Václav Radimský

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1899   Souborná výstava Václava Radimského
1919   Výstava obrazů Václava Radimského
1920   II. výstava Václava Radimského
1921   Katalog výstavy Václava Radimského
1922   Výstava obrazů Václava Radimského
1924   Václav Radimský
1926   Výstava Václava Radimského
1928   Václav Radimský: Výstava obrazů
1932   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů
1933   Souborná výstava obrazů V. Radimského
1985   Václav Radimský: Výběr z malířského díla
1992   Václav Radimský: Obrazy
2003   Václav Radimský
2006   Václav Radimský (1987 - 1946): Výběr z malířské tvorby
2011   Václav Radimský 1867 - 1946
nedatováno   Václav Radimský: Výstava obrazů a barevných leptů
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1919   Výstava českých výtvarných umělců ve Slaném
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výběr význačných děl
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1948   České umění od impresionismu
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   České malířství 1850-1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let)
1976   Východní Čechy v dílech českých umělců
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Variace impresionismu v české malbě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   Zapomenutá díla
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   Objevená díla
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Mistři české malby (Výstava obrazů z fondu České spořitelny a.s. na pobočkách v Hradci Králové, 7/3/2012-3/6/2012)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
2006   Korespondence, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 11: Pinchon - Rouck), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1913   Václav Radimský, Přehled, 11, 15, 1913/01/03, 260-
1919   Umění, osvěta, školství, Lidové noviny, 27, 155, 1919/06/05, 1-1
1919   Umění: Výstavy, Národní listy, 59, 132, 1919/06/05, 2-2
1919   Výstava obrazů Václ. Radimského v Praze, Národní listy, 59, 111, 1919/05/11, 3-3
1919   Výstava obrazů Václava Radimského, Národní listy, 59, 123, 1919/05/25, 5-5
1919   Literatura a umění: Výstava obrazů Václava Radimského..., Právo lidu, 28, 126, 1919/05/29, 9-9
1919   Václav Radimský: Podzimní slunce v topolí, Zlatá Praha, 36 (1918–1919), 41–42, 1919/07/02 , 336-336
1919   Výtvarné umění, Venkov, 14, 137, 1919/06/12, 2-3
1919   Výstava obrazů Václava Radimského, Národní politika, 37, 143, 1919/05/25, 7-7
1919   Výstava obrazů Václava Radimského (Topičův salon), Tribuna, 1, 114, 1919/06/15, 10-11
1919   V. Radimský: Bouře na Seině, Zlatá Praha, 36 (1918–1919), 39–40, 1919/06/18, 320-320
1919   Naše vyobrazení / V. Radimský: Bouře na Seině, Zlatá Praha, 37 (1919–1920), 15–16, 1919/12/31, 128-128
1919   Pražské umělecké výstavy, Demokrat, 1 (1919–1920), 7, 1919/06/28, 4-4
1919   Výstava obrazů V. Radimského..., Cesta, 1 (1918–1919), 51, 1919, 1420-1420
1919   Výtvarné umění: Václav Radimský – Školská výstavka u sv. Jiljí, Rozkvět, 12, 14, 1919, 334-335
1919   Václav Radimský: Proti slunci, Besedy lidu, 27, 19, 1919/07/02, 223-223
1919   Výtvarné umění, Týn, 3, 4–5, 1919, 189-189
1919   Decrescendo – toť dojem z poslední výstavy Václava Radimského, Moderní revue, 25 (1918–1919), , 1919, 496-497
1919   Literatura a umění: V. Radimského výstava obrazů, Tribuna, 1, 100, 1919/05/29, 5-5
1920   Výstava Václava Radimského v Topičově saloně... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 1, , 1920, 79-
1920   Václav Radimský, Lidové noviny, 28, 142, 1920/03/19, 6-6
1920   Dojmy nálad, Národní listy, 60, 80, 1920/03/21, 10-10
1920   Výtvarné umění: Druhá výstava Václava Radimského v Topičově Saloně, Právo lidu, 29, 71, 1920/03/24, 2-2
1920   Umění výtvarné, Lumír, 47 (1918–1920), 9, 1920/01/28, 432-432
1920   Umění, Národní politika, 38, 66, 1920/03/07, 11-11
1920   Václav Radimský, Venkov, 15, 63, 1920/03/14, 5-5
