Karel Lhota

* 12. 8. 1894, Praha, Česká republika (Czech Republic)
1. 5. 1947, Praha, Česká republika (Czech Republic)
architekt, scénograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Osobnost Karla Lhoty je dnes skoro výlučně spojována s tvorbou slavného architekta Adolfa Loose. Díky jejich spolupráci vznikly v Praze dnes již ikonické stavby meziválečného funkcionalismu (Müllerova vila ve Střešovicích, Winternitzova vila na Smíchově), v Plzni pak adaptace luxusních interiérů bytů rodiny Hirschovy (C2–812) a Brummelovy (C2–741). Nad Lhotovou obdivuhodnou architektonickou praxí nicméně vždy převažovala spíše činnost pedagogická a publikační.
Karel Lhota se narodil 12. srpna 1894 v Praze na Královských Vinohradech do rodiny architekta a pedagoga Josefa Lhoty. Jeho otec od roku 1904 působil v Plzni jako ředitel průmyslové školy a s rodinou se sem přestěhoval. Mladý Karel zde v letech 1905–1912 navštěvoval I. státní reálku. Následně se však vrátil do Prahy a studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství, kde získal tradiční průpravu architektů Jana Kouly, Josefa Fanty, Aloise Čenského a Antonína Balšánka. Studium dokončil až po jedenácti letech (1923), neboť v jeho průběhu musel nastoupit vojenskou službu (1914–1917). Absolvoval podnětné studijní cesty do Německa, Belgie, Francie a Nizozemska. V prvních letech praxe působil na Slovensku, zejména však v Praze a v Brně, kde se seznámil s Adolfem Loosem, tamním rodákem.
V Plzni se Karel Lhota usadil až v roce 1925, kdy zde začal vyučovat na průmyslové škole. Vzhledem k širokému okruhu svých zájmů se brzy stal výraznou osobností nejen na poli architektury a urbanismu, ale i divadelnictví, scénografie, výtvarného umění a dalšího kulturního dění. Společně se svými vrstevníky – v čele s architektem Václavem Neckářem – systematicky prosazoval moderní architekturu střízlivých tvarů. Své názory šířil mezi veřejnost prostřednictvím přednášek a výstav Svazu západočeských výtvarných umělců v Plzni, ale i pomocí své pedagogické a publikační činnosti. Přispíval zejména do časopisů Architekt SIA a Pestrý týden svými články o bytové kultuře a o tvorbě, myšlenkách a idejích Adolfa Loose.
V letech 1932–1942 se Lhota stal profesorem na I. státní průmyslové škole v Praze, následně byl zaměstnán jako inspektor odborných škol při ministerstvu školství a národní osvěty. Za zpracování územního plánu Vysokého nad Jizerou mu byla v roce 1939 Českou vysokou školou technickou v Brně udělena hodnost doktora technických věd.
Přestože byl Karel Lhota kvůli vážné nemoci roku 1945 penzionován, nadále spolupracoval s hronovským divadelním festivalem a vytvářel řadu scénických návrhů. Zemřel 1. května 1947 ve vinohradské nemocnici.
AŠ, pam.plzne.cz, 5.5.2018

poznámka:
Ing., středoškolský profesor, bytový architekt, divadelní výtvarník. Práce v oboru stavebnictví.