Karel Valter

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1958   Karel Valter: Obrazy z jižních Čech
1964   Karel Valter: Obrazy, kresby, grafika
1964   Karel Valter: Obrazy
1966   Karel Valter
1969   Karel Valter: Obrazy 1965-68
1974   Karel Valter: Chile (cyklus temper a koláží)
1975   Karel Valter: Tvorba z let 1934 - 1975
1979   Karel Valter
1980   Karel Valter: Obrazy 1975-8
1980   Karel Valter: Grafika
1982   Karel Valter: Obrazy
1983   Karel Valter: Obrazy 1970-1982
1983   Karel Valter: Grafika
1984   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
1987   Karel Valter: Obrazy / kresby / fotografie / grafika
1988   Karel Valter: Obrazy a obrázky
1988   Valter: Grafika
1989   Karel Valter: Oleje, tempery, papírotisky
1991   Valter: Obrazy (/Poutník krajinou/)
1991   Karel Valter: Obrazy
1992   Karel Valter: Papírotisk
1994   Karel Valter (K 85. narozeninám)
1995   Karel Valter: Obrazy
1999   Karel Valter
2001   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci (Výběr z tvorby 1948-1995)
2004   Karel Valter: Kresby, fotografie / Drawings, Photography
2004   Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana (Výběr z díla Karla Valtra z plzeňských zbírek)
2008   Karel Valter: Místo, krajina, obraz
2009   Karel Valter
2009   Karel Valter: Krajina, kterou potkávám
2013   Karel Valter: Tábor - Plzeň
2015   Karel Valter
2015   Karel Valter: Krajina domova (Kresby a malby)
2019   Karel Valter (1909-2006)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1960   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1960, Karel Valter: Obrazy z jižních Čech 1957 - 1960
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1963   Cicvárek, Cihla, Nováček, Soukupová, Tichý, Valter
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Grafika 65
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Tendence (Kolektiv jihočeských autorů a hosté z Prahy)
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965)
1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
1966 -   Karel Valter: Obrazy, Rudolf Svoboda: Plastiky
1967   Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha)
1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
1968   Index
1968   Soudobá česká krajina (Putovní výstava obrazů a kreseb ze šedesátých let)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Česká krajina
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   6 výtvarníků z jižních Čech
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Luděk Tichý, Karel Valter
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1974   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1978   Jihočeští výtvarníci k slavným výročím (61. výročí VŘSR, 60. výročí Československa)
1978   Jihohočeští výtvarníci
1978   České umění 1900/1945
1978   Karel Valter, František Peterka, Bohuslav Lamač, Petr Brátka (Obrazy / grafika)
1979   Současné jihočeské výtvarné umění (Malba / grafika)
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Karel Valter, František Peterka, Bohuslav Lamač, Emil Růžička, Bohumil Smrčka, Petr Brátka, Jiří Dinda
1981   Československá pokroková grafika
1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1982   Člověk a současnost
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   Photographes Tcheques 1920-1950
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   AJG 1953-1983: 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
1984   Linie (Avantgardní literárně umělecké sdružení / 1930-38)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1984   Tschechische Fotografie 1918–1938
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1985   Jihočeští výtvarníci a architekti (K 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou)
1985   Český jih 1945-1985
1985   Czeska fotografia 1918-1938
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Sovětský svaz v tvorbě jihočeských výtvarníků
1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Don Quijote v českém umění
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1989   Setkání 13
1989   Contemporary Czechoslovak Graphic Art
1990   Český jih 1990 (Současné jihočeské umění)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Skupina 1962 po 30 letech
1992   K. Valter, M. Páral
1992   Sovinec 1989/91
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Setkání VI.
