Linie - výtvarná tvorba

termín: 1984/04/27 - 1984/06/31
instituce: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
typ výstavy: kolektivní