Ladislav Čepelák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1965   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1963 - 1965
1966   Čepelák Ladislav
1967   Ladislav Čepelák: Kresby, akvatinty
1968   Ladislav Čepelák: Grafische Zyklen
1969   Ladislav Čepelák: Grafické cykly
1971   Ladislav Čepelák: Kresby 1960 - 1970
1973   Ladislav Čepelák
1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952 - 1960 (Cheb)
1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952 - 1960 (Hradec Králové)
1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika z let 1952 - 1973
1974   Ladislav Čepelák: První grafické studie a kresby 1948 - 1956
1975   Ladislav Čepelák: Slánská krajina / Výběr grafiky a kreseb z let 1960 - 1974
1976   Ladislav Čepelák: Kresby, Ješín 1959 - 1961
1979   Ladislav Čepelák: Z grafické tvorby 60. a 70. let (6. expozice cyklu Výtvarní umělci Prahy 2)
1981   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika, ilustrace
1981   Ladislav Čepelák: Výběr z grafické tvorby
1982   Zasloužilý umělec Ladislav Čepelák: Grafika a kresby 1950/1980
1984   Zasloužilý umělec Ladislav Čepelák:Grafika 1949 - 1983
1984   Ladislav Čepelák: Výběr z díla
1986   Zasloužilý umělec Ladislav Čepelák: Výběr z grafické práce 1949/1984
1987   Ladislav Čepelák: Grafika
1988   Ladislav Čepelák: Grafika 1986 - 1988
1988   Ladislav Čepelák
1992   Ladislav Čepelák: Výběr z grafické práce
1994   Ladislav Čepelák: Grafické cykly. Výběr z let 1948 - 1992
1999   Ladislav Čepelák: Grafické soubory
2003   Ladislav Čepelák: 1924/2000, Grafické cykly
2014   Sněhové stopy Ladislava Čepeláka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly (161)
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
1954   Výstava jihočeské grafiky
1955   Jiří Ducháček: Plastiky (Soubor portrétů z let 1934 - 1954), Ladislav Čepelák: Grafika z let 1948 - 1954
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1956   Výstava původní grafiky a kreseb (Ladislav Čepelák, Bedřich Housa, Rudolf Klimovič, Bohuslav Knobloch, Jaroslav Kovář, Jaroslav Lukavský, Jindřich Mahelka, Karel Oberthor, Pavel Sukdolák)
1957   Z povltaví (Kresby, grafika L. Čepeláka, P. Sukdoláka)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1959   Kresby z cest
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Tvůrčí skupina Říjen
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1961   Hollar 1961
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1962   Ladislav Čepelák, Jiří Corvin
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1963   Hollar; Kresby; 1963
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Hollar: Kresby členů
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1967   Intergrafik 67
1967   Umělci k výročí Října
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let
1969   Kresby členů
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   Mai csehszlovák képzömüvészet
1970   Soudobá československá grafika
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   77 grafici
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1974   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Kresby a záznamy
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1977   Arte checoslovaco (Grabados)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1979   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   Grafika 5
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1982   Pět pražských grafiků: Ladislav Čepelák, Jaroslav Chudomel, Jaroslav Lukavský, Josef Saska, Emilie Tomanová
1982   Ilustrace k Holanově poezii
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Čepelák & žáci
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Jaroslav Vacek: Plastiky, Ladislav Čepelák: Grafika
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Současná česká grafika
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola (Výstava je pořádána u příležitosti šedesátých pátých narozenin prof. Lasialava Čepeláka)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Současná česká grafika
1994   A kortárs cseh grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Kresba 95
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix )
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1998   Čeští výtvarníci k 650.výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   Zeitgenössische grafische kunst aus Tschechien
1999   Světla - stíny - odlesky
2000   Ladislav Čepelák a jeho žáci
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
nedatováno   Letní výstava členů
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1961   Co je to grafika (Informatorium o grafice), Český fond výtvarných umění, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998   Ladislav Čepelák (Soupis grafické práce 1948 - 1996), Aurora, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Ladislav Čepelák: Proměny krajinného motivu, Akademie výtvarných umění, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce, 1, 22, 1953/08/21, 1-2
1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 6-6
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Mezinárodní výstava grafiky v Luganu, Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 7-
1954   Povltaví v obrazech českých malířů, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 6-7
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Grafika Ladislava Čepeláka (Poznámky k výstavě), Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 6-7
1956   Úvodem (Devět grafiků, kteří vám předkládají...), Výstava původní grafiky a kreseb, , , 1956, 0-0
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Devět ze školy Vladimíra Silovského, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 8-9
1956   Poznámka k výstavě SČUG Hollar, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 5-
1957   K Čepelákovu a Sukdolákovu stanovisku, Z povltaví, , , 1957, 0-0
1957   Na Mezinárodní výstavě výtvarného a užitého umění (Přehlídka umění a mládí), Mladá fronta, 13, 146, 1957/06/19, 5-5
1957   Naše ceny na moskevském festivalu, Výtvarná práce, 5, 17, 1957/09/06, 7-
1957   Mezinárodní výstava mladých v Moskvě, Výtvarná práce, 5, 18, 1957/09/21, 2-3
