poncara)
2007   Prokopcová Eva, Eva Prokopcová
2007   Sadovská Dorota, Dorota Sadovská: SADO 1 a 2
2007   Ságl Jan, Jan Ságl: Starénové / Oldnew
2007   Sainer Ilja, Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling
2007   Salichová Hálová Helena, Helena Salichová: Malba, grafika
2007   Slavík Otakar, Otakar Slavík: Obrazy
2007   Smutný Dalibor, Dalibor Smutný: Rasochy
2007   Sopko Jiří, Jiří Sopko
2007   Střížek Antonín, Antonín Střížek: Cinema
2007   Střížek Antonín, Antonín Střížek: Obrazy
2007   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Průhledné práce / Transparent Works
2007   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Rezavé květy / Rusty flowers
2007   Škoda Vladimír, Vladimír Škoda: Quatrième dimension
2007   Špaňhel Jakub, Jakub Špaňhel: Benzínky
2007   Šrek Bromová Veronika, Le sac à main d'Hathor Veronika Bromová
2007   Tichý František, František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007   Tikal Václav, Václav Tikal: Retrospektiva
2007   Tomatsu Shomei, Shomei Tomatsu: Kůže národa / Skin of the Nation
2007   Tröster František, František Tröster: Básník světla a prostoru / Artist of Light and Space
2007   Valečka Jaroslav, Jaroslav Valečka
2007   Valušková Milena, Milena Valušková: Bez ohledu na mě
2007   Vasarely Victor, Victor Vasarely (Ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi)
2007   Veselý Aleš, Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (1957 - 2007)
2007   Veselý Petr, Petr Veselý
2007   Volvovičová Martina, Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem (Fotografie / 1996-2006)
2007   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr (1909 - 1980)
2007   Zoubek Jasan, Jasan Zoubek
2007   Žáček Josef, Josef Žáček: Sen o apokalypse (Obrazy z let 2002 - 2006)
2007   Ženatá Kamila, Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze (Obrazy / videoart / paintings)
2008   Baňka Pavel, Pavel Baňka
2008   Bauer Josef, Josef Bauer: Taktile poesie
2008   Bauer Michal, Michal Bauer: Struktury
2008   Bébar Otto, Otto Bébar: Řeč očí (Výběr prací z let 2004-2008)
2008   Bělocvětov Andrej, Andrej Bělocvětov 1923 - 1997 (I. obrazy)
2008   Bělocvětov Andrej, Andrej Bělocvětov 1923 - 1997 (II. kresby)
2008   Benda Václav, Václav Benda: Podoby skrytosti
2008   Bornová Erika, Erika Bornová: Udělám vše / I´ll do everything
2008   Bouda Jiří, Jiří Bouda
2008   Brikcius Eugen, Eugen Brikcius
2008   Brožík Václav, Václav Brožík
2008   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Plná moc
2008   David Jiří, Jiří David: Druhé srdce
2008   Demartini Hugo, Hugo Demartini: Akce a proměna geometrické skladby
2008   Dobrovolský Bohumil, Bohumil Dobrovolský: Praha 21. srpen 1968 / Prague 21st August 1968
2008   Dresser Christopher, Christopher Dresser: Pionýr moderního designu / Pioneer of Modern Design
2008   Feriancová Petra, Petra Feriancová: Přirozený výběr / Natural Selection
2008   Gavlas Antonín, Antonín Gavlas: Světelná pole
2008   Gažiová Laďa, Ladislava Gažiová: Včera jsem vydezinfikoval celý nebe
2008   Guth Hella, Hella Guthová: Rozpuštěné postavy
2008   Guth Hella, Hella Guthová: Rozpuštěné postavy
2008   Havlík Vladimír, Vladimír Havlík: Půdorysy, symetrie, transformace
2008   Helnwein Gottfried, Gottfried Helnwein: Angels Sleeping
2008   Hudeček Otakar, Otakar Hudeček: Čarostřelcova věž
2008   Janoušková Věra, Zastavení s Věrou Janouškovou
2008   Janůjová Jarmila, Jarmila Janůjová: Souznění
2008   Jodas Miroslav, Miroslav Jodas: Fotografie 1961-2008
2008   Kačer Jiří, Jiří Kačer: Jádra / Cores
2008   Kafka Čestmír, Čestmír Kafka: Krajiny možného konání
2008   Kandinskij Vasilij, Kandinsky: Absolute Abstract
2008   Kasalová Jana, Jana Kasalová: Jako Ty / Like You
2008   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm
2008   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby
2008   Kofránek Ladislav, L. J. Kofránek (1880-1954) (Sochař mezi tradicí a modernou)
2008   Kolář Martin, Martin Kolář: Botnání, Povrchy, Dekory zlaté, Krajiny a jiné
2008   Kolářová Běla, Běla Kolářová
2008   Konečný Bohumil, Bohumil Konečný
2008   Koťátková Eva, Eva Koťátková: Cesta do školy
2008   Kraus Billeter Silvia, Silvia Billeter: Lepty z cyklu / Radierungen aus dem Zyklus Hledat Petrkov
2008   Křen Jan, Jan Křen: Kořistění - soužití / obrazy
2008   Kubový Jiří, Jiří Kubový: Mezi nebem a zemí / Between Earth and Sky
2008   Lomová Ivana, Ivana Lomová: Pták Ohnivák/The Firebird
2008   Loos Adolf, Adolf Loos: Dílo v českých zemích / Works in the Czech Lands
2008   Malík Jaroslav, Jaroslav Malík: První večeře Páně 1929 / The Lord's First Supper 1929
2008   Marková Cecílie, Cecilie Marková: Podobenství duší
2008   Matasová Adéla, Adéla Matasová
2008   Meduna Marek, Marek Meduna: Bezradný otec a století ženy / The Baffled Father anf the Century of the Woman
2008   Mžyk Josef, Josef Mžyk: Malba / Paintings 1970 - 2007
