Sigmund Freud

* 6. 5. 1856, Příbor (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 23. 9. 1939, Londýn (London), Spojené království (United Kingdom)
esejista, psycholog, psychiatr, psychoanalytik, neurolog

 

národnost: rakouská
pohlaví: muž

NK AUT: jk01031841

poznámka:
Sigismund Šlomo Freud

Sigmund Freud

Slavného rakouského neurologa, psychologa a psychiatra, zakladatele psychoanalýzy, spojují první tři léta života s moravským Příborem. F. ovdovělý otec Jakub F. se do Příbora přistěhoval se svými dvěma syny v r. 1842 z haličské Tismenice. Se svou druhou ženou Amalií, roz. Nathausovou (pocházela z Ruska), si pronajal byt v domě zámečníka Jana Zajíce v tehdejší Zámečnické ulici, v němž se pak narodil i Sigmund (a po něm ještě jeho pět sourozenců). Jakub F. původně obchodoval s textilem, v Příboře byl zaměstnán v továrně J. Flusse. Město mělo tehdy asi pět tisíc obyvatel; převážně šlo o řemeslníky (soukeníky, kloboučníky, krejčí). Freudovi patřili k německé menšině a hlásili se k neortodoxnímu židovství (Sigmund měl katolicky smýšlející chůvu). V r. 1859 krize soukenictví donutila rodinu opustit Příbor; po krátkém pobytu v Lipsku se usadila ve Vídni. – F. se po studiích medicíny věnoval lékařské praxi a svým výzkumům. S manželkou Martou, rozenou Bernaysovou, dcerou hamburského vrchního rabína, měli pět dětí. V červnu 1935 se přestěhovali do Anglie. Do Příboru se F. vrátil jen jednou, v r. 1871, aby navštívil rodinu Flussových. Pro nemoc se nezúčastnil odhalení pamětní desky na svém rodném domě 5. října 1931. V omluvném dopise starostovi Příbora mj. napsal: „...jedním jsem si však jistý: pod mnoha vrstvami hluboko ve mně stále ještě žije ono šťastné příborské dítě, prvorozený syn mladé matky, který z tohoto ovzduší, z této půdy přijímal prvé nezapomenutelné dojmy“. – Svou životní dráhu F. vylíčil v autoportrétu O sobě a psychoanalýze (český překlad vyšel v r. 1926, nově ve výboru S. F.: O člověku a kultuře, 1989).
První český ohlas na F. představuje – alespoň v oblasti filozofie – recenze spisu Über den Traum v ČM 1901 od R. Adamíka. Soudy o F. díle se pak u nás pohybovaly od naprostého odmítání až po uznalé ocenění jeho významu pro studium člověka, jeho duševního života, poznávání, morálky, uměleckého tvoření aj. Tak např. E. Rádl zařadil svůj výklad o F. v Dějinách filosofie do oddílu Vzpoura a pád a do kapitoly Na dně: v psychoanalýze viděl jen „medicínskou aplikaci E. von Hartmanna , „fantastiku, plod neschopnosti sama sebe ovládnout“, s níž se dostáváme „až na samé dno pesimismu“. Naproti tomu např. J. Tvrdý ji ve svém Průvodci dějinami evropské filozofie hodnotil jako součást racionalistického proudu moderního myšlení, protože „uzdravuje citové komplexy člověka vědomím, analytickým rozumem“. F. Soukup v článku, jímž ČM připomněla F. osmdesátiny, mu sice vytýká příliš obsáhlý pojem sexuality, přehnaný