Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: České Budějovice (České Budějovice)
adresa: Žižkova náměstí

poznámka:
KSSPPOP České Budějovice