2008   Nepraš Karel, Karel Nepraš
2008   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů)
2008   Nešleha Pavel, Pavel Nešleha: Ohlédnutí do sedmdesátých let (Výběr z grafické tvorby)
2008   Nováková Smítková Zdenka, Zdenka Marie Nováková: Malířské cykly / Cycles of Painting
2008   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel
2008   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček 75
2008   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček 75
2008   Pacák Jan, Jan Antonín Pacák
2008   Pacík František, František Pacík
2008   Pacner Miroslav, Miroslav Pacner: Zemní realizace / Earth Realisations
2008   Pavliňák Petr, Petr Pavliňák: Proměny krajiny
2008   Picasso Pablo, Picasso ve sbírkách Národní galerie v Praze / Picasso in the Collections of the National Gallery in Prague
2008   Pištěk Jan, Jan Pištěk: Link4pictures
2008   Popaja Aldin, Aldin Popaja: Balkánci / Balkan People
2008   Přindiš Čestmír, Čestmír Přindiš: Práce z let 2002 - 2008
2008   Rajlich Tomáš, Tomas Rajlich
2008   Rajniš Martin, Martin Rajniš
2008   Riedel Wilhelm, Wilhelm Riedel (1832-1876)
2008   Rosler Martha, Martha Rosler (Photographic Works 1965-2008 / Fotografické práce 1965-2008)
2008   Salák Milan, Milan Salák: Zem zelená
2008   Sivko Pavel, Pavel Sivko: Zatím… (Grafiky, kresby , ilustrace… atd.)
2008   Skalník Joska, Joska Skalník: Sny, situace, hry
2008   Stano Tono, Tono Stano
2008   Stibůrek Antonín, Antonín Stibůrek
2008   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Grafika
2008   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Grafika (Galerie Caesar)
2008   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Grafika (Galerie Radniční sklípek v Litvínově)
2008   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Grafika / Prints
2008   Šafařík Josef, Josef Šafařík: Horizont
2008   Šafránek Jan, Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
2008   Šalamoun Jiří, Jiří Šalamoun: Trvalé následky
2008   Šimotová Adriena, Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
2008   Šmaha Petr, Petr Šmaha: Proces (Obrazy a kresby)
2008   Šrámková Alena, Alena Šrámková
2008   Šrek Bromová Veronika, Veronika Bromová: Království / Kingdoms
2008   Štenclová Kateřina, Kateřina Štenclová
2008   Thér Josef, Josef Thér: Proměny
2008   Tischler Severin, Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech
2008   Turek Filip, Filip Turek: Kryptonormal
2008   Uprka Franta, Franta Úprka: 1868-1929
2008   Urban Miroslav, Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti (Práce z let 1973 - 2008)
2008   Vančátová Anna, Anna Vančátová: V barvě
2008   Veselý Petr, Petr Veselý: Deště, slova, stopy, fragmenty, krajiny (kresby od r. 1983)
2008   Vlček Tomáš, Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
2008   Volráb Marian, Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2008   Votruba Jiří, Jiří Votruba: Malíř, grafik, ilustrátor
2008   Zych Anna, Anna Zych: Jadrná malba
2009    , Ondřej Zahner 1709–1752
2009   Adamová Kateřina, Kateřina Adamová
2009   Anderle Jiří, Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války / Frog-Mouse Wars and Other Petty Tussles (Obrazy, grafiky a plastiky 1959-2009 / Paintings, Prints and Sculptures 1959-2009)
2009   Anderle Jiří, Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války / Frog-Mouse Wars and Other Petty Tussles (Obrazy, grafiky a plastiky 1959-2009 / Paintings, Prints and Sculptures 1959-2009))
2009   Angermann Peter, Peter Angermann: Autonomoney
2009   Antonová Alena, Alena Antonová: Grafika
2009   Axmann Mikoláš, Mikoláš Axmann: Barevník
2009   Bagnoli Marco, Marco Bagnoli: Mystika tvaru / Mistica della forma
2009   Baláž Blažej, Blažej Baláž: Posedlost
2009   Balážová Mária, Mária Balážová: Dielo z rokov 1985-2009
2009   Balcar Karel, /balcar.KB
2009   Balcar Jiří, Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (Grafické listy z let 1955-1968 ze sbírek galerie)
2009   Balgavý Miloš, Miloš Balgavý (Keramika. Voľná tvorba a dizajn)
2009   Bálková Barbora, Barbora Bálková: Fotoprojekty 2002/2009
2009   Boháč Alois, Alois Boháč: Miláčkové
2009   Borecká Filomena, Filomena Borecká: prÚNIKY / interSECTIONS / in SCAPES (Kresby a sochy / dessin et sculpture / drawings and sculptures)
2009   Brabenec Jaromír, Jaromír Brabenec: Pozdravy / Greetings
2009   Brodská Eva, Eva Brodská: Odpoutání (Gobelíny)
2009   Burget Michal, Michal Burget: Neznámé země
2009   Cimbura Vít, Vít Cimbura: Židle, hodiny, fotogramy / Chairs, Clocks, Photograms
2009   Cisárová Mináriková Eva, Eva Cisárová-Mináriková: Textilné citácie... a paradoxy (Retrospektíva)
2009   Cvach Miloš, Miloš Cvach: Analogie a souvislosti / Analogies et Correspondances / Analogies and Correspondences
2009   Čapek Josef, Josef Čapek
2009   Černický Jiří, Jiří Černický: IFO archiv (Proč věci můžou lítat? Protože radostí z pohybu se stávají lehčí než vzduch.)
