Josef Kachník

* 13. 5. 1859, Nivnice (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
3. 12. 1940, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, filozof, konzervátor památkové péče

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Narodil se 13. května 1859 v Nivnici. Od roku 1871 studoval na českém gymnáziu v Třebíči, od kvinty chodil do německého gymnázia ve Znojmě a pak v Uherském Hradišti, kde v roce 1879 maturoval. Teologickou fakultu studoval v Olomouci. Byl ordinován roku 1883 a první rok působil v Dubu u Olomouce, následujícího roku byl jmenován vikářem u olomoucké katedrály. Konservátorem pro archivní sekci Ústřední památkové komise ve Vídni byl jmenován roku 1889, v té době byl vicesuperiorem arcibiskupského semináře. Náboženství suploval na olomouckém českém gymnáziu a připravoval se k habilitaci a profesuře na teologické fakultě. Roku 1891 obhájil disertaci na téma De natura entit. Na fakultě suploval první dva roky katechetiku a metodiku, následující dva roky základní bohovědu a církevní právo. Roku 1894 se stal jednatelem archeologické komise České akademie a byl jmenován mimořádným profesorem křesťanské filosofie křesťanské filosofie a základní bohovědy. Od roku 1896 byl ustaven ředitelem Arcibiskupského ústavu ku vzdělání učitelek při klášteře sester voršilek, který byl ale roku 1918 zrušen. V roce 1901 byl jmenován řádným profesorem olomoucké fakulty, kde byl v letech 1902, 1905, 1909 a 1915 děkanem.
V roce 1912 byla z jeho podnětu utvořena Arcibiskupská památková a umělecká rada pro arcidiecézi olomouckou. Po převratu přešel roku 1920 na pražskou teologickou fakultu, kde byl jmenován řádným profesorem mravouky a roku 1923 zastával dokonce funkci děkana. Od 22. května 1923 byl jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým. Do výslužby odešel 1. července 1927 a vrátil se do Olomouce. Tam byl ustanoven sídelním kanovníkem a roku 1930 byl jmenován kapitulním děkanem.
Láska k rodišti ho vedla ke snahám o důkaz, že rodiště J. A. Komenského je v Nivnici. Proto tam vybudoval v letech 1922–1933 Vychovatelskou knihovnu J. A. Komenského. Na kapitulním děkanství v Olomouci zřídil roku 1934 dvoranu Přemyslovců a staral se o její stálé obohacování o nové dokumenty a doklady. Zemřel 3. prosince 1940 v Praze.
Přispíval do časopisů, novin a sborníků: Časopis katolického duchovenstva, Časopis olomouckého musejního spolku, Den, Hlas, Lidové listy, Mír, Moravská orlice, Museum, Našinec, Obzor, Slovácké noviny, Vychovatelské listy aj.
Spolupracoval na Podlahově Českém slovníku bohovědném a s Vincencem Brandlem na Moravském diplomatáři.
Bibliografie
Církevní památky umělecké v Olomouci I. 1890, II. 1895
Zmrtvýchvstání ve světle rozumu a víry, 1891
Historia philosophiae, 1896
Dějiny filosofie, 1904
Práce, 1906
Rolník – živitel, 1908
Ethica socialis seu Sociologia, 1909
Ethica catholica generalis, 1910
Ethica catholica specialit, 1910
Časové otázky pedagogické, 1912
Naši řemeslníci, jejich život a sociální poměry, 1912
Lidské vášně a jejich výchova, 1916
Výtvarné umění chrámové a hřbitovní, 1923
Mravní charakter, 1930
Olomoucký metropolitní chrám sv. Václava, 1931 (do němčiny přeložil dr. Josef Schinzel)
Osm set let dómské kapituly olomoucké,1931
Mravnost a krasouma, 1932
J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici, 1933
Pravé jméno a rodiště J. A. Komenského, 1935
Jest přípisek na okraji bratrských privilegií lešenských, týkající se pohřbení rodičů a sester J. A. Komenského na bratrském hřbitově uhersko-brodském od Komenského?, 1936
Vlastenecké vzpomínky, 1937
Radovan Zejda, 2015/02

poznámka:
+ NK Olomouc?
+ Praha - cs.wikipedia.org + Radovan Zejda