1920   Naše vyobrazení / Václav Radimský: Měsíční noc, Zlatá Praha, 37 (1919–1920), 21–22, 1920/02/11, 180-180
1920   Výstava V. Radimského v Topičově saloně, Tribuna, 2, 72, 1920/03/24, 1-2
1920   Literatura a umění: Z Topičova salonu v Praze, Tribuna, 2, 57, 1920/03/06, 4-4
1920   Polabské nálady a mlhavé scenérie: Výstava obrazů V. Radimského u Topiče, České slovo, 12, 72, 1920/03/25, 3-3
1920   II. výstava obrazů Václ. Radimského (Topičův salon na Národní tř., březen), Demokrat, 1 (1919–1920), 42, 1920/03/20, 5-5
1920   Václav Radimský, Národní politika (Odpolední vydání), 38, 71, 1920/03/12, 3-4
1920   Paběrky: Březnovou výstavu..., Topičův věstník, , 7, 1920/04, 82-82
1920   Různost krajinářských škol – Václav Radimský – Ferd. Engelmüller / Ideový podklad umění – Akademici výtvarní, Rozkvět, 13, 10, 1920/05/25, 234-235
1920   Z výstavy malíře Václava Radimského v pražském Topičově saloně, Český svět, 16 (1919–1920), 31, 1920/04/08, 6-7
1920–1921   Výstavy, Týn, 4 (1920–1921), 1, , 39-39
1921   Václav Radimský ((K jeho současné výstavě obrazů v Topičově salonu)), Národní politika, 39, 303, 1921/11/04, 1-1
1921   Z pražských výstav: Výstava Václava Radimského, Topičův Salon, Lidové noviny, 29, 553, 1921/11/05, 7-7
1921   Václav Radimský: Výstava obrazů v Topičově saloně, Národní listy, 61, 312, 1921/11/13, 9-10
1921   Několik výstav, Právo lidu, 30, 278, 1921/11/27, 11-11
1921   Výtvarné umění: Václav Radimský / Zamlžené jitro, Zlatá Praha, 38 (1921–1922), 1–2, 1921/01/05, 24-24
1921   Výtvarné umění: Václav Radimský / Večerní mráz, Zlatá Praha, 38 (1921–1922), 13–14, 1921/04/06, 148-148
1921   Výtvarné umění: Václav Radimský: Bouřlivá atmosféra, Zlatá Praha, 38 (1921–1922), 37–38, 1921/11/16, 388-388
1921   Případ Radimského (K výstavě v Topičově salonu), Tribuna, 3, 279, 1921/11/27, 12-12
1921   V Topičově salonu, Český svět, 18 (1921–1922), 6–7, 1921/11/10, 0-0
1921   J. Ullmann, V. Radimský a vinohradští výtvarníci, Venkov, 16, 272, 1921/11/20, 3-3
1921   Umění, Národní politika, 39, 325, 1921/11/26, 8-8
1921   Václav Radimský, Čas, 31, 264, 1921/11/11, 4-4
1921   Výstava Václava Radimského (Topičův salon, Listopad), Rudé právo, 2, 258, 1921/11/04, 7-7
1921   Výstava Václava Radimského (Topičův salon v Praze, Listopad), Rovnost, 37, 306, 1921/11/05, 5-5
1922   Pražské výstavy: Výstava obrazů Václava Radimského, Lidové noviny, 30, 565, 1922/11/11, 7-7
1922   Výtvarné umění, Zlatá Praha, 40 (1922-1923), 1-2, 1922/11/30, 20-20
1922   Výstava obrazů Václava Radimského (Topičův salon), Národní listy, 62, 314, 1922/11/16, 4-4
1922   Výstava obrazů Václ. Radimského, Právo lidu, 31, 277, 1922/11/26, 11-11
1922   V. Radimský: Měsíční noc, Zlatá Praha, 40 (1922-1923), 1-2, 1922/11/30, 20-20
1922   Výtvarné umění, Lumír, 49, 10, 1922/12/21, 559-559
1922   Výstava Radimského, Dílo, 16 (1921–1922), 11–12, 1922, 224-225
1922   Výstava V. Radimského (Topičův salon), Tribuna, 4, 281, 1922/12/01, 5-5
1922   Pražské výstavy II. (Václav Radimský v Topičově saloně), České slovo, 14, 235, 1922/12/05, 8-8
1922   Z pražských uměleckých výstav: Z výstavy V. Radimského v Topičově salonu: Polabská vesnice, Český svět, 19 (1922–1923), 7, 1922/11/16, 4-4
1922   Výstava Václava Radimského (Topičův Salon), Československá republika, 243, 319, 1922/11/21, 6-6
1922   Radimský vystavuje u Topiče, Lidové listy, 1, 265, 1922/11/23, 5-6
1922   Václav Radimský, Venkov, 17, 265, 1922/11/12, 4-4
1922   Černá hodinka, Našinec, 58, 273, 1922/12/01, 2-2
1922   Václav Radimský, Národní politika, 40, 305, 1922/11/07, 8-8
1922   Pražské výstavy, Čas, 32, 270, 1922/11/18, 2-3
1922   Výstavy, Moderní revue, 29 (1922–1923), 3–4, 1922/12, 89-90
1924   Pražské výstavy, Lidové noviny, 32, 638, 1924/12/21, 9-9
1925   Václav Radimský (Topičův salon), Národní listy, 65, 1, 1925/01/01, 5-5
1926   Pražské výstavy, Lidové noviny, 33, 73, 1926/02/10, 7-7
1926   Václav Radimský, Národní listy, 66, 57, 1926/02/26, 4-4
1926   Výstavy, Právo lidu, 35, 45, 1926/02/21, 11-11
1928   Výstava obrazů Václava Radimského u Topiče, Lidové noviny, 36, 100, 1928/02/24, 7-7