2009   Černý David, David Černý: Entropa (anglicky)
2009   Daněk Zdeněk, Zdeněk Daněk: Aktivní obrazy
2009   David Jiří, Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
2009   Diviš Alén, Alén Diviš: Malby a kresby
2009   Dobeš Milan, Milan Dobeš
2009   Doležal František, František Doležal
2009   Fiala Petr, Petr Fiala: Obrazy a litografie
2009   Fiala Petr, Petr Fiala: Podzimní odpoledne
2009   Filippovová Marie, Marie Filippovová: Menší formáty + instalace
2009   Forman Pavel, Pavel Forman s dědou Karlem / Pavel Forman with granddad Karel
2009   Franta, Franta
2009   Franta Roman, Roman Franta: Příběhy / Stories 2009
2009   Franta Roman, Roman Franta: P-ZOO (Obrazy, akvarely / Paintings, watercolours)
2009   Fridjónsson Helgi, Helgi Thorgils Fridjónsson
2009   Gordon Douglas, Douglas Gordon: Krev, pot, slzy / Blood, sweat, tears
2009   Hanvald David, David Hanvald
2009   Havlíčková Monika, Monika Havlíčková: Hippodrom (Sochy a kresby)
2009   Hayek Pavel, Pavel Hayek: Obrazy
2009   Hladík Jan, Jan Hladík: Proměny a návraty (Grafické dílo 1946 - 2008)
2009   Hovadík Jaroslav, Hovadík je všade Hovadík (Jaroslav Hovadík 1961-2009)
2009   Hubatka František, František Hubatka: Bouřky nad Kraví horou (Malba / 2007 - 2008)
2009   Huemer Markus, Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
2009   Hůrka Milan Vendi, Vendi M. Hůrka: Závan vrtochů III
2009   Chatrný Dalibor, Věčný experimentátor Dalibor Chatrný
2009   Immrová Monika, Monika Immrová: Tvary
2009   Janovský Jakub, Jakub Janovský: Kango mortale
2009   Jíra Josef, Josef Jíra: Výběr z pozdní tvorby
2009   Judl Stanislav, Stanislav Judl
2009   Klimeš Svatopluk, Svatopluk Klimeš: Evropanky II / European Women II
2009   Kolář Viktor, Viktor Kolář: Město budoucnosti / The Town of Future (Ostravské série 1964 - 2007 / Ostrava Series 1964 - 2007)
2009   Kolečková Zdena, Zdena Kolečková: Hrůza z toho, že se nežije - spí / It's awful not to live but only sleep
2009   Kolečková Zdena, Zdena Kolečková: Odejdeš-li, změním se?
2009   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Kresby ke knihám 1947-1994
