Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby z let 1920-1956
1958   Josef Jakší (1874 - 1908)
1958   Adolf Träger: Malířské dílo
1958   Karel Štěch: Souborná výstava původní grafiky
1959   Karel Oberthor: Dílo z let 1953-1959
1960   Ota Matoušek: Grafika
1960   Ota Matoušek: Jihočeská krajina
1961   František Kupka: Malby - kresby - grafika z let 1899 - 1946
1961   František Líbal: Malířské dílo
1962   Bohdan Kopecký: Obrazy a grafika z let 1957 - 62
1962   Malíř Václav Špála 1885-1945: Výběr z díla
1962   M. Aleš: Výbor z díla
1963   Břetislav Benda
1963   Adolf Träger: Výbor z díla
1963   František Tichý 1896-1961: Výběr z umělcova životního díla
1964   František Peterka
1964   Čestmír Krátký: Fotografie z let 1963-64
1965   Ota Matoušek: Grafické dílo 1915 - 1965 - výtvarné dokumenty
1965   Pravoslav Kotík: Obrazy a kvaše z let 1960-1965
1966   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika
1968   Zeman
1970   Vožniak: Ikony
1970   Jaroslav Vožniak: Ikony
1970   Ladislav Pichl
1972   Vasyl Kasijan
1973   Miloslav Nováček
1974   Bohumil Dobiáš: Keramická tvorba z let 1961/72
1975   Karel Valter: Tvorba z let 1934 - 1975
1976   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1976   František Peterka
1977   Richard Lauda
1977   Keramik Slavomír Bláha
1977   Jan Kojan (1886 1951)
1978   Karel Štěch: Výběr z díla
1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
1979   Mikoláš Aleš
1980   Jana Hlaváčová Choděrová
1980   Jan Hála
1981   Ada Novák
1981   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám
1982   Miloslav Holý: Kresby (85. výročí umělcova narození)
1982   František Mrázek
1982   Karel Stehlík
1983   Richard Lauda: Radosti malých, ilustrace pro děti
1983   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba
1983   Miloslav Nováček: Kresby, grafika
1983   Václav Štětka: Obrazy
1984   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
1984   Josef Jakší: Obrazy a kresby
1984   Bohumil Dobiáš st. (Sochař a keramik)
1985   Jaroslav Podmol: Keramika
1986   František Líbal: 1896 - 1974
1987   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby
1987   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby
1987   Petr Svoboda
1989   Karel Valter: Oleje, tempery, papírotisky
1989   Jan Cihla '89
1989   Bohumil Dobiáš: Vázy, objekty, plastiky a reliéfy
1989   Jan Cihla
1989   Vladimír Malý: Plastiky
1989   Theodor Pchálek: Obrazy a kresby
1989   František Šimek
1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby)
1990   Ota Matoušek: Výběr z díla
1991   Šerák: Keramika, porcelán
1992   Stanislav Martinec: Keramika
1992   Hana Purkrábková: Keramická plastika
1993   Václav Tikal
1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby
1993   Theodor Pištěk
1993   Ladislav Švarc: Porcelán
1993   David Tinker: Obrazy
1993   Petra Šťastná: Keramika / kresby
1994   Jaroslav Koliha: Obrazy
1994   Bedřich Budil: Obrazy
1994   Miloslav Troup
1995   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby
1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
1995   Jan Pištěk
1995   Bohumil Dobiáš (1905 - 1964)
1995   František Peterka
1995   Jiří Ptáček: Obrazy
1995   Adolf Träger (1888 - 1965)
1996   Richard Konvička: Obrazy a kresby 1990 - 1996
1996   Milan Ressel: Obrazy, kresby
1996   Jindra Čapek: Ilustrace
1996   Jaroslav Podmol (1925 - 1995)
1996   František Pavlas (1931 - 1994)
1997   Jiří Anderle: Obrazy/kresby/grafika 1956 - 1997
1997   Miroslav Štolfa
1997   Jan Halla (1926 - 1988)
1997   Petr Kuklík: Obrazy, kresby, fotografie
1998   Jiří Tichý: Obrazy, kresby, grafika 1938-1998
1999   Karel Valter
1999   Petr Jochmann
1999   Helena Horálková
1999   Bohumil Dobiáš: Keramika
2000   Igor Müller
2000   Jiří Müller
2000   Adolf Born: Grafika a kresby
2001   Petra Oriešková: Obrazy, kresby (Výběr z tvorby 1966-2001)
2001   František Bílek (1872 - 1941)
2002   Jiří Kornatovský: Kresby
2002   Jan Benda: Keramická plastika
2002   Miloslav Cicvárek
2002   Milan Kyzour
2002   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
2002   Michal Trpák: Sochy
2002   Václav Šerák (Ateliér keramiky a porcelánu)
2003   Matouš Vondrák
2004   Xénia Hoffmeisterová
2004   Jan Cihla: Obrazy, kresby, ilustrace
2004   Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the hand (Výběr z tvorby 1990-2004 / Selected work 1990-2004)
2004   Jiří Tichý: Práce na papíře
2005   Radko Plachta: Sochy
2005   Miroslav Konrád: Relativní absolutno vnímání
2006   Filip Černý
2006   Petr Jochamnn: Tempery a akvarely, 2000 - 2006
2006   Petr Sládek
2006   Petr Malina
2007   Jiří Lindovský: Retrospektiva
2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
2007   Antonín Málek
2007   Michal Segert
