Josef Hodek

* 12. 6. 1888, Hořehledy, Spálené Poříčí (Plzeň-jih), Česká republika (Czech Republic)
† 14. 10. 1973, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, ilustrátor, grafik

 

šifra: J. H.
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01041459
WIKIDATA: Q89041391
VIAF: 247731849

Josef Hodek
PF 1978
1977
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
150 x 105
 

poznámka:
Malíř, grafik a ilustrátor. Absolvent učitelského ústavu v Plzni, učitel na Moravském Slovácku, v Křimicích a Plzni. Soukromě studoval malbu, dřevoryt a lept. Je autorem mnoha grafických listů, dřevorytů, ex libris apod.
Literatura
Pančíková, Eva. Kulturní výročí. Josef Hodek. Zpravodaj Okresního muzea Plzeň-jih, 1982, č. 2, s. 26
Koranda, Jiří. Josef Hodek - malíř a grafik. Zpravodaj Okresního muzea Plzeň-jih, 1988, č. 1, s. 4
Losenický, Bronislav. Návraty k dílu Josefa Hodka. Pravda, 70, 1989, 17. X., č. 245, s. 5
(jd). Pestrá Hodkova tvorba. Pravda, 69, 1988, 22. X., č. 250, příloha, s 8
(ju). Malíř Plzeňska. Pravda, 69, 1988, 17. IX., č. 220, příloha, s. 8
Dostál, Rostislav. Západočeský umělec. Život Plzeňska, Kulturní a vlastivědný měsičník Plzeňského kraje, 4, 1953, č. 6, s. 94-95
(pd). Vzpomínka na známého malíře. Plzeňský deník, 2, 1993, 13.X., č. 238, s. 10
Dobrá, Hana. Josef Hodek. Plzeňský kulturní přehled, 1993, listopad, s. 3. - 1 obr.
(vmš). Malíř krajiny, kytic a ženské krásy. Plzeňský deník, 7, 1998, 6.XI., č. 260, s. 16
Losenický, Bronislav. Josef Hodek. Plzeňští tvůrci knižní krásy. Plzeň, Pro libris 2000, s. [8]
Langhammer, Jan. Tvůrci exlibris v západočeské oblasti. Plzeň, SVK 1998, s. 12 - 2 obr.
Langhammer, Jan. Soupis grafického díla Josefa Hodka. Plzeň, SVK Plzeňského kraje 2001
Tradice výtvarného umění posledních desetiletí v Plzni. Plzeň, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 2000
Hodek, Josef. Hrst vzpomínek z první světové války. Plzeň, SVK Plzeňského kraje 2004, s. 32
Jindra, Petr. Josef Hodek. In: Artotéka města Plzně. 10 let. 1996-2006. Plzeň, Odbor kultury Magistrátu města Plzně 2007. s. 52
Langhammer, Jan. Z grafik sálá láska k životu i přírodě. Plzeňský deník, [17], 2008, 26.VI., č. 149, příl. Plzeňský servis, s. 27. - 1 obr.
Langhammer, Jan. Josef Hodek. Malíř a grafik. Grafická tvorba. [Plzeň, Studijní a vědecká knihovna 2008]. 8 s.
Polan, B. Josef Hodek. Plzeňsko, 7, 1925, č. 5, s. 100
svkpl.cz

Josef Hodek

Josef Hodek se narodil roku 1888 v Hořehledech, kde jeho rodiče hospodařili na zemědělské usedlosti. Otec Josef Hodek starší, akademický malíř, pověsil sice malování "na hřebík", ale jeho syn po něm zdědil vztah k malování.
Protože doba nebyla příliš příznivá ke studiu akademie, vystudoval Hodek mladší učitelský ústav, stal se učitelem na Moravském Slovácku, později v Plzni. Začal se soukromým studiem malířství a grafických technik u Josefa Váchala . Zapojil se do uměleckého dění v Plzni a brzy se stal známým v rámci kraje. Ilustroval krásné tisky plzeňských nakladatelství, maloval zprvu rodný kraj, později Lnářsko i Šumavu. V malbě výborně dokázal postihnout nálady krajiny, ale uměl i žánrové obrazy. Přesto začíná v jeho tvorbě dominovat grafika, zejména dřevořez.
Klub sběratelů drobné knižní grafiky z Plzně zpracoval jeho grafické dílo ve dvou krásných brožurkách, obsahujících více než 450 jeho knižních značek - exlibris, volnou grafiku, novoročenky, ale i knižní ilustrace.
V Plzni vystavoval svá díla od roku 1931 až do své smrti v roce 1973. Několik souborných výstav proběhlo i v následujících letech, neboť Hodkovo dílo si to pro svoji prostotu, citovost a výstižnost zaslouží.
zivotopis.osobnosti.cz, 19.6.2017
-
Josef Hodek byl český výtvarník - malíř a grafik. Výtvarně se vzdělával u svého otce malíře Josefa Hodka, u Josefa Váchala, K. Reisnera a Alessandra de Pian v Praze. V malířství se věnoval figurálním námětům, obrazy ze čtyřicátých let představovaly člověka v krajině při práci. Ve volné grafice upřednostňoval dřevoryt a litografii. Vytvářel soubory ex libris, vydával bibliofilská díla a ilustroval knihy. Působil také jako učitel na Slovácku, zabýval se mimo malby a kresby sběrem lidových písní, zapisoval lidové zvyky a obyčeje, popisoval život lidí v jednotlivých oblastech svého působení.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Josef Hodek