2009   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Ostrava 1943-1949
2009   Kopal Ondřej, Ondřej Kopal: Právě teď / Right now
2009   Kotrba Marius, Marius Kotrba: Hledání rovnováhy
2009   Kožíšek Petr, Petr Kožíšek: Invariant
2009   Kratochvílová Marie, Marie Kratochvílová: Městské sochy (/feat. Dalibor Chatrný)
2009   Krejcar Libor, Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá
2009   Krtička Jan, Jan Krtička: Esterce (Prostorová instalace)
2009   Kubový Jiří, Jiří Kubový
2009   Kupka František, František Kupka
2009   Kurandová Jaroslava, Jaroslava Kurandová: Jinými cestami / Taking Other Paths
2009   Lauschmann Jan, Jan Lauschmann
2009   Lebeda Otakar, Otakar Lebeda (1877-1901)
2009   Mára Pavel, Pavel Mára: Negativ etc.
2009   Mašínová Iva, Iva Mašínová: Potichu
2009   Medková Emila, Emila Medková
2009   Mendelsohn Erich, Erich Mendelsohn (Dynamika funkce / Vize kosmopolitního architekta)
2009   Moucha Josef, Josef Moucha: Na vlastní stopě / Self trace
2009   Moucha Josef, Josef Moucha: Na vlastní stopě. Mošnov 1982
2009   Novák Vratislav, Vratislav Karel Novák: Spříznění
2009   Prášil Jaroslav, Jaroslav Prášil: Přítomnost paměti
2009   Prokop Jaroslav, Jaroslav Prokop: Krajiny (Letecké a pouštní fotografie)
2009   Pulicar Jaroslav, Jaroslav Pulicar: Cestou (Fotografie)
2009   Ranný Michal, Michal Ranný: Kresby, akvarely
2009   Rittstein Michael, Michael Rittstein: Malé formáty
2009   Róna Jaroslav, Jaroslav Róna
2009   Ronovský František, František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
2009   Rybáková Simona, Simona Rybáková: Kostýmy
2009   Rysová Hana, Hana Rysová: Paměť kamene
2009   Salcman Martin, Martin Salcman 1896 - 1979
2009   Sedlecký Zbyněk, Zbyněk Sedlecký: Vložit datum
2009   Semotánová Nikola, Nikola Semotánová
2009   Slavík Otakar, Otakar Slavík: Návraty
2009   Sopko Jiří, Jiří Sopko (Ze sbírky uměleckých děl České pojišťovny)
2009   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Outsideři (grafika)
2009   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
2009   Suchánek Vladimír, Vladimír Suchánek: Ex: graphicis
2009   Šigut Jiří, Jiří Šigut: Retro - světlo / Retro - Light (Fotografie, záznamy, instalace / Photographs, Records, Installations)
2009   Šmaha Petr, Petr Šmaha: Mechanizmy II
2009   Šnajdr Miroslav, Miroslav Šnajdr st.
2009   Štenclová Jitka, Jitka Štenclová: Obrazy / Paintings
2009   Šubrtová Dagmar, Dagmar Šubrtová
2009   Trčková Šárka, Šárka Trčková: Po stopě, Tracing Steps (akvarely a hlubotisky, watercolours & intaglio prints)
2009   Valečka Jaroslav, Jaroslav Valečka
2009   Valečka Jaroslav, Jaroslav Valečka: Obrazy
2009   Valenta Jiří, Jiří Valenta: Antropometrické meditace
2009   Veselý Petr, Petr Veselý: Dílem průřez
2009   Viková Jindra, Jindra Viková: Tváře Fragmenty / Faces Fragments
2009   Vinecký Josef, Josef Vinecký 1882 - 1949
2009   Vlasáková Eva, Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass
2009   Zdík Jindřich, Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy
2009   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
2009   Žáček Josef, Josef Žáček: Malba
2010   Angermann Peter, Peter Angermann
2010   Axmann Mikoláš, Mikoláš Axmann: Barevník
2010   Bačkovský Jan, Jan Bačkovský
2010   Bébarová Jana, Jana Bébarová: Keramika a porcelán
2010   Bím Tomáš, Tomáš Bím: Otevřené dveře
2010   Birkhardt Antonín, Antonín Birckhardt
2010   Boštík Václav, Václav Boštík 1913...2005
2010   Brabec Karel, Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba
2010   Brejcha Šimon, Šimon Brejcha: Buch Much
2010   Büchler Pavel, Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain
2010   Cigler Václav, Václav Cigler: Light and Space in the Garden of Reason
2010   Curtil Sophie, Sophie Curtil: Velký orel, Velký svět a jiné formáty / Grand Aigle, Grand Monde et autres formats
2010   Čapek Josef, Josef Čapek: Země a lidé
2010   Černá Kateřina, Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného
2010   Černický Jiří, Jiří Černický: Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto
2010   David Jiří, Jiří David: OSB
2010   Dlouhý Bedřich, Bedřich Dlouhý: Autoportrét V.
2010   Dub Petr, Petr Dub: Reframed / Unframed
2010   Funke Jaromír, Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927-1929)
2010   Gatarik Václav, Václav Gatarik: Proměny času, proměny materiálu
2010   Girsa Václav, Václav Girsa: Pes z Prahy
2010   Gočár Josef, Sny a vize: Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové
2010   Grygar Štěpán, Štěpán Grygar
2010   Hábl Patrik, Patrik Hábl: Avoid a Void
2010   Hackenschmied (Hammid) Alexander, Alexandr Hackenschmied
2010   Hajek Otto, Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen
2010   Horázná Jitka, Jitka Horázná: Nedělní odpoledne
2010   Hůla Jiří, Jiří Hůla: Totéž / The same
2010   Hulík Viktor, Viktor Hulík: Variabily / Variabils
2010   Jerie Karel, Karel Jerie: Lovecká sezona
