Karel Müller

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1944   Karel Müller: Obrazy, kresby a grafika / Bilder, Zeichnungen und Graphik
1951   Knižní ilustrace Karla Müllera
1959   Karel Müller: Malostranské motivy
1965   Výstava volné grafiky Karla Müllera
1972   Karel Müller: Grafika, ilustrace
1974   Karel Müller: Grafické dílo
1974   Karel Müller: Grafika, ilustrace
1975   Karel Müller: Výběr z grafického díla
1979   Karel Müller: Výběr z díla
1982   Karel Müller: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927)
1928   Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik kreseb a maleb
1932   Seznam grafických prací výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1932   Autoportrety členů S. Č. U. G Hollar (Nákladem Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze)
1933   Katalog souborné výstavy obrazů a grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar se zvláštním souborem prací mistra Vojtěch Preissiga
1933   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik, kreseb a maleb
1934   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka
1935   Wystawa 300 prac Zrzeszenia czechosłowackich artystów grafików Hollar
1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia
1935   Praha v moderní grafice
1937   SČUG Hollar: Členská výstava Hollara. Grafika, malby, kresby (109)
1937   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Praha v grafice členů Hollara (108)
1937   Soupis prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1937   SČUG Hollar: Česká grafika po prevrate (Česká grafika po prevrate)
1938   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby (110)
1938   Praha v grafice
1938   III. Zlínský salon
1938   Katalog výstavy kreseb a leptů s náměty kutnohorskými Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1939   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - malby - kresby (111)
1940   Padesát let české moderní grafiky
1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 78. výstava SVUM
1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava (Grafika - malby - kresby)
1940   Výstava české moderní grafiky (Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1941   SČUG Hollar: Členská výstava obrazů (114)
1941   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - kresby
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   SČUG Hollar: Členská výstava. Grafika (115)
1942   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen
1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika (116)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Hollar - Sdružení českých umělců grafiků (členská výstava)
1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika)
1945   SČUG Hollar: Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů)
1945   Dvě Prahy (Obrazy a kresby)
1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky)
1946   Člověk a práce
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126)
1946   Výstava slovanských grafiků
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik
1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148)
1949   Výstava dětské knihy
1949   Tjeckoslovakisk konst
1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154)
1950   Sociální náměty v české moderní grafice
1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158 členská výstava kreseb
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly (161)
1952   Malíři a sochaři o dětech a dětem
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
1953   Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
1954   Výtvarníci a kniha
1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky členů a hostů Hollara
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1961   Hollar 1961
1963   Hollar; Kresby; 1963
1963   Sociální umění dvacátých let
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Hollar: Kresby členů
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Ex libris skvosty drobné grafiky
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1971   České sociální umění
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození)
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1974   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (I.)
1977   Pražské motivy v grafice
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
nedatováno   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Ilustrace Karla Müllera, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce, 1, 22, 1953/08/21, 1-2
1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 7-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   III. pražský salon, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 9-10
1958   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 10-
1959   Z pražských výstav - druhá polovina května a počátek června, Výtvarné umění, 9, 6, 1959/10/10, 281-283
1959   Karel Müller, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 8-
1960   Nové grafiky členů a hostů skupiny Hollar, Výtvarná práce, 8, 1, 1960/01/11, 9-
1960   Šedesátiny Karla Müllera, Výtvarná práce, 8, 1, 1960/01/11, 10-
1960   Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 8, 4, 1960/02/25, 3-4
1960   VII. Pražský salón, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 9-10
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26, 2, 1978, 97-113
1980   Dílo Karla Müllera (Výstavy), Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, 54-55
1989   Dílo vynikajícího ilustrátora, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 5-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Karel Müller: Výstava obrazů a grafiky
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů)
1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: členská výstava
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   3. aukce výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2013   31. aukce
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Karel Müller: Výběr z grafické tvorby
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1952   Výtvarníci a jejich účast na knize
1980   Exlibris
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1998   Praha v grafice
2001   Exlibris
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
parte
rok vydání, název (podnázev)
1978   Karel Müller
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar
nedatováno   Knižní velkokoobchod v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1974   Česká krajina v kresbě
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Výtvarní umělci dětem