Jaroslav Puchmertl

* 14. 10. 1916, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
† 18. 4. 1991, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: mzk2009544853

poznámka:
externí redaktor Nakladatelství mladých, k tisku připravil a výtvarně vybavil pamětní listy a texty k politickým vátočím vztahujícím se k období socialismu.
Tvůrce surrealistických koláží a plastik, cyklus fantastických hlav Hermafroditů a lineárních konstrukcí z drátů a sítěk.

Jaroslav Puchmertl

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Nakladatelství Mladých, Kladno (Kladno), Poděbradova 455, redaktor

Jaroslav Puchmertl

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Skupina Ra, *1947, Ve 40. letech se stýkal s členy skupiny Ra - Ottou Mizerou, Zdeňkem Lorencem, Josefem Istlerem ad.

Jaroslav Puchmertl

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/04 - 1986/05   Pozdrav Václavu Zykmundovi, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/20 - 1988/12/31   Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2001/04/10 - 2001/05/27   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice (Litoměřice)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
2017/01/19 - 2017/02/26   Pomíjivost snů, Galerie Moderna, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2019/05/15   Aukce českého a světového výtvarného umění, Velkopřevorský palác, Praha

Jaroslav Puchmertl

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   Pozdrav Václavu Zykmundovi, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2001   Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery), Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Nakladatelské Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Mladé české sochařství, Národní osvobození
  1946   Také umění, Národní osvobození
  2019   Slavíčkovy Kosatce, Art + Antiques, 6, 17-17
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Pomíjivost snů, Galerie Moderna, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)

Jaroslav Puchmertl

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha

Jaroslav Puchmertl

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1

Jaroslav Puchmertl

instituce, obec  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)