Pavel Nešleha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Pavel Nešleha
1974   Pavel Nešleha: Handzeichnungen und Druckgraphik
1978   Pavel Nešleha
1979   Pavel Nešleha
1980   Pavel Nešleha: Grafika
1982   Fotografický zápisník Pavla Nešlehy
1983   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976 - 1983
1983   Pavel Nešleha
1986   Pavel Nešleha: Obrazy / kresby / fotografie
1992   Pavel Nešleha
1993   Pavel Nešleha: Grafika z 60. a 70. let
1994   Pavel Nešleha
1994   Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní
1994   Pavel Nešleha
1997   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby
2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti
2001   Česká kresba 14 (Pavel Nešleha)
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2003   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2004   Pavel Nešleha: Rané práce
2004   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2007   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2008   Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů)
2008   Pavel Nešleha: Ohlédnutí do sedmdesátých let (Výběr z grafické tvorby)
2012   Pavel Nešleha
2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (IV) (fotografická tvorba)
2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo... / Drawn to the Light...
2016   Pavel Nešleha: Via Canis
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
1965   Konfrontace III
1965   10 grafiků
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Výstava mladých: 67
1970   Cien grabados y cien fotografias
1979   10 x 5 kreseb
1981   Netvořice ´81
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Objekty
1986   Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Projekty
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Forum '88
1988   České zátiší 20. století
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1990   Zaostalí
1990   Dialog ´90 (Paris - Praha)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1991   Proti zdi
1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Tradition und Avantgarde in Prag
1992   Situace 92
1992   Barok a dnešek
1992   Minisalon
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1992   Baroque and the Present
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace)
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation)
1992   Das Barock und die Gegenwart
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Česká grafika šedesátých let
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Kresba nebo obraz?
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1997   Ouplná lůna
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1999   Prozařování
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2000   alfa 2000 omega
2000   Schenkungen
2000   Kódy a znamení
2000   Živly
2001   Variace - 01
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2002   Hyperrealismus
2002   5. mezinárodní letní akademie / 5th International Summer Academy (Mapování prostoru / Mapping Space)
2002   Poezie magického realismu
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Ejhle světlo
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (2. ročník)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Zaostalí / Forever
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Napříč časem
2012   12 let Galerie v Kapli
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2014   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Přesahy fotografie
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
2018   Jiří Franta & David Böhm (Sbírky jinak / před-za-skrz-v)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   Konfrontace III. (Zdeněk Felix), Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 7-7
1965   Konfrontace III. (Jindřich Chalupecký), Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 7-8
1965   Jestliže jsme dokončili obraz..., Konfrontace III, , , 1965, -
1966   Kultura knihy, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 4-5
1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 59-60
1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, , , 1984, 9-22
1986   K vyjádření nových vztahů..., Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Objekty, , , 1986, -
1990   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 20, 1990/10/01, 1-7
1990   Symbolický verismus Pavla Nešlehy, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 44-49
1990   Barokní lekce, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 1-9
1990   Zaostalí v Nové síni, Lidové noviny, 3, 148, 1990, 5-
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, , , 1991, 14-53
1992   Barok a dnešek (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 5-6, 1992, 81-84
1993   Pavel Nesleha, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 102-105
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1995   Trochu světla k temné historii vzniku skupiny Zaostalí, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 102-103
1997   Pavel Nešleha, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 34-35
1997   Výstavy, Grapheion, , 3-4, 1997, 157-171
1997   Exhibitions, Grapheion, , 3-4, 1997, 157-171
1997   Pavel Nešleha (Roky / Kroky / Život / Dílo), Umění a řemesla, 39, 4, 1997, 36-39
1998   Živly a elementy (Pavel Nešleha), Vesmír, 77, 12, 1998/12, 710-
1999   Proměny zobrazování, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 122-124
1999   Kódy a znamení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 22, 1999/01/04, 5-5
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2001   Lesk a bída apokalyptických koní, Rozhovory, , , 2001, 69-73
2001   Čas unáší Krásu, Čas odhaluje Pravdu, Listy S.V.U. Mánes, 5, 1-2, 2001, 18-19
2001   Pavel Nešleha - Sedimenty paměti, Listy S.V.U. Mánes, 5, 1-2, 2001, 12-
2003   Za profesorem Pavlem Nešlehou (Záznamy světla, Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, 18. 9. - 2. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 21, 2003/10/23, 1-
2003   Počátek i konec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 21, 2003/10/23, 1-
2003   Zemřel Pavel Nešleha, malíř živlů, Vesmír, 82, 11, 2003/11, 656-
2003   Úvodní text fotografické části katalogu, Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, , , 2003, 16-18