1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1958   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 10-
1958   O současné grafice, Květen, 3, 7, 1958/03, 387-398
1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 349-356
1959   Kresby z cest, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 12-
1960   Výstava nové grafiky členů a hostů skupiny Hollar, Výtvarná práce, 8, 1, 1960/01/11, 9-
1960   Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 8, 4, 1960/02/25, 3-4
1960   Debut skupiny Řijen, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 7-8
1963   Z ateliéru Ladislava Čepeláka, Výtvarné umění, 13, 8, 1963/10/31, 354-356
1965   K cyklu Slánské krajiny, Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1963 - 1965, , , 1965, 0-0
1967   Salón číslo 2?, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 1-
1968   Obrazy Jarmily Zábranské..., Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 4-
1968   Na výstavě v Galérii D..., Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 4-
1968   Menší soubor svých grafických cyklů..., Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 2-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1981   Ladislav Čepelák, Výtvarná kultura, 5, 1, 1981, 40-44
1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 8-10
1982   Sgrafito Ladislava Čepeláka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 56-57
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1983   Ladislav Čepelák a jeho žáci (Na okraj výstavy olomoucké galérie), Kulturní měsíčník, 1, , 1983, 10-13
1989   Grafická škola Ladislava Čepeláka, Výtvarná kultura, 13, 4, 1989, 1-8
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1996   Cena Vladimíra Boudníka 1995 pro Ladislava Čepeláka, Grapheion, , 1, 1996, 110-
1996   Chronicle - Jubilees, Anniversaries, Competitions, Grapheion, , 0., 1996, 105-116
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2008   Ladislav Čepelák (Ladislav Čepelák was an indispensable part...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2011   Ladislav Čepelák - Zlomky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 5-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Ladislav Čepelák (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1965   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1963-65
1968   Ladislav Čepelák: Kresby a akvantity
1971   Ladislav Čepelák: Kresby 1960-1970
1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952-1960 ((Hradec Králové))
1974   Ladislav Čepelák: Kresby
1975   Ladislav Čepelák: Grafika
1981   Ladislav Čepelák: Grafika, kresby, ilustrace
1984   Ladislav Čepelák: Výběr z díla
1984   Ladislav Čepelák: Grafika 1949-1983
1986   Ladislav Čepelák: Grafika
1987   Ladislav Čepelák: Grafika
1989   Ladislav Čepelák: Grafika 1986-1988
1989   Ladislav Čepelák: Grafika
1994   Ladislav Čepelák: Obrazy
1994   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika
1994   Ladislav Čepelák: Grafické cykly (Výběr z let 1948-1992)
1998   Ladislav Čepelák: Grafika (Zlomky výtvarné práce 1948-1998)
1999   Ladislav Čepelák: Grafické soubory
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Současná československá grafika
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1982   Ladislav Čepelák: Grafika/ kresby, Jaroslav Král: Obrazy/ kresby, Nizozemská grafika
1983   Ladislav Čepelák a jeho žáci
1989   L´Europe des Graveurs
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola
1991   Krajina - kosmos (prodejní výstava)
1995   Kresba ´95
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   Pozvánka u příležitosti první zmínky o obci Svrkyně v r. 993, (před 1010 lety)
2004   Grafika z depozitáře Nadace Český fond umění (Ladislav Čepelák, Emilie Tomanová, František Burant)
2004   Ladislav Čepelák, Emilie Tomanová, František Burant (Výstava grafiky z depozitáře Nadace Český fond umění)
2005   Velikonoce
2005   Jiří Corvin a jeho kralupští přátelé B. Burian, L. Čepelák, J. Novotný, M. Racek, O. Čemus, M. Frind, F. Saifrt
2006   Současná mezzotinta (Dalibor Smutný, Jan hísek, Petr Nikl, Magdalena Vovsová, Ladislav Čepelák)
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
nedatováno   Ladislav Čepelák, Jan Otava: Grafika
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2004   3. aukce moderního umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   11. Aukce
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
biografie
rok vydání, název (podnázev)
2005-   Ladislav Čepelák
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1983   Grafické dílo zasloužilého umělce Ladislava Čepeláka
2003   Vybrané osobnosti současné české grafiky
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2004   Galerie Bayer & Bayer
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Ladislav Čepelák
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Dialogy / Dialogues IV
2003   Dialogy / Dialogues VI
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Ladislav Čepelák: Oblohy
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris
1995   Kresba ´95
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1996   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris
1997   Zátiší
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1998   Iniciace (Učitel a žák)
1998   Krajina a prostor
1998   Praha v grafice
1999   Jubilanti ´99
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Duchovní rozměr grafiky
medailon
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Ladislav Čepelák
nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Zasloužilý umělec docent Ladislav Čepelák
parte
rok vydání, název (podnázev)
2000   Ladislav Čepelák (prof. ak.mal.)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
1998   Galerie Bayer & Bayer (Mezi otázkou a odpovědí)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
program
rok vydání, název (podnázev)
1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990)
2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2014)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1986   Galerie Roudnice
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1974   Česká krajina v kresbě
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2011   Ladislav Čepelák: Zlomky