1993   Wille zur Form (Ungegenständliche Kunst 1910–1938 in Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Výtvarní umělci Tábora sdružení v Unii výtvarných umělců, Asociaci jihočeských výtvarníků
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Intersalon 97 (1. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 1th international exhibition of contemporary visual art)
1998   Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971 (Pocta Františku Doležalovi)
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Setkání VIII
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Kolorismus
1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2004   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Les
2005   ...o věcech přírodních (Grafické listy 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Doteky země
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   100 let Domu umění města Brna
2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989)
2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Obrazy z dějin fotografie české
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2014   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Surrealismus a koláž
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2022   Jihočeská krajina v díle padesáti umělců ze sbírek E.ON Česká republika, Městské muzeum a galerie Vodňany a soukromé sbírky
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2003   V takový krásný společnosti, Chýnov (Tábor), Chýnov (Tábor)
2004   Avantgarda o mnoha médiích (Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939), Obecní dům, a.s., Praha
2007   Karel Valter (1909-2006), ,
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
  Vidoucí průvodce krajinou, Karel Valter: Obrazy 1970-1982, , , 1983, -
  Dopis - věta, Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983, , , 1984, -
1946-1947   Karel Valter, Program D 47, 10, , 1946-1947, 191-191
1947   Malíř Valtr v D 47, Národní osvobození, 18, 28, 1947/02/02, 5-5
1947   Karel Valtr v D 47, Svět v obrazech, , , 1947, -
1948   Výstava jihočeských výtvarníků v Jednotě, Národní osvobození, 19, 35, 1948/02/11, 4-4
1958   Malíř Karel Valter..., Karel Valter: Obrazy z jižních Čech, , , 1958, 0-0
1958   Karel Valter, Výtvarná práce, 6, 11, 1958/06/21, 7-
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1960   Obraz české krajiny, Pravda, , , 1960/09/16, -
1963   Skupina jihočeských výtvarníků..., , , , , -
1963   Pražské výstavy v září, Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 2-
1963   Kronika, Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 11-11
1964   Malíř Karel Valter patří bezesporu k nejvýraznějším postavám..., Karel Valter: Obrazy, kresby, grafika, , , 1964, 0-0
1966   Jihočeští výtvarníci otevřeli..., Výtvarná práce, 14, 14, 1966/07/21, 5-
1967   Pražští umělci v Karlových Varech, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1974   Jasná je perspektiva lidstva, Karel Valter: Chile, , , 1974, 0-0
1974   Karel Valter: Chile, Karel Valter: Chile, , , 1974, 0-0
1975   Když se mladý Karel Valter, rodák z Českých Budějovic,..., Karel Valter: Tvorba z let 1934 - 1975, , , 1975, 0-0
1979   Klíč (Malíři Karlu Valtrovi), Karel Valter, , , 1979, 0-0
1979   Karel Valter vystavoval posledně v karlovarské galerii společně s..., Karel Valter, , , 1979, 0-0
1979   Kronikář nové vesnice , Zemědělské noviny, , , 1979/08/25, -
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1980   Od poslední výstavy obrazů Karla Valtra..., Karel Valter: Obrazy 1975-8, , , 1980, 0-0
1980   Lyrická malba Karla Valtera (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1981   Život a práce lidu jižních Čech (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, -
1981   Českobudějovická avantgardní Linie, Literární měsíčník, 10, 3, 1981, 116-117
1982   Síla životního osudu, Karel Valter: Obrazy, , , 1982, 0-0
1983   105 x 116 (Karlu Valterovi Ludvík Kundera (báseň)), Karel Valter: Obrazy 1970-1982, , , 1983, 0-0
1983   Vidoucí průvodce krajinou, , , , , 0-0
1983   K výstavě Karla Valtera (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 57-58
1984   Malíř Karel Valter, dožívající se v tomto roce už pětasedmdesáti let,..., Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983, , , 1984, 0-0
1984   Jubilea listopad - únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 9-9
1986   Houževnatě zakořenila představa o Jižních Čechách jako o zadumané krajině rybníků,..., Karel Valter: Grafika, , , 1986, 0-0
1987   Celoživotní dílo zasloužilého umělce Karla Valtera je neoddělitelně spjto s jižními Čechami,..., Karel Valter: Obrazy / kresby / fotografie / grafika, , , 1987, 0-0
1987   Krajinomalba v diskusi, Výtvarná kultura, 11, 5, 1987, -
1988   Skupina Linie, Linie / barva / tvar, , , 1988, 32-40