2007   Jakub Stretti
2008   Dalibor Smutný: Tichá přítomnost
2008   Václav Šerák
2008   Elžbieta Grosseová: Pocity a intuice a impulsy
2008   Miloslav Moucha
2009   Petr Fiala: Obrazy a litografie
2009   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy
2009   Jan Samec: Malba
2009   Jan Smetana: Souborná výstava
2010   Vladimír Véla
2010   Karel Zlín
2010   Pavel Drda: Žena a krajina
2010   Jaroslav Valečka
2010   Milan Cais: Pod kůží
2010   Míla Preslová: 12 let
2010   Karel Zlín: Retrospektiva (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
2011   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
2011   Natálie Gončarova
2011   Ivana Lomová
2011   Petr Hůza: Porce
2012   František Muzika
2012   Markéta Zlesáková: Paměť
2012   Viktor Chalepa: Vychutnejte si svůj drink
2012   František Muzika: Volná tvorba, scénografie
2012   Iva Ouhrabková
2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (IV) (fotografická tvorba)
2013   Zdeněk Chmelař
2013   Tomislav Laux
2013   Markéta Škopková: Cestou dlouhou - věčnou touhou
2013   Antonín Střížek: Obrazy, které byste chtěli vidět
2013   Xénia Hoffmeisterová: 15 minut před usnutím
2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži (Autorské knihy Vladimíra Skrepla)
2014   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného
2014   Kája Saudek
2014   Oliva: Chvíle blízkosti
2014   Josef Geršl: Příběhy barev / Stories of Colours
2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly)
2015   Adolf Träger 1888-1965: Krajiny domova
2015   Jan Saudek: Intimní (Ze soukromého archivu)
2016   Hippolyt Soběslav Pinkas
2016   Kristina Dufková: Mami, Tati, díky!
2016   Jaromír 99: Mezery (Vyprávění mezi sekvencemi)
2016   Patrik Hábl: V architektuře malby
2016   Josef Bartuška: Stíny života (Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století)
2016   Bolestná melancholie (Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století)
2016   Pišišvorové (Fantaskní tvorba Aloise Boháče)
2017   Jiří Šalamoun: Maxipsem v animaci / Giant Dog of Animation
2017   Alén Diviš málo známý a neznámý
2017   Aleš Krejča: Váhy mého času (Výběr z malířské tvorby)
2017   Miloslav Troup: Paříž Paříž
2017   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
2017   Victor Vasarely
2017   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World
2017   Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno
2017   Tereza z Davle: Neue Mädchen
2018   Petra Křivová Pešková: Křížová cesta
2018   František Kupka: Člověk a Země / The Man and the Earth
2019   Kamil Lhoták a jeho svět
2019   Jaroslav Kerles: Humor... je vážná věc
2020   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu / Everyday Courage
2020   Jan Gemrot: Retrospektiva
nedatováno   Jan Cihla
nedatováno   Keramik Václav Šerák
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Fotografická avantgarda
1963   Hlína věčně živá
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1965   Tendence (Kolektiv jihočeských autorů a hosté z Prahy)
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965)
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1965   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Dítě 68 (Každé dítě je dítětem - výsledky experimentální studie)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Česká krajina
1971   Intersymposium keramiky 1971: Karlovy Vary, Uherské Hradiště
1971   České sociální umění
1971   Český portrét
1971   Československý politický plakát 1960-1970
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   Intersymposium keramiky Bechyně
1978   České umění 1900/1945
1978   Intersymposium keramiky Bechyně (8. Mezinárodní keramické symposium)
1978   Český realismus (Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek)
1978   Současná jihočeská keramika 1945 / 1978
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1980   Intersymposium keramiky Bechyně
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Československá pokroková grafika
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   AJG 1953-1983: 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1985   Český jih 1945-1985
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   České zátiší 20. století
1989   Keramika Dálného Východu (Čína, Korea, Japonsko, Vietnam)
1990   Český jih 1990 (Současné jihočeské umění)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   K. Valter, M. Páral
1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1994   Mezinárodní sympozium keramiky 1994 / The International Symposium of Ceramics 1994
1994   Jan Benda: Keramická plastika, Jan Samec: Malba, kresba
1994   Pavel Knapek: Porcelán, René Krása: Keramika
