Projekce filmové tetralogie

termín: 2003/05/19
instituce: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
typ výstavy: filmová projekce

poznámka:
místnost č. 23