1988   Táborský malíř Karel Valter spojuje ve svém díle věci zdánlivě nespojité,..., Valter: Grafika, , , 1988, 0-0
1988   Měl bych vysvětlit,..., Karel Valter: Obrazy a obrázky, , , 1988, 0-0
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
1988   Výstava malíře Karla Valtera (Co bylo včera, už se neopakuje), Zpráva o činnosti za rok 1997, , , 1998, 81-82
1989   Kdo dnes u nás maluje jako Karel Valter?, Karel Valter: Oleje, tempery, papírotisky, , , 1989, 0-0
1989   Polní cesta KV, Karel Valter: Oleje, tempery, papírotisky, , , 1989, 0-0
1989   Karlu Valterovi k narozeninám, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 4-
1991   Tíha zodpovědnosti, Valter: Obrazy, , , 1991, 0-0
1991   Karel Valter, Valter: Obrazy, , , 1991, 0-0
1991   Je zajímavé, že věci, které se v té době zdály být nejvíce aktuální,zestárly. Ale..., Valter: Obrazy, , , 1991, 0-0
1991   Domnívám se, že jedním z doprovázejících prvků, který s hledáním nového souvisí, je schopnost divit se, Valter: Obrazy, , , 1991, 0-0
1991   Váženému diváku bych rád řekl něco k temperám,..., Karel Valter: Obrazy, , , 1991, 0-0
1992   Obyčejná náhoda mne přivedla k tisknutí papíru. Přišel k nám malíř pokojů..., Karel Valter: Papírotisk, , , 1992, 0-0
1992 -   Karel Valter: Grafiky, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Nehledím na krajinu jako na neproměnlivý celek,..., Karel Valter: Krajina mého srdce, , , 1993, 0-0
1994   Přítomná výstava Karla Valtra se od těch, jež jsem dosud v Budějovicích viděli, liší..., Karel Valter, , , 1994, 0-0
1995   Kdo dnes u nás maluje jako Karel Valter?, Karel Valter: Obrazy, , , 1995, 0-0
1996   Maria Buchsbaum, Karel Valter, , , 1996, 0-0
1998   Jan Bauch..., Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
1998   Seznam exponátů výstavy Pocta Františku Doležalovi, Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
1999   Cesta K. V., Karel Valter, , , 1999, 5-11
1999   Intenzita života vyzařovaná malbou, Karel Valter, , , 1999, 17-17
1999   Dopis - věta, Karel Valter, , , 1999, 18-18
1999   Karel Valter:, Karel Valter, , , 1999, 19-20
1999   Obraz (Karlu Valtrovi), , , , , 21-21
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2004   Karel Valter, který se letos dožívá 95 let..., Karel Valter: Kresby, fotografie / Drawings, Photography, , , 2004, 0-0
2004   Kde žijí skřivani, Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, , , 2004, 2-2
2004   Plzeň 2004 - město hudy ((Přesahy k výtvarnému světu)), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, , , 2004, 3-4
2004   Plzeňský rodák E. F. Burian (- dynamická osobnost české kultury 30. let), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, , , 2004, 5-6
2004   Odezva tvůrčího programu E. F. Buriana v plzeňské kultuře 30. let ((Rozhovor s malířkou Alenou Koenigsmarkovou)), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, , , 2004, 7-10
2004   Karel Valter (- malíř uváděný výstavami Burianova divadla D), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, , , 2004, 11-14
2004   Plzeňský ohlas tvorby Karla Valtra (- přes rozhraní milénia), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, , , 2004, 14-16
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2006   Karel Valter - fotograf, Život, 2, 3, 2006, 46-
2007   Příroda Karla Valtra (Úmrtí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 2, 2007/01/25, 2-2
2008   Místo – Krajina – Obraz, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 10, 2008/05/15, 3-
2009   Karel Valter, koláže - obrazy, Karel Valter, , , 2009, 1-2
2009   Dva malíři - dva přátelé, Orlický týdeník, , , 2009/06/30, 4-4
2009   Byli jednou dva přátelé malíři, Lidové noviny, , , 2009/08/10, -
2010   Slavná etapa brněnského Domu umění, 100 let Domu umění města Brna, , , 2010, 199-209
2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, , , 2021, 42-85
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Karel Valter: Obrazy z let 1962 - 1965
1983   Karel Valter: Obrazy 1970 - 1982
1987   Karel Valter: Obrazy, kresby, grafika, fotografie
1989   Karel Valter: Obrazy
1989   Karel Valter
1989   Karel Valter
1990   Karel Valter: Výběr z díla
1991   Karel Valter: Poutník krajinou (Obrazy)
1991   Karel Valter: Jihočeská krajina
1992   Karel Valter: Kresby, papírotisky
1992   Karel Valter: Papírotisk
1993   Karel Valter: Obrazy, kresby
1993   Karel Valter: Obrazy
1993   Karel Valter: Obrazy ((Galerie Aura))
1994   Karel Valter (K 85. narozeninám)
1994   Karel Valter: Jihočeská krajina
1995   Karel Valter: Obrazy, kresby
1997   Karel Valter: Obrazy - papírotisky
1998   Karel Valter: Výběr z díla ((obrazy z let 1960 - 1994))
1998   Karel Valter: Rozloučení se zimou
1999   Karel Valter: Výběr z díla
1999   Karel Valter: Obrazy - kresby - grafika
1999   Karel Valter: Výběr z díla
2001   Karel Valter: Papírotisky / grafika
2001   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci