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   18. Mezinárodní symposium keramiky
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2001   Ateliery AVU (Malířská škola profesora Zdeňka Berana)
2001   Ateliéry AVU (Malířská škola Antonína Střížka)
2002   Mezinárodní keramické symposium / International Symposium of Ceramics Bechyně 2002
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Akademie výtvarných umění v Praze (Intermediální škola profesora Milana Knížáka)
2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG))
2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
2005   Ateliér grafika 1 (doc. Jiří Lindovský, odb. as. Dalibor Smutný)
2005   Josef Čapek, Václav Špála: Člověk a krajina
2005   Metropolitan Reality
2005   Ve vlastní šťávě
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Malířská škola Jiřího Sopka (Studenti / absolventi)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Gotické umění (Průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie)
2008   Akademie výtvarných umění v Praze ateliér Malba III Doc. Michaela Rittsteina
2008   Věra Martincová/ Stanislav Martinec (...jinak všechno to, co přetrvává)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   Gothic Art (Guide through the collection of medieval art of the Aleš South Bohemian Gallery)
2008   Gotische Kunst (Führer durch die sammlung der mittelalterlichen kunst der Aleš Südböhmischen galerie)
2009   Hráči
2009   Petr Písařík, Igor Müller: ±1
2009   Flámské a holandské malířství 16. - 18. století (Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou)
2009   Flemish and Dutch Painting 16th - 18 th Century (A Guide Through the Collection of the South-Bohemian Aleš Gallery in Hluboká nad Vltavou)
2009   Flämische und holländische malerei 16. - 18. Jahrhundert (Führer durch die Sammlung der Südböhmischen Aleš-Galerie Hluboká nad Vltavou)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše)
2014   Fenomen B
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
2015   sofochyto
2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské)
2015   Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje
2015   Daleké blízké (Ilja Repin a ruské umění)
2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   Adrenalin! (Umění & sport v českém umění 20. století)
2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2016   Čaj um prum / App lied arts
2017   Válečné plakáty 1914-1918 (Zbraň z barev a papíru)
2017   Josef a Ondřej Vajce: Malé připomenutí
2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
2017   Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů
2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
2017   Hadí muž a tanečnice. Bosé nohy a jiné zajímavosti (Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2018   Písek do hodin: Václav Rožánek, František Roman Dragoun, Roman Kubička
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
2018   Člověk člověku člověkem / A man is a man to another man
2018   Sympoziální keramika: 1966-2012
2018   Herní světy / Game Worlds (Další level české animace / Another Level of Czech Animation)
2018   Košická moderna (Kontexty meziválečného umění)
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2019   Alšova země (Podivuhodné stroje a vynálezy)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2003   Zadem k nekonečnu
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1962   M. Aleš: Výbor z díla
1965   Ota Matoušek: Grafické dílo 1915 - 1965 - výtvarné dokumenty
1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988)
1988   Josef Wagner: Obrazy
1989   Jiří Tichý: Obrazy - textil - grafika
1989   Karel Valter
1990   Mikuláš Medek: Obrazy. Výběr z tvorby
1990   Ota Matoušek: Výběr z díla (k 100. výročí narození)
1991   Miloslav Cicvárek: Malá provozní inventura
1993   Theodor Pištěk (výběr prací z let 1963 - 1993)
1993   Theodor Pištěk: Výběr z tvorby 1960 - 1993
1994   Jaroslav Koliha: Obrazy
1995   František Peterka (k 75.narozeninám)
1995   Vlastimil Rada: Výběr z díla (k 100. výročí narození)
1995   Jan Pištěk: Obrazy
1996   Richard Konvička: Obrazy, kresby 1990 - 1996
1997   Josef Lada: Pohádkový svět
1997   Eva Prokopcová: Princip ukrývání (obrazy, kresby)
1997   Lucie Landau: Čtyři roviny
1998   Kamila Ženatá: Obrazy
1999   Jiří Trnka (1912-1969)
2000   Miroslav Šnajdr st: Esence přírody
2000   Martin Kuriš: Na daleké cestě
2000   František Peterka
2000   Jan Pešťák: Lidé, krajiny, zátiší ( Výběr z díla k 90. narozeninám)
2001   František Hodonský: Lužní prostor (Obrazy, kresby, grafiky, objekty)
2001   Jan Hričák: Hlína v proudu ohně a barev
2001   Petra Oriešková: Obrazy a kresby z let 1966-2001
2002   Milan Kyzour (1932 - 2000)
2002   Jan Benda: Keramická plastika
