Jan Vachuda

* 25. 5. 1932, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaureteur, painter

 

pohlaví: muž

heslo:
Svá výtvarná studia zahájil roku 1947 na Státní grafické škole v ateliéru prof. Vodrážky. Po úspěšném složení maturitní zkoušky (1951) byl přijat na VŠUP k prof. Strnadelovi (1951-1956). V následujících letech 1956-1959 navštěvoval restaurátorskou speciálku prof. B.Slánského na AVU, kterou ukončil s vyznamenáním. Využil možnosti „čestného roku“ a setrval na akademické půdě ještě další rok (1960). Velmi často pracoval společně se svou ženou Dagmarou, taktéž restaurátorkou (absolvovala roku 1974 u prof. R. Ondráčka).
Dlouhá léta působil v restaurátorské komisi ČFVU. V roce 1988-89 v přípravném výboru pro výstavu restaurátorské umění, Praha. Před několika lety (1996) byl zvolen do rady Asociace restaurátorů. Nikdy se nesnažil svoje názory na restaurování publikovat, nebo jiným způsobem prezentovat veřejně. Dílo prof. B. Slánského považuje za nejlepší, co bylo na poli teorie restaurování dosud vytvořeno.
Již od školy udržoval přátelské i pracovní styky s významnými českými umělci (B. Dlouhý, H. Demartini, J. Vožniak aj.). Jako fotograf se účastnil neoficiálního setkání umělců Netvořice'81 (16.9.1981). V rámci mezinárodního projektu spolupracoval s B. Dlouhým při instalaci jeho obrazů v Teheránu. Vlastní tvorba je silně ovlivněna zkušenostmi s dokonalou technikou starých mistrů, proto ji nelze považovat za plnohodnotné volné umění. Sám J. Vachuda se přiklání k podobnému hodnocení (Realizace: 1989-90 Pavilón pro instalaci grafik O. Kulhánka v duchu rudolfínských obrazáren, Osaka, Japonsko (spol. M. Resselem a D. Vachudovou). V poslední době se věnoval tvorbě pro filmová studia formou volných parafrází historických portrétů a dobových obrazů. Stal se úřadujícím prezidentem klubu „Paleta vlasti", jehož kořeny sahají až do 60. let.

Restaurátorské práce:
1959 Kosmonosy, Loreta, nástěnné malby v Santa Casse.
1960 Mělník, zámek, 7 závěsných obrazů z galerie.
1960-63 Žirovnice, hrad, odkrytí a restaurování nástěnných maleb tzv. Zelené světnice (spol. J. Horkým).
1961 Častolovice, zámek, spoluúčast na restaurování malířské výzdoby nádvorního průčelí.
1962 Konopiště, zámek, 2 pozdně gotické oltářní křídla (i.č. 22453) / Velvary, městská radnice, 33 obrazů J.Karse a jeden od M.Horba (spol. J. Horkým).
1962-64 Spolupráce při restaurování Obrazárny Pražského hradu: V. Codazzi: Titův oblouk a Farnéské zahrady, kolem 1630-34, OPH (i.č. O 169) / P. Giovane (zv. Jacopo Negreti): Smrt dětí Niobiných, kolem 1590, OPH (i.č. O 101, spol. J. Horkým).
1963 Lemberk, zámek, restaurování mal. dřevěného stropu tzv. Bajkového sálu, 1. pol. 17.stol. (spol. J. Horkým a M. Zbíralovou).
1963-64 Zákupy, zámek, restaurování renesančních a barokových obrazů z depozitáře, 16. a 17. stol. (spol. V. Bergerem, A. Martanem, K. Mezerou, B. Míšovou, K. Rozenkrancem, J. Stříbrským).
1964 Velvary, Galerie G.Karse, anonym: Mytičtí bozi na Olympu, 4. čtvrtina 16. stol., tempera na dřevě / Nelahozeves, zámek, nástěnné malby v nikách rytířského sálu, tempera na omítce (spol. E. Kyškovou a Kaderou) / Pražský hrad, kaple sv. Ludmily při kostele sv. Jiří, restaurování nást. maleb (spol. A. a V. Bergrovými) / Duchcov, zámek, L. Cranach st.: Portrét chlapce.
1965 Praha, kostel sv. Františka, Křížovnické náměstí, restaurování malby v kupoli od V. V. Reinera.
1966 Český Šternberk, hrad, anonym: nástropní malba v zrcadle tzv. Růžového salónku (spol. J. Horkým) / Nelahozeves, zámek, nástropní malby v tzv. Rytířském sále, 3. čtvrtina 16. stol. (spol. E. Kyškovou a M. Šebelovou) a 1 plátno neznámého mistra s portrétem muže s plavým vousem, 2. pol. 16. stol. (původně Lobkovická zámecká obrazárna v Roudnici nad Labem).
1970 Mělník, zámek, J. J. Hartmann (i.č. 1291, svoz Roudnice).
1970-72 Mnichovo Hradiště, zámek, J. Hisler: Krajina s architeturou, kolem 1750 (spol. P. Barešem a Sedlákem).
1974-78 Český Krumlov, zámek, exteriérové nástěnné malby na nádvořích zámku (spol. P. Barešem, V. Lachoutem, Královou a D. Vachudovou).
1979 Sv. Anna Samatřetí, kolem 1487, mastná tempera na dřevěné desce, Arcibiskupský zámek v Kroměříži (i.č. O 263, spol. D. Vachudovou).
1980-82 Duchcov, nový pavilon v areálu zámku, osazení transferu malby V. V. Reinera: Nanebevzetí P. Marie, 1728 (spol. P. Barešem, J. Brodským, K. Mezerou a J. Toroněm) a restaurování závěsných obrazů od V. V. Reinera ze zámeckých sbírek.
1982-83 Praha, kostel sv. Klimenta, nástěnná malba J. Hiebla s námětem Uložení ostatků sv. Klimenta (spol. D. Vachudovou).
1981-83 Spolupráce při restaurování maleb v interiérech ND: F. Ženíšek: Cyklus alegorických postav - Umění, olej plátno, 315 x 210 cm (spol. P. Barešem, J. Brodským a D. Vachudovou).
1984-85 Duchcov, zámek, Valdštejnská rodová galerie (V. V. Reiner: Hynek III. z Valdštejna, Berthold z Valdštejna, Arnošt Josef z Valdštejna; spol. D. Vachudovou).
1987-88 Praha - Troja, zámek, spolupráce na restaurování nástěnných maleb od A. Godina, 1688-97 (kolektivní práce).
1988 Žírovnice, zámek, nástěnná malba v kapli, 1490, frescosecco (spol. D. Vachudovou).
1993-96 Karlštejn, hrad, malby na schodišti velké věže - Legenda o sv. Ludmile a sv. Václavu (spol. P. Barešem).

PePřík

Lit.: Restaurátorské umění 1948-1988, s.78-79 a 150.

poznámka:
Člen skupiny Paleta vlasti