2003   Za Pavlem Nešlehou - Braunovské reflexe, Ojbin (*19.2.1937 - +13.9.2003), Listy S.V.U. Mánes, 7, 3-4, 2003, 2-3
2003   Pavel Nešleha - 52 záznamů světla - 2002-2003 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, září-listopad 2003), Listy S.V.U. Mánes, 7, 3-4, 2003, 4-
2003   Osobnost roku 2003, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 20-23
2007   Metafáze, Zaostalí / Forever, , , 2007, 13-18
2007   Pavel Nešleha, Zaostalí / Forever, , , 2007, 84-85
2007   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 22, 2007/11/08, 16-
2007   Zaostalí představují svá progresivní díla, Právo, , , 2007/09/29, -
2007   Zaostalí for ever, Instinkt, 6, 45, 2007/11/08, 69-
2007   Zaostalí nejsou zaostalí, Lidové noviny, 20, 261, 2007/11/08, -
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2010   Barokní lekce, Horizonty umění, , , 2010, 601-608
2010   Metafáze, Horizonty umění, , , 2010, 618-624
2013   Fotografická tvorba Pavla Nešlehy..., Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (IV), , , 2013, -
2014   Vlny 1957-1959 (Morálním imperativem za uměleckou svobodu), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 36-49
www
rok vydání, název (podnázev)
  Pavel Nešleha (artlist.cz)
  Pavel Nešleha (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1967   Pavel Nešleha (Výstava obrazů a kreseb)
1982   Alena Kučerová: Kresba, socha, grafika
1983   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy 1976 - 1983
1983   Pavel Nešleha: Obrazy a kresby z let 1978 - 1983
1986   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, fotografie
1992   Pavel Nešleha: Současné práce
1994   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty
1994   Pavel Nešleha: Obrazy
1994   Pavel Nešleha (obrazy, kresby, objekty)
1994   Pavel Nešleha: Z díla
1994?   Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní
1995   Pavel Nešleha
1997   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby
1998   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, grafiky z let 1960 - 1990
2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14)
2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti II (Malby, kresby, fotografie)
2001   Pavel Nešleha: Braunovské reflexe; Pavel Nešleha: Černý koridor
2002   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III - Přírodní elementy
2003   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla (Výstava pastelů)
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla ((výstava pastelů))
2004   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2004   Pavel Nešleha: Rané práce
2005   Pavel Nešleha: Via Canis
2007   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2008   Pavel Nešleha - Nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů)
2012   Pavel Nešleha
2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení
2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV (Fotografická tvorba)
2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo...
2016   Pavel Nešleha: Via Canis
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1990   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Nová skupina: Léto 1991
1993   Zvětšování (Princip přezvětšení v tvorbě členů TT klubu a hostů)
1994   Pavel Nešleha: Kresby, pastely - Drawings, pastels / Vladimír Bachorík: Skleněné plastiky - Glass sculptures
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Tendence 60. let (Informel, plastiky, kresby, grafiky)
1999   Prozařování
1999   Obraz, socha a svět. Architektura a výtvarné umění. Bílá zahrada Václava Fialy
1999   Prozařování (Karlovy Vary)
1999   Kódy a znamení (Svátost všedního dne)
2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století)
2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2002   Současný akvarel (2002)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Mánes ve mlýnici
2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2003   Současný akvarel
2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
2005   Velikonoce
2005   Seskupení 12
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Od 60. let k současnosti
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2009   Stopy ohně
2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
2015   Napříč časem XI
2015   Napříč časem XII
2016   Ticho kresby
2016   Přesahy fotografie
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2019   Zahradní aukce
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2014   Pavel Nešleha: Z cyklu Krkonoše, 1983
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
1976   Průsvit
1977-2000   Ďáblovy hlavy (ze série Pocta Václavu Levému)
1983   Krkonoše
2000   Ojbín
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1970   Historie lidské ruky I
1973   Vítěz
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1972   Labyrint
1975   Tv story V
1977   Čas otevřených dveří III
1981-82   Tíseň ((ze souboru kreseb pro Památník v Osvětimi))
1992   Paměti země
1993   Tajemství znaků
2002-03   Záznamy světla
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1973   Světelný objekt
1988   Chumelenice (z cyklu Iluze v soukromí)
1988   Zhroucení iluze (z projektu Celospolečenské využití ohrad)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1957   Hráč kulečníku
1963   Hamlet
1982   Rozloučení s C.D.Friedrichem
1983   Stopy (Bláto III)
parte
rok vydání, název (podnázev)
2003   Prof ak. malíř Pavel Nešleha
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1996   Kresba Mánesa
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Filosofická reflexe pojetí světla v tvorbě Pavla Nešlehy
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2004; česká
příloha
rok vydání, název (podnázev)
2014   Fotograf festival #4 (Vidět a věřit)
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
reliéf
rok vydání, název (podnázev)
1964   Stůl
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Prozařování
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2004   Pavel Nešleha
2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Těžistě Nešlehovy umělecké činnosti
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1994   Pavel Nešleha: Výběr z díla
1999   Prozařování
2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění
2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let)
2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení