Jindřich Vybíral, 13. 5. 2015. Foto © Petr Zinke, ÚDU.

Jindřich Vybíral

* 17. 8. 1960, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
historik umění, historik architektury, muzejní pracovník, vysokoškolský pedagog

 

šifra: Jvy
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990216185
VIAF: 52864361

poznámka:
prof., PhDr. et PaedDr., CSc., N

Jindřich Vybíral

Jindřich Vybíral, 13. 5. 2015. Foto © Petr Zinke, ÚDU.
 

Jindřich Vybíral

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1979 - 1984   Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, čeština a historie
1983 - 1987   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Jindřich Vybíral

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, rektor

Jindřich Vybíral

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Zrod soudobého Středoevropana / The Birth of the Modern Central European Citizen, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Účastníci konference, Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století, 58-59
  2015   Jindřich Vybíral, Leopold Bauer – Heretik moderní architektury, Umění / Art, 63, 6, 498-501
  2018   Jindřich Vybíral rektorem UMPRUM, Art + Antiques, 12
  2019   Čestný rok pro Jiřího Davida a Milana Saláka, Art + Antiques
  2019   Řídit Umprum jako firmu, A2: Kulturní čtrnáctideník, 14-15
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Umění včera a dnes: Třetí ročník cyklu veřejných přednášek, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2007   Umění včera a dnes: Umění a emoce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2009   Umění včera a dnes (Pozvánka na čtrnáctý cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Umění včera a dnes: Výzkum o umění a výzkum uměním (26. cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Umění včera a dnes: Dějiny umění na dnešní Umprum (27. cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Umění včera a dnes na téma: Dějiny umění na dnešní Umprum, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jindřich Vybíral

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Veletržní palác v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Česká architektura na prahu moderní doby, Nakladatelství Argo, Praha
  2003   Zrození velkoměsta (Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938), Vydavatelství ERA group, spol. s.r.o., Brno (Brno-město)
  2011   Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Leopold Bauer: Häretiker der modernen Architektur (1872-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století / The Spanish and German Halls at Prague Castle in the 19th Century, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Síla i budoucnost jest národu národnost / The Strength and Future of the Nation is National Identity (Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Co je českého na umění v Čechách? (Vybrané texty z let 2004–2021), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Umění a revoluce (Pro Milenu Bartlovou), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jindřich Vybíral