2010   Jílek Jiří, Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy (k nedožitým pětaosmdesátinám)
2010   Jíra Václav, Václav Jíra: Recyklace minulosti i přítomnosti
2010   Jirásek Václav, Václav Jirásek: Upsych 316a
2010   Jůzová Irena, Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2010   Kačer Jiří, Jiří Kačer: Kameny / Stones
2010   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč
2010   Kaplický Jan, Jan Kaplický: Vlastní cestou / His own Way (16/4 - 2/8/2010)
2010   Kemr Vlasta, Vlasta Kemr
2010   Kocman Jiří, Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana (Šumava umírající a romantická Josefa Váchala v "papar-re-making" interpretacích JHK)
2010   Kodríková Vlasta, Vlasta Kodríková: Z jiných světů
2010   Kolářová Běla, Běla Kolářová
2010   Koleček Ivan, Ivan Koleček: Vrstvy / Stratigrafie
2010   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space
2010   Kopřiva Pavel, Pavel Kopřiva: Hand-Book
2010   Kosková Popelková Inge, Inge Kosková: Kresby tuší
2010   Kotzmannová Alena, Alena Kotzmannová: Rybí lidé / Fish People
2010   Kovářík Jan, Jan Kovářík: Uzavřená forma
2010   Krůček Václav, Václav Krůček: Pole / Fields
2010   Kubový Jiří, Jiří Kubový
2010   Kubový Jiří, Jiří Kubový: Věčná krajina
2010   Kunc Milan, Milan Kunc: Portréty / Portraits
2010   Kuriš Martin, Martin Kuriš: Navarana
2010   Linhart Kamil, Kosmos Kamila Linharta
2010   Lukas Jan, Jan Lukas
2010   Lukas Martemucci Helena, Helena Lukasová: Memento (Pro Marcellu a Valentinu / For Marcella and Valentina)
2010   Machotka Miroslav, Miroslav Machotka: Fotografie
2010   Malina Petr, Petr Malina: Dark show
2010   Matoušek František, František Matoušek: de Nîmes
2010   Miffek Lukáš, Lukáš Miffek (2008-2009)
2010   Miffek Lukáš, Lukáš Miffek: Rock na vsi
2010   Miklínová Galina, Galina Miklínová: Lichožrouti a jiné příběhy
2010   Moes Els, Els Moes: Obrazy a práce na papíře / Paintings and Paperwork
2010   Mrva Kamil, Kamil Mrva Architects (2006-2010)
2010   Mucha Alfons, Alfons Mucha: Tváře / Faces
2010   Munk Viktor, Viktor Munk: Skrytá tvář (Obrazy, kresby)
2010   Nikl Petr, Petr Nikl: Kresby z Nového světa / Drawings From the New World
2010   Nováková Nikola, Nikola Nováková: Uruguay, Uruguay
2010   Pacovská Květa, Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
2010   Pavlík Petr, Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2010   Pešta Daniel, Daniel Pešta: Levitace / Levitation
2010   Piekar Pavel, Pavel Piekar: Z cest / From my Travels
2010   Ptáček Jiří, Jiří Ptáček: Příběhy krajiny (malba)
2010   Růžička Jindřich, Jindřich Růžička: Za horizont paměti
2010   Sekal Zbyněk, Zbyněk Sekal: Skládané obrazy, sochy a schránky / Assemled pictures, sculptures and shrines
2010   Skála František, František Skála: Zátiší z atelieru
2010   Skála Jiří, Jiří Skála: Ty jsi předmět, já jsem podnět
2010   Slavíček Antonín, Antonín Slavíček (1870-1910)
2010   Slavík Otakar, Otakar Slavík: Barvou o život
2010   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven
2010   Sozanský Jiří, Jiří Sozanský: Skelety / Skeletons
2010   Sudek Josef, Josef Sudek
2010   Svobodová Jitka, Jitka Svobodová: Kouře a věci
2010   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Barva a prostor
2010   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: Krajina
2010   Šárovec Martin, Martin Šárovec: What's the Great Happiness
2010   Šejn Miloš, Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape
2010   Šigut Jiří, Jiří Šigut: Exponáty
2010   Špale Václav, Václav Špale: Rekognoskace / Roconnaissance (Výběr tvorby z posledních dvaceti let / Selected work from the last twenty years)
2010   Štolfa Miroslav, Miroslav Štolfa: Výběr z díla
2010   Švéda Jakub, Jakub Švéda: PX EXIST-LOST A-G-C-T
2010   Valečka Jaroslav, Jaroslav Valečka
2010   Válová Jitka, Jitka Válová: Setkání
2010   Vaněk Jan, Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého
2010   Veselý Aleš, Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů
2010   Viková Jindra, Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns
2010   Volráb Rudolf, Rudolf Volráb: Situace figury
2010   Zeithamml Jindřich, Jindřich Zeithamml: IDEA
2010   Zlín Machálek Karel, Karel Zlín
2011   Abakanowicz Magdalena, Magdalena Abakanowicz: Život a dílo / Life and Work
2011   Adensamová Blanka, Blanka Adensamová: Sklo
2011   Balcar Jiří, Jiří Balcar: Retrospektiva / Retrospektive
2011   Balcar Karel, Karel Balcar: T2
2011   Baňka Pavel, Pavel Baňka: O fotografii
2011   Besta Pavel, Pavel Besta: 1 + 23 malých formátů
2011   Bílek Michael, Michael Bílek: Krásné duše
2011   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová: Chůze lesem - zastavení
2011   Blabolilová Marie, Marie Blabolilová: Tichá společenství / Quiet togetherness
2011   Born Adolf, Adolf Born: Grafika / Knižní tvorba
2011   Bornová Erika, Erika Bornová: Na cestě
2011   Boštík Václav, Václav Boštík
