To nepodstatné / The Essence: Fotografie

termín: 2008/04/03 - 2008/03/29
instituce: Mánes
typ výstavy: kolektivní