Rozhlasový swingový orchestr

termín: 2006/06/23
instituce: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert

poznámka:
zámecká jízdárna