1928   Drobné výstavy, Národní listy, 68, 69, 1928/03/09, 4-4
1928   Výtvarné umění: V. Radimského výstava obrazů..., Národní listy, 68, 47, 1928/02/16, 4-4
1928   Umělecké výstavy, Právo lidu, 37, 51, 1928/02/29, 6-6
1929   Pražské výstavy, Lidové noviny, 37, 99, 1929/02/23, 9-9
1929   Výstavy, Právo lidu, 38, 54, 1929/03/03, 9-9
1931   Václav Radimský otevřel..., Lidové noviny, 39, 64, 1931/02/05, 9-9
1931   Dva krajináři, Národní listy, 71, 55, 1931/02/24, 5-5
1932   Z pražských výstav, Lidové noviny, 40, 157, 1932/03/26, 9-9
1932   Tři výstavy, Národní listy, 72, 83, 1932/03/23, 1-1
1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/2), Umění, , , 1936, 27-30
1947   Václav Radimský, Předpoklady slohu, , , 1947, 109-110
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, , 6, 1957/09, 0-0
1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, , , 1972, 50-59
1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44, 5, 1996, 374-390
2004   Nákup v galeriích, Art & Antiques, , , 2004/04, 26-27
2009   Václav Radimský, Art + Antiques, , 1, 2009/01, 26-27
2010   Radimský ve spořitelně, Art + Antiques, , 12, 2010/12, 74-74
2011   Impresionista Václav Radimský, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 12-
2011   Václav Radimský, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 32-33
2011   Dvě stovky obrazů od českého Moneta, Magazín Víkend, , , 2011/10/29, 30-30
2011   Malíř (ne)právem zapomenutý (Václav Radimský v Městské knihovně), Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 104-105
2012   Václav Radimský, Ročenka ART+, , , 2012/02, 38-38
2012   Václav Radimský, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 12-12
2013   Krajináři, Ročenka ART+, , , 2013/02, 32-33
2013   Starožitnosti, Ročenka ART+, , , 2013/02, 98-102
2014   Krajináři, Ročenka ART+, , , 2014, 36-37
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Václav Radimský, Ročenka ART+, , , 2016, 44-45
nedat. (1963)   Václav Radimský, Výtvarné umění Kolínska, , , nedat. (1963), 0-0
www
rok vydání, název (podnázev)
  Václav Radimský (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1943   Václav Radimský
2006   Václav Radimský (1867 - 1946)
2011   Václav Radimský (1867-1946)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Václav Radimský: Obrazy, Esejista JUDr. Ladislav Radimský
2004   Pozvánka na prestižní aukci výtvarného umění / Invitation for prestigious auction of fine arts
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014   Nad hladinou, pod hladinou
2015   Pozvánka na aukční výstavu (Galerie Kodl)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   19. aukce
2010   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   Evening Sale Prague
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1891   Podzimní krajina
1891   Západ slunce v barbizonském lese (Cesta v lese navečer, Cesta do vsi)
1896   Vlčí máky
1898   Cesta vesnicí za zimního večera
1898   Žně
1899   Jitro na řece L' Epte
1901   Skály na normandském pobřeží při západu slunce
1902   Ostrov na Seině na jaře
1902   Mladé duby u Carny-Bareville v Normandii
1906 - 1907   Pohled na Hamburk
1908   Praha v zimě
1908   Na řece L' Epte (Větrný večer na Eptu)
1918 - 1920   Tok Labe
1920   Chrudim - Na plajchu
1920 - 1925   Řeka lemovaná stromovím
1930 - 1940   Rybník s lekníny
1940 - 1946   Labe ve slunci
kolem 1900   Kachny u vody
kolem 1910   Bouře
kolem 1920   Západ slunce v zimě
po 1918   Zčeřená vodní hladina, motiv z Polabí
před 1912   Pohled na Londýn
parte
rok vydání, název (podnázev)
1946   Václav Radimský (akademický malíř)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2019   Obrazy Kooperativy
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2012/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2011)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
1986   Galerie Roudnice
2007   Paměť umění vodňanské městské galerie
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze