Jan Noha

* 26. 11. 1908, Benešov (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
† 19. 1. 1966, Praha, Česká republika (Czech Republic)
básník, typograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01090222

poznámka:
pseudonym
Ru-ka, 1908-1968

Jan Noha

Pocházel z chudé rodiny, jeho otec padl v první světové válce. Noha absolvoval tři třídy měšťanské školy v Praze na Smíchově, 1922 vstoupil do učení v Landfrasově tiskárně v Jindřichově Hradci, kde souběžně chodil do živnostenské školy pokračovací (1922–1926). Po vyučení sazečem odešel do Prahy (1926); zprvu zde pracoval jako dělník u různých firem a poté jako sazeč v Průmyslové tiskárně a ve Státní tiskárně. Nohovy počátky ovlivnil lékař, vykladač dialektického a historického materialismu a interpret Wolkrovy poezie Václav Čedík-Antar, v letech 1926–1934 vedoucí osobnost spolku ISAW (Internacionální associace woodcrafterů – Junáci přírody a práce). Tato organizace, jejímž byl Noha členem, mu také vydala jeho prvotinu běžící pás (na zasáh cenzury z ní byla vypuštěna jedna báseň a několik dalších veršů). Sbírka vyšla jako druhý svazek edice Slunce, v níž všechny svazky, stejně jako příspěvky ve stejnojmenném časopisu, byly tištěny fonetickým pravopisem, jenž prosazoval právě Čedík. Od roku 1936 byl Noha členem skupiny Blok a redaktorem jejího orgánu U (s Bedřichem Václavkem a Petrem Jilemnickým), po polemice se Stanislavem Kostkou Neumannem, týkající se stalinských procesů a knihy André Gida Návrat ze Sovětského svazu, v níž hájil právo na uměleckou i osobní svobodu a právo na kritiku SSSR, však 1937 necítil možnost zůstat nadále členem skupiny a redakce. – Po válce se Noha jednoznačně přihlásil k politice KSČ, angažoval se i během politických procesů. 1945 se stal ve Státní tiskárně ředitelem (do 1952), později působil jako člen ústředního výboru Svazu československých spisovatelů a jeho tajemník (1954–1959). Od 1959 byl redaktorem ve Státním nakladatelství dětské knihy a tajemníkem Kruhu přátel dětské knihy. Z cest do zahraničí na Nohu nejvíce zapůsobily návštěvy SSSR (1956 a 1958).
Publikoval od druhé poloviny dvacátých let v periodikách Rudé právo, Rudý večerník, Tvorba, Slunce, Modrá blůza (příloha Dělnického divadla), Středisko, U, Kritický měsíčník, Kytice, Nový život, Lidové noviny, Literární noviny, Plamen, Host do domu, Květy, Zlatý máj aj. Přispěl rovněž statěmi a úvodními slovy do katalogů k výtvarným výstavám, např. Františka Hřivny (1945), Jaroslava Kolihy (1959), Lva Šimáka (1960), Josefa Václava Schwarze (1965). Jako spoluautor je uveden též na obálce knihy fotografií Karla Kýhose Praha (1964), k níž napsal předmluvu. Zpočátku používal pseudonymu Ru-ka.
Nohovy první sociálně bojovné, útočné verše náleží do druhé vlny proletářské poezie 30. let (první tři sbírky označení proletářská poezie nesou i v podtitulu). Prvotina běžící pás je psána „novím“ pravopisem, který podle autora „přináší zjednodušení práce a případně i novou zbraň!“. Tento nový pravopis „je fonetyckí..., měkké i se píše všade, mimo dy, ty, ny...“, rušil i psaní velkých písmen a ů s kroužkem. Třídní nenávist vůči bohatým spoluutváří také druhou Nohovu sbírku pro žízeň života, věnovanou otci a matce, „zabitým válkou“. Vedle ozvuků světové války a sociálního utrpení přináší i oslavu dělnické práce, třídního boje a krásné budoucnosti, která přijde s proletářskou revolucí. (Stejně jako v následující sbírce spodní prameny tu Noha ještě zachovává psaní malých písmen, upouští však již od pravopisu fonetického.) Od sbírky Dvanáct májů se v básníkově perspektivě vedle sociálních problémů objevuje i intimní sféra. Tento přechod je pak patrný především v tvorbě z přelomu 30. a 40. let psané pod vlivem Josefa Hory (Pastorale, Myšlený kruh, Milostná větvení), v níž básníkova výpověď – poznamenaná smrtí ženy – směřuje k samotě a zkoumání závažnosti jistot, které mu poskytuje vlastní nitro. V centru Nohovy pozornosti je slovo a čas. Dochází i k proměně formální stránky poezie: volný nebo nepravidelně rýmovaný verš je nahrazen rýmem pravidelným a formou sonetu. – Nadšené přivítání února 1948 a nástupu komunismu k moci určilo Nohovu sbírku Světlo, oslavující vůdce proletariátu. Proti neduhům, jež trápí socialistickou společnost, jakož i proti emigrantům a „ideologickým nepřátelům za hranicemi“ útočil satirickými sbírkami Čtyři hlavy uťaté aneb I vlas má svůj stín a O nás s námi. Svědectvím opětovné intimizace Nohovy poezie v druhé polovině 50. let je „lyrická trilogie o životě, lásce a smrti“ (Moje sonety, Z lásky, Přes řeku, souborně Básně v prstenech), v níž autor vytvořil vlastní podobu sonetu a prezentoval verše plné ticha a především času, návratu k předkům. Sbírka Z lásky (stejně jako posmrtné Kartinky) pak těží z cest po SSSR. Nohovy pozdní verše jsou poznamenány nemocí, ale zároveň neseny láskou k životu, zemi, domovu, jazyku, ženě a člověku vůbec (Zlomeno půlnocí). Od 50. let měla v Nohově tvorbě významné místo poezie pro děti: jednoduchá krátká říkadla, hádanky i básně pro starší děti, v nichž převažuje přírodní tematika, zvířecí motivy a zdůrazňování lásky k lidem, především k rodině, a na počátku 50. let i dobová politická emblematika (Mladá srdce).
Michal Bauer, slovnikceskeliteratury.cz

