Vladimír Tesař

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Fregata Johanna Maria, Československý spisovatel, Praha
1961   Ročník 24 (Výbor z veršů 1944-1960), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1963   Proutěná křesla, Československý spisovatel, Praha
1963   Kavárna na hlavní třídě, Československý spisovatel, Praha
1964   Noc s Hamletem, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
1966   Útěk, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Sbohem a šáteček (Básně z cesty 1933), Československý spisovatel, Praha
1966   Cesta zpátky, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1967   Velice lehká smrt, Československý spisovatel, Praha
1968   Tartarin z Tarasconu, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1970   Torza, Československý spisovatel, Praha
1970   Asklépiovi kohouta (verše z let 1966-1967), Československý spisovatel, Praha
1972   Podobizna, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1973   Nepřeletí mne ptáci, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1975   Žízeň, Československý spisovatel, Praha
1976   Modrá kniha pohádek, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1977   Milá sedmi loupežníků, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Navzdory básník zpívá, Československý spisovatel, Praha
1980   Co den přináší, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha
1983   Útěk, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Dobrodružství Augieho Marche, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Nový Démokritos, Československý spisovatel, Praha
1987   Knížka pro Robinsony (a taky pro Pátky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Něžná spirála, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Válka na konci světa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Hanba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Galejník, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické, Vydavatelství Dialog, Litvínov
nedatováno   Medvěd, Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Tunel do pozítří, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Česká povídka 1918-1968, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 1, 2019/1/4, 46-47
2019   Šťastná žena očima českých malířů, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 2, 2019 únor, 56-57
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Kresby z let 1960-2002
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1963   Almanach Klubu čtenářů 1962
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1959/01   Květen (Literatura, umění, život)
1959/05   Květen (Literatura, umění, život)
1960/06   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1960/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/02   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/08   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/12   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)
1963/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1964/12/23   Kulturní tvorba (52)
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1959-1960   Plamen (Básnické přílohy 1959-1960)