Anna Podzemná Suchardová

* 26. 7. 1909, Praha, Česká republika (Czech Republic)
13. 8. 1996, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malířka, grafička

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Pocházela z rodu Suchardů, významných řezbářů loutek, kterí se řezbě loutek věnovali již v 19. st. Byla pravnučkou Antonína Suchardy, st. (1812-1886), vnučkou Antonína Suchardy ml. (1843-1911), dcerou Vojtěcha a Anny Suchardových , loutkovému divadlu se věnoval i její strýc Bohumil Sucharda (1878-1927´).
Studovala UMPRUM a AVU (1933-1938) v Praze (A. Hofbainer, M. Švabinský).
Byla všestrannou umělkyní, jejíž dílo sahá od oceňovaných poštovních známek až k monumentálním realizacím pro architekturu.
Od dětských let se podílela na činnosti Říše loutek, kterou založili její rodiče – nejdříve hrála dětské role a princezny Diváky upoutala jasným zvučným hlasem. Později působila v souboru, jehož byla četnou členkou, především jako propagační grafik (plakáty, programy).
1925 role Olivie v Shakespearově hře Večer tříkrálový
1926 hrála v Jiráskově Lucerně
1961 Jedna z jejich posledních rolí byla Hofmistryně a Hraběnka z Hedvábů ve hře Karla Maška: Pohádkový zákon
Pro scénu v Městské knihovně vytvořila oponu a vitráž s motivem Kašpárka, která byla umístěna nad vchodem do divadla.
-
Bibliografie:
PODZEMNÁ, Anna: Mí rodiče Anna a Vojtěch Suchardovi. Loutkář 49, 1999, s. 186-8
KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Praha 2005, díl II., s. 903.
nesign.: 90. výročí narození akad. malířky Anny Suchardové-Podzemné. Loutkář 49, 1999, s. 149.
SLAVÍK, Bedřich: U Suchardů. Hradec Králové 1973, 158, 170.
TOMAN, Prokop: Nový slovník československých v ýtvarných umělců II. Praha 1950, s. 290.
VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 342.
www.amaterskedivadlo.cz