Tvůrčí kolektiv Index

rok vzniku: 1967

poznámka:
není Umělecká skupina Index
vedení kolektivu: František Doležal, Miloslav Racek (teoretik skupiny), Luděk Tichý, Antonín Kulda,
skupina malířů a sochařů vytvořená při Galerii Vincence Kramáře v Praze Dejvicích