Josef Portman

* 25. 8. 1893, Litomyšl (Svitavy), Česká republika (Czech Republic)
† 6. 1. 1968, Litomyšl (Svitavy), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, úředník, grafik, nakladatel, tiskař, bibliofil

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01100623

poznámka:
1922 - 1936 vydal vlastním nákladem na ručním lisu 90 tisků

Josef Portman

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Litomyšl (Svitavy), Litomyšl (Svitavy)
???? - ????   Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy), Terézy Novákové 75, dům Josefa Portmana

Josef Portman

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1964/05 - 1964/05/31   Josef Portman: Odkaz celoživotního díla, Památník národního písemnictví, Praha
1965/04/02 - 1965/05/02   Josef Portman: Bibliofilie, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1988/09/29 - 1988/10/30   Josef Portman: Knihy, umělecké sbírky, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1989/04/04 -   Josef Portman (1893 - 1968): Tiskař, Strahovská knihovna, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
2019/06/15 - 2019/09/08   Mánie Josefa Portmana: „Vy jste unikum milý Portmane!“, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2023/02/08 - 2023/02/24   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek: Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala, Galerie Kodl, Praha

Josef Portman

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2018   Josef Portman (1893-1968): Na pomezí bibliománie, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   K výstavě tisků a sbírky J. Portmana, Výtvarná práce, 8-9
  1964   Poznámky k výtvarné stránce tisků Josefa Portmana, Glosy ze Strahova, 15-16
  2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, 7-48
  2019   Josef Portman, Sobě ke cti, umění ke slávě, 194-195
  2019   Unikum Portman, Artikl, 6.ročník, 8.číslo, 8-9
  2020   Dokonalý kosmologický princip (Kradmé moderní projevy Jana Konůpka ve výtvarné sbírce Josefa Portmana), Literární archiv č. 52/2020, 180-193
  2020   Náznaky avantgardního umění a využití moderního písma v tiscích Josefa Portmana, Literární archiv č. 52/2020, 156-178
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Josef Portman: Knihy, umělecké sbírky, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  1989   Tiskař Josef Portman (1893 - 1968) (Výběr z pozůstalosti), Památník národního písemnictví, Praha
  2019   Mánie Josefa Portmana (Vy jste unikum milý Portmane), Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Tisky Josefa Portmana vydavatele a tiskaře z Litomyšle, Památník národního písemnictví, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Galerie Kodl, Praha
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Tiskař Josef Portman, Památník národního písemnictví, Praha

Josef Portman

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1994   Z výstavních síní, Program, 32-32
  2010   Jaroslav Picka a jeho tisky v zrcadle korespondence, Marginálie 2010, 85-94
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Josef Váchal (Litomyšl), Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)