 

Josef Hodek

Josef Hodek
PF 1978
1977
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
150 x 105
 

Josef Hodek

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1907   Učitelský ústav, Plzeň (Plzeň-město)

Josef Hodek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Křimice, Plzeň (Plzeň-město), Křimice, Plzeň (Plzeň-město), učitel
???? - ????   Moravské Slovácko, první učitelské místo
???? - ????   Plzeňsko
???? - ????   Reálné gymnázium, Plzeň (Plzeň-město), asistentem kreslení
1934 - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), v roce výstavy 1934 Vrchlického 22

Josef Hodek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Sdružení výtvarníků v Praze, *1930
???? - ????   vojáci 1. světové války, *1914
1925 - ????   Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), *1972

Josef Hodek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1935/09/07 - 1935/10/02   Josef Hodek: Kresby a obrazy, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1941/09/20 - 1941/10/12   Josef Hodek: Z rodného kraje, Galerie Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
1948/09/25 - 1948/10/17   Josef Hodek, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1953/04/23 - 1953/05/17   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafiky, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1958/11/16 - 1959/01/05   Josef Hodek: Retrospektivní výstava, Krajské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1959/05/14 - 1959/06/04   Josef Hodek: Grafiky a kresby z let 1912-59, Výstavní místnosti SČSVU, Plzeň (Plzeň-město)
1960/06/19 - 1960/08/28   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafika ze Šumavy a Podbrdska, Šumavské muzeum Kašperské Hory, Kašperské Hory (Klatovy)
1963/10/24 - 1963/11/17   Josef Hodek, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1964/08/16   Josef Hodek: Obrazy, grafika, Zbiroh (Rokycany), Zbiroh (Rokycany)
1968/05/16 -   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafika, Galerie Dílo, Plzeň (Plzeň-město)
1989/10/02 - 1989/10/31   Josef Hodek: Výbor z díla, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1927/05 - 1927/06   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1934/10   Padesátá jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze 1924 - 1934, Obecní dům, Praha
1935/09   52. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Obecní dům, Praha
1936/01/10 - 1936/02/02   Tanec v československém umění výtvarném a ve fotografii, Mánes, Praha
1936/03   54. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Obecní dům, Praha
1937/03   LIX. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Obecní dům, Praha
1937/04   60. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/01   LXII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Obecní dům, Praha
1938/02   Výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Moravská Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
1938/04   K. Gabriel, J. Hodek, B. Mudroch, F. Soukup: Malířské soubory, Obecní dům, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1939   Výstava Sdružení výtvarníků v Praze, kresby a akvarely, Galerie Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
1939/11/15 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Uměleckoprůmyslové muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1941/08 - 1941/09   100. jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Galerie Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/02/14 - 1943/02/28   Die Künstler dem Volke / Umělci národu, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě, Praha, Praha
1946/05/03 - 1946/05/31   Člověk a práce, Pavilon Myslbek, Praha
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1959/03/01 - 1959/03/15   Čeští malíři XX. století, Okresní muzeum Děčín - pobočka Rumburk, Rumburk (Děčín)
1962/12   Výstava příslušníků západočeské krajské organizace SČVU, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1976/05/06 - 1976/06/20   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/11 - 1982/02   Plzeň v dílech výtvarných umělců - grafika, kresby, obrazy od 17. století po současnost, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1997/08/08 - 1997/08/30   Malíři doby Polanovy, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
1999/06/02 - 1999/07/04   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
2000/12/08 - 2001/01/07   Český symbolismus a poetismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/06/25 - 2010/09/26   Umění českého západu: Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/09/05 - 2012/12/02   Josef Hodek a Josef Váchal: Žák a jeho mistr, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/07 - 2013/06/02   Vody Prácheňska (K poctě ak. mal. Václava Štětky), Městská galerie, Vodňany (Strakonice)
2014/01/16 - 2014/03/08   Ex libris ze sbírky Jindry Imlaufa, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2015/04/20 - 2015/05/14   Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
2015/12/04 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/27 - 2016/09/18   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2016/07/02 - 2016/10/02   Kytice, Galerie České spořitelny, Praha
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2019/09/14 - 2019/11/10   Zápisník zmizelého, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/08/31 - 2021/10/01   Grafické techniky: Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/02/27   Aukce 1/1999, Hotel Intercontinental, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Internet, _