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Ivo Chovanec, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Martin Klimeš: Kresby, obrazy
  1988   Michael Rittstein
  1989   František Burant
  1989   Ivo Chovanec: Keramické objekty
  1989   Josef Maria Olbrich 1867 - 1908: Architektonické dílo, Svaz českých architektů, _
  1992   Josef Schulz (1840-1917), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Ignác Vojtěch Ullmann, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu), Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Josip Plečnik (An Architect of Prague Castle), Správa Pražského hradu, Praha
  2000   František Bílek (1872-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury), Obecní dům, Praha
  2002   František Bílek, Paris Musées, _
  2003   Jiří Stibral 1859 - 1939, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2007   Zbyněk Janáček: Tisky / Prints, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Leopold Bauer (1872 - 1938) (Architektonické dílo), Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Studiolo robotico R.U.R., Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Studiolo robotico R.U.R., Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Pass it on! (Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Přihraj! (Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Design & transformace (Příběhy českého designu 1990–2020), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Design & Transformation (Stories of Czech Design 1990–2020), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Veletržní palác v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Kotěra / Plečnik: Korespondence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2006   Slavné brněnské vily, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2010   František Bílek a jeho pražský ateliér, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2011   Etická funkce architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Cizí dům?: Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus?: Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Věda, průmysl a umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Duch, který pracuje / A Spirit at Work (Architektura a česká politika 1918-1945 / Architecture and Czech Politics 1918-1945), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Síla i budoucnost jest národu národnost / The Strength and Future of the Nation is National Identity (Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Postup jako výstup (Umělecko-výzkumné strategie na UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Otisky komunismu / Imprints of Comunism, Mitte Studio, _
  2011   Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), Artefactum, Praha
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2017   Věda a umění (Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.-18. září 2015), Artefactum, Praha
  2018   Umění a revoluce (Pro Milenu Bartlovou), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Grafika F. Buranta, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 7
  1989   Hledání kontinuity a řádu v díle Leopolda Bauera, Umění, 438-452
  1989   J. M. Olbrich a spol., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17
  1990   Architektura let 1850–1950 v Krnově, Umění, 521-533
  1990   J. M. Olbrich: Architektur, Výtvarné umění
  1990   Knížka o Rittsteinovi, Kulturní měsíčník, 25-25
  1990   Leopold Bauer - předchůdce postmoderny?, Umění a řemesla, 11-12
  1991   „Městu na ozdobu, umění ke cti, sobě proslávu“ (Tři kapitoly o architektuře Rudolfina), Umění, 384-401
  1991   Bratr architekta Josefa Marii Olbricha, Umění, 335-337
  1994   Architektura na Moravě a ve Slezsku, Mezery v historii 1890–1938, 96-111
  1996   Polibek ropuchy, Umění, 483-498
  1998   Britská cesta Jana Adolfa ze Schwarzenbergu, 129-144
  1998   Jiná moderna Leopolda Bauera, Umění, 230-240
  1999   Podhorská architektura Josefa Hoffmanna, Umění, 494-511
  2000   Obnova architektury v díle Františka Bílka, František Bílek (1872-1941), 261-285
  2002   XVII. Jan Kotěra ve sférách idejí a sociálních vztahů, Česká architektura na prahu moderní doby, 261-279
  2002   XVIII. Obnova architektury v díle Františka Bílka, Česká architektura na prahu moderní doby, 281-301
  2004   The Reception of the Arts and Crafts Movement in Bohemia around 1900, Centropa, 218-230
  2007   The Architecture of Discipline and Mobilisation: A Contribution to an Interpretation of the Neo-Classicism of the Stalinist Era, Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 37-44
  2009   Zrození génia z ducha perníkářské dílny. Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900, Orbis Artium, 647-656
  2010   L´innovation architecturale dans l´œuvre de František Bílek, František Bílek, 113-127
  2010   Pražská Bílkova vila, František Bílek a jeho pražský ateliér, 64-89
  2011   Bauer versus Plečnik (Sakrální architektura v pojetí dvou žáků Otto Wagnera), Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století, 18-21
  2011   Úvod, Tvarujete si sami?, 157-159
  2013   Architekti zaspali? K pojmu prostoru v teorii architektury 19. století, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 793-804
  2013   Barok jako politikum, Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen, 74-87
  2013   Biografická metoda po „smrti autora“, Tvary - formy - ideje, 233-251
  2013   Úvodní slovo (Umění jako prostředek národní a státní reprezentace), Umění a politika, 239-242
  2015   Die Uniformität der modernen Welt versus Genius Loci (Friedrich Ohmann und Otto Wagner im Wettbewerb), Umění / Art, 63, 1-2, 55-65
  2015   Ján Bakoš: Discourses and Strategies: The Role of the Vienna School in Shaping Central European Approaches to Art History and Related Discourses, Centropa, 15, 3, 305-307
  2015   The Public Servants' Colony in Dejvice, Prague, and the New Ideal of Urban Morphology (Anomaly or Paradigmatic Change?), Umění / Art, 63, 5, 363-384
  2016   Vídeňský styl před Albertem Ilgem: geneze, funkce a recepce, Neviditelná loajalita?, 131-144
  2016   Year Two Without Centropa (An Interview with Dora Wiebenson), Umění / Art, 64, 6, 540-543
  2017   Úvodní slovo, Věda a umění, 32-37
  2018   Revoluce, která se nekonala (Neúspěšný pokus Maxe Dvořáka o pražskou profesuru), Umění a revoluce, 364-390
  2021   František Schmoranz Jr. and the Reception of Islamic Architecture in Central Europe, Umění / Art, 416-437
  2022   „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila (Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši), Co je českého na umění v Čechách?, 76-95
  2022   Architektura disciplíny a mobilizace (Příspěvek k interpretaci neoklasicismu stalinské éry), Co je českého na umění v Čechách?, 430-455
  2022   Barokní princip v dějinách architektury a recepce Heinricha Wölfflina v Čechách, Co je českého na umění v Čechách?, 334-348
  2022   Co je českého na umění v Čechách? (Alfred Woltmann a defenzivní mechanismy české histeriografie umění), Co je českého na umění v Čechách?, 16-27
  2022   Český kubismus na trhu symbolických statků, Co je českého na umění v Čechách?, 284-306
  2022   Die Stilgeschichte in der Auffassung von Renate Wagner-Rieger, Umění / Art, 70, 2, 149-155
  2022   František Schmoranz mladší a recepce islámské architektury ve střední Evropě, Co je českého na umění v Čechách?, 40-75
  2022   Kotěra versus Zasche, Co je českého na umění v Čechách?, 374-393
  2022   Němečtí architekti v Praze v letech 1900 - 1914, Co je českého na umění v Čechách?, 394-429
  2022   Ohlas idejí Arts and Crafts v Čechách kolem roku 1900, Co je českého na umění v Čechách?, 122-149
  2022   Ohmann versus Grisebach (Spor o autorské právo v roce 1897), Co je českého na umění v Čechách?, 166-183
  2022   Pocta Rafaelovi v „chrámu znovuzrození“, Co je českého na umění v Čechách?, 96-109
  2022   Pravý církevní styl pro lázeňské město (Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních), Co je českého na umění v Čechách?, 28-39
  2022   Proč se Max Dvořák nestal pražským profesorem?, Co je českého na umění v Čechách?, 350-373
  2022   Rudolf Eitelberger jako ideolog vídeňské Okružní třídy, Co je českého na umění v Čechách?, 110-121
  2022   Tvrdý kámen a jeho svit (Pokus o interpretaci Zacherlova domu ve Vídni), Co je českého na umění v Čechách?, 264-283
  2022   Uniformita moderního světa versus genius loci (Friedrich Ohmann a Otto Wagner v soutěži), Co je českého na umění v Čechách?, 150-165
  2022   Vídeňská škola dějin umění a moderní architektura, Co je českého na umění v Čechách?, 246-263
  2022   Vodní zahrada Friedricha Ohmanna, Co je českého na umění v Čechách?, 184-209
  2022   Wagnerova škola mezi mýtem a realitou, Co je českého na umění v Čechách?, 228-245
  2022   Zapomenutý projekt Charlese F. A. Voyseyho pro jižní Moravu, Co je českého na umění v Čechách?, 308-333
  2022   Zrození génia z ducha perníkářské dílny (Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900), Co je českého na umění v Čechách?, 210-227
medailon
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   František Burant, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Umění / Art (2), 70, 2, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Ignác Vojtěch Ullmann, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jindřich Vybíral

