Miroslav Štolfa

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1941 - 1949   Reálné gymnázium Brno - Husovice, Husovice, Brno (Brno-město) ,
1949 - 1953   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město) , Milén Eduard
1949 - 1953   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město) , Urban Bohumil
1949 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město) , Makovský Vincenc