Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

termín, název výstavy
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950,
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění,
1965/05   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530,
1966   František S. Tvrdý: Africké motivy,
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900,
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968,
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918 - 1968,
1969   Česká krajina,
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét,
1977   Přírůstky moderní sbírky AJG z let 1970-1977,
1977/05/08 - 1977/12/21   Flámské a holadské malířství 17. století,
1977/09   Richard Lauda,
1977/09/30 -   České moderní umění 1900-1945,
1977/11/09   Černá hodinka pro brigády socialistické práce českobudějovických zdravotníků sestavená z memoárů Marca Chagalla a hudby P. I. Čajkovského,
1977/11/16   Setkání roku se zástupci brigád socialistické práce a jihočeskými výtvarníky,
1978/05/20 - 1978/09/30   Český realismus: Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek,
1981   České malířství a sochařství 1900-1980,
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina,
1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby,
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století,
2003 - 2004   České umění XX. století,
2004/11/04 - 2004/12/12   Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the Hand: Výběr z tvorby / Selected Work,
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century,
2009/05/30 - 2009/11/02   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady),
2010/03/31 - 2010/04/18   Ve zvířecí kůži,
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky AJG v období let 2000 - 2010,
2012/05/19 - 2012/09/30   František Muzika: Volná tvorba / scénografie,
2013/04/20 - 2013/06/23   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru),
2013/07/13 - 2013/09/29   Andy Warhol: Zlatá šedesátá,
2014/03/29 - 2014/05/04   Josef Geršl: Příběhy barev,
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných,
2014/05/24 - 2014/09/28   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí,
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha v zrcadle doby,
2015/05/31 - 2015/08/30   Jan Saudek: Intimní (ze soukromého archivu),
2016/03/13 - 2016/06/12   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se,
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017,
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939,
2016/06/25 - 2016/10/02   Jaromír 99: Mezery. Vyprávění mezi sekvencemi,
2016/10/23 - 2017/02/26   Patrik Hábl: V architektuře malby,
2016/11/12 -   Patrik Hábl: V architektuře malby. 2. část,
2017/03/18 - 2017/06/18   Impresionismus! Nálady a imprese ve francouzském a českém umění,
2017/06/25 - 2017/10/01   Victor Vasarely,
2017/10/22 - 2018/02/11   Tereza z Davle: Neue Mädchen,
neuvedeno   Jan Cihla,
stálá expozice   Flámské a holandské malířství 16. - 18. století,
stálá expozice   Sbírka malířství Alšovy jihočeské galerie,