2011   Brodský Jiří, Jiří Brodský: Nic na odiv (Malba a objekty)
2011   Císařovský Tomáš, Tomáš Císařovský: Kam až
2011   Černý Karel, Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2011   Diviš Stanislav, Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
2011   Fleischmannová Svobodová Galina, Galina Egerová: Stopy v kolážích a obrazech
2011   Garaizabal Juan, Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church
2011   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: Zveřejnění
2011   Hábl Patrik, Patrik Hábl: Háblův teleskop
2011   Hábl Patrik, Patrik Hábl: Míra intenzity
2011   Hábl Patrik, Patrik Hábl: Snozřivosti / Dream-visions
2011   Hák Miroslav, Miroslav Hák 1911-1978
2011   Havelková Jolana, Jolana Havelková: U nás
2011   Herynek Tomáš, Tomáš Herynek: Bytosti blízkého druhu II
2011   Hilmar Jiří, Jiří Hilmar
2011   Hísek Jan, Jan Hísek: Noční jezdec / Night Rider
2011   Hošková Hošťálková Marta, Marta Hošková: Od středu
2011   Hozová Martina, Martina Hozová: Connecting People
2011   Hušková Zdenka, Zdenka Hušková: Prales jako architektura v pohybu / Primaveral Forest as Architecture in Motion
2011   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný: Výroky
2011   Chloupa Martina, Martina Chloupa: Malba, objekt
2011   Chrištofová Jitka, Jitka Chrištofová: Les (Akvatinta, pastel, akvarel)
2011   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Kamenné sochy
2011   Kabůrková Tereza, Tereza Kabůrková: U Sudka
2011   Karlíková Olga, Olga Karlíková
2011   Kašpar Adolf, Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika
2011   Kaván František, František Kaván: Hvězda Mařákovy školy
2011   Koblasa Jan, Jan Koblasa: Velký výstup / The Great Ascent
2011   Kokolia Vladimír, Vladimír Kokolia: Přenos síly
2011   Koléšek Jaroslav, Jaroslav Koléšek: Vzdušný prostor
2011   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Za průsečíky shody
2011   Kopecký Vladimír, Vladimír Kopecký
2011   Kornatovský Jiří, Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation by Drawing
2011   Kořánová Světla, Světla Kořánová
2011   Kovanda Jiří, Jiří Kovanda: Katalog
2011   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 / Zwei Stillleben aus dem Jahr 1911
2011   Kubový Jiří, Jiří Kubový: Ve vzduchu
2011   Kučera Zdeněk, Zdeněk Kučera: Safety Mash
2011   Kusenda Milan, Milan Kusenda: Tíha / Heaviness
2011   Kvíčala Petr, Petr Kvíčala: Sight Specific
2011   Kybal Antonín, Antonín Kybal
2011   LaChapelle David, Thus spoke / Tak pravil LaChapelle
2011   Lang Dominik, Dominik Lang: Spící město / The Sleeping City
2011   Lindovský Jiří, Jiří Lindovský: 1 obraz + kresby / 1 painting + drawings
2011   Loos Adolf, Loos - Plzeň - souvislosti
2011   Lüpertz Markus, Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza / Mythos und Metamorphose
2011   Manina Zdeněk, Zdeněk Manina
2011   Matuška (Masker) Jakub, Jakub Matuška aka Masker: Moje maličkost
2011   Merta Jan, Jan Merta: Liberec III
2011   Milne Alexis, Alexis Milne: Narušení pořádku / Dismantle the Order
2011   Mrázková Daisy, Daisy Mrázková: Voda a čára
2011   Mrkus Pavel, Pavel Mrkus: Next Planet
2011   Načeradský Jiří, Jiří Načeradský: Šedesátá léta a současnost / Proměny upírovy
2011   Nosch, Nosch: Obrazy a práce na papíře / Paintings and Works on Paper
2011   Novák Jiří, Jiří Novák: V pohybu / In der Bewegung
2011   Olešová Bohuslava, Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti / The Princip of Indefiniteness
2011   Ouhel Ivan, Ivan Ouhel: Ze sbírky České pojišťovny
2011   Pacík František, František Pacík
2011   Pacovská Květa, Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
2011   Parr Martin, Martin Parr: Assorted Cocktail
2011   Pastrňák Petr, Petr Pastrňák: Hořící les
2011   Placák Jan, Jan Placák
2011   Pošová Johana, Johana Pošová: První pád je já
2011   Pošvic Miroslav, Miroslav Pošvic: Ze světla do tmy - Ze tmy do světla
2011   Přibyl Lubomír, Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2011   Přibyl Lubomír, Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky
2011   Radimský Václav, Václav Radimský 1867 - 1946
2011   Reynek Bohuslav, Bohuslav Reynek (1892-1971)
2011   Richterová Veronika, Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
2011   Rudiš Viktor, Viktor Rudiš: Ósaka
2011   Rykr Zdenek, Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion
2011   Sadler Josef, Josef Ignác Sadler 1725-1767
2011   Saxl Miloš, Pocta Miloši Saxlovi
2011   Singer Michal, Michal Singer: Circus minimus
2011   Soukup Vít, Vít Soukup: The Best of the Rest
2011   Stano Tono, Tono Stano: Bílý stín
2011   Stecker Marcel, Marcel Stecker: ...
2011   Sudek Josef, Josef Sudek
2011   Sutnar Ladislav, Ladislav Sutnar: Americké Venuše / U.S. Venus
2011   Svoboda Jan, Jan Svoboda 1934 - 1990
2011   Sýkora Zdeněk, Zdeněk Sýkora: L'œuvre graphique
2011   Šimlová Štěpánka, Štěpánka Šimlová: Miluji tě, ale...
