Karel Kuklík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1963   Fotografie Karla Kuklíka
1966   Karel Kuklík
1967   Karel Kuklík: Výběr fotografií z let 1958-1966
1968   Karel Kuklík
1979   Karel Kuklík: Fotografie
1981   Karel Kuklík: Šumava variace na téma
1984   Karel Kuklík: Šumava (Fotografie z let 1972-1981)
1987   Karel Kuklík: Fotografie
1992   Karel Kuklík: Böhmerwald - Landschaften
1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
1996   Karel Kuklík: Portfolia (kontakty)
1996   Karel Kuklík: Kontakty
1997   Karel Kuklík: fotografické dílo 1955-1996
1997   Karel Kuklík: Krajina podle Kuklíka
2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej
1966   Surrealismus a fotografie
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1966   Surrealismus und Fotografie / Karel Teige: Collagen 1935–1951
1967   7 + 7: Fotografie
1968   Surrealismus a fotografie
1968   Wystawa prac 3 fotografików Czechosłowackich
1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Město (19 fotografů a jeden námět)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1994   Česká fotografie 1989–1994
1994   Karel Kuklík, Petr Kuklík, Pavel Kuklík
1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
2000   Schenkungen
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2001   Český dřevák: Fotografie / Photography (Karel Kuklík, Jan Reich, Jaroslav Beneš, Bohumír Prokůpek)
2001   Z tradycją w tle (Fotografowie z Pragi)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Český dřevák
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Praha - město návratů (Karel Kuklík, Richard Homola)
2010   Czeski Drzewak i jego gość (Czeska fotografia wielkiego formatu)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2014   W Ogrodzie Rothmayera (Tomáš Balej, Jaroslav Beneš, Karel Kuklík, Tomáš Rasl)
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2016   Malá galerie v České spořitelně v Kladně (1977 - 2017)
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie
2019   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie
2022   Český dřevák
2022   Český dřevák & Eva Jeníčková j.h.
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1997   Karel Kuklík, České muzeum výtvarných umění, Praha
2014   The best of Czech Press Photo: Obrazy dvou desetiletí: 20 Years / let, ,
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Fotografie Karla Kuklíka, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 11-
1965   Konfrontace III. (Zdeněk Felix), Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 7-7
1965   Jestliže jsme dokončili obraz..., Konfrontace III, , , 1965, -
1966   Výstava neprodejného umění, Plamen, 8, 6, 1966/06, 171-172
1966   Ve výstavní síni Čs. spisovatele vystavil v dubnu Karel Kuklík..., Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 11-11
1967   Poezie versus próza - 7:7, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 4-0
1968   Karel Kuklík, Výtvarná práce, 16, 24, 1969/01/10, 4-
1997   Dvě nezávislé poznámky k instalacím, Kritická příloha Revolver Revue, , 9, 1997/11, 6-8
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
2001   Velkoformátová fotografie... / Larger-format photography..., Český dřevák: Fotografie / Photography, , , 2001, -
2010   Czeski Drzewak i jego gość. Magia wielkogo formatu, Czeski Drzewak i jego gość, , , 2010, -
2010   Fotografie, Via artis, via vitae, , , 2010, 550-580
www
rok vydání, název (podnázev)
  Karel Kuklík (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Karel Kuklík (fotografie)
1968   Karel Kuklík
1979   Karel Kuklík: Fotografie
1987   Karel Kuklík: Fotografie
1996   Karel Kuklík (fotografie, Portréty a ateliéry šedesátých let)
1997   Karel Kuklík: Fotografie 1959-1996
1997   Karel Kuklík: Krajina podle Kuklíka
1997   Karel Kuklík: Fotografické dílo 1955-1996
2004   Karel Kuklík: Krajiny návratů (fotografie z let 1958 - 2004)
2007   Karel Kuklík: Vzpomínka na SSSR 1965-1966
2011   Karel Kuklík: Dvůr I a II
2012   Karel Kuklík: Krajiny návratů (fotografie, u příležitosti 75. narozenin)
2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
neuveden - 1997   Karel Kuklík: Fotografie
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1996   Hudba hraje dál (Česká kontaktní fotografie)
1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
2004   Český dřevák: Fotografie
2006   Český dřevák (Fotografická skupina pracující s velkoformátovými přístroji)
2006   Český dřevák (Beneš, Helbich, Kuklík, Prokůpek, Rasl, Reich)
2006   Portfolia 1989-1996 (Z kolekcji Jiřego Hankego)
2009   Praha - město návratů (Karel Kuklík, Richard Homola)
2010   Český Dřevák i jego gość (Czeska fotografia wielkiego formatu)
2011   ROTHMAYERKA (Karel Kuklík / Jaroslav Beneš / Tomáš Rasl / Richard Homola / Tomáš Balej)
2018   Český dřevák
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
1998   Město ve fotografii Karla Kuklíka
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1991   Karel Kuklík: Krajina
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998   Karel Kuklík: Grant Prahy 97
parte
rok vydání, název (podnázev)
2019   Karel Kuklík
program
rok vydání, název (podnázev)
2017   Galerie hlavního města Prahy (Program leden - únor 2017)
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2008   Dramaturgický plán G4 (2009)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění