Kulturní adresář ČSR

instituce, obec
Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)