Jan Noha

 

Jan Noha

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Podolí, Praha (Hlavní město Praha), bydliště - Jeremenkova 5

Jan Noha

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Praha 4), *

Jan Noha

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1999   Nezval, Seifert a ti druzí... (Necenzurovaný slovník českých spisovatelů), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Jan Noha (26.11.1908 Benešov u Prahy-19.1.1966 Praha), Kontury české literatury pro děti a mládež, 254-255
  2012   Noha Jan (26.11.1908 Benešov - 19.1.1966 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 294-295
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Jan Noha (básník), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha

Jan Noha

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Dvanáct májů (1934-1938), Václav Petr, Praha
  1948   S východem slunce, Vydavatelství Za svobodu, Praha
  1954   Čtyři hlavy uťaté aneb i vlas má svůj stín, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Moje sonety, Československý spisovatel, Praha
  1958   Básně, Československý spisovatel, Praha
  1960   Přes řeku, Československý spisovatel, Praha
  1964   Všechny oči, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Praha na listu růže, Orbis, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Věčné ruce

Jan Noha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Sochy Ladislava Pichla
  1949   Jaromír Jindra: Stopy války zarůstají, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1958   Miloš Malina: Obrazy z let 1946 - 57, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Praha v díle Jiřího Krejčího (Obrazy a kresby), Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Jaroslav Koliha: Obrazy, pastely, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Vladěk Antušek: Obrazy z rodného města (1956 - 1959), Osvětový dům, Benešov (Benešov)
  1960   Lev Šimák: Tance národů, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Ladislav Pichl
  1964   František Doležal: Kresby, grafika a variace na básnická a literární díla 1928 - 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Marie Šechtlová: Fotografie
  1973   František Zikmund 1893 - 1955: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Karel Valter
  1980   František Doležal: Obrazy, kresby 1930-80, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1987   Marie Michaela Šechtlová: Grafika, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
  2000   František Doležal (1910 - 1989): Komorní výběr z díla (Nejen z Máchovského cyklu), Město Litoměřice, Litoměřice (Litoměřice)
  nedatováno   Marie Šechtlová: Fotografie, Galerie Fronta, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), Československý spisovatel, Praha
  1955   Zápisky lékaře z Horní Trenčanské, Československý spisovatel, Praha
  1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1962   Motýli, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Dřív než vyšel..., Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Dvě jezera
  1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1969   Povídali, že mu hráli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  2009?   Marie Šechtlová Fotografie / Photography 1960-1970, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Tábor (Tábor)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Anthologie protifašistických umělců, B. Šmeral, Praha
  1953   Básnický almanach 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Dar přátelství (Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy "Vývoj české knihy 1468-1955" ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou), Odbor kultury krajského národního výboru, Olomouc (Olomouc)
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1957   Karel Klíč (vynálezce hlubotisku), Orbis, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1989   Nebo na gombík (Antológia českej poézie), Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
  2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Cherm, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Listopad, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 362-362
  1949   Roste z lidu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
  1958   Praha chvíle i času (K pražským motivům Jiřího Krejčího), Praha v díle Jiřího Krejčího
  1964   Klíč k tmám (Malíři Františku Doležalovi), František Doležal: Kresby, grafika. Variace na básnická a literární díla 1928 - 1963
  1979   Klíč (Malíři Karlu Valtrovi), Karel Valter
  2005   Klíč k tmám (Malíři Františku Doležalovi), Máchovská zření Františka Doležala, 174-175
  2009   Buď pozdravena kamera a ten, kdo umí fotografovat i sen., 25
  2009   Váš objektiv je subjektivní,..., Marie Šechtlová Fotografie / Photography 1960-1970, 24
  2009   Všechny oči, 12-17
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   František Doležal: Žena v množném čísle (Cyklus obrazů, kreseb, koláží a grafiky 35-68), Okresní dům kultury a vzdělávání, Tábor (Tábor)
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Almanach Klubu čtenářů (Jaro), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
písnička
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Pochod veselých dětí (z filmu celý svět se směje), 26.číslo, Nakladatelství Svazu přátel SSSR, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Na paměť Zdenky Burghauserové
  1980   Znamení kotvy, Vitáček Jaroslav, _

Jan Noha

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1957/11/26 - 1957/12   V. V. Novák, Galerie Nová síň, Praha
1962/02/22   Vavro Oravec: Výstava obrazů, Komorní divadlo, Praha
1962/04/15 - 1962/05   Sochy Ladislava Pichla, Výstavní síň na Karmeli, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1964/03/12 - 1964/04/05   František Doležal: Kresby a grafika Variace na básnická díla 1928 - 1963, Galerie Hollar, Praha
1965/10/04   Marie Šechtlová, Galerie Fronta, Praha

Jan Noha

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009?   Marie Šechtlová Fotografie / Photography 1960-1970, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Tábor (Tábor)
  2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
  2015   Pražské Podolí 2 (Podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Celostátní konference spisovatelů o S. K. Neumannovi, Výtvarná práce, 10
  2018   Podivní milovníci svobody, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 116-120
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Sochy Ladislava Pichla