Blok tvůrčích skupin

rok vzniku: 1961

poznámka:
Vznik skupin je podnícen iniciativou jednotlivců čelit nenormální situaci. Sdružování umělců do menších skupin je příznačné pro 2.polovinu 50. let 20.století. Vytvářela se tak tvůrčí opozice vůči Svazu čs.výtvarných umělců. Vzhledem k solidárnosti mezi jednotlivými skupinami se jim podařilo vydobýt si právo na existenci. Roku 1961 osm skupin - M 57, Etapa, Experiment, Máj, MS 61, Proměna, Trasa - uspořádalo v pražské Špálově galerii společnou výstavu s názvem Realizace. 1962 Blok a někteří členové SVU Mánes uspořádali výstavu s názvem Jaro 62 v pražském Mánesu a výstavu Nejmenší socha a kresba v Malé galerii Čs. spisovatele. V roce 1966 inicioval Blok Jarní výstavu v pražském Mánesu. Jarní expozice se měly stát protějškem Pražskému jaru a pařížskému Májovému salónu. 1967 organizoval Blok výstavu s názvem Socha a kresba v pražském Mánesu za účasti skupin: Etapa, M 57, MS 61, Proměna, Trasa, UB 12. Činnost Bloku zastavena zrušením SČSVU roku 1970.