2002   Miloslav Cicvárek (1959-2002)
2002   Jiří Kornatovský: Kresby (Zapomeň na všechno III)
2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce (Obrazy, plastiky)
2003   Marie Rychlíková: Keramika (K roku jubilea)
2004   Xénia Hoffmeisterová: Čarodejnice, Andělé, Hračky (Obrazy, kresby, objekty)
2004   Karel Kuklík: Krajiny návratů (fotografie z let 1958 - 2004)
2004   Jiří Tichý: Práce na papíře
2004   Jan Cihla: Okamžiky (malé přírodní senzace)
2004   Karel Valter: Skelet krajiny
2005   Vladimír Vašíček: Výběr z tvorby
2005   Jiří Žalman: Intimní krajiny - fotografie
2005   Radko Plachta: Sochy
2005   Miroslav Konrád: Vnímání (Relativní absolutno)
2006   Petr Jochmann: Tempery a akvarely, 2000 - 2006
2006   Petr Fidrich: Plastiky
2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
2007   Antonín Málek: Obrazy, kresby / paintings, drawings
2007   Miloslav Troup: Podivuhodný svět (přednášky k nedožitým 90. narozeninám)
2007   Jan Moravec: Grafika
2008   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, kresby, grafika)
2009   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady)
2009   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy
2009   Petr Fiala: Krajina magnólií (Obrazy)
2010   Míla Preslová / 12 let
2010   Jaroslav Valečka: Obrazy
2011   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
2011   Ivana Lomová
2011   Miloslav Troup: Dílo
2011   Milan Cais: Pod kůží
2011   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...
2012   Markéta Zlesáková: Paměť
2012   František Muzika: Volná tvorba / scénografie
2013   Markéta Škopková: Cestou dlouhou - věčnou touhou
2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV (Fotografická tvorba)
2013   Šárka Radová: Lidi
2014   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného
2014   Josef Geršl: Příběhy barev
2014   Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy
2014   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu
2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
2014   Oliva: Chvíle blízkosti
2015   Lukáš Musil / Musa
2015   Jan Saudek: Intimní (ze soukromého archivu)
2016   Hippolyt Soběslav Pinkas (1827-1901) (Realismus českého Pařížana)
2016   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se / Zbyněk Sekal: Things Are Moving Forward Slowly
2016   Patrik Hábl: V architektuře malby
2016   Patrik Hábl: V architektuře malby (2. část)
2016   Jaromír 99: Mezery (Vyprávění mezi sekvencemi)
2016   Stíny života: Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století
2016   Pišišvorové: Fantaskní tvorba Aloise Boháče
2016   Kristina Dufková: Mami, Tati, díky! (filmová tvorba)
2017   Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno
2017   Miloslav Troup: Paříž Paříž
2017   Friedrich Feigl: Oko vidí svět
2017   Alén Diviš málo známý a neznámý
2017   Tereza z Davle: Neue Mädchen
2017   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
2017   Viktor Vasarely
2019   Martin Velíšek: Portréty
2019   Vladimír Novák: Kresby a malby z let 2017-2019
2019   Pasta Oner
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1999   Jaroslav Koliha
1999   Jiří Trnka (1912-1969)
2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
2003   Pravoslav Rada: Keramická plastika
2011   Miloslav Troup
2014   Tomáš Vosolsobě
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939)
2016   Friedrich Feigl 1984-1965
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
2010   55 (Sborník příspěvků vzniklých u příležitosti Odborného sympozia uspořádaného k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie)
2014   130. výročí keramické školy v Bechyni
2014   Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2014   Alfons Mucha (1860 - 1939) : Múza
nedatováno   Jindřich Štyrský (Obraz, 1932)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Gotické umění Malířství a sochařství / Gothic Art Painting and Sculpture
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG
1998   Klub konkrétistů
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2005   Štěpánka Šimlová, Irena Jůzová: Metropolitan Reality
2006   České umění XX. století / The Bohemian Art of XX. Century: 1940 - 1970 (1940 - 1970)
2006   Bílý tuleň: Dominika Paštéková - Petr Sládek
2007   České umění XX. století / The Bohemian Art of XX. century (1970 - 2007)
2007   Klára Klose: Příběh / Lidé; Václav Dyntar: Via
2008   Mezi tradicí a budoucností (22. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně)
2008   Ateliér Malba III prof. Michaela Rittsteina (studenti / absolventi)
2009   Mémy Grafiky 2 (Ateliér Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze)
2009   Aleš Werner, Karel Bečvář, Jan Samec
2009   Oldřich Rujbr: Učitel, Anna Klimešová, Dalibor Worm: Dva