výklad snů, přílišné zevšeobecňování, v němž se proplétají výrazy lékařské a etické, nicméně nepochybuje o významu jeho učení pro lékařskou praxi, psychologii, psychiatrii i sociologii. V poválečné české marxistické filozofii se střetávala tendence k zjednodušujícímu odsouzení „freudismu“ (např. ve F. zkoumání agresivity jako samostatného lidského pudu se shledávalo jen „východisko pro ideologii války“) se snahou – navazující na diskuze v 30. letech – o její věcný a porozumivý výklad i s pokusy o její využití pro rozvíjení marxismu samého (marxistické antropologie).
Bibliografie:
Základní edice F. spisů představují Gesammelte Werke, vydávané ve 40. letech pod vedením F. dcery Anny v Imago Publishing v Londýně, a Standard Edition of the Complete Psychological Works of S. F., vydávané v 60.–70. letech v International Universities Press v New Yorku.
Česká a slovenská vydání:
Tři úvahy o sexuální teorii, př. V. Srdce, 1926; Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci, př. L. Kratochvíl, 1933; O sobě i psychoanalyse, př. O. Friedmann, 1936; Dílo I–IV, 1936–38 (I. Úvod do psychoanalysy, př. O. Friedmann, 1936, 2. vyd. 1945, II. Psychoanalytické chorobopisy, III. Výklad snů, IV. Psychopatie všedního dne); Studie o hysterii, př. J. Budinský, B. Dosužkov, K. Kopřiva, O. Kučera, 1947 (znovu in Vybrané spisy II, 1971); Totem a tabu, př. T. Münz (slov.), 1966; Vybrané spisy I–III, př. J. Budínský, B. Dosužkov, J. Hošek, K. Kopřiva, O. Kučera, J. Pechar, K. Vácha, 1969–71; O člověku a kultuře, ed. J. Stromšík, 1989. V r. 1996 začalo vydávat Psychoanalytické nakladatelství Sebrané spisy S. F.
Literatura:
G. Tichý: S. F.: Psychoanalysa (rec.), ČM 1910; V. Hoppe: Kdo je vlastně původcem psychoanalysy? RF 1921; A. Dratvová: O stavech podvědomí, 1925; R. Souček: Psychoanalysa, 1926; J. Beneš: Psychoanalysa, 1926; S. F. Sb. na počest 75. narozenin F., 1931 (s články J. Stuchlíka, N. Osipova, W. Windholze, F. Slabihoudka); A. Dratvová: O stavech podvědomých a F. psychoanalyse, 1931; B. Brouk: Psychoanalysa, in Sb. psychoanalytických prací, 1932 (rec. F. Krejčí, ČM 1932); F. Pelikán: Portréty filosofů XX. věku, 1932; E. Rádl: Dějiny filosofie II, 1933; L. Kratochvíl: Rozvoj a význam psychoanalysy, in S. F.: Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci, 1933; J. Červenka: Schopenhauer jako předchůdce F. sexuální teorie, ČM 1935; F. Soukup: S. F., ČM 1936; F. Kratina: S. F., Psychologie 1938; J. Tvrdý: Průvodce dějinami evropské filosofie, 1947; J. Cvekl: S. F., 1965; R. Kalivoda: Marx a Freud, in R. Kalivoda: Moderní duchovní skutečnost a marxismus, 1968; V. Effenberger: Realita a poesie, 1969; J. Beránek: Marxismus a psychoanalýza, 1980; J. Stromšík: Proč právě Freud? in S. F: O člověku a kultuře, 1989; O. Mannoni: F., 1997; M. Černoušek: S. F. – dobyvatel nevědomí, 3. vyd. 1998.
jg
zdroj - www.phil.muni.cz

