Antonín Dvořák

* 12. 9. 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
29. 5. 1997, Praha, Česká republika (Czech Republic)
dramatik, scénograf, režisér, pedagog, grafik, teatrolog, výtvarník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Pocházel z dělnické rodiny. V Písku absolvoval nižší reálku a vyučil se dlaždičem, 1936–37 navštěvoval odbornou školu stavitelskou, odkud byl vyloučen pro členství v Komunistické studentské frakci. 1937–39 a 1941–44 studoval užitou architekturu u O. Novotného a J. Sokola na pražské Uměleckoprůmyslové škole, v září 1939 byl gestapem zatčen a více než rok vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po návratu se začal věnovat profesionálně divadlu, v Divadélku pro 99 se stal žákem režiséra J. Honzla, navrhoval výpravy k představením a z jeho podnětu navštěvoval schůzky Pražského lingvistického kroužku, kde se sblížil s J. Mukařovským. Vedle J. Veltruského aplikoval strukturalistickou metodologii v divadelní teorii. 1941–42 byl režisérem a šéfem výpravy Horáckého divadla v Třebíči, 1942–43 vedl Divadélko ve Smetanově muzeu (resp. Studio nezávislého a intimního divadla). Soubor měl rezistentní dramaturgii, D. se věnoval dramaturgickému plánu, režii a scénické výpravě. Uplatňoval postupy poetického recitovaného divadla E. F. Buriana a surrealistického divadla J. Honzla. Zabýval se i kresbou a karikaturou, které rovněž publikoval v odbojových periodikách. Aktivně pracoval v komunistické ilegalitě a ukrýval tři židovské občany, jimž zachránil život. 1943–44 byl uměleckým šéfem Intimního divadla, 1945 se účastnil pražského květnového povstání, inicioval nerealizovaný projekt Divadla revolučních gard. 1945–46 byl režisérem Burianova divadla D 46, v letech 1946–48 ředitelem Středočeského divadla v Mladé Boleslavi, 1948–54 režisérem činohry Národního divadla v Praze. 1954 až 1955 řídil literárně-dramatické vysílání Československé televize, 1955–56 vedl činohru Městského divadla v Kladně, 1957 organizoval umělecké školství ve Vietnamské demokratické republice, 1958–59 byl likvidačním ředitelem Městského oblastního divadla v Benešově, 1959–62 ředitelem Městského divadla v Příbrami, 1963–70 Divadla J. Průchy v Kladně, které 1966 sloučil s mladoboleslavskou scénou. V těchto divadlech i režíroval. 1970–82 vedl literárně-dramatické vysílání Československé televize. Od 1948 do listopadu 1989 vyučoval divadelní režii na DAMU, zprvu jako pověřený profesor, od 1961 docent a od 1967 řádný profesor.
Martin Kučera, biography.hiu.cas.cz, 3.8.2019

poznámka:
grafik, divadelní výtvarník, režisér, profesor Akademie múzických umění, dramata
spolupracoval s komunistickými divadly a divadelníky
mesto-pisek.cz