2011   Škoda Vladimír, Vladimir Skoda: Trou blanc
2011   Štědrý Karel, Karel Štědrý: Moderní gymnastika
2011   Šuhájek Jiří, Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
2011   Thýn Jiří, Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce / Archetypes, space, abstraction
2011   Tománek Dušan, Dušan Tománek: Proces
2011   Tóth Štefan, Štefan Tóth: After Jasanský/Polák
2011   Typlt Lubomír, Lubomír Typlt: Anatomie / Anatomy
2011   Uprka Joža, Joža Uprka 1861-1940: Evropan slováckého venkova
2011   Vávra Jaroslav, Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981)
2011   Voborník Kačírková Pavla, Pavla Kačírková: 629 nádechů. Dýchej, prosím hodinu se mnou
2011   Vodseďálek Ivo, Ivo Vodseďálek
2011   Witkin Joel-Peter, Joel-Peter Witkin: Vanitas
2011   Zátková Růžena, Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové / Story of the Painter Růžena Zátková
2011   Zlín Machálek Karel, Karel Machálek-Zlín: Retrospektiva / Retrospektive
2011   Žáček Josef, Josef Žáček: Šepoty / Whispers
2011   Ženatá Kamila, Kamila Ženatá: Roll Over All: Roll All Over: Lilith
2012   Achrer Josef, Josef Achrer
2012   Anderle Jiří, Jiří Anderle: Kresba, grafika, malba a sbírka kmenového umění Afriky 1950-2012
2012   Bartoň David, David Bartoň
2012   Bartovský Václav, Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
2012   Blažek Jaroslav, Jaroslav Blažek: Retrospektiva
2012   Böhm Svatoslav, Svatoslav Böhm: Průmyslová krajina (Kresby z Ostravska z 50. a 60. let 20. století)
2012   Boudníková Špánová Věra, Věra Boudníková-Špánová: Retrospektiva
2012   Brousil Radek (Radeq), Radeq Brousil: Bez názvu 19 - bez názvu 21
2012   Černý Filip, Filip Černý: Jízda / The Ride
2012   David Jiří, Jiří David: Pro a proti / Pro und contra
2012   Diviš Alén, Alén Diviš: Dessins
2012   Diviš Alén, Alén Diviš: Dessins
2012   Hábl Patrik, Patrik Hábl: Z čista černa / Out of the Black
2012   Hanvald David, David Hanvald: Der echte Hanvald
2012   Hanzlík Daniel, Daniel Hanzlík: Zdroje signálů / Sources of Signals
2012   Hilmar Jiří, Jiří Hilmar: Jedna + jedna = jedna (Reliéfy a objekty od 60. let po současnost / Reliefs and objects from the 1960s to the present)
2012   Hoffmeisterová Xénia, Xénia Hoffmeisterová: Požierač farby / Požírač barvy / Color Eater
2012   Holub Vladimír, Vladimír Holub: The Survival
2012   Høvik Tommy, Tommy Høvik: Winner of StartPoint Prize 2011
2012   Hutta Bojmír, Bojmír Hutta (1920-1987)
2012   Janula František, František Janula: Hledač v čase
2012   Kafka Ivan, Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012
2012   Kameš Roman, Roman Kameš: Indigo šafrán monzun
2012   Kanta Antonín, Antonín Kanta
2012   Karpaš Roman, Roman Karpaš: Silová pole / Force Fields
2012   Koblasa Jan, Jan Koblasa: Retrospektiva
2012   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: Sochy a projekty / Sculptures and Projects