2004   Karel Valter: Skelet krajiny
2005   Karel Valter: Papírotisky
2010   Karel Valter: Obrazy, papírotisky, koláže
2010   Karel Valter: Obrazy, papírotisky, koláže
2012   Karel Valter: V zahradě
2014   Karel Valter: Slabikář přírody
2015   Karel Valter: Vstupující příroda
2018   Karel Valter: V zahradě
2022   Karel Valter: Zahrada přírody
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Index
1988   Linie / barva / tvar
1989   Setkání 13
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1998   Pocta Františku Doležalovi (Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964 - 1971)
1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude
1998   Otto Dix: Raná léta / Die Frühen Jahre / The Early Years; Druhá ruská avantgarda / Russlands Zweite Avantgarde / 2nd Russian Avant-Garde; Dary / Schenkungen / Gifts; Práce umělců z ateliéru / Künstlerarbeiten aus den Ateliers / Artists' Studio Works (Kresby, akvarely, grafika / Zeichnungen, Aquarelle, Graphik / Drawings, Watercolors, Graphic Works)
2000   Moderní česká kresba
2005   Les
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Doteky země
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Vánoční výstava
2008   Česká grafika I
2009   František Doležal a Karel Valter - dva přátelé malíři
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2011   Duše krajiny, duch místa
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Nová síň, Voršilská 3, 110 00 Praha 1)
2016   Ticho kresby
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Dopis přírody tobě (Karel Valter, Marie Ladrová, Zbyněk Havlín)
2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2003   2. aukce moderního umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   20. aukce
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   27. aukce
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   Zahradní aukce
2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   83. aukce
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
autorské heslo
rok vydání, název (podnázev)
2006   Karel Valter
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1934   Dno (kompozice se síťovinou)
1936   Diktátorské boty
1944   Kolka, Rus
1948   Senoseč
1959   Dobývání brambor
1967   Žlutí ptáci
1968   Ústa pravdy a královský hřeben
1969   Návraty z luk II.
1974   Belgie
1974   Pláč stromů (Cyklus Chile, 15)
1981   Stupnice podzimu
1981   Fialové pole
1988   Mezi lesem a polem
1990   Cesta s kameny
1991   Posečená tráva
1993   Suché stromy
1994   Příroda píše japonsky
1995   Zimní les
1997   Kohoutí zakokrhání a naklepávání kosy
2003   Zahrada
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1981   Zátiší se starou vázou
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1983   Jihočeští výtvarní umělci míru
1993   Karel Valter: Krajina mého srdce (/Tempery z jižních Čech/)
1996   Karel Valter
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1979   Ladislav Hodný: Umělecká knižní vazba, Karel Valter: Papírotisky, grafika, kresby
katalogový plakát autorský
rok vydání, název (podnázev)
1981   Karel Valter: Obrazy 1975-80
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1932   Krajina s rybníky
1944   Kresba z Buchenwaldu
1944   Kresba z Buchenwaldu
1987   Černé větve
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1932   Menenius Agrippa
1941   Moje žena
1941   Mrtvá nevěsta
1941   Táborská krajina, stará husitská cesta (Dražičky)
1942-1946   Jihočeský motiv
1947   Domek
1948   Senoseč
1959   Krajina u Nadějkova
1964   Jako Don Quijote
1967   Žlutí ptáci
1967   Provanutí
1969   Plynutí času
1970   Brána lesa
1970   Na kopcích
1975   Figuranti
1981   Krajina u Kaliště (Gustav Mahler)
1981   Na kraji luk
1982   Jezdci v Apokalypse
1985   Kamenná loď na Vratkově II.
1985   Modrá ohrada
1990   Cesta s kameny
1991   Stmívání
1992   Rosné ráno
1995   Stromy na potoce
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1993   Karel Valter
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1989   Řeč Miroslava Horníčka na slavnostním zahájení výstavy Karla Valtra v Galérii Vincence Kramáře v Praze 30. června 1983
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1981   České a slovenské umění 20. století
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1990   Karel Valter (K osmdesátým naozeninám umělce)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Grafika na Malé scéně
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1989   České malířství XX. století - 16. část (Nástup generace v rozmezí druhé světové války (Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy))
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1999   Karel Valter: Obrazy - kresby - grafika
2001   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci
2004   Karel Valter: Kresby, fotografie