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Ignác Vojtěch Ullmann, Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Pravý církevní styl pro lázeňské město (Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních), Co je českého na umění v Čechách?, 28-39
  2022   Zapomenutý projekt Charlese F. A. Voyseyho pro jižní Moravu, Co je českého na umění v Čechách?, 308-333

Jindřich Vybíral

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1994/06/09 - 1994/08/07   Ignác Vojtěch Ullmann, Klášter sv. Anežky České, Praha
2013/11/08 - 2014/01/04   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Galerie UM, Praha 1
2014/03/13 - 2014/05/25   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Pražákův palác, Brno (Brno-město)

Jindřich Vybíral

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1989/06/20 -   Ivo Chovanec: Keramické objekty, Dům umění, Opava (Opava)
1989/10/05 - 1989/10/19   Ivo Chovanec: Keramika, Galerie Letná, Praha
1990/02/24 -   Petr Nikl: Obrazy, Studio Městského domu kultury Petra Bezruče, Opava (Opava)
1991/01/29 - 1991/02/28   Daniel Balabán: Obrazy, Dům umění, Opava (Opava)
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/08/30 - 2000/09/20   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landcape - Architectures - Design, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2014/03/13 - 2014/05/25   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2015/03/10 - 2015/04/10   Ivo Chovanec: Anatomie hlíny. Souborná výstava keramiky, Topičův klub Topičova salonu, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2019/06/06 - 2019/06/09   Artsemestr léto 2019, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2019/12/14 - 2020/02/16   80'svoboda, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/03/20 - 2020/05/31   Přihraj!, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2020/12/03 - 2021/02/06   Síla i budoucnost jest národu národnost: Architektura a česká politika v 19. století, Galerie UM, Praha 1
2022/06/06 - 2022/06/28   Diplomky a Bakalářky 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2022/06/10 - 2022/06/17   Artsemestr léto 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2008/10/14   Kaliopi Chamonikola: Lucas Cranach jako prototyp umělce - podnikatele, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/10/21   Cyril Říha: Hledání pravidelností v chaosu současného světa. Čím se zabývá věda o komplexitě, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/11/18   Lada Hubatová - Vacková: Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění na počátku 20. století, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/07   Milena Bartlová: Může umění probouzet touhu?, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/14   Tomáš Glanc: Ruský konceptualismus, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/2   Martin Hilský: Chvála bláznovství: Shakespearovi klauni a šašci, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/28   Pavel Himl: Záhadní cizinci? Cikáni v obrazech a dokumentech reného novověku, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/11/10   Aleš Březina: Do samoty v tanci; Totalita v opeře, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/11/24   Josef Vojvodík: Vstup do hmoty, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/12/01   Dalibor Tureček: Výtvarné prezentace literárního kánonu; Na příkladu K. H. Máchy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/12/08   Alena Pomajzlová: Futurismus v sukni: Růžena Zátková, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/04/19   Kaliopi Chamonikola: Od gotiky k renesanci. Styl, jeho proměny a funkce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/04/26   Johana Lomová: Textilní obraz. Diskuze o textilním výtvarnictví v Československu 50. a 60. let, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/05/10   Lada Hubatová-Vacková: Historizace ještě čerstvého. Pokus o retrospektivní výklad designu Olgoj Chorchoj, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jindřich Vybíral

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Martin Klimeš (Pět zastavení na výstavě Slezský koncept), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)