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1999/02/24 - 1999/02/26   Výstava dražených předmětů, Hotel Intercontinental, Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Josef Hodek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Josef Hodek, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1953   Výstava obrazů Josefa Hodka, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1958   Retrospektivní výstava malíře a grafika Jos. Hodka, Krajské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1959   Josef Hodek (Výstava grafiky a kreseb z let 1912-59), Svaz československých výtvarných umělců - Krajské středisko, Plzeň (Plzeň-město)
  1963   Výstava malíře a grafika Josefa Hodka, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1927   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1934   Padesátá jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze 1924 - 1934, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1935   52. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1936   54. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   60. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1937   LIX. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   K. Gabriel, J. Hodek, B. Mudroch, F. Soukup: Malířské soubory, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1938   LXII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1941   100. jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze (100.výstava jubilejní členská), Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1943   Die Künstler dem Volke / Umělci národu, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1946   Člověk a práce, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1959   Čeští malíři XX. století, Osvětová beseda, Rumburk (Děčín)
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1976   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1981   České ex libris z přelomu století, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   České exlibris 1920-1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2012   Josef Hodek a Josef Váchal (Žák a jeho mistr), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Ex libris ze sbírky Jindry Imlaufa, Městské muzeum, Nové Město nad Metují (Náchod)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Kytice / Bouquets, Galerie České spořitelny, Praha
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Zápisník zmizelého, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2021   Grafické techniky (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Josef Hodek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1998   Tvůrci exlibris v západočeské oblasti (80 let Spolku sběratelů a přátel exlibris), Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2004   Hrst vzpomínek z první světové války, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Rok 1918 a umění v Plzni (Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914 - 1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2022   Tisíc Gagarínů a jedna řepařka! (Dopisy-romány zasílané Josefu Hodkovi mezi lety 1949 a 1963), Památník národního písemnictví, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   O duši krajiny, Soubor obrazů Josefa Hodka Z rodného kraje
  1948   Podivuhodně navršenou měrou..., Josef Hodek
  1953   Umělecký typ šedesátipětiletého Josefa Hodka, Výstava obrazů Josefa Hodka, 3-4
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1958   Ve výběru z rozsáhlé a mnohostranné..., Retrospektivní výstava malíře a grafika Jos. Hodka
  1963   Pětasedmdesátka, jíž se malíř Josef Hodek..., Výstava malíře a grafika Josefa Hodka
  1982   Plzeň v dílech výtvarných umělců (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 8-9
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Josef Hodek: Z rodného kraje (101. výstava), Galerie Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1958   Josef Hodek (slavnostní večer k 70. narozeninám ak.malíře), Krajské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1960   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafika ze Šumavy a Podbrdska, Šumavské muzeum Kašperské Hory, Kašperské Hory (Klatovy)
  1968   Josef Hodek: Obrazy, kresby a grafika, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1989   Josef Hodek: Výbor z díla, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Malíři doby Polanovy, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Josef Hodek a Josef Váchal: Žák a jeho mistr, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1999   Aukční katalog (1/1999), Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Josef Hodek: Kresby a obrazy, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Český symbolismus a poetismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   PF 1978 (Dr. Vladimír Staněk s rodinou)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Dvě výstavy výtvarníků v Mor. Ostravě
  okolo 1939   Sdružení výtvarníků v Praze rozšířilo tentokrát svou členskou výstavu

Josef Hodek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Soubor obrazů Josefa Hodka Z rodného kraje, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Hrst vzpomínek z první světové války, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)

Josef Hodek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Josef Hodek (Výstava grafiky a kreseb z let 1912-59), Svaz československých výtvarných umělců - Krajské středisko, Plzeň (Plzeň-město)
  1969   Josef Váchal 1884 - 1969 a jeho grafické dílo, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)

Josef Hodek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Watteau, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)

Josef Hodek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1913   Človíček, Učitelské nakladatelství F. Sukaný, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)

Josef Hodek

instituce, obec  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Krajská galerie, Plzeň (Plzeň-město)
Moderní galerie, Praha
Museum města Pardubic
Národní galerie v Praze, Praha
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)