Sigmund Freud

 

Sigmund Freud

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1873 - ????   Vídeňská univerzita, Vídeň (Wien)

Sigmund Freud

autorská
termín   název výstavy, místo konání
- 2006/06/06   Freud - Odhalení 21. století / Die Enthüllung des 21. Jahrhunderts, Základní umělecká škola, Piaristický klášter, Příbor (Nový Jičín)
- 2007/08/31   Sigmund Freud: Odhalení 21. století, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2003/03/26 - 2003/09/28   Freuds verschwundene Nachbarn, Sigmund Freud Museum, Vídeň (Wien)
2006/05/11 - 2006/06/04   Sigmund Freud (1856 - 1939): Život - Sen / Leben - Traum, Staroměstská radnice, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/11 - 2006/06/09   Smyslů plné pohovky pro Sigmunda Freuda / Sinn-volle Couchen für Sigmund Freud, Design centrum České republiky, Praha 1
2009/03/14 - 2009/07/12   Hypnos: Images et inconscients en Europe (1900-1949), Musée de l'Hospice Comtesse, Lille
2010/09/04 - 2010/10/31   The Perverse Library, Shandy Hall
2011/07/23 - 2011/10/30   Images of the Mind: Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft / In Art and Science, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
2014/07/23 - 2014/09/05   Mähren: Bauten • Menschen • Wege / Moravia: Architecture • People • Pathways, Architektur im Ringturm, Vídeň (Wien)
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/05/31   Michael Šebek: Sigmund Freud: Život a dílo / Leben und Work, Rakouské kulturní fórum, Praha
rozhlasový pořad
termín   název výstavy, místo konání
2006/06/03   Sigmund Freud a jeho Vídeň / und sein Wien (90 min.), Český rozhlas 3 - Vltava, Praha

Sigmund Freud

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Freuds verschwundene Nachbarn, Sigmund Freud Museum, Vídeň (Wien)
  2006   Sigmund Freud 1856 - 1939: Život - Sen / Life is but a dream
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949)), Lille métropole musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut (Le LaM), Villeneuve dAscq
  2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft), Wallstein Verlag GmbH, Göttingen
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
  1962   Sigmund Freud, Státní zdravotnické nakladatelství, Praha
  1965   Sigmund Freud, Orbis, Praha
  1967   Sigmund Freud, Orbis, Praha
  1968   Moderní duchovní skutečnost a marxismus, Československý spisovatel, Praha
  1970   Moderní duchovní skutečnost a marxismus, Československý spisovatel, Praha
  1984   Humor & psychoanalýza, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Léčení duchem, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Freud, Nakladatelství Argo, Praha
  2006   Freud a nevědomí, Levné knihy KMa, Praha
  2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Sigmund Freud: Poselství a inspirace, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Freudova teorie v díle Jakuba Bauernfreuda a Endre Nemese, Sigmund Freud: Poselství a inspirace, 57-72
  2009   Freud a Kozí plácek (Pocta Sigmundu Freudovi od pražského magistrátu), Roš Chodeš, 13-13
  2014   Sen, snový záznam, Heslář české avantgardy, 305-317
  2014   Tělo, tělesnost, antropologické momenty, Heslář české avantgardy, 367-377
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Sigmund Freud (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   The Perverse Library
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Sigmund Freud 1856 - 2006, Příbor, Příbor (Nový Jičín)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Images of the Mind in Art and Science / Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Rakouské kulturní fórum (06/06)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Sigmund Freud: 150 let
  nedat   Osobnosti Novojičínska

Sigmund Freud

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Princip slasti
  2006   Jana Farmanová, Martin Piaček: Melancholie, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Sigmund Freud o umělci a o snu, Zvěrokruh 1, 22-23
  2008   Freud - Básník a lidská fantazie, Revue Art, 44-47
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930/11   Zvěrokruh 1, 1..ročník, 1.číslo, Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, Praha

Sigmund Freud

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1948   Úkoly literární theorie a kritiky, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 380-394
  1983   „Nad“ či „pod“ realitou, Výtvarná kultura, 2-10
  1993   Vzpomínky II, Box, 3.číslo, 30
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1996   Andy Warhol v Linci, Výtvarné umění, 199-202
  1996   Fikce, Výtvarné umění, 117-121
  1996   Krajiny duše, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 9-15
  1999   Umění v našem věku, Cestou necestou, 123-133
  2007   Pavilon Secese (Době její umění, umění jeho svobodu), 48-49
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2009   Hypnos, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Rainer über Freud (Přemalby fotoportrétů Sigmunda Freuda Arnulfem Rainerem), Rakouské kulturní fórum, Praha
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Pomník Sigmunda Freuda (návrh)
  2006   Pomník Sigmunda Freuda (model připravený k odlití do bronzu)
  2006   Pomník Sigmunda Freuda (bronzový model)
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Symbolika a nová mytologie ve vizuálním umění