Městské muzeum Antonína Sovy

druh: muzeum
obec: Pacov (Pelhřimov)
adresa: _
PSČ: 39 501
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1908

poznámka:
do roku 2010 - Hronova 273,
2011 - Náměstí Svobody 1, Zámek Pacov
-
Městské muzeum založil v roce 1908 historik a propagátor pokrokových myšlenek středoškolský profesor Ferdinand Pakosta (1884–1914). Za pomoci několika nadšenců se mu podařilo získat do muzejních sbírek řadu exponátů, které instaloval v prvotních expozicích. Správě ústavu podléhal i městský archiv, ostatně prof. Pakosta hodlal na základě dochovaných písemných pramenů napsat dějiny města Pacova. Ferdinand Pakosta započaté dílo bohužel nedokončil, neboť zemřel na následky zranění na východní frontě I. světové války.
Nepřízeň osudu zasáhla též muzeum – po požáru radnice roku 1917 ztratilo své sídlo a vlivem obecných poměrů upadlo do hluboké stagnace. Teprve s příchodem Jana Zoubka (1898–1966) na místo dobrovolného muzejního správce nastal opětovný rozkvět muzea. Ve spolupráci s Přemyslem Plačkem (1886–1967) a za podpory muzejního spolku a vedení města obdivuhodně činorodý Jan Zoubek zřídil nové expozice, rozšířil sbírky a svými aktivitami spojenými s péčí o umělecký odkaz básníka Antonína Sovy, popularizací dalších významných rodáků a motocyklových závodů na Pacovském okruhu uvedl muzeum a město Pacov do širokého kulturního povědomí.
Na takto položených základech další muzejní pracovníci úspěšně pokračovali v naznačených hlavních cílech činnosti instituce, které spočívají ve sbírání, zpracování a prezentaci materiálů dokumentujících minulost a přítomnost Pacovska.
V roce 2011 se Městské muzeum Antonína Sovy přestěhovalo do opraveného pacovského zámku.

Městské muzeum Antonína Sovy

termín   název výstavy, místo konání
1964/08/16 - 1964/09/27   Alois Moravec, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1972/05/07 - 1972/06/11   Obrazy Jana Autengrubera, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1977   Zdeněk Vonásek: Kresby, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1978/08 - 1978/09   Boris Procházka: Krajem básníkovým, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1978/10 - 1978/11   Zájmová činnost občanů, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1984/03/07 - 1984/05/15   Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
1985/09/01 - 1985/09/29   Oldřich Lacina: Obrazy, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1997/10/19 - 1997/11/30   Jan Autengruber: Nedokončená pouť k vrcholu, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2001/07/01 - 2001/09/02   Zdeněk Jizera Vonásek: Fragmenty V., Kostel sv. Václava, Pacov (Pelhřimov)
2003/05/24 - 2003/06/30   Jan Autengruber (1887 - 1920): Dílo 1910 - 1920, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
2015/06/28 - 2015/08/16   Tři v jednom verštatu, Zámek Pacov, Pacov (Pelhřimov)
2016/02/27 - 2016/04/10   Jan Michálek: Ještě jednou se vrátíme..., Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
2016/09/23 - 2017/02/26   Hana Autengruberová-Jedličková (1888-1970), Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
2018/04/26 - 2018/05/17   Jan Autengruber, Hana Autengruberová-Jedličková: Studie - krajiny - figury, Knihkupectví KAVKA, Praha

Městské muzeum Antonína Sovy

termín   název výstavy
1964/08/16 - 1964/09/27   Alois Moravec
1972/05/07 - 1972/06/11   Obrazy Jana Autengrubera
1977   Zdeněk Vonásek: Kresby
1978/06 - 1978/07   Ondřej Suchý dospělým dětem
1978/08 - 1978/09   Boris Procházka: Krajem básníkovým
1978/10 - 1978/11   Zájmová činnost občanů
1985/09/01 - 1985/09/29   Oldřich Lacina: Obrazy
1987/06/01 - 1987/06/28   Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo
2003/05/24 - 2003/06/30   Jan Autengruber (1887 - 1920): Dílo 1910 - 1920
2016/02/27 - 2016/04/10   Jan Michálek: Ještě jednou se vrátíme...
2016/09/23 - 2017/02/26   Hana Autengruberová-Jedličková (1888-1970)

Městské muzeum Antonína Sovy

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Hana Autengruberová-Jedličková 1888-1970
  2018   Jan Autengruber v galerii města Pacova
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Oldřich Lacina: Obrazy
  2001   Zdeněk Jizera Vonásek: Fragmenty V.
  2016   Hana Autengruberová-Jedličková (1888-1970)
  2016   Jan Michálek: Ještě jednou se vrátíme... (fotografie na motivy poezie Antonína Sovy)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Hana Autengruberová-Jedličková (1888-1970)
  nedatováno   Jan Autengruber: Itálie (Kresby a skici z cesty 1914)

Městské muzeum Antonína Sovy

adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Městské muzeum Antonína Sovy

osoba   narození
Autengruber Jan   25. 4. 1887