2009   Hráči (tématická výstava)
2010   Není plotna jako plotna
2012   Mezi symbolismem a surrealismem (České umění první třetiny 20. století ze sbírek AJG)
2012   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona
2013   Trapper & Boa: Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2014   Intersalon 2014 (XVIII. ročník mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění)
2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných)
2015   Marie a Zdeněk Preclíkovi: Mezi snem a realitou (s cyklu výstav manželské dvojice)
2015   Krajina - sídlo - obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape - Residence - Image: Georg Johann Buquoy's Romantic Order
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG)
2016   Meziprůzkumy / Intersurveys (Sbírka AJG / The Collection of AJG 1300-2016)
2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
2017   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017
2017   Malé připomenutí - Josef a Ondřej Vajce
2017   Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů
2017   Válečné plakáty 1914-1918 / War posters 1914-1918
2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
2017   Raketa letí do Budějc
2018   Písek do hodin: Václav Rožánek, František Roman Dragoun, Roman Kubička
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné...
2018   Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy
2018   Košická moderna (Kontexty meziválečného umění)
2018   Pohledy do palety / Views to the palette (Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy / Czech landscape paintings from the Kooperativa collection)
2018   Petra Křivová Pešková: Křížová cesta / Sympoziální keramika 1966-2012
2018   Člověk člověku člověkem / A man is a man to another man
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988)
1996   Jindra Čapek: Ilustrace
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
1999   Jaroslav Koliha: Obrazy a pastely z let 1950 - 1999 (Seznam vystavených prací)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1976   Otevírá se starý slabikář
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2006   Antonín Škoda (1935 - 2000)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Právě vyšlo! (Hynek Rulíšek; Postavy, atributy, symboly, Slovník křesťanské ikonografie)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Grafika na Malé scéně
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
2007   Noc v AJG (hluboká galerijní noc 2007)
PF
rok vydání, název (podnázev)
2006   Radostné vánoce a šťastný nový rok 2006 ((Alšova jihočeská galerie))
2016   PF 2017 (Alšova jihočeská galerie)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1993   České nebe (Slovník českých patronů)
2005   Postavy, atributy, symboly (Slovník křesťanské ikonografie)
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou (květen 2005)
2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2006)
2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec - srpen 2006)
2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (duben 2006)
2007   Alšova jihočeská galerie v HLuboké nad Vltavou (květen 2007)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec - srpen 2007)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2007)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červen 2007)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (únor 2007)
2009   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2009)
2009   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec / srpen 2009)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen / duben 2010)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (listopad / prosinec 2010)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec / srpen 2010)
2011   55. hudební léto Hluboká
2011   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec / srpen 2011)
2020   Alšova jihočeská galerie (leden prosinec 2020)
katalog nevýtvarný
rok vydání, název (podnázev)
2006   50. Hudební léto Hluboká 2006
výroční zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2007   Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou za rok 2006
2018   Výroční zpráva 2017 Alšovy jihočeské galerie
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2018   Soupis výstav AJG
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2017   Aleš Krejča: Váhy mého času
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2017   Válečné plakáty 1914-1918 (Zbraň z barev a papíru)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu
2019   Pasta Oner (červen-říjen 2019)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných)
2014   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus 1933-1939)