Pavel Sukdolák

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1961   Hollar 1961
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1962   Kdo jezdí sám, Svět sovětů, Praha
1963   Pomeranč a jiné povídky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1964   Opožděné reportáže, Nakladatelství politické literatury, Praha
1967   Jarní vody, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1982   Smyčcový kvartet, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Deset ruských novel XX. století, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Projížďka v kočárku s poníkem, Světová literatura, 8, 3, 1963/05, 26-77
2019   Máj, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 5, 2019 květen, 24-25
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1993   Noční rybí zpěv
1996   Smuténka
1996   Máj
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1957/09   Květen (Literatura, život, umění)
1958/02   Květen (Literatura, umění, život)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1959/02   Květen (Literatura, umění, život)
1960/02   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1960/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1959-1960   Plamen (Básnické přílohy 1959-1960)