Dominik Lang

* 1. 8. 1980, Praha, Česká republika (Czech Republic)
konceptuální umělec, kurátor, sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Se jménem Dominika Langa si můžeme spojit intervence do konkrétních prostorů. Jeho dílo spočívá v narušení předpokládané situace něčím nečekaným. Sleduje okolí a poté ho přetváří svými instalacemi. Zabývá se způsobem provedení, smyslem a logikou věcí. Pozoruje běžné stereotypy a snaží se je nabourávat. Zajímá se o chod galerií a problematizuje tento prostor nenápadnými zásahy.
Zpočátku ani nebyly Langovy realizace na první pohled postřehnutelné. Šlo mu o prostou existenci díla v konfrontaci s divákem a prostorem, jak sám říká. Postupně ho začala více zajímat historická stránka věcí. Jeho oblíbeným místem pro intervence je Akademie výtvarných umění, kterou studoval. Instaluje zde jednoduché mystifikace v podobě retardéru umístěného před vrátnicí nebo sušícího se prádla na oknech toalet.
Práce Dominika Langa jsou formálně velice vytříbené, pohybují se na hranici mezi uměním, designem a řemeslem. Hlavní ideou všech prací je plýtvání časem a těžce vynaložené úsilí při vytváření věcí, jež jsou typickými znaky pro tvorbu kutilů. Stejně tak i hra s nejrůznějšími materiály s důrazem na jejich kvalitu a trvanlivost.
Lang často využívá také vytržení věcí z jejich původního kontextu a využívá je k novým účelům. Jeho cílem je znejišťovat diváka a hrát si s jeho reakcemi, které rád sleduje a jsou dalším výsledkem jeho práce. „Pod vlivem minimalismu, designu, architektury, ready-made a estetiky levných materiálů konstruuji svoji ironickou hru se zjevně stabilními koncepty jako je velké a malé, banální a vznešené, pravdivé a falešné.“ (Lang)
Jana Hradecká
Zdroj:
LANG, Dominik. Dominik Lang. In Artlist [online]. Dostupné: http://artlist.cz/index.php?id=1403 [cit. 15. 4. 2013]
_
Práce Dominka Langa mají často podobu intervence do konkrétní situace. Velkou výzvou jsou pro něj architektonické prvky, do nichž začleňuje komponenty nově vyrobené nebo nalezené jím samým, aniž si změny divák na první pohled všimne. Jeho nenápadné intervence si pohrávají s divákovou pamětí a vnímáním skutečnosti. Mystifikace, která se stala jedním z nosných principů postmoderního umění, je v Langově díle přesunuta z roviny pouhého vtipu do vážnější úvahy o specifickém charakteru místa (ať už smyslného nebo nesmyslného). Od původně velmi nenápadných intervencí se Lang v poslední době posunul k monumentálním instalacím (zásadní výstavy v Římě a ve Vídni, 2013). Ale i tato rozměrná a nepřehlédnutelná díla předkládají základní autorovu výzvu, namířenou vůči divákovi: pozorovatel posléze zjišťuje, že něco není tak, jak má být. Naše zažité epistemologické procesy jsou narušeny a my znovu musíme hodnotit (rozumem, v naší hlavě) právě empiricky získané údaje. Dílo Dominika Langa velmi dobře zapadá do současných poststrukturalistických přístupů, zdůrazňujících neustále proměnlivé stavy věcí a nutnost jejich neustálého znovudefinování.
Domink Lang zakončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2008, během kterých absolvoval roční stáž na Cooper Union v New Yorku. V roce 2013 získal prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého, která je udělována výrazným talentovaným mladým umělcům České republiky. Dominik Lang se účastnil Benátského bienále v roce 2011. Dominik Lang je činný také jako kurátor výstav.
Ivona Raimanová