2012   Koons Jeff, Jeff Koons
2012   Kopal Ondřej, Ondřej Kopal: Some(tajm)
2012   Kopasz Viktor, Viktor Kopasz: City.zen
2012   Kovařík Jiří, Jiří Kovařík 1932-1994
2012   Křen Ivo, Ivo Křen: Carpe diem (Linoryty)
2012   Kupka František, František Kupka: Cesta k Amorfě
2012   Kyncl František, František Kyncl
2012   Lacina Jaroslav, Jaroslav Lacina
2012   Maleček Ondřej, Ondřej Maleček: In natura
2012   Mára Pavel, Pavel Mára: Memory etc.
2012   Matějková Jana, Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
2012   Merta Jan, Jan Merta: Mým pražanům k šedesátinám
2012   Michálek Ondřej, Ondřej Michálek: OL - 03 - 12
2012   Mölzer Milan, Milan Mölzer: Krátká cesta
2012   Muzika František, František Muzika
2012   Novák Robert, Robert V. Novák: Druhá část
2012   Novák Vladimír, Vladimír Novák: Za horizontem
2012   Nováková Smítková Zdenka, Zdenka Marie Nováková
2012   Novotný Jaromír, Jaromír Novotný: Viditelné formáty / Visible Formats
2012   Panáček Roman, Roman Panáček: Sudetenland
2012   Panuška Jaroslav, Jaroslav Panuška 1872–1958
2012   Pinkava Ivan, Ivan Pinkava: Remains
2012   Pištěk Theodor, Theodor Pištěk: Kde budu žít příště
2012   Pleskot Josef, Josef Pleskot: Na cestě
2012   Poliánová Milada, Milada Poliánová: Malba na divoko
2012   Preisler Jan, Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera / Frau und Reiter am See, 1905
2012   Prekop Rudo, Rudo Prekop: Dva v jednom
2012   Přeček Ivo, Ivo Přeček
2012   Příhodová Štětinová Tereza, Tereza Příhodová: Lekce samoty
2012   Sceranková Pavla, Pavla Sceranková
2012   Sherman Cindy, Cindy Sherman (The Early Works 1975-1977)
2012   Schikaneder Jakub, Jakub Schikaneder (1855-1924) (Průvodce výstavou, Národní galerie v Praze - Sbírka umění 19. století, Valdštejnská jízdárna, 20.4.-21.10.2012)
2012   Sion Zbyšek, Zbyšek Sion
2012   Sion Zbyšek, Zbyšek Sion
2012   Skála František, František Skála
2012   Skála František, František Skála: Září
2012   Stella Frank, Frank Stella: The Retrospective Works 1958-2012
2012   Suška Čestmír, Čestmír Suška
2012   Svoboda Jan, Jan Svoboda: Polovina VII / A Half VII / Hälfte VII, 1970
2012   Šafková-Řeháková Zdena, Zdena Šafka: Barva, světlo, čas
2012   Šalamoun Jiří, Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy
2012   Šejn Miloš, Miloš Šejn: Archivy & kabinety / Archives & Cabinets
2012   Šejn Miloš, ŠEIN/RARERIRORVRI
2012   Šembera Oldřich, Oldřich Šembera: OL - 03 - 12
2012   Šlenger Karel, Karel Šlenger: Srdce země je ze zlata
2012   Štědrý Karel, Karel Štědrý
2012   Švankmajer Jan, Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Free Creation
2012   Trabura Roman, Roman Trabura: Light Obsession
2012   Tuschnerová Inez, Inez Tuschnerová: Daliborovi Chatrnému
2012   Veber Imrich, Imrich Veber: Homourban
2012   Vingler Vincenc, Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat / Animal Sculptures
2012   Wölfli Adolf, Adolf Wölfli: Stvořitel univerza
2012   Zeithamml Jindřich, Jindřich Zeithamml: Metafyzická plastika
2012   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý: Božská hra
2012   Želibská Shejbalová Jana, Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching
2012   Žlebek Jiří, Jiří Žlebek: OL - 03 - 12
2012?   Pešek Richard, Richard Pešek
2013   Aleš Mikoláš, Mikoláš Aleš v Plzni
2013   Balabán Daniel, Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013
2013   Boštík Václav, Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození)
2013   Brdečka Jiří, Jiří Brdečka
2013   David Jiří, Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
2013   Dost-Nolden Dagmar, Dagmar Dost-Nolden: Vzniklo to ze vzduchu, hlíny a bouřky
2013   Ducháčová Adéla, Adéla Ducháčová: Květy a jiné světy
2013   Fibichová Zdena, Zdena Fibichová (1933-1991)
2013   Filippovová Marie, Marie Filippovová: Pro toto místo
2013   Funke Jaromír, Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
2013   Gutfreund Otto, Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-1927
2013   Hečko Pavel, Pavel Hečko: Restituce jako uvedení věcí do původního stavu
2013   Hilmar Jiří, Hilmar
2013   Hostiňák Bohdan, Bohdan Hostiňák
2013   Hulík Viktor, Viktor Hulík: Ars Geometrica 3
2013   John Jiří, Jiří John: Za obzor
2013   Klimentová Linda, Linda Klimentová: Mám koně
2013   Klodová Lenka, Lenka Klodová: Figurativní tvorba / Figurative arbeiten
2013   Kočí Václav, Václav Kočí
2013   Köhler Jano, Jano Köhler 1873-1941: S láskou k umění a Bohu
2013   Kokolia Vladimír, Vladimír Kokolia: No problem
2013   Kolář Jiří, Jiří Kolář (1914-2002): Collagen
2013   Kolářová Běla, Běla Kolářová
2013   Kotík Jan, Jan Kotík 1916-2002
2013   Kovanda Jiří, Jiří Kovanda: Jeszcze tu nie byłem / Ještě jsem tu nebyl / I Havent't Been Here Yet
2013   Kuba Ludvík, Ludvík Kuba: Poslední impresionista
2013   Kubašta Vojtěch, Vojtěch Kubašta: Grafiky, knihy, prostorové obrazy
2013   Kubový Jiří, Jiří Kubový
2013   Kubový Jiří, Jiří Kubový: Země, voda, vzduch
2013   Mainer Martin, Martin Mainer: Slovanská epopej 2012-2013 / Sama doma / Vize pro tebe
2013   Malich Karel, Karel Malich (Texty ke Karlu Malichovi, Rozhovory s Karlem Malichem)
2013   Malich Karel, Malich
2013