Arthur Novák

* 9. 4. 1876, Terezín (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 9. 1957, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, redaktor, kritik, bibliofil

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01090349

poznámka:
Odkaz. forma
Novák, Artuš, 1876-1957
Novák, Artur, 1876-1957;
zaměřený na moderní českou grafiku, typografii, krásnou knihu, exlibris

Arthur Novák

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Deutsche Buchkünsler, *
???? - ????   Double Crown Club v Londýně, *
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917

Arthur Novák

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1921   Exposition de la Société des peintres-graveurs tchécoslovaques Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1927   “Hollar” Society of Czech Graphic Art (Illustrated Catalogue of the Exhibition)
  1927   Jarní členská výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze 1927, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1929   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze

Arthur Novák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   T. F. Šimon: Painter-Etcher, William Ganson Rose, Cleveland (Ohio)
  1946   Exlibris a užitková grafika Huga Boettingra, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1946   Klíček ke grafickým uměním, Nakladatelství Josef Engst, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Deset let Hollara (1917-1927), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Česká grafika, Průmyslová tiskárna v Praze, Praha

Arthur Novák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Vojtěch Preissig: Přehled díla, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   Kronika grafického díla T. F. Šimona, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Jaroslav Novák: Výstava obrazů, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Max Švabinský: Nebe - Ráj na zemi - Mythus (výstava grafik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Viktor Stretti: Kresby a původní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Katalog umělecké výstavy, Klub přátel umění, Kroměříž (Kroměříž)
  1931   Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel … (… obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče), Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   T. F. Šimon: Painter-Etcher, William Ganson Rose, Cleveland (Ohio)
  1937   Příručka spolku českých bibliofilů v Praze, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1955   Karel Vik: Popisný seznam grafického díla, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Novoročenka 1930 (Přátelům našeho závodu Ludmila Horová, knihkupectví, Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Arthur Novák: Práce HOLLARA, Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel …, 5-7
  1933   Vojtěch Preissig, grafik-umělec, Vojtěch Preissig: Přehled díla, 3-7
  1968   Odpovědnost dovedla s napětím energie,..., SČUG Hollar k 50 letům republiky
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze

Arthur Novák

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1943/03/03 - 1943/03/31   Jaroslav Novák: Obrazy, Galerie Hollar, Praha
1943/09/17 - 1943/10/17   Max Švabinský: Nebe - Ráj na zemi - Mythus, Galerie Hollar, Praha
1948/05/07 -   Viktor Stretti: Kresby a původní grafika, Galerie Hollar, Praha

Arthur Novák

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  2010   Sto let od založení tiskárny Kryl & Scotti, Marginálie 2010, 80-84