Jan Kříž

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   České muzeum výtvarných umění, Praha, (vedoucí kurátor)
0 -   Česká sekce AICA, Praha, (předseda)
1970 - 1971   Galerie na Karlově náměstí, Praha, (člen výstavní komise)